Asiasana: Oikeustieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kuka voi toimia omissa nimissään tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa? (Väitös: OTM, KTM, VT Jussi Päivärinne, 27.5.2022, prosessioikeus ja tekijänoikeus)

OTM, KTM, VT Jussi Päivärinne tutki prosessioikeuden ja tekijänoikeuden alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, kuinka kantaja- ja hakijavaltuuskysymykset on tekijänoikeuden loukkaustapauksissa jäsennettävä ja ratkaistava. Tutkimuksessa selvisi, että näiden kysymysten jäsentäminen ja ratkaiseminen aiheuttavat ajoittain haasteita käytännön oikeuselämässä. Tyhjentävään, lain tasolla tapahtuvaan asiavaltuussääntelyyn ei kuitenkaan ole tulevaisuudessakaan tarvetta, sillä oikeuskäytännön ja -tieteen kautta pystytään hallinnoimaan ja ratkomaan monimutkaisiakin asiavaltuuskysymyksiä.

Koronakriisin hallinta: Asiantuntijuus, lainsäädäntö ja demokratia

Aika

13.6.2022 klo 10.00 - 14.30
Tervetuloa keskustelemaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuottaman tiedon roolista koronakriisin hallinnassa! Tapahtumassa pohdimme erityisesti asiantuntijuuden suhdetta demokratiaan ja lainsäädännön toimintaan ja tämän suhteen muutoksia koronakriisin edetessä. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa...

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikki

Aika

10.6.2022 klo 12.15 - 14.00
Vanhan perinteen mukaisesti yliopistossa tutkinnon suorittaneille järjestetään juhlava valmistumistilaisuus, publiikki. Meillä on ilo kutsua publiikkiin kaikki ne opiskelijat, jotka ovat valmistuneet tai valmistumassa Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 10.6.2022 mennessä.

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tiedekunnan Päivä

Aika

25.3.2022 klo 12.00 - 15.00
Tervetuloa Tiedekunnan Päivään perjantaina 25. maaliskuuta 2022 klo 12 alkaen.Tiedekunnan Päivä on oikeustieteellisen tiedekunnan ja alumniyhdistys Senilexin yhdessä järjestämä alumnitilaisuus.Tiedekunnan järjestämään seminaariin voit osallistua Calonialla tai etäyhteydellä. Senilex ry järjestää...