people having coffee

Töissä Turun yliopistossa

Turun yliopiston roolia työnantajana ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat luovuus, avoimuus, eettiset periaatteet, kriittinen ajattelu ja vahva yhteisöllisyys.

Olemme päivittäisessä toiminnassamme sitoutuneet luomaan positiivisen ja osallistavan työympäristön. Työyhteisössämme haluamme panostaa ammatillisiin kehittymismahdollisuuksiin, mielekkäisiin työtehtäviin, hyvään työn ja perhe-elämän tasapainoon, avoimeen ja laadukkaaseen johtamiseen, tasa-arvoa ja saavutettavuutta painottavaan kulttuuriin sekä kestävään kehitykseen.

Arvostusta ja tukea tutkijoille

Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa. Logo on osoitus yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolojen jatkuvaan kehittämiseen eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ohjeiden mukaisesti. Lue lisää>

HR excellence in research logo

 

Monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen

Mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuden vaikuttaa oman työsi kehittämiseen

Turun yliopisto tarjoaa mielekkäitä ja inspiroivia työmahdollisuuksia ammatillista kehittymistä tukevassa ja arvostavassa yhteisössä. Työympäristömme on innostava, kannustava ja kollegiaalinen. Osaamisen kehittämisessä otamme huomioon sekä akateemisten taitojen kehittämisen, että eri tukipalveluiden asiantuntijuuden syventämisen. Tuemme kehittymistä urasi eri vaiheissa.

Perehdytystä uran eri vaiheisiin

Yliopistolla katsomme, että onnistunut perehdytys lisää motivaatiota ja vahvistaa sitoutumista uuteen työhön. Järjestämme kattavasti ja monipuolisesti perehdytystä sekä uusille työntekijöillemme että vanhoille yliopistolaisille, jotka ovat palaamassa tauon jälkeen tehtäviinsä, tai ovat vaihtamassa tehtäviään. Uusille esihenkilöille tarjoamme monipuolisesti esihenkilövalmennusta uuden roolinsa haltuun ottoa tukemaan. 

Laaja koulutusvalikoimamme sisältää myös avoimen yliopiston maksuttomat kurssit

Yliopistomme on oppiva organisaatio, jossa jokainen voi kehittää taitojaan. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan ​​tarjoamalla monipuolisia koulutus- ja osaamisen kehittämismahdollisuuksia, joita työntekijät voivat hyödyntää työaikanaan. Koulutusmahdollisuudet järjestetään sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja esimerkiksi avoimen yliopiston kurssitarjonta on henkilöstöllemme maksutonta. Koordinoimme myös mentorointiohjelmaa työntekijöille, jotka haluavat pohtia ammatillista kehitystään ja hioa osaamistaan.

Tutustu mentorointiohjelmiimme

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Tukea tutkimukseen ja opetukseen

Tarjoamme työntekijöillemme laajan valikoiman tukitoimenpiteitä, kuten ammatillista, pedagogista ja teknistä asiantuntemusta, laajaa tutkimusrahoituksen tukea sekä kattavat henkilöstöpalvelut.

Tutkimusrahoituksen tuki Turun yliopistossa

Arvostusta ja tukea tutkijoille

 

Tukea hyvinvointiin

Hyvinvointipalvelut-yksikkömme tukee hyvinvointiasi

Yliopistoyhteisömme hyvinvointi on menestyksemme perusta ja yksi strategiamme kulmakivistä. Varmistamme yliopistoyhteisöllemme toimivan arjen ja tuemme yksilöiden hyvinvointia laajoilla ja saavutettavilla palveluilla. Hyvinvointipalvelut-yksikkömme koordinoi ja kehittää menetelmiä ja käytäntöjä tehdäkseen Turun yliopistosta parhaan mahdollisen työ- ja opiskeluympäristön kaikille.

Kattavat terveyspalvelut

Työnantajan maksamat työterveyspalvelut ovat kaikkien Turun yliopiston palveluksessa olevien saatavilla työsuhteen pituudesta tai tyypistä riippumatta.

Monipuolinen liikuntavalikoima

Turun yliopisto haluaa tukea myös henkilöstön fyysistä jaksamista. CampusSport tarjoaa liikuntapalveluita Turun korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kaikilla Turun yliopiston työntekijöillä on oikeus käyttää palveluita henkilöstöhintaan.

Joustavat työskentelymuodot tukevat myös vapaa-aikaa

Tuemme henkilöstöämme tarjoamalla erilaisia ​​joustavia työjärjestelyjä, jotka tukevat työn ja perhe-elämän tasapainoa ja mahdollistavat työntekijöiden työskentelyn henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa sopivalla tavalla.

Etätyöjärjestelyjen ansiosta työntekijämme voivat työskennellä etänä kotoa tai muusta paikasta käsin tehtäväkohtaisten mahdollisuuksien mukaan. Joustavat työajat mahdollistavat työntekijöidemme työn suunnittelun niin ammatilliset kuin yksityisetkin tarpeet huomioiden.

Innostava työyhteisö keskustakampuksella

Modernit työtilat ja työvälineet

Tutkimus- ja työympäristömme ovat korkealaatuisia ja kiinnostavia. Tarjoamme tutkijoillemme uusinta teknologiaa, laitteita ja materiaaleja sekä asiantuntijapalveluita. Yliopistomme digitaalinen työympäristö ja kulttuuri ovat nykyaikaisia ​​ja käyttäjälähtöisiä.

Tutkimusympäristö mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen

Ajanmukaiset tutkimusinfrastruktuurit

Kompaktit keskustakampukset

Turun yliopiston kaikki kampusalueet sekä Turussa, Porissa että Raumalla sijaitsevat kaupunkien keskusta-alueilla ja muodostavat kompaktit kokonaisuudet työskentely- ja opiskelutiloista. Kaikki kaupungit tarjoavat monipuoliset liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuudet lyhyillä välimatkoilla ja toimivilla julkisilla kulkuvälineillä. Tutustu kampuksiimme:

Turun kampus

Porin kampus

Rauman kampus

Työkulttuurimme korostaa saavutettavuutta ja tasa-arvoa

Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kunnioituksen, tasa-arvon, saavutettavuuden ja avoimuuden kulttuuria. Päivittäisessä toiminnassamme korostamme osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Tämä tarkoittaa, että eri taustoista tulevat ihmiset ovat tervetulleita ja arvostettuja, ja että jokaisella on mahdollisuus osallistua positiiviseen ja toiset huomioon ottavaan työympäristöön.

Saavutettavuus Turun yliopistossa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Sitoudumme kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian läpileikkaava teema. Tavoitteenamme on kehittää ja ylläpitää toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen periaatteet juurtuvat ja toteutuvat koulutuksessamme, tutkimuksessamme, sosiaalisessa vuorovaikutuksessamme ja kampuksillamme jokapäiväisessä toiminnassa. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä ja seuraamme tämän tavoitteen toteutumista vuosittain. Olemme myös käynnistäneet Kestävän kampuselämän toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää kampuksillamme arkea kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kestävä kehitys Turun yliopistolla