Niina Käyhkö profiilikuva
Niina
Käyhkö
professori, maantiede
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 2403
+358 40 031 0427
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Digitaalinen paikkatietotutkimus
Avoin paikkatieto, Ympäristön kaukokartoitus
Maisemamaantiede
Maiseman muutostutkimus
Maisemaekologia
GIS
PGIS
Osallistavat paikkatietomenetelmät
Paikkatietotaitojen kehittäminen ja koulutus, Kehitysyhteistyö, Kehitystutkimus

Biografia

Olen soveltavan digitaalisen paikkatietotutkimuksen professori maantieteen ja geologian laitokselta, maantieteen osastolta. Pyrin edistämään paikkatietoaineistojen, digitaalisten teknologioiden ja paikkatietomenetelmien käyttöä tieteen ja käytännön rajapinnassa osallistavasti.

Vuodesta 2003 lähtien olen ollut aktiivisesti tutkimus-opetus-ja kehitysyhteistyössä Itäisessä Afrikassa, Tansaniassa. Kaikkia noin kahtakymmentä johtamaani tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyöhanketta on yhdistänyt haaste kehittää paikkatietoon perustuvia menetelmiä ja ratkaisuja, jotka edistävän tiedon käyttöä, taitojen hyödyntämistä ja yhteiskunnallista kehitystä kestävästi. Olen UTU Geospatial Lab (http://geospatial.utu.fi/) UTU Tansania –tiimin johtaja (http://tanzania.utu.fi/), ja yksi Resilience Academy -verkoston koordinaattoreista (https://resilienceacademy.ac.tz/). Olen yliopistomme temaattisen profilaation "Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma" johtoryhmän jäsen.

Aloitin professorina vuoden 2018 alussa, mutta olen työskennellyt Turun yliopistossa yli 20 vuotta (FM 1997, FT 2001, Dosentti/maisemamaantiede 2008). Vuodesta 2002-2017 olin laitoksella geoinformatiikan yliopistonlehtorina. Väitöskirjatyössäni erikoistuin maisemamaantieteeseen ja maiseman muutostutkimukseen erityisesti paikkatieto-ja kaukokartoitusmenetelmin, mutta sen jälkeen tutkimus-ja opetustyöni on laajentunut yleisemmin paikkatietoalaan ja sen eri sovelluksiin yhteiskunnassa. Olen ollut Suomen Akatemia tutkijatohtori 2006-07 ja kahden Akatemian kehitystutkimushankkeen johtaja. Muita hankerahoituksia olen saanut EUn Interreg ohjelmasta, Business Finlandista, YKn Maatalousjärjestöltä (FAO), Maailmanpankista (Resilience Academy), Ulkoministeriöstä ja yksityisiltä yrityksiltä.

Edustan Turun yliopistoa valtakunnallisessa Geoinformatiikan yliopistoverkostossa (FIUGINET), Lounais-Suomen paikkatietoverkostossa (lounaistieto.fi, ohjausryhmän jäsen) ja yliopistojen kehitysyhteistyöverkostossa (UNIPID, ohjausryhmän varapuheenjohtaja). Olen Suomen avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuurin Geoportti RI:n varajohtaja (Geoportti.fi).

Opetus

Olen ollut geoinformatiikan opettajana maantieteen ja geologian laitoksella vuodesta 2002 ja vastannut laitoksen paikkatietoalan opetuksen suunnittelusta ja opetuksesta laitoksella. Lisäksi olen koordinoinut koko tiedekunnan alan opetusta, opetusresurssien hankintaa sekä opetusyhteistyötä Suomen muiden yliopistojen kanssa Fiuginet-verkoston kautta. Viime vuosina opetukseni on siirtynyt LuK tason paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien kursseista kohti FM/FT tason kursseja ja paikkatietoalan erikoistumisopintoja. Lisäksi olen antanut maisemaekologian/maisematutkimuksen opetusta erikoiskursseilla TYssä ja Tukholman yliopistossa. Olen useita vuosia toiminut Tansaniassa paikkatietoalan osaamiskoulutuksessa erilaisten institutionaalisten hankkeiden ja kehitysyhteistyön kautta ja tämä työ on keskeisessä osassa opetustyötäni. Paikkatieto-osaamisen haasteet ovat minulle kiinnostavia sekä institutionaalisella että yksilötasolla ja vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa yhteiskunnassa. Olen ohjannut/ohjaan 7 väitöskirjaa ja noin 25 FM opinnäytettä, jotka kaikki ovat liittyneet paikkatietoalaan.

Tällä hetkellä opetan seuraavilla kursseilla:
MAAN7760 Erikoistuminen paikkatietotutkimukseen, 5 op
MAAN7764 Geospatial Data Management and Visualization, 5 op
MAAN7340 Participation, Spatial Planning and GIS, 5 op
MAAN7762 Remote Sensing of Environment, 5 op
EKOL4320 Spatial Biodiversity Informatics and Landscape Ecology, 5 op

Tutkimus

Olen kiinnostunut laajasti paikkatietoalan tutkimuksesta ja tutkimuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista, sekä vaikutusten skaalaamisesta yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen avulla. Tutkimustoimintani lähtee siitä ajatuksesta, että avoimen paikkatiedon ja sijaintiin perustuvien menetelmien ja yhteisön osallistamisen avulla voidaan ratkaista monia maapallojärjestelmään, yhteiskuntiin ja elämänlaatuun liittyviä haasteita, mutta ratkaisujen pitää olla olosuhteisiin sopivia, ja kestäviä ympäristöllisesti, yhteisöllisesti ja taloudellisesti. Tällaista tutkimusta tehdään tieteen ja käytännön rajapinnassa ja yhteisöllisesti, oppivasti ja mukautuvasti.

Tutkimusosaamiseni liittyy yhtä lailla laajasti paikkatietojärjestelmien (GIS) ja kaukokartoitusmenetelmien kuin osallistavien paikkatietomenetelmien (PGIS, VGIS) ja paikkatiedon visualisoinnin käyttöön. Olen kiinnostunut yhdistämään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä ja pureutumaan paikkatietotieteen ja käytännön ratkaisujen vuorovaikutukseen, tutkimuksen kehitysvaikutuksiin ja paikkatietokapasiteetin vahvistamiseen.


Julkaisut

Järjestä:

Harnessing sensing systems towards urban sustainability transformation (2021)

npj Urban Sustainability
Grêt-Regamey Adrienne, Switalski Michal, Fagerholm Nora, Korpilo Silviya, Juhola Sirkku, Kyttä Marketta, Käyhkö Niina, McPhearson Timon, Nollert Markus, Rinne Tiina, Soininen Niko, Toivonen Tuuli, Räsänen Aleksi, Willberg Elias, Raymond Christopher M.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))