Calonia kyltti

Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa sekä alueellista että valtakunnallista työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulusta. Päivän tai muutaman tunnin kestoisissa tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia tai oikeuskäytäntöjä. 

Elinikäinen oppiminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Täydennyskoulutuksemme vastaa lakimiesten tarpeeseen päivittää ammatissa vaadittavia juridisia tietoja. 

Oikeudellisten ongelmien tunnistaminen ja oikeudellisen osaamisen parantaminen on myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa tärkeää.

Teemme yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin ja Lapin yliopistojen kanssa.

Haluatko tietoa koulutustarjonnastamme?

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje.

Oikeustieteellisen tiedekunnan sidosryhmärekisterin tietosuojailmoitus

Valitse sopiva koulutus

Aamukahvitilaisuudet - Kaikille kiinnostuneille

Kaikille kiinnostuneille!

 

Verotuksen ajankohtaiskatsaus

8.5.2020 Turku

Päiväkurssit - Kaikille kiinnostuneille

Kaikille kiinnostuneille!

Istanbulin sopimus väkivaltaa vastaan   PERUUTETTU

20.3.2020 Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia

 

Ajankohtaista julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä   PERUUTETTU

27.3.2020 Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia

 

Rakennusurakka, YSE 1998 ja korkein oikeus TOTEUTETAAN SYKSYLLÄ 2020

 Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia

 

Yhdenvertaisuusperiaate osakeyhtiössä

4.5.2020 Toteutetaan etäkoulutuksena (Zoom)

Yhdessä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus

Asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille

 

Uusi konkurssi- ja saneerausoikeus – mitä ja miksi?

28.2.2020 Turku

6.3.2020 Helsinki

 

Työntekijän liiallinen ja liian vähäinen työkuormitus sekä aikaansaamattomuus vastuiden ja velvoitteiden näkökulmasta?

10.3.2020 Tampere  PERUUTETTU

4.5.2020 Helsinki  PERUUTETTU

 

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä yhteisomistuksesta ja aviovarallisuussuhteista 

8.5.2020 Tampere  PERUUTETTU

11.5.2020 Helsinki  PERUUTETTU

4.9.2020 Turku  

 

Taloushallinnon verotutkinto

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021 on jo kolmas Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteistyönä suunnittelema täydennyskoulutus.

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten jaksojen 4-8 opintopistettä.

Voit osallistua ja suorittaa tentit koko tutkinnosta tai sitten voit osallistua vain haluamillesi jaksoille.

Yksittäisille jaksoille on mahdollista päästä mukaan hintaan á 530 euroa + alv.

Uusi tutkinto alkaa syksyllä 2020.  Tarkemmat tiedot tästä julkaistaan myöhemmin. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

5. Yritysverotus I

Luentopäivät 27.9.2019, 4.10.2019, 11.10.2019

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

6. Sopimusoikeus

Luentopäivät 15.11.2019, 22.11.2019

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

Luentopäivät 24.1.2020, 31.1.2020

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

Luentopäivät 2.4.2020, 17.4.2020, 24.4.2020

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9.Yrityksen omistajan verotus

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu
 • Perhevarallisuuden suunnittelu

10. Arvonlisäverotus II

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

11. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
Vaikuttava johtaminen - taloudelliset ja juridiset vastuut asiantuntijaorganisaatiossa

Varmista vastuullinen johtamisosaaminen ja organisaatiosi kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vältä johtajan juridiset karikot ja taloudelliset sudenkuopat. Ennakoi digitaalisuuden vaikutukset organisaatiosi kehittämisessä.

Koulutuksen järjestää Turun kauppakorkea. Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana toteuttamassa koulutusta.

Lisätietoja

EU-koulutus

Järjestämme tilauksesta eurooppaoikeuden koulutusta. Alla esimerkki koulutusohjelman sisällöstä. Koulutusta voi tilata soveltuvin osin taikka uudelleen räätälöitynä. Olethan yhteydessä oik-taydennyskoulutus@utu.fi tai professori Jaakko Ossa.

​Eurooppaoikeutta, tilauskoulutus

Yleinen osa

1. EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa (3h)

Tässä osiossa käsitellään niitä EU-oikeuden keskeisiä periaatteita, jotka antavat sille vaikutuksen myös kansallisissa tuomioistuimissa, eli erityisesti tarkastellaan välitöntä vaikutusta, etusijaa ja tulkinnanvaikutusta. Tarkoituksena on osoittaa näiden periaatteiden lähtökohdat, niiden sisältö ja niiden rajat, erityisesti kansallisen tuomarin näkökulmasta. Luennot keskittyvät EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka on jatkuvassa kehityksessä näidenkin periaatteiden osalta.

2. EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi (tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet, ennakkoratkaisupyynnöt) (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU-oikeuden merkitystä ja vaikutusta kansallisen oikeudenkäyntiprosessiin. Yhtäältä on kysymys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tarkastelusta. Toisaalta tarkasteluun tulee ennakkoratkaisumenettely. Tarkoituksena on pohtia niitä EU-oikeuden sisältöjä ja periaatteita, jotka vaikuttavat menettelyihin oikeudenkäynneissä kansallisella tasolla ja asettavat siten vaatimuksia myös kansallisessa tuomioistuimessa toimivalle tuomarille.

Erityinen osa

1. Rikosoikeus (3h)

 • Rikosoikeus osana EU:n oikeudellista rakennetta
 • EU-rikosoikeuden kansalliseen voimaansaattamiseen liittyviä kysymyksiä
 • EU-rikosoikeudellisia tyyppitilanteita
 • Aineellisen rikoslainsäädännön lähentämisen kysymyksiä
 • Vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä
 • Esimerkkejä viimeaikaisista EU:ssa annetuista rikosoikeudellisista direktiiveistä ja niiden implementoinnista.

Ohjelmallista oheislukemista:

 • Sakari Melander: EU-rikosoikeus (2. uud. p., 2015) sivut 125-155.
 • Merita Kettunen: Eurooppalainen kriminaalipolitiikka ja kriminalisointiperiaatteet, Lakimies 3-4/2016, sivut 460-487.

2. EU:n kansainvälinen yksityisoikeus (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä yhtenäistettyjä säännöksiä, jotka ohjaavat yhtäältä tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan ja toisaalta sovellettavan aineellisen lain määräytymistä. Myös oikeusjärjestelmien rajat ylittävien oikeusvaikutusten säännöspohja käydään lävitse. Säännösten yksityiskohtaisen tarkastelun sijasta tarkoitus on siten kokonaiskatsauksen luominen ja tulkintaa ohjaavien yleisten oppien läpikäyminen rajat ylittävissä oikeustapauksissa.