Tohtoriohjelmat hero

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS ja tohtoriohjelmat

Turun yliopiston tutkijakoulu (UTUGS) koostuu tohtoriohjelmista ja kattaa kaikki yliopiston edustamat tieteenalat sekä Turun yliopistoon väitöskirjaansa valmistelevat noin 2 000 tohtorikoulutettavaa.

Tutkijakoulun tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen Turun yliopiston tohtorikoulutettaville. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tutkijakoulun organisaatio

Tutkijakoulun vastuullisen johtajan ja johtoryhmän nimittää Turun yliopiston rehtori.

Tutkijakoulun johtoryhmä, toimikausi 31.12.2019 asti

 • tutkijakoulun johtaja Pirjo Nuutila, puheenjohtaja
 • vararehtori Kalle-Antti Suominen
 • varadekaani Risto Rinne, kasvatustieteiden tiedekunta
 • varadekaani Baoru Yang, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
 • varadekaani Markus Juonala, lääketieteellinen tiedekunta
 • varadekaani Päivi Lappalainen, humanistinen tiedekunta
 • varadekaani Anne Alvesalo-Kuusi, oikeustieteellinen tiedekunta
 • professori Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu
 • varadekaani Heikki Hämäläinen, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • tutkijatohtori Veronika Laippala, humanistinen tiedekunta
 • apulaisprofessori Tapio Pahikkala, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
 • kehitysjohtaja Riitta Mustonen
 • opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom
 • tohtorikoulutettava Anne-Elina Salo, kasvatustieteiden tiedekunta
 • tohtorikoulutettava Aki Stubb, lääketieteellinen tiedekunta

Johtoryhmän valmistelijana ja sihteerinä toimii tutkijanurayksikön päällikkö Elise Pinta.

Yhteystiedot

Sähköposti: utugs@utu.fi

Käyntiosoite:
Hämeenkatu 4, 20500 Turku

Postiosoite: Turun yliopiston tutkijakoulu, 20014 Turun yliopisto

Tutkijakoulun johtaja: professori Pirjo Nuutila

Tutkijakoulukoordinaattori: FT Elise Pinta