Niina Käyhkö profiilikuva
Niina
Käyhkö
professori, Maantiede
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 2403
+358 40 031 0427
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Paikkatietotutkimus
Ympäristön kaukokartoitus
Maisemamaantiede
Maiseman muutostutkimus
Maisemaekologia
GIS
PGIS
Osallistavat paikkatietomenetelmät
Paikkatietotaitojen kehittäminen ja koulutus, Kehitysyhteistyö, Kehitystutkimus

Biografia

Olen digitaalisen paikkatietotutkimuksen apulaisprofessori maantieteen ja geologian laitokselta, maantieteen osastolta. Aloitin professorina vuoden 2018 alussa, mutta olen työskennellyt Turun yliopistossa yli 20 vuotta (FM 1997, FT 2001, Dosentti/maisemamaantiede 2008). Vuodesta 2002 olen ollut laitoksella geoinformatiikan yliopistonlehtorina (ensimmäiset 10 vuotta yliassistenttina). Väitöskirjatyössäni erikoistuin maisemamaantieteeseen ja maiseman muutostutkimukseen erityisesti paikkatieto-ja kaukokartoitusmenetelmin, mutta sen jälkeen tutkimus-ja opetustyöni on laajentunut yleisemmin paikkatietoalaan. Vuodesta 2003 lähtien olen ollut aktiivisesti tutkimus-opetus-ja kehitysyhteistyössä Itäisessä Afrikassa, Tansaniassa. Kaikkia noin 20 johtamaani tutkimus- ja opetushanketta on yhdistänyt haaste kehittää paikkatietoon perustuvia menetelmiä, jotka tuovat kehitykseen ja yhteiskunnallisiin sovelluksiin liittyviä ratkaisuja. Olen ollut Suomen Akatemia tutkijatohtori 2006-07 ja kahden Akatemian kehitystutkimushankkeen johtaja. Muita hankerahoituksia olen saanut EUn Interreg ohjelmasta, Business Finlandista, YKn Maatalousjärjestöltä (FAO), Maailmanpankista, Ulkoministeriöstä ja yksityisiltä yrityksiltä. Olen Turun yliopiston Tansania-tiimin vetäjä (http://tanzania.utu.fi/) ja UTU Geospatial Labsin johtaja http://geospatial.utu.fi/). Edustan Turun yliopistoa valtakunnallisessa Geoinformatiikan yliopistoverkostossa (Fiuginet), Lounais-Suomen paikkatietoverkostossa (lounaistieto.fi) ja yliopistojen kehitysyhteistyöverkostossa (UNIPID). Olen Suomen avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuurin varajohtaja (Geoportti.fi).

Opetus

Olen ollut geoinformatiikan opettajana maantieteen ja geologian laitoksella vuodesta 2002 ja vastannut laitoksen paikkatietoalan opetuksen suunnittelusta ja opetuksesta laitoksella. Lisäksi olen koordinoinut koko tiedekunnan alan opetusta, opetusresurssien hankintaa sekä opetusyhteistyötä Suomen muiden yliopistojen kanssa Fiuginet-verkoston kautta. Viime vuosina opetukseni on siirtynyt LuK tason paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien kursseista kohti FM/FT tason kursseja ja paikkatietoalan erikoistumisopintoja. Lisäksi olen antanut maisemaekologian/maisematutkimuksen opetusta erikoiskursseilla TYssä ja Tukholman yliopistossa. Olen useita vuosia toiminut Tansaniassa paikkatietoalan osaamiskoulutuksessa erilaisten institutionaalisten hankkeiden ja kehitysyhteistyön kautta ja tämä työ on keskeisessä osassa opetustyötäni. Paikkatieto-osaamisen haasteet ovat minulle kiinnostavia sekä institutionaalisella että yksilötasolla ja vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa yhteiskunnassa. Olen ohjannut/ohjaan 7 väitöskirjaa ja noin 25 FM opinnäytettä, jotka kaikki ovat liittyneet paikkatietoalaan.

Tällä hetkellä opetan seuraavilla kursseilla:
MAAN7760 Erikoistuminen paikkatietotutkimukseen, 5 op
MAAN7764 Geospatial Data Management and Visualization, 5 op
MAAN7340 Participation, Spatial Planning and GIS, 5 op
MAAN7762 Remote Sensing of Environment, 5 op
EKOL4320 Spatial Biodiversity Informatics and Landscape Ecology, 5 op

Tutkimus

Olen kiinnostunut laajasti paikkatietoalan tutkimuksesta ja tutkimuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten paikkatieto ja sijaintiin perustuvat menetelmät voivat ratkaista monia yhteiskunnan toimintoihin liittyviä haasteita. Omaa erityisalaani jo väitöskirjaopintojen ajalta on paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö maiseman muutosten tutkimisessa. Miten aikaan ja paikkaan liittyvä muutosten mallintaminen voi luoda edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle maankäytölle ja maisemanhoidolle. Tutkimusosaamiseni liittyy yhtä lailla laajasti paikkatietojärjestelmien (GIS) ja kaukokartoitusmenetelmien kuin osallistavien paikkatietomenetelmien ja paikkatiedon visualisoinnin käyttöön. Olen kiinnostunut yhdistämään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä ja pureutumaan paikkatietotieteen ja käytännön ratkaisujen vuorovaikutukseen, tutkimuksen kehitysvaikutuksiin ja paikkatietokapasiteetin vahvistamiseen.

Julkaisut

Järjestä: