three doctoral researchers sitting at a table smiling

Tule väitöskirjatutkijaksi Turun yliopistoon!

”Turun yliopiston tutkimus on eettistä, tieteellisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Tutkimuksemme vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Tiivis kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö vahvistaa Turun yliopiston asemaa maailman merkittävien tutkimusyliopistojen joukossa.”
(Turun yliopiston strategia 2030.)

Turun yliopiston tutkijakoulu (UTUGS) tarjoaa kansainvälisen tutkimusympäristön ja laadukasta ohjausta, jossa korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen väitöskirjatutkijan yksilölliseen ohjaukseen.

Tutkijakoulu koostuu 16 tohtoriohjelmasta, jotka kattavat kaikki yliopiston edustamat tieteenalat. Turun yliopistossa opiskelee 2000 väitöskirjatutkijaa kaikkiaan yli 70 maasta. Vuosittain valmistuu yli 180 tohtorintutkintoa.

Väitöskirjatutkijaksi haetaan tohtoriohjelmien kautta. Hakuajoista päättää Turun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmä, ja hakuajat tiedotetaan tällä sivustolla. 

Seuraava haku (vain osa tohtoriohjelmista):

1.5.2024 – 15.5.2024 klo 15:00 (Europe/Helsinki). Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2024.

Haku järjestetään seuraavissa ohjelmissa:

  • Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS)
  • Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)
  • Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO)
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
  • Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
  • Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI)
  • Teknologian tohtoriohjelma (DPT)
  • Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan haussa mukana olevien tohtoriohjelmien www-sivuilla huhtikuun aikana.