Oikeustieteellisen tiedekunnan päivä

Oikeustieteellisen tiedekunnan alumnitoiminta

Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa alumneilleen mahdollisuuden olla mukana laajassa ja aktiivisessa verkostossa. Meille on tärkeää pitää yllä tiiviitä suhteita alumneihimme ja olemme ylpeitä siitä, että meiltä valmistuneet haluavat olla mukana toiminnassamme.

Tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnassa tutkinnon suorittaneet sekä tiedekunnassa opiskelleet ja työskennelleet.

Tiedekunnan kasvatit eli alumnit ovat hyvin tärkeä voimavara tiedekunnalle. Alumnien asiantuntemus on arvokas voimavara tiedekunnan toiminnan kehittämisessä sekä opiskelijoiden tukemisessa. Aktiivinen osaajien alumniverkosto tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. 

Alumnitoiminta on monimuotoista. Alumnina voit esimerkiksi

Kuulemme mielellämme ideoita alumnitoiminnan edelleen kehittämiseksi!

Ole yhteyksissä kaikissa alumniuteen liittyvissä kysymyksissä law@utu.fi.

Tiedekunnan Päivä

Maaliskuussa tiedekunnan alumnit kokoontuvat viettämään Tiedekunnan Päivää. Alumnipäivä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien. 

Tiedekunnan Päivä toteutetaan yhteistyössä Senilexin kanssa. Tiedekunnan päivä koostuu tiedekunnan seminaarista, tiedekunnan kuulumisten esittelystä ja kurssitapaamisista. Päivän päättää Senilexin järjestämä juhlaillallinen. Tiedekunnan Päivän yhteydessä vuosikurssien emännät ja isännät voivat järjestää kurssitapaamisia, joiden kokoontumisessa tiedekunta avustaa. 

Alumnit opetuksessa

Alumnit osallistuvat tiedekunnan opetukseen ja sen suunnitteluun. Ilman heitä ei kaikkia nykyisiä kursseja voisi järjestää. Alumnien asiantuntijuus ja kokemus ovat korvaamattomia työelämärelevanssin varmistamisessa ja koulutuksen rikastamisessa.

Jatkuva oppiminen

Tarjoamme houkuttelevia ja monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen täydentämiseen elämän eri vaiheissa. Täydennyskoulutuksemme vastaa ennakoiden yhteiskunnan muuttuviin työelämän tarpeisiin.

Senilex ry

Senilex ry oli ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Sen jäseneksi voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan ottaa Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Tiedekunta pitää kiinteästi yhteyttä Senilexiin.

Lisätietoa Senilex ry:stä.

Tiedekunnan alumnitoiminnan historiaa

Välittömästi tiedekunnan aloitettua toimintansa sen ensimmäiset opiskelijat perustivat yhdistyksen, joka sai nimen Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry. Yhdistys säilytti hyvät suhteet entisiin jäseniinsä. Pitkään Lex hoitikin yhteydenpidon tiedekunnan alumneihin.  

Entisten opiskelijoiden määrän kasvaessa vuosittain yli sadalla alumnien määrä alkoi olla niin suuri, että Lexin mahdollisuudet yhteydenpitoon hankaloituvat. Vuonna 2000 päädyttiin alumniyhdistyksen perustamiseen. Yhdistys sai nimekseen Senilex, joka on yhdistelmä sanoista seniori ja Lex. Nimen toinen mielleyhtymä herättää edelleen keskustelua.

Calonian Kutsu

Tiedekunnan yhteydenpito alumneihin hoidettiin kerran vuodessa ilmestyvällä Calonian Kutsu -nimisellä julkaisulla. Lehti tavoitti yli 3500 vastaanottajaa.  Sähköisen viestinnän yleistyessä yhteydenpito vaihtui kaksi kolme kertaa vuodessa sähköpostilla lähetettävään alumnikirjeeseen. Viimeinen Calonian Kutsu ilmestyi vuonna 2019.

Tiedekunnan Päivä

Ensimmäinen Tiedekunnan Päivä järjestettiin keväällä 2002. Tavoitteena oli ja on edelleen säilyttää alumnit mukana tiedekunnan toiminnassa ja osana yliopistoyhteisöä. Vuodesta 2006 lähtien Tiedekunnan päivän yhteydessä on järjestetty kurssitapaamisia.  

Pidä yhteystietosi ajantasalla

Rekisteröitymällä alumniksi saat tietoa alumnitoiminnan eri muodoista ja pysyt ajantasalla kotiyliopistosi ja tiedekunnan kuulumisista. Jäsenyys on maksuton.

Pidä yhteystietosi ovat ajantasalla

Pidetään yhteyttä!

 

Sami Manninen oikeustieteellisen alumni
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on tiivis opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka lukemisen, ajattelun ja kirjoittamisen kehään kutsuvassa Calonian ilmapiirissä tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia korkeatasoinen oikeudellinen sivistys."
Sami Manninen, valiokuntaneuvos, oikeustieteellisen tiedekunnan alumni