Asiasana: Oikeustieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yritysvastuu ja oikeus 2023

Aika

16.2.2023 klo 8.30 - 11.00
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulun TSE exe vahvistavat yhteistyötään. Järjestämme yhteistyössä kutsuseminaarin vastuullisesta yritystoiminnasta. Seminaarissa paneudutaan yritysvastuun oikeudelliseen sääntelyn sekä kestävän johtamisen muutoksiin.

Oikeudenmukaisia vai kustannustehokkaita rangaistuksia? Rikosten tunnustamisesta palkitsevaa järjestelmää tulisi kehittää oikeudenmukaisuuden pohjalta (Väitös: OTM Jalo Vatjus-Anttila, 17.12.2022, oikeustiede

Suomalaisesta rangaistusjärjestelmästä ja kriminaalipolitiikasta on tullut entistä kustannustietoisempaa. OTM Jalo Vatjus-Anttilan tuore väitöstutkimus osoittaa, että nykymuodoissaan syyteneuvottelu ja sen ilmentämä rangaistusjärjestelmän alati enemmän hyötynäkökohtia korostava muutossuunta ovat ongelmallisia. Tutkimus tarjoaa nykykäsitystä paremman tavan sovittaa yhteen oikeudenmukaisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvaatimuksia rangaistusjärjestelmän perusteluissa sekä toiminnassa.

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaa, mutta haavoittuvuutta ei edelleenkään tunnisteta riittävästi (Väitös: OTM, VT Minni Leskinen, 26.11.2022, oikeustiede)

Seksuaalirikosoikeuden kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä asetettiin huhtikuussa 2019 ja kokonaan uudistettu rikoslain 20 luku astuu voimaan 1.1.2023. Uudistettu laki perustuu vapaaehtoisuuden käsitteelle. OTM, VT Minni Leskinen selvitti oikeustieteen alan väitöstutkimuksessaan, miten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden käsite on tullut osaksi seksuaalirikosoikeutta ja miten se on konkretisoitu rikosten tunnusmerkistöiksi.