Asiasana: Spotlight

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimus raiskausten etenemisestä rikosprosessissa

17.08.2020

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on valmistunut kesäkuussa 2020 tutkimus raiskausten etenemisestä rikosprosessissa. Tutkimus on tehty oikeusministeriön aloitteesta ja sen rahoittamana. Tutkimushanke liittyy meneillään olevan seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun uudistamiseen. Tutkimus osoittaa tarpeen muuttaa rikoslakia siten, että raiskaussäännökset rakennetaan selkeämmin uhrin suostumuksen ja vapaaehtoisuuden varaan.