Uudet opiskelijat materiaalitekniikka 177

Teknillinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta on Turun yliopiston uusin tiedekunta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

Uuden tiedekunnan muodostavat tietotekniikan laitos (nyk. tulevaisuuden teknologioiden laitos), bioteknologian laitos (nyk. biokemian laitos) sekä kone- ja materiaalitekniikan laitos. Tiedekunnassa on yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 300 työntekijää, joista lähes 40 on professoreita. Teknillinen tiedekunta on aloittaessaan toimintansa yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista.

Tekniikan koulutuksella on Turun yliopistossa pitkä historia, sillä tieto- ja viestintätekniikan ja biotekniikan diplomi-insinöörejä on koulutettu jo lähes 20 vuotta. Koulutuslaajennuksen ja opetusta koskevan kokonaisuudistuksen jälkeen uusimpina tekniikan aloina voi opiskella kone- ja materiaalitekniikkaa. Tekniikan tutkinto-ohjelmien lisäksi tiedekunnassa voi opiskella filosofian maisteriksi tietojenkäsittelytieteessä ja biokemiassa.

Tekniikka on etenkin luonnontieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamista ihmisen, yritysten ja yhteiskunnan hyväksi. Teknillisen tiedekunnan toiminnassa on vahvasti mukana alalla syntyvän tiedon hyödyntäminen nykypäivän monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Tiedekunta on alueen yritysten aktiivinen yhteistyökumppani. Yhteistyö ulottuu koulutusten ja työelämän tarpeiden vastaavuuden tarkastelusta ja yritysten asiantuntijuuden hyödyntämisestä opetuksessa aina yhteisiin tutkimushankkeisiin saakka.