Law kuvitus opiskelu 4-2

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö. Uuden tutkimustiedon tuottaminen ja uusien osaajien kouluttaminen ovat tiedekunnan ydintehtäviä.

Oikeus kriittiseen ajatteluun
Tarkastelemme yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekoa oikeustieteellisestä näkökulmasta – aktiivisesti ja kriittisesti.