Tutkijan ura Turun yliopistossa

Monialainen ja kansainvälinen Turun yliopisto on houkutteleva tutkimusympäristö tutkijan uran eri vaiheissa oleville tutkijoille.

Turun yliopiston monipuolinen tutkimusympäristö tukee tutkijoiden luovuutta. Meillä on erinomaiset puitteet tehdä rajat ylittävää tutkimusta ja saattaa tutkimustulokset tehokkaasti hyödyttämään koko yhteiskuntaa. 

Koemme, että tutkijan sujuva urapolku ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen kohottavat tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäämme strategiamme mukaisesti kansainvälisellä haulla täytettäviä tutkijatohtorien paikkoja ja kehitämme edelleen tenure track -järjestelmän käyttöä koko yliopistossa. 

Tutkijan ura Turun yliopistossa koostuu neljästä portaasta:

1. Tutkijakoulutusvaihe

Turun yliopistossa on tutkijakoulu, jonka tohtoriohjelmat kattavat kaikki yliopiston edustamat tieteenalat. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

2. Itsenäistymisvaihe

Tässä vaiheessa tutkijan identiteetti vahvistuu ja otetaan itsenäisempi ja vastuullisempi rooli.  Tämän vaiheen tutkijan tyypillinen nimike on esimerkiksi tutkijatohtori tai erikoistutkija. 

3. Itsenäinen tutkija, akateeminen johtaja

Tässä vaiheessa tutkijat ovat itsenäisiä ammattilaisia, joilla on myös kyky akateemiseen johtajuuteen. Uravaiheen nimikkeitä yliopistossa ovat esimerkiksi yliopistotutkija, yliopistonlehtori tai erikoistutkija. 

4. Alan johtava tutkija

Neljännellä uraportailla työskennellään esimerkiksi professorina tai tutkimusjohtajana. Tämän vaiheen tehtävät ovat laaja-alaisia, vaativimpia tutkimus- ja opetustehtäviä.

Tutkijoiden asemaa kehitetään määrätietoisesti

Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa. Tämä on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.

Turun yliopisto haluaa tukea erityisesti tutkijoiden tutkimuksenteon edellytyksiä ja erityisesti nuorten tutkijoiden yleisiä työelämävalmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös tutkijoiden terveyteen ja jaksamiseen. Tavoitteena on, että työskentelyn edellytykset ovat kunnossa riippumatta siitä, millä rahoituksella tutkimusta tehdään. Jos olet hakemassa rahoitusta Turun yliopistoon tai kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä: tutkimusrahoitus@utu.fi.
 

Khalil Shahramiam sitaatti
Tutkimuksen korkea laatu ja tarjolla olevat tutkimusinfrastruktuurit houkuttelivat minut tänne. Turulla on hyvä maine hammaslääketieteen alalla.
Khalil Shahramiam
tohtorikoulutettava, kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)