Turun kampus ilmakuva syksy 2018

Kestävä kehitys Turun yliopistossa

Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Koulutamme monisyisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Olemme globaali vastuunkantaja ja aloitteellinen kehittämiskumppani. Etsimme ratkaisuja ja tarjoamme osaamista aikamme suuriin haasteisiin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Rakennamme toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden periaatteet toteutuvat koulutuksessa, tutkimuksessa ja vuorovaikutuksessamme yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa. Meille ovat tärkeitä myös omat käytännön toimet. Turun yliopisto on sitoutunut toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja
Olemme rajoja rikkova suunnannäyttäjä ja vastuullinen vaikuttaja.