Calonia kyltti

Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus

Tarjoamme sekä alueellista että valtakunnallista työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulusta. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia tai oikeuskäytäntöjä.  

Täydennyskoulutuksemme vastaa tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa.

Teemme yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa järjestämällä ammatillista täydennyskoulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Oikeudellisten ongelmien tunnistaminen ja oikeudellisen osaamisen parantaminen on myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa tärkeää.

Syksyn 2021 koulutuskalenteri

Alustavasti suunnitteilla on kaikille kiinnostuneille seuraavia koulutusaiheita:

  • Ajankohtaista esineoikeutta
  • Ajankohtaista lapsioikeutta
  • Vastuukysymykset uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteissa, konkurssin viivyttäminen sekä rikosilmoitusvelvollisuus konkurssissa ja yrityssaneerauksessa
  • Työturvallisuusjuridiikkaa: velvollisuudet ja vastuut sekä velvoitetut tahot

Tarkempaa tietoa alkusyksystä.

Taloushallinnon verotutkinto, Osio 5, Yritysverotus I

24.9.2021, 1.10.2021, 8.10.2021
Turku, Oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3
Yritysverotus I luennolle voi osallistua 2-3 aiheesta kiinnostunutta 

Taloushallinnon verotutkinto, Osio 6, Sopimusoikeus

19.11.2021, 26.11.2021
Turku, Oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3
Sopimusoikeuden luennolle voi osallistua 2-3 aiheesta kiinnostunutta 

Ajankohtaista esineoikeutta

23.11.2021 klo 8.30–10.00
Turku, Oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3

testi