Vierailu Tansaniaan nosti esiin yliopistojen yhteistyön tuloksia ja suunnitelmia yhteistyön laajentamiseksi

23.04.2024

Ryhmä suomalaisten korkeakoulujen rehtoreita ja tutkijoita vieraili Tansaniassa tutustumassa päättymässä olevan kahdeksan korkeakoulun kehitysyhteistyöhankkeen tuloksiin sekä onnistuneeseen kahden vuosikymmenen mittaiseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön Turun ja Dar es Salaamin yliopistojen välillä.

Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian rehtorit sekä Turun yliopiston koordinoiman yhteistyöhankkeen tutkijat vierailivat helmikuussa Tansaniassa.

Matkan aikana tutustuttiin päättymässä olevan HEI-ICI -hankkeen, GeoICT4e:n saavutuksiin ja nähtiin yhteistyön vaikutuksia Tansanian yliopistoyhteisöön ja yhteiskuntaan. 

Matkalla keskusteltiin lisäksi Turun yliopiston ja viiden tansanialaisen yliopiston koulutus- ja tutkimusyhteistyön jatkosuunnitelmista.

Hankkeen tavoitteena parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia

Turun yliopisto on tehnyt tansanialaisten yliopistojen ja toimijoiden kanssa maantieteen ja paikkatietoalan tutkimus- ja opetusyhteistyötä jo 20 vuotta.

Yhteistyö alkoi Dar es Salaamin yliopiston (UDSM) kanssa 2003, ja nykyisessä yhteistyöhankkeessa on mukana viisi tansanialaista korkeakoulua Dar es Salaamista, Morogorosta, Sansibarilta ja Moshista.

Merkittävimmät koulutukseen ja kehitykseen liittyvät yhteistyöhankkeet ovat olleet Turun yliopiston koordinoima Ulkoministeriön rahoittaman korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelman (HEI-ICI) GeoICT4e-hanke ja Maailmapankin rahoittama Tanzania Resilience Academy.

GeoICT4e -hankkeessa on mukana kolme yliopistoa Suomesta ja viisi Tansaniasta. Nykyinen HEI-ICI -hanke on jo kolmas peräkkäinen Ulkoministeriön rahoittama koulutuksen kapasiteettia vahvistava hanke Tansaniassa. GeoICT4e -hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassa, jossa digitaalisen datan ja teknologian työpaikat ovat vasta syntymässä.

– Tansaniassa väestö on nuorta ja yliopistojen opiskelijamäärien kasvu on nopeaa. Yhteiskunnassa on iso huoli siitä mihin koulutusjärjestelmästä valmistuvat nuoret työllistyvät tulevaisuudessa. Yliopistojen koulutusta halutaan uudistaa ja vaikuttavuutta parantaa, -kertoo hanketta johtava professori Niina Käyhkö.

Hankkeessa on pyritty parantamaan korkeakoulutuksen laatua ja nuorten taitoja soveltavilla paikkatieto- ja ICT-aloilla, jotta opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat.

– Digitaitojen lisäksi näillä aloilla tarvitaan kykyjä ymmärtää ihmisen- ja luonnon vuorovaikutusjärjestelmän paikallisia kestävyyshaasteita ja kehittää innovatiivisia ja kestäviä ideoita haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla korkeakoulujen opetusmenetelmiä, opetusmateriaaleja, koulutusohjelmia ja opettajien taitoja on uudistettava yhä vahvemmin. Hyödynnämme esimerkiksi globaalisti avoimia opetuksen resursseja ja etäopetuksen menetelmiä ja pyrimme kouluttamaan nuoria, joilla on yrittäjyysasennetta, Käyhkö sanoo.

Yksi vierailun kohokohdista oli hankkeen järjestämä seminaari, jossa esiteltiin miten tansanialaiset yliopistot ovat GeoICT4e ja Resilience Academy -hankkeiden avulla uudistaneet koulutuksen ja oppimisen ratkaisuja sosiaalisesti innovatiivisiksi, ja miten opiskelijat ovat pystyneet hyödyntämään avoimen tieteen ratkaisuja.

– Olemme kehittäneen hankkeessa haasteoppimiseen perustuvan 5-8 viikkoa kestävän MCL -työharjoittelumallin, jossa moniteiset opiskelijaryhmät kehittävät kestävyysratkaisuja paikkatiedon ja digitaalisten teknologioiden avulla. Opiskelijoiden on tärkeää hallita uusimmat teknologiat ja osata hyödyntää niitä yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa, kertoo yliopisto-opettaja Antero Järvi.

Esimerkiksi Moshi Co-operative yliopiston (MoCU) opiskelijat kehittivät ratkaisuja Kilimanjaro-vuoren metsäkadon ehkäisemiseksi ja Ardhi yliopiston (ARU) opiskelijat pyrkivät edistämään kestävää viheralueiden käyttöä Tansanian kaupungeissa.

Maailmanpankki investoi nuorten digitaalisiin ilmastoriskitaitoihin

Yksi tärkeä osa hankkeiden toimintaa on ollut avoimen paikkatiedon kerääminen, laadun varmistaminen ja datan avoin jakaminen. Resilience Academyn työharjoittelumallissa opiskelijat ovat keränneet kymmeniä paikkatietoaineistoja mobiiliteknologioiden, kaukokartoituksen ja kansalaistieteen menetelmin.

Recilience Academy lähti liikkeelle Maailmanpankin ja Tanzania Urban Resilience -ohjelman aloitteesta 2018.

– Maailmanpankki haluaa investoida nuorten digitaalisiin ilmastoriskitaitoihin, jotta kehitysinvestoinnit olisivat kestävämpiä ja tuottaisivat nopeasti kehittyviin kaupunkeihin uudenlaista paikallista työtä ja osaamista. Tansania on ollut heille kohde, jossa toimintamalleja on kehitetty yhdessä meidän, Tansanian valtion ja teollisuuden kanssa. Nyt Tanzania Resilience Academyn ratkaisut ovat mukana Maailmanpankin Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) toiminnassa globaalisti, Käyhkö kertoo.

Resilience Academyn Climate Risk Database -palvelussa on tällä hetkellä satoja avoimia paikkatietoaineistoja Tansaniasta.

– Opiskelijat, tutkijat, paikallinen hallinto ja globaali yhteisö käyttävät näitä aineistoja kaupunkikehityksen tutkimukseen ja päätöksentekoon. Avoin data ja sen ympärille muodostunut osaajien verkosto on elinehto datatalouden ja kestävän päätöksenteon kehittymiselle. Kymmenet GeoICT4e ja Resilience Academy -alumnit ovat nyt töissä järjestöissä ja organisaatioissa digitaalisen datan parissa, Käyhkö kertoo.

Pitkään jatkunutta yhteistyötä halutaan laajentaa – vahva pohja uusille hankkeille eri tieteenaloilla

Yksi vierailun keskeinen tarkoitus oli sopia yhteistyön jatkumisesta. Korkeakoulujen rehtorit kävivät vierailulla Dar es Salaamin yliopistossa, Ardhi yliopistossa ja State University of Sansibar (SUZA) -yliopistossa keskustelemassa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyön jatkamisesta sekä mahdollisuuksista laajentaa yhteistyötä entisestään.

Vierailun aikana Turun yliopisto uudisti kaksi aiempaa Memorandum of understanding -sopimusta, toinen Dar es Salaamin ja toinen State University of Zanzibarin kanssa. Lisäksi Sokoine University of Agriculturen (SUA) ja Ardhi yliopiston kanssa sovittiin MOU -sopimusten jatkamisesta. MoCUn kanssa sopimus allekirjoitettiin 2022.

– Meillä on taustalla kaksikymmentä vuotta jatkunut hyvä yhteistyö, ja uudet sopimukset vahvistavat jatkuvaa sitoutumistamme kansainväliseen yliopistoyhteistyöhön Tansaniassa ja itäisessä Afrikassa. Tulevaisuudessa haluamme vahvistaa nimenomaan monitieteistä tutkimusyhteistyötä yliopistojemme välillä, rehtori Jukka Kola sanoo.

Tähän asti yhteistyötä on tehty pääasiassa maantieteen, ympäristötieteen ja paikkatietotutkimuksen aloilla, mutta Turun yliopiston ja tansanialaisten yliopistojen väliset vahvat institutionaaliset sopimukset tarjoavat hyvän pohjan uusille hankkeille kaikilla aloilla.

– Esimerkiksi GeoICT4e:n kaltaiset isot ja konkreettisesti vaikuttavat hankkeet eivät olisi olleet mahdollisia ilman taustalla olevaa pitkään juurtunutta yhteistyötä. Olemme luoneet laajat verkostot useiden yliopistojen kanssa ja niistä voivat hyötyä muutkin. Meillä on hyvät lähtökohdat laajentaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä myös uusilla yhteisprojekteilla ja eri tieteenaloilla, Kola sanoo.

Tulevista yhteistyömahdollisuuksista tansanialaisten yliopistojen kanssa keskustellaan toukokuussa 29.5. työpajassa, jonka järjestävät Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen yhteiskunta -temaattinen kokonaisuus ja GeoICT4e -hanke. Työpajassa on mahdollisuus tavata hankkeen asiantuntijoita Tansaniasta. 

Luotu 23.04.2024 | Muokattu 23.04.2024