Arvostusta ja tukea tutkijoille

Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.

HR excellence logo

Jatkuva kehittäminen ja arviointi

Turun yliopiston tavoitteena on tehdä yliopistosta tutkijoille entistä houkuttelevampi  ja innostavampi työympäristö. Tässä yliopiston strategiset tavoitteet liittyvät Euroopan komission laaja-alaiseen pyrkimykseen nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua Euroopassa.

Keväällä 2019 yliopisto hakee jatko-oikeutta HR Excellence in Research -logoon ja julkaisee toimintasuunnitelmansa vv. 2019-2021. Uusintahakemukseen liittyvä päivän mittainen ulkoinen arviointivierailu ajoittuu lokakuuhun 2019.

Charter & Code

Euroopan komission julkaisema Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja siihen liittyvä säännöstö tutkijoiden työhönotosta (englanninkielinen lyhenne Charter & Code) sisältävät suosituksia ja hyviä käytänteitä tutkijoiden työoloista ja rekrytoinnista. Suositusten käyttöönottoa tukee komission Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -hanke, joka Turun yliopistossa on kulkee nimellä Arvostusta ja tukea tutkijoille. Hankkeen tavoitteet toteuttaville organisaatioille komissio myöntää HR Excellence in Research -logon aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kulloinkin voimassa oleva konkreettinen toimintasuunnitelma julkaistaan täällä yliopiston kotisivulla. 

Turun yliopisto liittyi hankkeeseen ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa vuonna 2012. Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi Turun hankkeen toteutuksen ja toimintasuunnitelman sekä myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa. Ensimmäinen itsearviointiraportti, johon sisältyy päivitetty toimintasuunnitelma julkaistiin keväällä 2016, seuraava keväällä 2019. 

Lue toimintasuunnitelma ja rekrytoinnin OTM-R-periaatteet:

Action Plan 2019–2021

OTM-R Policy

> HR Excellence Self-Assessment Report & Action Plan 2016-17