Arvostusta ja tukea tutkijoille

Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka on merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti. Elokuussa 2020 lupa logon käyttöön uusittiin jälleen kolmeksi vuodeksi.

 

HR Excellence in Research Logo

Jatkuva kehittäminen ja arviointi

Turun yliopiston tavoitteena on tehdä yliopistosta tutkijoille entistä houkuttelevampi  ja innostavampi työympäristö. Tässä yliopiston strategiset tavoitteet liittyvät Euroopan komission laaja-alaiseen pyrkimykseen nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua Euroopassa.

Keväällä 2019 yliopisto haki jatko-oikeutta HR Excellence in Research -logoon ja julkaisi toimintasuunnitelmansa vv. 2019-2021. Uusintahakemukseen liittyvä päivän mittainen ulkoinen arviointivierailu toteutui 8.11.2019. Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin ja toimenpiteet päivitettiin yliopiston uuden strategian mukaisiksi 20.2.2020. Myönteinen arvio ja jatkolupa logon käyttöön saatiin elokuussa 2020.

Charter & Code

Euroopan komission julkaisema Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja siihen liittyvä säännöstö tutkijoiden työhönotosta (englanninkielinen lyhenne Charter & Code) sisältävät suosituksia ja hyviä käytänteitä tutkijoiden työoloista ja rekrytoinnista. Suositusten käyttöönottoa tukee komission Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -hanke, joka Turun yliopistossa on kulkee nimellä Arvostusta ja tukea tutkijoille. Hankkeen tavoitteet toteuttaville organisaatioille komissio myöntää HR Excellence in Research -logon aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kulloinkin voimassa oleva konkreettinen toimintasuunnitelma julkaistaan täällä yliopiston kotisivulla. 

Turun yliopisto liittyi hankkeeseen ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa vuonna 2012. Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi Turun hankkeen toteutuksen ja toimintasuunnitelman sekä myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa. Ensimmäinen itsearviointiraportti, johon sisältyy päivitetty toimintasuunnitelma julkaistiin keväällä 2016, seuraava arviointi tehtiin 2019-2020. 

Tunnustusta hyville käytännöille

Ulkoisessa arvioinnissa Turun yliopiston hyviksi käytänteiksi kirjattiin tutkijoiden urasuunnittelun lisääntynyt ja monipuolinen tuki, liikunta-, koulutus- ja varhaisen tuen palvelujen avaaminen myös ei-työsuhteisille tutkijoille, tohtorikoulutuksen pakollinen tutkimuseettinen kurssi, oma työhyvinvointikysely ei-työsuhteisille tutkijoille, tenure track -urapolun kehittäminen kansainvälistä rekrytointia ja tutkijoiden arviointia edistävällä tavalla sekä tutkimusrahoituksen lisääntyneet tukipalvelut.

Lue toimintasuunnitelma ja rekrytoinnin OTM-R-periaatteet:

Revised Action Plan for 2020-2022 (modified in Feb 2020)

> Action Plan for 2023-2026

OTM-R Policy