Arvostusta ja tukea tutkijoille

Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti. 

 

HR Excellence in Research Logo

Jatkuva tutkimusympäristön ja työolojen kehittäminen

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -työ perustuu Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan arvoihin ja säännöstöön tutkijoiden työhönotosta (englanninkielinen lyhenne Charter & Code). Sekä peruskirja että siihen liittyvä säännöstö sisältävät suosituksia ja hyviä käytänteitä tutkijoiden työoloista ja rekrytoinnista. Turun yliopistossa hanke kulkee nimellä Arvostusta ja tukea tutkijoille.

Turun yliopisto liittyi hankkeeseen ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa vuonna 2012. Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi Turun hankkeen toteutuksen ja toimintasuunnitelman sekä myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa. Vuosien 2019-2021 ulkoisessa arvioinnissa toimintasuunnitelmaa tarkennettiin ja toimenpiteet päivitettiin yliopiston uuden strategian mukaisiksi. Toimintasuunnitelma päivitettiin jälleen vuosille 2023-2026 ja se on parhaillaan Euroopan komissiossa arvioitavana.

Tunnustusta hyville käytännöille

HR Excellence in Research -laatuleima on Euroopan komission myöntämä tunnustus tutkijoiden työolojen ja uran kehittämistyöstä. Turun yliopiston tavoitteena on tehdä yliopistosta tutkijoille entistä houkuttelevampi ja innostavampi työympäristö. Tässä yliopiston strategiset tavoitteet liittyvät Euroopan komission laaja-alaiseen pyrkimykseen nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua Euroopassa.

Turun yliopiston hyviksi käytänteiksi ja tutkijoiden työoloja kehittäviksi toimenpiteiksi kirjattiin muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

  • tenure track -urapolun kehittäminen kansainvälistä rekrytointia ja tutkijoiden arviointia edistävällä tavalla
  • tutkijoiden urasuunnittelun lisääntynyt ja monipuolinen tuki
  • liikunta-, koulutus- ja varhaisen tuen palvelujen avaaminen myös ei-työsuhteisille tutkijoille
  • tohtorikoulutuksen pakollinen tutkimuseettinen kurssi
  • oma työhyvinvointikysely ei-työsuhteisille tutkijoille
  • tutkimusrahoituksen lisääntyneet tukipalvelut

Lue toimintasuunnitelma ja rekrytoinnin OTM-R-periaatteet:

Revised Action Plan for 2020-2022 (modified in Feb 2020)

> Action Plan for 2023-2026

OTM-R Policy