Tutkija valokeilassa: Hanna Hämäläinen

10.04.2024

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tutkija valokeilassa -uutissarjassa esittelyvuorossa on tutkijatohtori Hanna Hämäläinen.

Nimi: Hanna Hämäläinen
Tehtävä tiedekunnassa: Tutkijatohtori SILE- ja JuRe-hankkeessa
Suoritetut tutkinnot: Hallintotieteiden tohtori (julkisoikeus), 2021
Kiinnostuksen kohteet: Valtiosääntöoikeus ja -teoria – erityisesti vallanjakoon sekä oikeuden ja politiikan väliseen rajaan liittyvät kysymykset, perus- ja ihmisoikeudet, lainvalmistelu, oikeusteoria

Kuvaile urapolkuasi. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Olen opiskellut Tampereen yliopistossa julkisoikeuden opintosuunnassa ensin hallintotieteiden maisteriksi ja sitten tohtoriksi. Vaikka maisteriksi valmistumisen ja tohtoriopintojen aloittamisen välillä vierähti jokunen vuosi, minulle oli jo valmistuessani selvää, että väitöskirja on tehtävä; gradun sivumäärä tuli vastaan juuri kun asia alkoi käydä kiinnostavaksi. Tutkijan urasta innostuin kuitenkin vasta väitöskirjavaiheessa.

Aloitin nykyisessä tehtävässäni SILE-hankkeessa syyskuussa 2021 eli aika lailla heti tohtoriksi valmistuttuani. Matkan varrella olen tehnyt yhteistyötä myös JuRe-hankkeen kanssa. Tämän vuoden alussa aloitin SILE:n ohella tutkijana myös JuRessa.

Millaisten projektien (tai projektin) parissa työskentelet parhaillaan?

SILE- hankkeessa (Silent Agents Affected by Legislation) tutkitaan lainsäädännön vaikutuksia niin sanottuihin hiljaisiin toimijoihin eli eri tavalla yhteiskunnallisesti usein haavoittuvassa asemassa oleviin kuten lastensuojelun asiakkaisiin, päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsiviin tai Suomen kansalaisuutta vailla oleviin ihmisiin, joiden ääni usein jää heitä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa hiljaiseksi tai kokonaan kuulumatta. Omassa työpaketissani hiljaisten toimijoiden oikeuksia ja osallisuutta erityisesti lainvalmistelussa tutkitaan perusoikeuksien näkökulmasta lainopin keinoin. Olemme tutkineet esimerkiksi vankiloiden koronatoimia, osallisuutta lainvalmistelussa ja sen valtiosääntöperustaa sekä hahmotellet lainvalmistelun oikeudellista kehystä myös laajemmin.

JuRe-hankkeessa (Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit) olen työpaketissa, jossa teemana on perusoikeusjärjestelmä pandemian jälkeisessä elpymisessä. Myös JuRessa tutkin lainvalmistelun teemoja, mutta näkökulma on kriiseissä. Tällä hetkellä työn alla on esimerkiksi käsikirjoitus, jossa pohdimme hyvän lainvalmistelun kriteerien täyttymistä koronapandemian aikana.

Tutkimuksen ohella olen osallistunut oikeustieteellisen tiedekunnan Sote-akatemian puitteissa järjestämien sosiaalioikeuteen liittyvien opintojaksojen opettamiseen.

Ovatko kiinnostuksen kohteesi muuttuneet opiskelujesi jälkeen?

Kyllä ja ei. Olen opintojeni alusta asti ollut erityisen kiinnostunut valtiosääntöoikeudesta ja siihen liittyvistä teoreettisimmista kysymyksistä. Vallanjakoon ja perustuslainmukaisuuden valvontaan palautuvat kysymyksenasettelut, joita käsittelin jo perustuslain etusijasäännöstä koskevassa kandityössäni ovat kulkeneet mukana alusta asti.

Matkan aikana kiinnostuksen kohteeni ovat toki laajentuneet. Olen myös ehkä vähän paradoksaalisestikin päätynyt useamman kerran työskentelemään sellaisten teemojen pariin, joista opiskeluaikana ajattelin, ettei ikinä tätä enää, ja huomannutkin ne asioihin tarkemmin syvennyttyäni kiinnostaviksi.

Jos et olisi tutkija, missä ammatissa olisit?

Minulla on taustaa julkiselta sektorilta lainvalmistelun kehittämisen tehtävistä ja sen tyyppisiin tehtäviin voisin palata. Jos pitäisi valita täysin toinen ura, olisin sisustussuunnittelija tai ammattijärjestäjä.

Mistä innostut?

Tutkimustyössä innostun uuden oppimisesta ja mahdollisuudesta syventyä asioihin. Oivallukset, asioiden välisten yhteyksien ymmärtäminen ja niiden asettuminen osaksi laajempaa kokonaisuutta ovat joka kerta yhtä innostavia. Tutkimusartikkelia kirjoittaessa on palkitsevaa, kun hahmoton ajatus muotoutuu ymmärrettäväksi lauseeksi.

Tutkijayhteisössä toimiminen itsessään ja erityisesti yhteistyö eri tieteenaloilta tulevien tutkijoiden kanssa on myös hyvin antoisaa ja näkökulmia avartavaa. Se tarjoaa aika ainutlaatuisenkin mahdollisuuden testata omia ajatuksia ja oppia toisilta.

Luotu 10.04.2024 | Muokattu 10.04.2024