Arvostusta ja tukea tutkijoille

Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.

HR excellence logo

Itsearviointi

Turun yliopiston tavoitteena on tehdä yliopistosta tutkijoille entistä houkuttelevampi  ja innostavampi työympäristö. Tässä yliopiston strategiset tavoitteet liittyvät Euroopan komission laaja-alaiseen pyrkimykseen nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua Euroopassa.

Helmikuussa 2016 vietiin loppuun HRS4R-hankkeen itsearviointi.

Charter & Code

Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja Säännöstö tutkijoiden työhönotosta (englanninkielinen lyhenne Charter & Code) sisältävät suosituksia ja hyviä käytänteitä tutkijoiden työoloista ja rekrytoinnista.  Euroopan komissio käynnisti peruskirjan käyttöönottoa tukemaan Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -hankkeen. Hankkeen tavoitteet toteuttaville organisaatioille komissio myöntää HR Excellence in Research -logon.

Vuonna 2012, Turun yliopisto liittyi ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa hankkeen kolmanteen kohorttiin. Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi Turun hankkeen toteutuksen ja toimintasuunnitelman sekä myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa.

Lue itsearviointiraportti:

> HR Excellence Self-Assessment Report & Action Plan 2016-17