Calonia kyltti

Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa sekä alueellista että valtakunnallista työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulusta. Päivän tai muutaman tunnin kestoisissa tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia tai oikeuskäytäntöjä. 

Elinikäinen oppiminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Täydennyskoulutuksemme vastaa lakimiesten tarpeeseen päivittää ammatissa vaadittavia juridisia tietoja. 

Oikeudellisten ongelmien tunnistaminen ja oikeudellisen osaamisen parantaminen on myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa tärkeää.

Teemme yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Haluatko tietoa koulutustarjonnastamme?

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje.

Oikeustieteellisen tiedekunnan sidosryhmärekisterin tietosuojailmoitus

Valitse sopiva koulutus

Aamukahvitilaisuudet – Kaikille kiinnostuneille

Tällä hetkellä ei ole aamukahvitilaisuuksia tarjolla...

Päiväkurssit – Kaikille kiinnostuneille

Tällä hetkellä ei ole päiväkurssia tarjolla...

Yhdessä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus

Asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille:

Tällä hetkellä ei ole koulutustilaisuuksia tarjolla...

 

Taloushallinnon verotutkinto

Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luoda puitteita verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023

Vaikuttava johtaminen - taloudelliset ja juridiset vastuut asiantuntijaorganisaatiossa

Varmista vastuullinen johtamisosaaminen ja organisaatiosi kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vältä johtajan juridiset karikot ja taloudelliset sudenkuopat. Ennakoi digitaalisuuden vaikutukset organisaatiosi kehittämisessä.

Koulutuksen järjestää Turun kauppakorkea. Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana toteuttamassa koulutusta.

Lisätietoja

EU-koulutus

Järjestämme tilauksesta eurooppaoikeuden koulutusta. Alla esimerkki koulutusohjelman sisällöstä. Koulutusta voi tilata soveltuvin osin taikka uudelleen räätälöitynä. Olethan yhteydessä oik-taydennyskoulutus@utu.fi tai professori Jaakko Ossa.

​Eurooppaoikeutta, tilauskoulutus

Yleinen osa

1. EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa (3h)

Tässä osiossa käsitellään niitä EU-oikeuden keskeisiä periaatteita, jotka antavat sille vaikutuksen myös kansallisissa tuomioistuimissa, eli erityisesti tarkastellaan välitöntä vaikutusta, etusijaa ja tulkinnanvaikutusta. Tarkoituksena on osoittaa näiden periaatteiden lähtökohdat, niiden sisältö ja niiden rajat, erityisesti kansallisen tuomarin näkökulmasta. Luennot keskittyvät EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka on jatkuvassa kehityksessä näidenkin periaatteiden osalta.

2. EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi (tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet, ennakkoratkaisupyynnöt) (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU-oikeuden merkitystä ja vaikutusta kansallisen oikeudenkäyntiprosessiin. Yhtäältä on kysymys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tarkastelusta. Toisaalta tarkasteluun tulee ennakkoratkaisumenettely. Tarkoituksena on pohtia niitä EU-oikeuden sisältöjä ja periaatteita, jotka vaikuttavat menettelyihin oikeudenkäynneissä kansallisella tasolla ja asettavat siten vaatimuksia myös kansallisessa tuomioistuimessa toimivalle tuomarille.

Erityinen osa

1. Rikosoikeus (3h)

  • Rikosoikeus osana EU:n oikeudellista rakennetta
  • EU-rikosoikeuden kansalliseen voimaansaattamiseen liittyviä kysymyksiä
  • EU-rikosoikeudellisia tyyppitilanteita
  • Aineellisen rikoslainsäädännön lähentämisen kysymyksiä
  • Vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä
  • Esimerkkejä viimeaikaisista EU:ssa annetuista rikosoikeudellisista direktiiveistä ja niiden implementoinnista.

Ohjelmallista oheislukemista:

  • Sakari Melander: EU-rikosoikeus (2. uud. p., 2015) sivut 125-155.
  • Merita Kettunen: Eurooppalainen kriminaalipolitiikka ja kriminalisointiperiaatteet, Lakimies 3-4/2016, sivut 460-487.

2. EU:n kansainvälinen yksityisoikeus (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä yhtenäistettyjä säännöksiä, jotka ohjaavat yhtäältä tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan ja toisaalta sovellettavan aineellisen lain määräytymistä. Myös oikeusjärjestelmien rajat ylittävien oikeusvaikutusten säännöspohja käydään lävitse. Säännösten yksityiskohtaisen tarkastelun sijasta tarkoitus on siten kokonaiskatsauksen luominen ja tulkintaa ohjaavien yleisten oppien läpikäyminen rajat ylittävissä oikeustapauksissa.