Oikeustieteellisen tiedekunnan päivä

Oikeustieteellisen tiedekunnan alumnitoiminta

Tervetuloa osallistumaan oikeustieteellisen tiedekunnan alumnitoimintaan.

Tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnassa tutkinnon suorittaneet, opiskelleet ja työskennelleet.

Tiedekunnan kasvatit eli alumnit ovat hyvin tärkeä voimavara tiedekunnalle. Alumnien osaaminen ja asiantuntemus ovat arvokas voimavara tiedekunnan toiminnan kehittämiseksi sekä opiskelijoiden tukemiseksi. Aktiivinen osaajien alumniverkosto tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Kuulemme mielellämme ideoita alumnitoiminnan edelleen kehittämiseksi!

Ole yhteyksissä kaikissa alumniuteen liittyvissä kysymyksissä law@utu.fi.

Vuotuinen toiminta

Vuosittainen yhteydenpito alumneihin alkaa Calonian Kutsu -nimisen julkaisun lähettämisellä. Se lähetään kaikille, joilta on joku osoite tiedekunnan tiedossa. Lehti tavoittaa yli 3500 vastaanottajaa. Siinä esitellään tiedekunnan tapahtumia ja kerrotaan maaliskuun Tiedekunnan Päivästä.

Ensimmäinen Tiedekunnan Päivä järjestettiin keväällä 2002. Osanottajia tuli paljon asetettuihin toiveisiin nähden eli satakunta. Sen jälkeen osanottajien into hiipui, kunnes neljäntenä vuotena aloitettiin toiminta kurssitapaamisten järjestämiseksi Tiedekunnan Päivän yhteydessä. Sen jälkeen osanottajien määrä on ollut noin 130.  

Tiedekunnan Päivä toteutetaan yhteistyössä Senilexin kanssa. Tiedekunta järjestää päiväohjelman, seminaarin, muuta koulutusta ja auttaa kurssitapaamisissa. Senilex puolestaan hoitaa illalliset.

Senilex järjestää syksyisin alumnien kokoontumisen Helsingissä. Yleensä vieraillaan yrityksessä, jossa merkittävässä asemassa toimii tiedekunnan alumni. Turusta mennään bussilla, mutta alumnien todellisesta pesäpaikasta Helsingistä tilaisuuteen on helppo saapua. Nämäkin tilaisuudet ovat olleet suosittuja. 

Alumnit opetuksessa

Alumnit ovat osallistuneet tiedekunnan opetukseen. Ilman heitä ei kaikkia nykyisiä kursseja olisi voitu järjestää. He pitävät muutenkin hyvin yhteyttä tuleviin jäseniinsä, joten vastaisuudessa tiedekunnan yhteydenpito alumneihinsa saattaa olla entistä helpompaa.

Lopuksi voidaan todeta, että tiedekunta muistaa jatkuvasti alumnejaan elinikäisen oppimisen periaatetta toteuttaessaan. Tiedekunnan täydennyskoulutustarjonta on runsasta, koulutuspäiviä on vuodessa noin 60.

Senilex ry

Senilex ry oli ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Sen jäseneksi voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan ottaa Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Tiedekunta pitää kiinteästi yhteyttä Senilexiin.

Senilex ry:stä lisätietoa löydät yhdistyksen omilta sivuilta: http://www.senilex.fi/

Tiedekunnan alumnitoiminnan historiaa

Välittömästi tiedekunnan aloitettua toimintansa sen ensimmäiset opiskelijat perustivat yhdistyksen, joka sai nimen Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry. Yhdistys säilytti hyvät suhteet entisiin jäseniinsä. Pitkään Lex hoitikin yhteydenpidon tiedekunnan alumneihin järjestämällä tapaamisia, juhlia ja jalkapalloa.

Entisten opiskelijoiden määrän kasvaessa vuosittain yli sadalla alumnien määrä alkoi olla niin suuri, että Lexin mahdollisuudet yhteydenpitoon hankaloituvat vuosi vuodelta. Vuonna 2000 päädyttiinkin alumniyhdistyksen perustamiseen. Yhdistys sai nimekseen Senilex sanojen seniori ja Lex yhdistämisen seurauksena. Kaikki eivät pitäneet sanasta syntyvästä toisesta mielleyhtymästä.

Pidä yhteystietosi ajantasalla

Rekisteröitymällä alumniksi saat tietoa alumnitoiminnan eri muodoista ja pysyt ajantasalla kotiyliopistosi ja tiedekunnan kuulumisista. Jäsenyys on maksuton.

Pidä yhteystietosi ovat ajantasalla

Pidetään yhteyttä!

 

Sami Manninen oikeustieteellisen alumni
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on tiivis opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka lukemisen, ajattelun ja kirjoittamisen kehään kutsuvassa Calonian ilmapiirissä tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia korkeatasoinen oikeudellinen sivistys."
Sami Manninen, valiokuntaneuvos, oikeustieteellisen tiedekunnan alumni