Tiedelinja tapahtumakuva

Turun yliopiston Tiedelinja

Turun yliopiston Tiedelinjalla tutkijat keskustelevat ajankohtaisista aiheista.

  Kuuntele Tiedelinja: Ketokukista laatikkoviljelyyn - miten hyödymme kaupunkien vehreydestä?

  Mitä vehreys ja lähiluonto merkitsee kaupunkilaiselle uusimpien tutkimusten mukaan? Entä miten luonto tulisi nähdä kaupunkeja kehittäessä tai mitä siirtolapuutarhat ja laatikkoviljely kertovat suhteestamme luontoon?

  Keskustelemassa aiheesta ovat apulaisprofessori Nora Fagerholm maantieteestä, tohtorikoulutettava Laura Tuominen biologiasta ja aihetta pro gradussaan tutkinut Mona Siro etnologiasta.

  Tiedelinja-podcastit ja niiden tekstivastineet

  Ketokukista laatikkoviljelyyn - miten hyödymme kaupunkien vehreydestä?

  Mitä vehreys ja lähiluonto merkitsee kaupunkilaiselle uusimpien tutkimusten mukaan? Entä miten luonto tulisi nähdä kaupunkeja kehittäessä tai mitä siirtolapuutarhat ja laatikkoviljely kertovat suhteestamme luontoon?

  Keskustelemassa aiheesta ovat apulaisprofessori Nora Fagerholm maantieteestä, tohtorikoulutettava Laura Tuominen biologiasta ja aihetta pro gradussaan tutkinut Mona Siro etnologiasta.

  >> Kuuntele Tiedelinja

  Suuri tuntematon Kiina

  Kiina on sekä väkiluvultaan että bruttokansantuotteeltaan maailman suurin maa, maapinta-alaltaan maailman kolmanneksi suurin valtio ja sen historialliset juuret ovat syvällä: arkeologit ovat löytäneet merkkejä Keltaisenjoen laakson aluetta asuttaneita maanviljelijöistä 9000 vuoden takaa. Suuruudestaan huolimatta Kiina on meille yllättävän tuntematon. Kiinaa, sen historiaa, nykypäivää, kieltä ja kulttuuria, asemaa maailmassa ja tulevaisuuden haasteita avaavat Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja, professori Lauri Paltemaa, valtio-opin erikoistutkija Liisa Kauppila sekä kieli- ja käännöstieteiden laitokselta kiinan kielen yliopisto-opettaja Hanna Holttinen.

  >>Kuuntele Tiedelinja
   

  Ohjelman tekstivastine:

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tervetuloa Tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena Kiina, tuo suuri, mutta yllättävänkin tuntematon maa meille. Aiheesta ovat keskustelemassa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja professori Lauri Paltemaa.

  Professori Lauri Paltemaa: Päivää.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja valtio-opin erikoistutkija Liisa Kauppila. Yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta olette molemmat.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Päivää.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja sitten humanistisesta tiedekunnasta kieli- ja käännöstieteiden laitokselta kiinan kielen yliopisto-opettaja Hanna Holttinen.

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Päivää.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja tervetuloa kaikille. Alotetaan tiedelinjalle perinteisellä tavalla siitä, että mistä näkökulmasta teistä kukin Kiina katsoo. Ja alotetaanko vaikka sinusta Lauri?

  Professori Lauri Paltemaa: Niin. Mä luonnehtisin itseäni… historiantutkijana, mut myös valtio-oppineena. Et mulla on sekä historian tutkinto, että valtio-opin tutkinto ja mä… lähestyn Kiinaa nimenomaan Kiinan oman ajan historian ja nykyhetken politiikan tutkimisen kautta.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja siitä kuulemme hetken päästä lisää. Entäs Hanna?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: No me tietysti tutkitaan tai tarkastellaan Kiinaan sieltä kielitieteen näkökulmasta. Etenki et miten se kieli toimii ja mitä sen kielen kautta voidaan sanoa siitä, että mitä vaikka siellä Kiinassa tapahtuu tai vaikka et mitkä on semmosia Kiinassa kuumia keskusteluaiheita ja miten niistä viestitään, millaista se vuorovaikutus on. Ja sitte tietysti myös ihan sellaisiakin asioita voidaan tutkia, että millaset vaikka mainoslauseet toimii sitten kiinalaiselle yleisölle.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Mielenkiintosta. Mutta Liisa, kerro sinä sinun näkökulmasi.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Joo, elikkä mä oon omassa tutkimuksessa kiinnostunut Kiinan talouden ulkosuhteista, Kiinan taloustoiminnasta sen rajojen ulkopuolella ja oikeastaan vois sanoa, että mä oon kiinnostunut siitä, että mitä kiinalaiset yritykset tekee ulkomailla ja miten Kiinan hallitus pyrkii edistämään omia poliittisia intressejään talouden keinoin. Käsitteellisellä tasolla vois ehkä sanoo, että oon kiinnostunut poliittisesta taloudesta ja geoekonomiasta. Et mul on myös tausta Kiinan tutkimuksessa ja kansainvälisissä suhteissa ja sitten mulla on myös tulevaisuuden tutkimuksen tutkinto. Eli katson myös sit siitä näkökulmasta näitä ilmiöitä.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Eli hyvinkin monipuolinen kattaus meillä täällä tänään. Yksi kimmoke tälle ohjelmalle oli tossa viime syksynä. EU jako tommosta EU horizon rahoitusta ja tavoitteena siinä nimenomaan oli se, että Euroopassa tunnetaan nyky Kiina aika huonosti ja etsittiin hankkeita, jotka vastaisivat tai antaisivat vastauksia ja tutkisivat aihetta.

  Rahoitusta sai kaksi hanketta. Toinen niistä oli tämmöinen reconnect Chine, jossa oli mukana tutkijoita 12:sta eurooppalaisesta maasta. Ja Suomesta mukana on Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkijat. Elikkä Laurin… putiikin tutkijat.

  Lauri, emmekö me tunne Kiinaa?

  Professori Lauri Paltemaa: Niin. Pitäiskö lähteä ensinnäkin kysymään, et mikä se ”me” olemme tässäkin tapauksessa?

  Kiina on tällainen suuri tuntematon, ainakin suurelle yleisölle ja myös aika pitkälle poliitikoille ja jopa liike-elämälle Euroopassa ja lännessä yleensä. Mut Kiinan ei tarvitsisi olla niin, koska Kiina ei ole mitenkään erityisen mystinen valtio. Se on vaan jätetty sivuun länsimaissa, niin myös Suomessa, mut muuallakin yleensä kouluopetuksessa aika tehokkaasti. Ja sitä mystisoidaan mun mielestäni vähän liian paljon. Sen rakenteet ja toimijat on täysin selvitettäviä ja jopa järkiperäisiä useimmiten. Mutta kun meidän koulujärjestelmämme ja mediamme ja ylipäätänsä menee elämämme ei ole erityisen keskittynyt ulkomaihin yleensäkkään, niin Kiina kyllä jää niissä yleensä aika vähälle huomiolle. Ja nyt se nyt on sitte ottamassa sitä asemaansa myös meidän huomiokentässämme enemmän, koska se on nousemassa suurvallaksi.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Onko teillä… Minkälainen tuntuma Liisalla ja Hannalla on, onko Kiina tuntematon?
   

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Mä sanoisin, että ehkä talouden näkökulmasta sitä kiinnostusta ja ymmärrystä alkaa olla enemmän kuin mitä oli vielä sanotaan 10 v sitten. Että sen näkee ihan siinä, että esimerkiksi jo Hesarissa kirjotetaan harva se päivä ajankohtaisista aiheista, Kiina-riippuvuuksista, muusta. Poliittiseen keskusteluun on tullut Kiina-riippuvuus mukaan nyt Ukrainan sodan jälkeen. Et täs on tapahtumassa muutosta, mutta ehdottomasti on samaa mieltä kuin Lauri täst isosta kuvasta kyllä.

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Ja mä myös siinä mielessä‚ et kielen kannalta tietysti se kiinan kieli on meillä aika tuntematon ja siihen liittyy myös sitä semmosta samaa ajattelua, että sitä ei voi mitenkään ymmärtää, koska se on niin vieras ja erilainen, vaikka kiinan kieli on kuitenkin samanlainen kieli, kun moni muukin. Et siinä mielessä‚ että se sen päätarkoitus on se vuorovaikutus ja viestintä. Et ei se oo mitenkään mahdoton oppia, eikä se oo ehkä sitte kuitenkaan sillä tavalla niin mystinen, ku mitä ihmisillä yleensä on siitä se käsitys etenkin sen kirjoitusjärjestelmän takia.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Niin ja yksi merkki tästä kiinnostuksesta on se, että täällä Turun yliopistossa aloitettiin… Oliko se syksyllä -21?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Joo.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Kiinan kielen opetus ja Hanna sinä olet siellä avainasemissa. Minkälaisen kiinnostuksen kiinan kielen opetus herätti?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen:  Kiinan kieli selkeesti kyllä kiinnostaa. Et meillä on ihan mukavasti hakijoita ja sitte on tietysti myös kiinnostusta osotettu muualtaki. Että ihmisiä kiinnostaa se kiinan kieli, mikä on tosi positiivista kyllä.

  Ja sit tietysti, että miks me halutaan opettaa sitä Kiinan kieltä, ni on just se, että päästään tähän, että se me tunnetaan vähän huonosti Kiinaa, että se ymmärtämys Kiinasta ja mitä Kiinassa tapahtuu ja mitä ehkä Kiinassa myös ajatellaan, ni se paranis, et meillä ois myös omasta takaa ihmisiä sitten, jotka osaa tulkita myös sitä kieltä ja sen kielenkäyttöä.

  Professori Lauri Paltemaa: Juuri näin. Mä voisin tähän lisätä, et on hyvin tärkeätä, että me täällä Suomessakin opiskelemme ja opetamme kiinan kieltä, koska aika pitkälle tää on ollu välitteistä. Eli se mitä me ymmärrämme, luulemme tietävämme Kiinasta, se tulee anglo-amerikkalaisesta keskustelusta. En sano, etteikö heidän Kiina-tuntemuksensa olis osittain hyvin syvällistäkin, mut siellä on omat lähtökohtansa. Ja meidän pitää myös oppia tunnistamaan se ja se liittyy tähän näin Kiinan nousuun. Tällä hetkellä siitä on tullut yhä enemmän tärkeätä ymmärtää, et mistä lähtökohdista esimerkiksi amerikkalainen keskustelu koskee Kiinaa, miten se käsittelee Kiinaa. Ja meillä pitää olla omaa kykyäkin myös ymmärtää, mitä kiinalaiset sanoa, mitä nyt kiinalaiset tekstit sisältää ja mistä siinä on kyse. Ja se ei tapahdu pelkästään englanninkielisen tai muiden käännöstekstien kautta, vaan se pitää itse oppia.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Ja nythän on siis esimerkiks venäjän kielen asemaa, venäjän kielen opetuksen asemaa heikentämässä tosi vahvasti, niin täytyy vaan toivoo‚ et sama ei tapahdu täs nytten Kiinan kanssa, koska se on nimenomaan erittäin tärkeitä tän kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja tässä vaiheessa varmaan myös hyvä sanoa, että vaikka tämä kiinan kielen opetus täällä Turun yliopistossa aloitettiin silloin syksyllä -21, niin kiinan kieltä on tuolla Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa opiskeltu jo sitä ennen. Eli tutkijat ovat kokeneet sen, opiskelijat ja tutkijat, tärkeänä kielen opiskeluna. Samoin ku teillä siellä, Lauri, opiskellaan koreaa ja japania.

  Professori Lauri Paltemaa:  Joo, pitää paikkansa. Tosin Turun yliopistossahan kiinaa on opetettu noin niinku aika alkeistason kursseilla ainakin 90-luvun puolivälistä saakka. Se oli kyl kielikeskus silloin, joka sitä teki ja me tosiaan tuolla Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa olemme opettaneet kiinan kielen kursseja ennen kun täällä avattiin tämä todellakin tämä tutkinto-ohjelma. Jatkotasolla, koska me nähtiin et me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa sitä paremmin kuin vain pelkästään  perustasolla. Mut me ollaan myös, ihan niinku sanoit, niin opetetaan myös japania ja koreaa. Keski- ja jatkotasolla, koska se on sama argumentti pätee niihin. Ne on hyvin tärkeitä maita meille suomalaisille ja meidän pitää osata mennä sinne suoraan eikä välitteisesti.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Kieli on yksi olennainen tekijä, kun tutustutaan vieraaseen kulttuuriin, toinen on historiaa. Lauri kerrotko vähän, minkälainen maa, minkälaiset asiat Kiinan historiasta näkyvät yhä tänä päivänä siellä?

  Professori Lauri Paltemaa: No tää aika valtava kysymys. Kiinallahan on siis pisin yhtäjaksoinen kirjoitettu historia ja kiinalaiset on hyvin historia tietoisia myös. He ymmärtävät oman sivilisaationsa‚ kulttuurinsa historiansa kautta ja historian vertaukset ja historian tarinat elävät kiinalaisessa kielessä ja Kiinan kulttuurissa ja siinä politiikassa koko ajan mukana. Löytyy koko ajan kiinalaisia sanontoja, pitää ymmärtää kiinalaista historia ja tietää, mihin se viittaa esimerkiks. Ja ne on ihan elävää arkipäivää.

  Kiinassa on myös historian merkitys niinku politiikantutkijana, niin historian politiikka on hyvin tärkeää. Hallitseva puolue Kiinassa, kommunistinen puolue, pitää nimenomaan Kiinan historiaa sen oikeutuksen lähteenä. Siinä miten Kiina on aikoinaan ollut siirtomaavaltojen alistamaan ja miten kommunistinen puolue heidän narratiivissaan on yhtenäistänyt Kiinaa ja nostanut sen jaloilleen ja vie sitä sitten kohti suuruutta tällä hetkellä. Sen se historia on kiinteä osa heidän narratiivia.

  Et Kiinan historia pitää ymmärtää hieman, jos halua niin kuin ymmärtää yhtään mitään Kiinasta. Et nyt se on vain… se on niinku täällä näin länsimaissa nyt kiinalainen tulee tänne näin, niin hänen ois hyvä ymmärtää meidän historiallista taustaa, mistä lähtee tämä länsimaiset arvot ja ajatukset ja meidän kulttuurimme peruspiirteet. Se on aivan sama Kiinassa.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Sinä Hanna asuit pitkän jakson Kiinassa. Huomasitko sinä tämän, mistä Lauri puhui eli historiasta kumpuaa ihan tähän päivään?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Joo, se on ihan nykypäivää tai jokapäiväistä elämää sillä tavalla, että nää historian tapahtumat toistuu niissä arkipuheissa. Siellä on paljon sanontoja, mitkä kumpuaa jostain paljon kauempaa ja kaikki tietää, mihin niillä viitataan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää. Ja tietysti myös sitte tälläset historialliset draamat tai televisio-ohjelmat ylipäätään, niin on tosi suosittuja ja siellä vielä toistetaan näitä samoja tarinoita ja vähän niinku tämmösissä modernimmalla tuotannolla. Et kyl se näkyy se historia ihan kaikkialla. Tietysti myös se, että siellä on paljon tälläsiä historiallisia nähtävyyksiä ym., ni sit ehkä tuo sen historian lähemmäks, koska niitä on aika paljon.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Palataan hieman tuohon EU horizon rahoitusta saaneeseen reconnect Chinaan, jonka tavoitteena on lisätä faktoihin perustuvaa tietoa oikeestaan neljällä tämmösellä keskeisellä politiikan alalla. Eli tiede ja teknologia, talous ja kauppa, sisäpolitiikka, ja Kiinan asema maailmassa. Mennään vähän niihin kaikkiin syvällisemmin.

  Eli aloitetaan vaikka tuosta taloudesta ja kaupasta. Liisa, tämä on vahvasti sinun alaasi ja nimenomaan sitä, että miten taloutta käytetään politiikan välineenä. Onko Kiinalla siinä jotain erityisiä piirteitä vai toimitaanko samalla periaatteella kuin kaikkialla muuallakin maailmassa?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No… sanoisin näin, että on erityisiä välineitä, mutta et sit totta kai tämä kansainvälisen ilmapiirin muuttuminen laittaa Kiinan tekemään asioita, mitä Kiina ei ehkä tekisi muuten. Että totta kai suurvaltapolitiikka ja sen käänteet vaikuttaa tähän. Mut et jos nyt mietitään tätä talouden käyttämistä politiikan välineenä, niin esimerkiks semmosii klassisia esimerkkejä on se, että kun  Liu Xiaobolle annettiin Nobel-palkinto, niin siinä vaiheessa laitettiin norjalaiselle lohelle pakotteet, jota ei lausuttu ääneen, vaan lohen annettiin mädäntyä tullissa ja silllä vaan näpäytettiin Norjaa. Että tän vois esimerkiks antaa tämmösenä esimerkkinä, semmosena kiinalaisena erityispiirteenä tässä.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja tuolla itse asiassa, kun valmistauduin tähän, niin lueskelin johdatus Itä-Aasian yhteiskuntiin tämmöstä teosta, minkä meidän tutkijamme ovat tehneet. Lohikäärme, tiikeri ja krysanteemi, joka johdattaa paitsi Kiinaan myös Koreoihin ja Japaniin ja itse asiassa Laurin artikkelista paljastui se, että Kiina on ollut vahva talous. Eli vielä 1800-luvulla Kiina vastasi peräti viidesosasta maailman kokonaistuotannosta ja bruttokansantuote oli maailman suurin. Muut kiri sitten jossain vaiheessa ohitse, mutta -78 käynnistyi talouden modernisaatio ja sen sanotaan jatkuvan yhä. Mitä tapahtui -78 ja mihin siitä on tultu, Lauri?

  Professori Lauri Paltemaa: No lyhyesti silloin Mao oli juuri kuollut -76 ja Kiinan johdossa oli linjaerimielisyyksiä sen suhteen, et miten tästä jatketaan. Jatketaanko vanhalla linjalla, maolaisella linjalla, vai lähdetäänkö uudistamaan taloutta. Ja -78 nää uudistuslinjan johtajat voittivat puolueen sisäisen valtataistelun, jossa sitten lähdettiin tavoittelemaan niin sanottua neljä modernisaatiota, jotka oli teollisuus ja tiede ja maanpuolustus ja maatalous. Tarkoituksena oli saavuttaa länsimaiden taso ensin vuoteen 2000 mennessä, ku se ei onnistunu, ni sit sitä ollaan potkittu eteenpäin sitä tavoitetta. Mut on sitä myös saavutettu, et kukaan ei pysty kiistämään, etteikö Kiina on käynyt läpi eräänlaista talousihmettä ja noussut taloudelliseksi suurvallaksi. Nimenomaan tämän uudistuspolitiikan ansiosta.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tällä hetkellä Kiina on jälleen maailman suurin kauppamaa. Liisa, mitä se tekee, minkälaisen aseman se antaa Kiinalle maailmanpolitiikassa?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No siis, jos ajatellaan sitä, että Kiina hallitsee isoa osaa globaalivirroista, elikkä tavallaan‚ että miten tavara, teknologia, tieto ja data liikkuu maailmassa, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että sillä on valtavat  turvallisuuspoliittisetkin implikaatiot ja sit toisaalta se tarkoittaa sitä, että jos Kiina päättää esimerkiks, että vetää jotkut antibiootti hanat kiinni tai jotkut, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä täällä Suomessa voi loppua kriittiset lääkeaineet esimerkiks. Et täs on tavallaan… Kiina voi tehdä paljon, Kiina voi aseellistaa nämä riippuvuudet, mutta se että onko Kiinalla siihen intressiä, niin se on sit toinen kysymys.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja Suomessahan on itse asiassa puhuttu paljon viime vuosina siitä, et miten Venäjä on maaostoilla pystynyt vaikuttamaan tai et se luo meille turvallisuusuhkaa. Onko samanlaista Kiinaan suhteen? Olet mukana tämmösessä Forax-tutkimushankkeessa, missä pohditaan juuri tätä.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Joo, elikkä yritysostojen kautta siis Kiina on pyrkinyt saamaan, kohottamaan omaa korkeaa teknologiaosaamistaan ja näit on tehty paljon pohjoismaissa. Että esimerkiksi Suomessa on tehty paljon IT-alalle ja digitalisaatio-alalle noin niinku laajemminkin ja Ruotsissa on ostettu paljon koneita ja edistynyttä autoteknologiaa ja muuta. Tätä kautta sitten Kiina on saanut haltuunsa sellaista, tai saa edelleen, haltuunsa semmosta teknologiaa, millä Kiina  pystyy sit modernisoimaan omaa talouttaan, kasvattamaan omaa omavaraisuusastettaan näissä täs kaikkein korkeimmassa teknologiassa ja sit just nimenomaan, että sillä voi sit olla sitä kaksikäyttöpotentiaalia myös. Elikkä sillä voi  sitten olla myös implikaatioita Kiinan armeijan toimintakykyyn tulevaisuudessa. Et siin on tällasia.

  Mut sit jos ajatellaan tätä maakauppapuolta, niin sitäkin me ollaan jonkun verran katsottu. Vähemmän on siis kiinalaisiin kiinteistöomistuksia Suomessa, kun esimerkiksi venäläisiä ja niihin arvioidaan liittyvän pienempiä riskejä. Tosin vähän erilaisia riskejä, et siinä esimerkiks voi olla tätä, et Kiinan valtio voi vakoilla omia kansalaisiaan Suomessa. Siihen voi esimerkiks liittyy tämmösiä riskejä. Ja siis totta kai, siis pahimmassa skenaariossahan voi käydä niin, että Kiina esimerkiks hyödyntäis tämmöselle omalle kiinteistölleen rakentamaansa hotellia esimerkiksi joukkojen kouluttamiseen talvisodankäyntiä varten, mut nää on tämmösii aika kärkeviä uhkakuvia ja mä halusin ehkä korostaa, et mä en itse näe, että on nyt välttämättä ihan tässä nyt näköpiirissä. Mut ehkä ne on semmosia, mihin meidän pitää nyt tällä hetkellä varautuu ja ainakin tiedostaa tällasten mahdollisuus.

  Professori Lauri Paltemaa: Noista kiinalaisista investoinnista on hyvä sekin tiedostaa, että siinä on paljon enemmän melua, kun on villoja. Eli monta kiinalaista investointia on isosti täälläkin mainostettu‚ että tänne nyt tulee tehdas jonnekin ja sitä ei sitten loppujen lopuks tule. Et siinä on ollut paljon enemmän porua kuin villoja koko hommassa useimmiten. Mutta niinku Liisa sano, niin kyllähän niitä yrityksiä on ostettu, mut mut kiinalaiset ei… On niitä joitain, mutta ei paljon investoi sillä tavalla, et ne tulis tänne ja rakentais tehtaan ja rupesi tuottamaan täällä. Et enemmän ostetaan päällä olevaa jo tietotaitoa ja markkinoita ja se on tietysti myös mun mielestäni hieman hieman huolestuttava siinä mielessä, että tällainen näin niinku teollisen tuotannon nävertäminen sillä tavalla, että se tuotanto on siirtynyt Kiina ja siirtyy Kiinaan, niin se ei myöskään ole kansallisen turvallisuuden kannalta loppujen lopuks kauheen hyvä. Mehän ollaan nähty se täs koronapandemian aikana, ku täällä ei yhtäkkiä kukaan tuottanut suojavarusteita. Kaikki tehtiin Kiinassa. Monella muulla alalla voi käydä samalla tavalla. Tämä on tällainen skenaario tietysti, mut koronapandemia aika paljon osoitti sen, että näihin skenaarioihin, näitä pitää ottaa ihan tosissaan.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Just nää Greenfield-investoinnit, mist Lauri puhuu, elikkä tavallaan tyhjästä tullaan tänne rakentamaan tehdasta ja pistetään tavallaan pystyyn uusi yritys, niin niitä on Suomessa ollu vähän ja niistä ollaan vouhkattu paljon ja sitte aika usein niistä ei oo sit loppujen lopuks seurannut yhtään mitään. Et esimerkiksi sellutehdas Kemijärvellä, niin näyttää siltä, et ei oo kyllä toteutumassa, vaik siin edelleen sitä vähän niinku pallotellaan. Mut sit jos näistä yritysostoista, mitä on tapahtunu aika kriittiselläkin sektoreilla, ei siis mittavaa määrää, mut kuitenkin kymmeniä, niin niistä sit itse asiassa puhutaan aika paljon vähemmän. Ja niistä ehkä soisi, että käytäis enemmän julkista keskustelua.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Talouteen helposti liitetään myös se kaupankäynti ja kielitaidon merkitys ja muuta. Niin onko Hanna, kun teillä nyt opiskellaan, ni onko se kaupankäynti vai mikä on kimmokkeena, miksi? Mikä innostaa kiinan opiskeluun?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Se on varmaa yks tietysti, mutta meidän opiskelijoilla on tosi moninaisia ne syyt, et miks se on päätynyt kiinaa opiskelemaan. Mutta kaupan käynnissä nyt on ihan selvää, että sielläkin tarvitaan niitä kiinan osaajia. Et usein ajatellaa, et okei, kun me osataan englantia ja ne kiinalaisetkin osaa englantia, ni sitte tässä ei oo mitää ongelmia, mutta sitte siellä tuleekin haasteita siinä vaiheessa‚ ku sitä viestiä, mikä on kummallekin ryhmälle tai taholle esitetty englannin kautta, niin aletaan tulkitsemaani. Niin siinä vaiheessa voi sit tulla hyvin erilaisia näkemyseroja tai sitten asiat vaan ymmärretään hyvin eri tavalla. Ja siinä ehkä sitte on apua sellasista kieliasiantuntijoista, jotka osaa ehkä ajatella sitte, että miten se toinen osapuoli tän asian on ymmärtäny ja vähän niinku ennakoida riskejä ja sen sellasta.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Mennään toiseen reconnect Chinan nimeämiin aihealueisiin, josta me tarvitsemme lisää tietoa eli sisäpolitiikkaan. Tämmöiselle maallikolle näyttäisi siltä, että Kiinassa yksi mies keksi, Xi Jinping, tuntuis käyttävän yksin valtaa. Mut onko se näin, Lauri?

  Professori Lauri Paltemaa: No on ja ei. Kiina on niin valtava valtio, että ei yksi mies pysty kaikkea tietenkään päättämään. Mut samalla pitää sanoa, et siin Xin (-) [0:23:02] hän ollut nyt vallassa nyt yli 10, v niin valta on keskitetty hänen käsiinsä hyvin tietoisesti ja hänestä on tullut tällainen uusi suuri johtaja. Monet vertaa häntä Maoon, mutta ei hän nyt vielä Maon veroinen vielä ole. Mutta hyvin vahva johtaja ja nimenomaan hän on tietoisesti, kuten sanoin, keskittänyt valtaa käsiinsä. Mutta koska Kiina on niin valtava maa ja niin monikerroksinen hallinto, niin kuin meillä sanotaan bysanttilainen systeemi, no bysantti nyt ei ole vaikuttanut Kiinan poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin, mut sanotaan, että vertauskuvallisesti se on hyvin tällainen… hankalasti hahmotettava hallintojärjestelmä. Se on monitasoinen ja se on tuplajärjestelmä, koska se on puoluevaltio. Puolueella ja valtiolla on omat elimensä ja usein ne on samoja eläimiä, mutta ne kuitenkin toimii hieman eri tavalla.

  Kiinaa valtio-opillisesti lähestytään, yleisesti puhutaan tälläsestä fragmentoituneesta autoritarismista, mikä tarkoittaa sitä, että Kiinan hallintoa kuvastaa siiloutuminen, hallintokunnat ajaa omia etujaan ja kamppailee resursseista toisiaan vastaan. Hyvin samalla tavalla kuin missä tahansa byrokraattisessa päätöksenteossa myös täällä lännessä. Mut se tapahtuu sellasen kommunistisen puolueen yksinvallan alla, jossa Xin rooli on enemmänkin, useimmiten se viimeinen erotuomari. Et jos se päätös kulkee tarpeeksi pitkälle siellä ketjussa, niin lopulta se sitten pysähtyy häneen ja hänen on se päätös siinä tehtävä. Et kyllä hänellä on selvä tällaisen päätöksentekijän rooli. Mut samalla kaikki ei voi tulla hänen pöydälleen. Eli siellä on hyvin paljon alemman tason henkilöitä ja organisaatiota, jotka tekee jatkuvasti päätöksiä ja niiden yhteensovittaminen ja koordinaattio on se päänsärky, joka Kiinan kommunistisen puolueen johdolla on.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Mä hyppää pikkasen sisäpolitiikasta sivuun‚ koska nyt tuntuisi myös et Xin rooli maailman mittakaavassa tuntuisi olevan kasvussa. Onko se väärä tulkinta? Nyt kun puhuttiin esimerkiksi Ukrainan sotaan liittyvistä keskusteluista ja muista, niin onko hän nostamassa asemaansa ja sen myötä myös Kiinan asemaa maailmalla?

  Professori Lauri Paltemaa: Joo, tämä on ihan oikea havainto. Siis Kiina ja Xi henkilökohtaisesti on nyt nostamassa selvästi profiilia. Nyt viimeisen puolen aikana, niin Xi ensin valittiin kolmannelle kaudelleen puolueen pääsihteeriksi, sitten kansantasavallan presidentiksi. Ja hän valitsi itselleen tällasen oman hallituksen, jonka yksi kriteeri nimenomaan oli, että haalitut henkilöt ovat hyviä kamppailussa Yhdysvaltoja vastaan. Näin (sä sanoit) [0:25:47], että ne puhuu nykyään kamppailevasta diplomatiasta, jonka tarkoituksena on‚ et Kiina on aloitteellinen. Kiina ei oo ollu kauhea aloitteellinen aikasemmin‚ mut nyt selvästi Kiina on nostanut aloitteellisuustasoa. Se aikoo toimia suurvaltana, se aikoo tuoda omia esityksiään pöytään, se aikoo toimia niinku se itse haluaa, eikä niinku Eurooppa tai Yhdysvallat sen haluu. Niin kun täs Ukrainan sodassa, niin mitä siinä kävi, Kiina toi oman niin sanotun rauhanehdotuksensa pöytään ja nyt sitten pitää puhua Kiinan rauhanehdotuksesta. Et Eurooppalaiset toivoi, et he saisivat niinku Kiinan tukemaan heidän rauhanehdotustaan tai heidän politiikkaansa Ukrainassa, niin kävikin toisin päin. Kiina toi oman ehdotuksensa ja nyt puhutaan siitä, et Kiina yrittää saada eurooppalaiset johtajat tukemaan Kiinan esityksiä. Eli Kiina pyrkii tällä tavallani tulemaan tällaseks… ei agendan seuraajaks, vaan agendan asettajaksi kansainvälisessä politiikassa paljon aktiivisemmin kuin mitä se on ollu.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Mua oikeestaan kiinnostais kysyin Laurilta, et yllättikö sut tää, että Kiina anto sen rauhanehdotuksen?

  Professori Lauri Paltemaa: No… Kun sitä luki, niin ei se sit loppujen lopuks yllättänyt, koska sehän… Kattoo mitä tässä nyt vuoden aikana on tapahtunut Ukrainan sodan suhteen ja nimenomaan, miten Kiina siiheen on suhtautunut, nmiin se on aika looginen. Se on hyvin linjassa siitä, miten Kiina on toiminu. Se vaan on tehnyt siitä nyt tällasen muodollisen esityksen, että tää onkin itse asiassa järkevä diplomatia, jolla tätä yritetään tätä konfliktia ratkaista. Täysin kiinnittämättä huomiota siihen, et kyseessä on täysi YK:n peruskirjan vastainen hyökkäys suvereenia valtiota vastaan ja sehän on laiton toimenpide. Eihän tää on tällanen riita kahden osapuolen välillä, joka pitää sovitella siinä mielessä ainakaan kansainvälisen lain näkökulmasta, koska se on aivan selkeästi laiton hyökkäys Ukrainaan. Mut Kiina lähtee niinku sovittelemaan riitaa sillä tavalla, et nyt kumpikin on oikeassa jollain tavalla tässä näin, kun meidän näkökulmasta Venäjä on vaan kategorisesti väärässä tässä toiminnassa.

  Et joo, en mä ollut kauhean yllättynyt sen sisällöstä, mutta tietysti se on ollut mielenkiintoista nähdä, miten Kiina on aktivoitunut tässä. Eikä tämä nyt ole ainoa, missä se on aktivoinut. Lähi-idässä se on aktivoitunut ja pyrkii (-) [0:28:08] välittämä Palestiina rauhaa. Siinä vois sanoa, et good luck heille, mutta se kertoo jotain heidän ambitiotasostaan myös.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Hyvin mielenkiintonen tuo, mutta sen verran mennään sisäpolitiikkaa, hypätään takaisin. Eli tuossa kirjassa itse asiassa, mitä lueskelin, niin oli hyvin mielenkiintoista se, että siel tuli ilmi, että Kiinassa on muita puolueita, siellä on kansalaisjärjestöjä ja ilmeisesti jopa niinkun vahvistumassa olevia. Ymmärsinkö oikein?

  Professori Lauri Paltemaa: No Kiinan muut puolueet nyt on lähinnä tätä heidän kansandemokratiansa. Kulissia. Et ei niiden suhteen, niitä ei nyt voi pitää… Siis kommunistinen puolue nimittää näiden puolueiden johtajat [naurahtaa], et se kertoo heidän puolueiden autonomian tasosta. Mut Kiinassa on kyllä miljoonia kansalaisjärjestöjä, ryhmiä ja tällasia, jotka toimii aktiivisesti tietyillä sektoreilla, oli ne sitten vaikka jalkapallo-faniklubeja tai vaikka ympäristöjärjestöjä. Ja tämä on tällainen uudistus ajaa uusi ilmiö Kiinan yhteiskunnassa ja… se on toisaalta, Kommunistinen puolue on sen sallinut, koska nämä järjestöt tuo paljon hyvää. Ne auttaa tuottamaan tiettyjä asioita ja auttaa hallintoa, mut toisaalta niissä on Kommunistisella puolueella aina se huoli, että ne kasvavat liian autonomiseksi ja alkavat haastaa sen valta-asemaa. Ja Xin siinä alaisuudessa näitä kansalaisjärjestöjä on myös. Niiden toimintaa on rajoitettu ja ruvettu kontrolloimaan enemmän. Et se on sellainen yleinen trendi ollut hänen alaisuudessaan, että lähes kaikkea on ruvettu kontrolloimaan enemmän kuin mitä aikaisemmin 2000-luvun alkuvuosikymmenellä oli.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Mä voisin tähän talouteen liittyen sanoo sen, että mikä vähän liittyy tähän, mitä Lauri täs just sanoi, että Kiinan hallitus ei missään nimessä myöskään kontrolloi kaikkia kiinalaisii yksityisiä yrityksiä tai edes valtionyhtiöitä täysin. Et totta kai ne asettaa raamit tietyille asioille ja he pystyy ohjauskeinoin antama edullisia lainoja ja sitä kautta tavallaan rohkaisemaan menemään vaikka Arktikselle, mutta siel painaa kyllä näissä investointipäätöksissä myös tosi paljon ihan siis tämmöset voitontavoittelu ja tällaset ihan perinteiset kapitalistiset intressit. Et se on kans semmonen, mikä välillä tuntuu, että unohtuu, kun puhutaan kiinalaisista yrityksistä vaan hallituksen käsikassaroina. Niin sitä ne ei kyl puhtaasti ole.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tossa oli muuten mielenkiintoinen, kun mainitsit arktiset alueet. Olet myös siihen perehtynyt ja siihen, et mikä on niiden… miten Kiinan niistä on kiinnostunut. Avaatko vähän sitä?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No yleisesti oikeestaan muutamasta isosta syystä, että tietysti ilmastonmuutostutkimus, ilmastonmuutos on arktisella tai sen vaikutukset näkyvät arktisella alueella ja Antarktiksella muutama palloa paljon selkeämmin. Ja sitä kautta, jos haluaa tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin sitä pitää tehdä sillä alueella sitä tutkimusta. Et se on ihan aito kiinnostus Kiinalle ilmastonmuutoksen vaikutukset. Myös ihan ne Arktiksella tapahtumat ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin vaikuttaa suoraan Kiinaan ja tätä usein ajatellaan, et tää on kiinalaisten tutkijoiden propagandaa, mut ei se ole, vaan ihan oikeasti esimerkiksi tulvat ja merenpinnan nousut, kuivuudet, kaikki on kytköksissä niihin arktisiin muutoksiin. Et toi on ihan aito huoli Kiinassa, et mitä siellä arktisella alueella tapahtuu. Mut sit tietysti arktiset luonnonvarat, siel on paljon hyödyntämättömiä maakaasuvaroja, öljyäkin ja on myös mineraaleja. Et Kiinalla on kuitenkin, jos aatellaan, että Kiinalla on 1,4 miljardin ihmisen väestö, ni on myös ihan valtava tarve luonnonvaroille ja arktinen on yksi rintama, mistä vielä ei oo kaikkea hevosteltu. Niin se on ehdottomasti pidettävä niinkun siinä tavallaan mukana.

  Sit toki nää merireitit on ollu myös semmonen teema. Tuhansia kilometrejä lyhentää Koillisväylä siis matkaa Aasiasta Eurooppaan. Mut tästä oltiin kauhean innoissaan vielä joitain vuosi sitten, kun itekki aloitti väitöskirjaa, niin tää oli semmonen teema, mist oltiin tosi innoissaan. Mut mun on pakko sanoa, et tällä hetkellä mä suhtaudun aika pessimistisesti Koillisväylän niinku lyhyen aikavälin, oikeestaan niinku keskipitkänkin aikavälin tulevaisuuden näkymiin. Et ne on niin tähtitieteelliset ne siellä seilaamisen kustannukset ja siihen liittyy myös paljon riskejä. Et se on ehkä semmonen, mikä… Kiinan pitää sitä huoltovarmuus tavallaan  yhtälössäkään ja laskelmissaan tavallaan mukana, mutta se ajatus, että siellä niinkun säännöllistä rahtiliikennettä yhtään laajemmin menis, niin on tällä hetkellä mun mielestä aika epätodennäköinen.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Hyvä. Palataan reconnect Chinan näihin heimoihin. Itse asiassa pikkusen etuilinki tossa ja otin tätä kolmatta teemaa esille, eli Kiinan asemaa maailmassa. Sivuttiin tota Venäjä ja Ukraina -kysymystä, mutta entäs Yhdysvaltoihin? Siitäkin pikkusen puhuttiin, mutta kuinka… miten mä sanosin, herkkä tai kiikkulauta asema se on Kiinan Yhdysvaltain suhde?

  Professori Lauri Paltemaa: No se on ensisijainen Kiinalle. Siis väittäisin, et Kiina… ei nyt ihan kaikkea ulkopolitiikkaansa, mut isoissa asioissa, kuten Ukrainan sodassa, niin Kiina heijastaa tai peilaa tätä politiikkansa nimenomaan Yhdysvaltain suhteeseen ja siihen, miten Kiina käy tätä kamppailua Yhdysvaltojen kanssa. Et Kiina näkee, että Yhdysvallat on päävastustaja. Ei vielä vihollinen, mut päävastustaja. Se on kapitalistisen maailman johtaja ja Kiina on kommunistinen valtio. Ja tätä niinku tupataan jotenkin unohtaa tai ymmärretää… ehkä väärin myös täällä lännessä, et Kiinaa todellakin johtaa kommunistinen puolue, jolla on marxilainen maailmankuva. Xi Jinping on marxilaisen taloustieteen tohtori koulutukseltaan. Ja he analysoivat maailmaa tällasen marxilaisen ulkopolitiikan teorian kautta ja se perustuu ristiriitoihin. On olemassa pääristiriitoja ja sivuristiriitoja, on olemassa antagonistisia ja ei antagonistisia ristiriitoja. Ja heidän analyysissaan niin se pääristiriita tällä hetkellä on kapitalistinen maailman ja Kiinan välillä. Ja kapitalistista maailmaa johtajaa Yhdysvallat ja Yhdysvallat heidän analyysissään pyrkii kumoamaan Kiinan kommunistisen puolueen ja valta-aseman. Ja tämä on se peruslähtökohta, josta Kiina tekee ulkopolitiikkaansa. Sen pitää pyrkiä vastaamaan Yhdysvaltain aloitteisiin, sen pitää olla itse aloitteellinen, sen pitää pyrkiä tietysti suojaamaan omaa olemassaoloa, se näkee tämän kamppailun niinku loppujen lopuks aika lailla tällaisena eksistentialistisena ja siinä mielessä  vaikka Kiina puhuu koko ajan retorisesti, että ei pitäisi mennä uuden kylmän sodan mentaliteettiin ja tällästä, mut oikeasti Kiinan johtajat näkevät, et nyt Kiina on tällä hetkellä uudessa kylmässä sodassa Yhdysvaltojen kanssa ja kaikki tällanen tärkeämpi ulkopoliittinen toiminta, ni se pelataan nimenomaan Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen toimintaa vastaan.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tuo kieltämättä varmaan on yks semmonen asia, mitä ainakin maallikon on vaikea ymmärtää, tää kommunistinen ajattelutapa, kun kuitenkin samaan aikaan puhutaan ulkomaankaupan avautumisesta ja suunnitelmatalous purettiin jo 30 v sitten.

  Professori Lauri Paltemaa: Niin -93, joo.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Niin. Siellä kuitenkin se on yhä se vahva.

  Professori Lauri Paltemaa: Siinäpä se, ku tää markkinatalous, niin tästä käydään tällä hetkellä ihan kiivasta keskustelukin Kiina tutkimuksenkin parissa tai tutkijoiden parissa, et mistä täs niinku on ollu näistä talousuudistuksessa kyse. Et  sitä on pitkälle tulkittu tällaisen transitioteorian kautta, et Kiina on siirtymässä markkinatalouteen. Mut nyt useimmat tutkijat on huomauttanut, et ei oikeasti oo  asettanut mihinkään markkinatalouteen siirtymistä tavoitteekseen. Se on de-maosoinut taloutensa. Tämä on huono termi. Tästä ei oo kunnollista suomalaista termiä. Mut se on purkanut sen maolaisen talousmallinsa. Se on tullut jostakin, mut se ei ole ollut menossa minnekään sillä tavalla tietoisesti. Et se on purkanut ne maolaiset rakenteet sieltä taloudestaan. Ei tietenkään kaikkia, mut suurimman osan niistä ja siihen se on pyrkiny, jotta se on saanut aikaan talouskasvua, jotta Kommunistinen puolue pysyis vallassa. Eli tää on niinku instrumentaalisesti käytetään näitä markkinatalouden keinoja talouden kehittämiseks, mut ne ei oo todellakaan itseisarvo‚ eikä ne oo todellakaan päämäärää, vaan ne on nimenomaan keinoja.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Mä voisin vielä sanoa, et just nimenomaan valikoiden käytetään niitä keinoja. Et esim. just se, että pääomat, eli raha, ei edelleenkään virtaa Kiinasta rajojen yli niinku vapaasti. Että siis virtaa kyllä‚ mutta et siin on edelleen tarkkoja rajoituksia, että miten ulkomaalainen saa Kiinaan investoida ja toisaalta myös siihen, et mitä kiinalainen saa ulkomaille investoida. Et jos verrataan vaikka Suomen järjestelmään, ni tässä sen näkee kyllä edelleen.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Joo. Mennään reconnect Chinan neljänteen aihealueeseen, mistä kaivataan lisää tietoa. Tiede ja teknologia. Minkälainen maa Kiina on tästä näkökulmasta?

  Professori Lauri Paltemaa: Taas kerran Kiina on ollut ja on nouseva suurvalta myös tieteessä ja teknologiassa. Se on monella tekniikan alalla, niin sehän on johtava tällä hetkellä tai yksi johtavista. Niin kuin vihreässä teknologiassa, sähköisessä liikenteessä, tietoverkoissa. Se on myös tällaisissa niinku digisovelluksissa, se on ollu hyvin johtava, niinku TikTokissa, joka löytyy monen ihmisen puhelemista. Sehän on nimenomaan kiinalainen keksintö ja innovaatio. Eli Kiina on todellakin, niinku mainitsin tuossa joskus kauan sitten tämän haastattelun alussa näistä neljästä modernisaatiosta, se tiede ja teknologia oli yksi niistä, ja siinä on kyllä onnistuttu varsin hyvin. Mut ne keinot, jolla Kiina on sen tehnyt, niin on (taas kerran) [0:38:52] kiistanalaisia. Et Kiinalla on valtavia ongelmia tällasen IP:,n intellectual propertyn suhteen. Kiina ei ole noudattanut kansainvälisiä patenttilainsäädäntöjä ja paljon asioita, mitä Kiina on kehittänyt, niin se on itse asiassa vaan kopioinut niitä lännestä tai suorastaan varastanu ne teollisuusvakoilun kautta tai muun vakoilun kautta.

  Eli Kiinan innovatiivisuus, niin se on sellainen vähän kiistanalainen asiat, et kuinka paljon se on aitoa ja kuinka paljon se on lainaa. Mut kiistämättä niin saavutuksia on saatu aikaseksi ja Kiina, niinku sanoin, niin on johtava valtio ja se on nimenomaan taas kerran Kommunistinen puolue näkee, että se on tämä keino, jolla Kiina pystyy saavuttamaan johtavan aseman maailmassa nimenomaan teknologian kautta. Ja sen takia me nähdään tämä kiristynyt teknologiakilpailu ja  Yhdysvaltain teknologiasaarto käytännössä, joka nyt on käynnissä ainakin korkeimman teknologian suhteeseen, Kiinan suhteen. Että Yhdysvallat ei halua antaa sitä etua Kiinalle ja nää, mitä se on antanu sille viimeiset nelisenkymmentä vuotta.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Mä voin sanoo ehkä jotain esimerkkejä, mitä täs meidän viimeaikaisissa tutkimuksessa on saatu oikeestaan tai ymmärretty. Niin siinä esimerkiksi terveysteknologia on semmonen osa-alue, missä Kiina on siis menny valtavasti eteenpäin. Et kiinalaisten terveysteknologiatuotteiden laatu on erittäin korkealla tasolla. Verrattuna siis esimerkiks, mitä sanotaan, viisi vuotta sitten. Et ollaan haastateltu alan toimijoita Suomessa ja he ovat viestittäneet, että ollu hämmästyttävää, että miten korkeaa se laatu alkaa jo olla ja että voidaan olettaa, että tos 2030-luvulla jo ihan elintoimintoja ylläpitävät laitteet, mitkä on tavallaan niit terveysteknologian kuningaslaitteita, niin voidaan ajatella, että ne tulee olemaan kiinalaisvalmisteisia ainakin osa niistä. Ja sitte toinen semmonen tämmönen teknologiaherruuslaji, kvanttiteknologia, niin siinä Kiina on erittäin edistynyt ja siinä on aika voimakas suurvaltakilpailu nimenomaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja tämä on myös semmonen ala, missä Suomella on erityisosaamista. Elikkä tämä on ehkä semmonen, missä pitää nyt huomioida sitä, se aivovuodon riski, sekä Kiinaan että Amerikkaan näissä yrityksissä. Ja sit tästä arktisesta maailmasta voisi ehkä sanoo vielä, että toi meriteknologiahan on kanssa semmonen, missä Kiina on ottanut suuria harppauksia ja et Kiinassa esimerkiks nyt jo rakennetaan omaa ydinjäänmurtajaa, mikä on erittäin korkean tason teknologiaa tällä saralla. Osittain suomalaisopeilla rakennetaan näitä.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tekevätkö suomalaiset yhteistyötä tutkimuksen puolella? Kuinka paljon tämmöstä yhteistyötä on kiinalaisten tutkijoiden kanssa? Onko tää tiedeyhteistyö läheistä?

  Professori Lauri Paltemaa: Nyt kysyt asiaa, josta mulla ei oo niinku laajempaa käsitystä. Kyllä sitä yhteistyötä on paljon myös meijänkin yliopistolla, mut en osaa sanoa niiku yksityiskohtaisesti, millä ja ketkä aloilla näitä tekee.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Ainakin tuolla arktisen tutkimuksen puolella, niin oli tavoite siis perustaa Sodankylään sellanen yhteinen avaruus-Arktis-revontuli tutkimuskeskus ja siihen oli paljonki intoa, mut se vähän kuivu kokoon. Et siin oli enemmän semmost pienimuotosta tutkijayhteistyötä, mut sit siihen ihan raportoidusti vaikutti tämä maailmanpoliittisen tilanteen muutos ja tavallaan se, että ehkä se pelko siitä, että onko sillä sit kaksi käyttöä. Tavallaan, että hyödyntääkö Kiina tätä johonkin muuhun, niin se on nostanut päätään ehdottomasti. Mut et esimerkiks näis kvanttiteknologia kuvioissa Suomessa on paljon kiinalaisia mukana. Et ehdottomasti sitä on näil korkean osaamisen aloilla.  Kyllä on.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Liisa, sinä olet kirjoittanut myös siitä, että tavallaan tää ilmastovastuu saattaisi olla semmonen tekiä, joka toisi idän ja lännen yhteen. Tavallaan tuon Ukrainan sodan jälkeen. Mistä tämä ajatus syntyi tai miten se?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No saatiin siis tähän iso rahoitus, tämmösen tutkimushankkeeseen ja ollaan tavallaan koitettu miettiä semmosia, et onko mitään sellaista, mitä me edelleen voitais täs kiristynees suurvaltakamppailun maailmassa tehdä, että saatais edes jonkunnäköinen dialogi ylläpidettyä. Ja tavallaan, koska toi arktinen alue‚ mikä on ehkä semmonen symboli sille ilmastonmuutokselle ja siellä arktisen hallinnan, tavallaan saleissa, käydään paljon näitä keskusteluja, niin me ollaan ehkä siellä nähty sellasta… erittäin positiivishenkistä yhteistyötä. Et esimerkiks on ollu mun mielestä ainut foorumi, mihin mä oon itse osallistunut, missä todella toivottais, et venäläisetkin saatais mukaan niinku tähän tavallaan dialogiin. Ei hinnalla millä hyvänsä, mutta et yritetään näitä keinoja niinkun ehdottomasti kartottaa. Et siel on semmoinen aika inklusiivinen se tunnelma ollut. Niin ollaan ehkä tultu siihen tulokseen, että koska ilmastovastuu on kuitenkin semmonen, että jos ei se toteudu, niin se tavallaan osuu kaikkien omaan nilkkaan, niin tavallaan sellasessakin maailmantilanteessa, että kaikki ajaa vaan puhtaasti itsekkäitä omia intressejään, niin tää vois olla sellainen kapea osa-alue, missä sitä dialogia voitais jatkaa. Ja sit sieltä se vois ehkä sitten levitä muillekin osa-alueille.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Me on puhuttu paljon Kiinastaan ja oikeastaan lähtökohtana tai ohjelmankin lähtökohtana yhtenä oli se, et me ei tunneta oikeestaan Kiinaa kauheen hyvin. Haluaako Kiina pitää joitain asioita itsellään vai onko Kiina avoin kertomaan näistä asioista?

  Tuli mieleen siitä, et onko se siitä kiinni, et me ei tunneta kieltä, me ei osata, kieltä me ei ymmärretä sitä? Vai miksi semmonen mieli- tai mä en tiiä onko teillä mielikuvaa, et miksi semmonen mielikuva pääsee syntymään, että Kiina on jollain tavalla salattu?

  Professori Lauri Paltemaa: Salattu. No siis Kiinahan kertoo itsestään vaikka kuinka paljon, jos me sen annamme tehdä niin. Kiinalla on… linja kertoo Kiinan tarinan hyvin tällä hetkellä ja Kiina pistää miljardeja vuosittain ulkomaan propagandaansa. Kyse on vaan siitä, että se tarina on sitten Kiinan hallituksen narratiivi, joka ei aina olekaan ihan totuudenmukainen ja usein on jopa valheellinen. Eli Kiina on tavallaan hankala siinä mielessä, et kauheesti on tietoa tai kauheesti on dataa, mut aina paljon sieltä sitten on tietoa oikeasti, mitä Kiinassa tapahtuu. Se on sitten se toinen kysymys, koska Kiina ei halua niinku sellaista välitöntä… meitä välittömästi ymmärtämään‚ mitä Kiinassa itsessä tapahtuu, vaan Kiina haluaa kertoa sen oman tarinansa. Kiinan hallitus haluaa kertoa sen omista lähtökohdistaan ja se on osa tätä Kommunistisen puolueen halua kontrolloida lähes kaikkea. Siihen siis liittyy se narratiivi, jota Kiinasta kerrotaan.

  Eli se tekee sen vaikeeks. Et kyllä me niinku saadaan paljon Kiinasta tietoa, mut et se pitäis osata myös jotenkin käsitellä, et mikä tästä on nyt sitten minkäkin arvoista tietoa, mikä on pelkkää propagandaa, mikä on suorastaan valeuutisia. Et Kiina ei tee sitä helpoksi itse asiassa.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Auttaako siinä kielen oppiminen vai vaatiiko se myös muuta?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: No kyl se nyt varmasti auttaa ainakin siinä, et sä et ehkä osaat tulkita paremmin sitä, että mitä tässä nyt halutaan sanoa ja mitä halutaan, että ymmärretään ja sitten ehkä myös sekin vielä, että mitä tässä ei sanota. Niin totta kai siinä ehkä se niinku, et millasesta kielellisestä perinteestä ja kielenkäyttökulttuurista nää kirjoittajat, nää puheiden ja erilaisten julkilausumien laatiat tulee, niin varmasti se siinä auttaa.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No mä en ehkä ite jotenkin ajattelen, että semmoset tietynlaiset arvot on aika erilaiset ja siihen voi mennä aika monta vuotta, ennen kuin pystyy ne omat länsilinssit tavallaan heittämään roskakoppaan. Et mä ainaki ite jotenkin ajattelen, et meni monta vuotta ja se vaati syviä ystävyyksiä kiinalaisten ihmisten kanssa, ennen ku mä aloin ymmärtää, et nää ihan oikeasti ajattelee näin. Ei niin, että: ”kyl meillekin demokratia ois parempi vaihtoehto.” Vaan se että täällä ihan oikeasti on paljon ihmisiä, ketkä ajattelee, et internetsensuuri on loistava asia. Et jotenkin se vaatisi paljon ihmisten välistä kanssakäymistä. Sitä tavallisen tavallaan tallaajan kanssa käytyä normaalia, jokapäivästä dialogia. Sitä mitä meillä on ehkä eurooppalaisten kanssa ollu niin paljon enemmän. Harvalla on ollut ehkä sitä mahdollisuutta kuitenkaan.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja tavallaan toinen lähtö- tai lähestymiskulma on sitten se, mitä tossa reconnect Chinassa on. Eli te otatte niinku tämmöset digitaaliset tietolähteet ja niiden hyödyntämistä ja tietokoneavusteista tiedonkeruuta ja analyysimenetelmää. Eikö näin, Lauri?

  Professori Lauri Paltemaa: Niin joo, osa konsortion jäsenistä ni rakentaa tällaista tietokantaa ja tietysti sitten välineitä sen käyttämiseen. Se lähtökohta on se, et Kiinassahan on maailman suurin sosiaalinen media ja Kiinan hallinto, julkishallinto tuottaa valtavasti materiaalia myös nettiin kansalaistensa saatavaksi ja sen käyttäminen tutkimuksessa, niin on tämän hetken trendi, totta kai, mut et se pitää myös pystyä hyödyntämään. Pitää olla välineitä, joilla sitä pystytään hyödyntämään, et pystytään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja se tosiaan on tämän hankkeen yksi tavoitteista, et luodaan tällaisia välineitä ja tietokantoja, joita sitten käyttämällä me pystytään näkemään, mitä tapahtuu Kiinan lainsäädännössä esimerkiksi tai mitkä asiat trendaa Kiinan sosiaalisessa mediassa.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Mä on puhuttu paljon Kiinasta, mutta onko Kiina kiinnostunut meistä? Pohjoismaista, Suomesta? Onko meillä mitään annettavaa? Onko jostain tietystä osa-alueesta meijän seudulla kiinnostunut?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No siit korkeasta teknologiasta. Et kyl mä niinku sanoisin, että kyllä meidän ainakin pitäisi olla enemmän kiinnostuneita Kiinasta, kun ehkä Kiinan meistä, jos ajatellaan ihan sitä, että me ei voida elää ilman tiettyjä kiinalaisia tuotteita. Ne ehkä voi elää ilman sitä, mitä meiltä saa. Mutta ehdottomasti se korkea teknologia on semmonen ja se on tosiaan näkyny sit näis yritysostoissakin, et sitä täältä on haettu. Ja totta kai se, et meil on tääl korkeakoulutus, meil on paljon kiinalaisia opiskelijoita, ketkä tulee tänne hankkimaan myös sitä korkean teknologian osaamista, esimerkiksi suomalaisista… Vaik nyt Otaniemestä, tämmösistä luonnontiede orientoituneista yliopistoista. Mut sit jos ajatellaan tuota arktista ulottuvuutta, niin me sijaitaan lähellä Pohjoisnapaa ja jos Kiina haluaa perustaa arktisen tutkimusaseman, niin paras tapa siihen on yleensä tehdä yhteistyötä pohjoismaisten toimijoitten kanssa. Elikkä tavallaan et ihan jo se, että jos haluaa jalansijaa lähelle Pohjoisnapaa, niin me ollaan yleensä se paras veto.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Tossa oon viitannut tuohon yhteen kirjaan, mutta kerron myös sen, että Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen nettisivuilta löytyy tietoa, jos on aihepiiristä enemmänkin kiinnostunu, niin siellä muun muassa tämmöstä suomalaisten yliopistojen ja aasianetin mooc-kursseja tarjolla. Eli kun menee ihan tuonne keskuksen sivuille, joka on siis Utu.FI/ceas, elikkä Celsius, Eemeli, Aatami, Sakari tai ihan vaan googlettamalla Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, niin sieltä pääsee lisätietoa ammentamaan.

  Mutta mennään kuitenkin vielä semmonen kierros tähän päätteeksi. Eli kysyn teiltä jokaiselta semmosen mielenkiintoisen tiedon yksityiskohdan, minkä haluaisitte meidän jokaisen tietävän Kiinasta. Se voi olla jotain, mitä olemme nyt puhuneet tai joku ihan jännä yksityiskohta, mikä meidän on hyvä tai hauska ainakin Kiinasta tietää. Alotetaanko vaikka Liisasta?

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: No mä taas mietin, ku sitä puhuttiin, että onko Kiina kiinnostunu muustakin kuin taloudesta tai ylipäätään tämä kiinnostus pohjoismaihin liittyen. Ni tos neljä vuotta sitten, kun oli viimeks pitkällä kenttätyömatkalla Kiinassa, ni silloin jotenki iski tosi voimakkaasti silmille se Kiinassa edelleen vallalla oleva termi pohjoismainen tuulahdus (- -) [0:52:28 kiinaa]. Elikkä tavallaan semmonen, että ollaan tosi kiinnostuneita pohjoismaisesta sisustuksesta ja pohjoismaisesta elämäntyylistä ja tällasesta. Se oli mun mielestä hirveän huvittavaa, että aika monessa sanghailaisessa kahvilassa mä sain aina kahvin semmoses kupissa, missä suli revontulien kuvia tai sit luki northern spirit tai jotain. Et se oli jotenki semmonen aika kiinnostava. Kiinalainen kaveri lähettelee viestejä sisustuksesta ja kysyy, et onko tämä oikeaa pohjoismaista tuulahdusta, et arvioi ja näin. Et siihen liittyy tämmönen niinku kulttuurillinenkin kiinnostus tavallaan meitä kohtaan. Et se on aika hauska.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja Hanna.

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Komppaan tätä edellistä ja sit mä ehkä vedän kotiinpäin sanomalla samalla vähän ehkä tylsästi vaan sen, että toisin kuin luullaan, kiinan kieli ei ole mahdotonta oppia.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Sanotko jotain meille kiinaksi? Nyt tämä tuli vähän yllättäen sulle, mutta -

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Tuli vähän yllättäen, mut ei se mitään. Mitä mä nyt sanoisin vaikka? (- -) [0:53:31 kiinaa]. Miten tänään voit? Voitko tänään hyvin?

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ja miten siihen vastattaisiin?

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: No yleensä vastataan aina tietysti, et no tosi hyvin. (- -) [kiinaa].

  Juontaja Erja Hyytiäinen: Ihana, kiitos. Entä Lauri?

  Professori Lauri Paltemaa:  Ja loppukevennys. No kiinalainen propaganda voi olla joskus todellakin niinku jopa piristävää. Et jos vaikka haluatte nähdä Marxin elämänkerran animena, niin menkää YouTubeen ja googlettakaa (Young) Marx anime. Hyvätasoinen, hyvätasoista piirrettyä.

  Juontaja Erja Hyytiäinen: No niin. Taas opimme uutta. Mut kiitoksia oikein paljon tästä kerrasta. Eli Kiinaa meille oli avaamassa professori Lauri Paltemaa, erikoistutkija Liisa Kauppila ja yliopisto-opettaja Hanna Holttinen.

  Muutaman viikon päästä kevät varmaankin koittaa ja seuraavassa Tiedelinjassa meillä onkin aiheena vehreä kaupunkia ja kaupunkiviljely. Eli hypätään ihan toisenlaiseen maailmaan.

  Kiitoksia tältä kerralta.

  Professori Lauri Paltemaa: Kiitos.

  Yliopisto-opettaja Hanna Holttinen: Kiitos.

  Erikoistutkija Liisa Kauppila: Kiitos.

  Sota ja sodankäynti, ennen ja nyt

  Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi 2022. Millaista sotaa Ukrainassa käydään, mitä edeltäjiä sillä on Euroopassa ollut ja mitä meillä on edessämme?

  Sodasta ja sodankäynnistä ovat Tiedelinjalla keskustelemassa filosofian oppiaineessa väitöstutkimustaan sodan etiikasta tekevä väitöskirjatutkija Laura Puumala, teknologian merkitystä nykyaikasessa sodankäynnissä tunteva data-analytiikan professori Jukka Heikkonen sekä eurooppalaisten konfliktien ja sotien historiaan sekä  tämän päivän kansainvälistä politiikkaa tunteva valtio-opin yliopisto-opettaja, dosentti Heino Nyyssönen.

  * Saateteksti muutettu 4.3., aiemmin luki "Ukrainan sota syttyi". Terminologian käytöstä ei ole maailmanlaajuisesti - ei edes tutkijoiden keskuudessa - selkeää yksimielisyyttä, mutta yleisin tapa määritellä asiaa on, että Ukrainan sota alkoi viimeistään 2014, ja sota eskaloitui Venäjän hyökkäyssodaksi helmikuussa 2022.

  Ohjelman tekstivastine:

  Erja Hyytiäinen: Tervetuloa Turun yliopiston uudistuneelle Tiedelinjalle. Me olemme siirtyneet Tiedelinjalla Zoom-videoista podcast-muotoon ja samalla uuteen aikatauluun, jatkossa Tiedelinja lähetetään kerran kuukaudessa. Nyt me nauhotetaan tätä lähetystä yhteisen pöydän äärellä täällä Turun yliopiston päärakennuksessa. Aiheena meillä on sota ja sodankäynti nyt ja tulevaisuudessa. Toki katsomme vähän menneeseenkin. Aiheesta ovat keskustelemassa filosofiassa väitöskirjaa tekevä Laura Puumala, data-analytiikan professori Jukka Heikkonen ja valtio-opin yliopistonlehtori dosentti Heino Nyyssönen. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytiäinen ja kaverinani tätä ohjelmaa on tekemässä kollegani Antti Tarponen.

  Mut lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan. Eli jos meidän jokainen asiantuntija vuorollaan kertois lyhyesti, että mistä näkökulmasta hän sotaa ja sodankäyntiä katsoo. Alotetaanko sinusta, Laura.

  Laura Puumala: Joo, kiitos paljon, Erja ja Antti. Mä katson sodankäyntiä etiikan ja moraalin näkökulmasta, eli katson sitä, että millä perustein sota voisi joskus olla eettisesti oikeutettua tai voiko se olla. Ja sit vielä tarkemmin oikeestaan tutkin sitä moraalitragediateorian kautta. Eli tälläsis moraalitragedioissa nähdään täs yhteydessä nyt esimerkiks sota tai muut konfliktit eettisen valinnan tilanteina. Niissä jokaiseen toimintavaihtoehtoon liittyy todella huomattavia eettisiä riskejä ja jokainen vaihtoehto saattaa jopa näyttäytyä moraalisesti pahana tai vääränä, niin mitä silloin pitäisi tehdä, kun ei oikeastaan enää voi tehdä niin kuin pitäisi tehdä.

  Erja Hyytiäinen: Erittäin mielenkiintosta. Palataan näihin teemoihin kohta, mutta Jukka, mikä on sinun näkökulmasi?

  Jukka Heikkonen: Itse kun olen tekniikan edustaja, niin tietysti katson sitä tekniseltä kannalta. Omaa alaani kun on data-analytiikka ja tekoäly laajassa mielessä, niin tietenki just katselen sotaa siltä näkökulmalta, että miten näitä datoja hyödynnetään nykypäivänä. Mitä kaikkea kerätään sotarintamalla ja miten siitä jalostetaan informaatioiltoja ja miten itse asiassa aseet ja muut kehittyvät ja miten tekoälyä siellä hyödynnetään. Se näyttää nyt, et sodankäynti teknistyy kovaa vauhtia. Kaikki oikeestaan nää mun alan kehitykset, mitä nyt viime aikoina on tapahtunu, sensoriikka, data-analytiikka ja tekoälyn suhteen, ne on tullu sinne ihan selvästi käyttöön. Eli tää on, milleen mä katselen tätä sodankäyntiä.

  Erja Hyytiäinen: Kiitoksia. Tämäkin mielenkiintoista ja palataan siihen, mutta sitä ennen Heino.

  Heino Nyyssönen: Kiitos. Mä aattelin nostaa kaksi näkökulmaa, henkilökohtaisemman ja työnäkökulman. Tietysti henkilökohtainen nyt liittyy paitsi omaan väitöskirjatyöhön aikanaan, joka käsitteli Unkarin kansannousua. Ikävä kyllä jotkut samat asiat näyttää toistuvan tuolla Ukrainassa ja Venäjällä ja miksei muuallakin. Mut henkilökohtainen taso ehkä se lisäksi, et mä oon opettanu niin Venäjällä, Valko-Venäjällä kuin Ukrainassakin, et tätäkin asiaa tulee katsottua siltä kantilta. Mutta se, mitä mä teen työkseni, siis minä opetan valtio-oppia ja kansainvälistä politiikkaa, niin epäilemättä tämmöset asiat tulee hyvinkin useasti siellä vastaan. Voisko ajatella jopa niin, että ei tarvitse mennä kun erääseen klassikkoon eli Clausewitziin, eli sota on politiikan jatkamista muilla keinoin. Tällä hetkellä Ukrainassa tehdään politiikkaa aseiden voimin. Ehkä se riittää tässä.

  Erja Hyytiäinen: Olemme tätä nauhoittamassa kolme päivää sen jälkeen, kun vuosi tuli täyteen tuosta Ukrainan sodan syttymisen päivästä. Eli emme voi oikein sitä sivuuttaa. Viime viikon aikana pelättiin aika paljon, että minkälaisia sotatoimia Venäjä siellä käynnistää. Ei valtavan suuria näytä olevan, vai mitä, Heino?

  Heino Nyyssönen: Nää vuosipäivät on sinänsä hyvin mielenkiintosia, itse siinä väitöskirjassa niitä myöskin tutkin. Eli tavallaan vuosipäiviin liittyy monenlaisia odotuksia. Siellä käydään myöskin, ajatellaan vaikka nyt meidänkin omia vuosipäiviä, niin käydään sekä historiaa että tulevaisuuden odotuksia. Mut jos ajatellaan nyt nimenomaan tätä meneillään olevaa tapausta, niin tietysti sodankäyntiin, sodan kulkuunhan liittyy myös yllätyksellisyys. Eli ehkä tässä tällä kertaa ne odotukset olivat huomattavasti korkeammalla, kuin mitä sitten toteutuikaan.

  Jukka Heikkonen: Mä oon samaa mieltä, että sodankäynnin yksi perusperiaate on yllättäminen. Nyt jos etukäteen jo rummutettiin sitä, että Venäjä saattaa tehdä jonkinlaisen massiivisen hyökkäyksen, ni eihän se tietenkään sitä tee, koska silloinhan se ei ois mitenkään yllättävä ollut. Että tässä samaa mieltä kyllä asiasta.

  Laura Puumala: Niin, se mikä täs ehkä on yllättävää, on se, et tää on oikeasti kestänyt yli vuoden nyt. Ja sit tavallaan sitä ku katselee, et pitäskö tämä nyt tulkita onnistumisena vai epäonnistumisena, et toisaalta tää on jotenkin valtavan hienokin ponnistus Ukrainalta. Mut sit toisaalta, et miten me ei olla onnistuttu vieläkään lopettamaan tätä. Ja et tavallaan täs jo heti näkyy tietynlainen ehkä eettinen, moraalinen asian hähmäisyys, et onko tämä nyt hyvä vai paha.

  Heino Nyyssönen: Tietysti meillä on olemassa myöski semmosia ku viiden päivän sota ja kuuden päivän sota. Mut kyl mä yleensä sanoisin jotenkin niin, että aika usein sotaan lähtijät tekee semmosen odotuksen, että ne luulevat, että se operaatio on hyvin nopeasti ohi. Ilmeisesti Putin teki tämän ihan saman kuvionkin. Mietitään nyt myöskin omia odotuksia ehkä tuossa vuosi sitten, niin kuinka moni osas arvata, että tässä vielä vuosipäivää vietetään. Ja nyt tällä hetkellä se hurjin skenaario, minkä olen kuullut, että sota kestäisi vuoteen 2030. Että yleensä tämmöset tuppaavat ikävä kyllä venymään.

  Jukka Heikkonen: Huolestuttavaahan tässä on se, että tää näyttää selkeesti venyvän, ei tässä loppua oo missään näkyvissä. Et yks, mikä tässä koko sodassa minusta on selkeä signaali, et autoritaariset yhteiskunnat pyrkii muuttamaan maailmanjärjestystä. Eli niil on niitä omia tavoitteita, mitä pyrkivät ajamaan ja tietenkin länsimaat pyrkivät tähän reagoimaan. Nyt kun länsimaat tukee Ukrainaa, niin kyl se näyttää selkeästi sille, et ei tässä ihan heti tule minkäänlaist loppua. Eihän tässä voi tässä sodassa olla kun yksi vaihtoehto, niinku kaikki poliitikot ja muutki sanoo, että Venäjän ei voi antaa voittaa tätä.

  Heino Nyyssönen: Tuohon kyllä replaan sen verran, et tietysti politiikan tutkijana joutuu kysymään, että onko meillä yleensä olemassa mitään maailmanjärjestystä. Tai onko meillä oikeastaan kilpailevia maailmanjärjestyksiä. No tietysti pienen valtion edustajana on hyvä mainita tämä nykyisin Bidenilla ja tietysti Yhdysvaltain demokraateilla jossakin määrin George Bushin voimapolitiikan kritiikissä syntynyt sopimuspohjainen järjestelmä. Mut jos katsotaan vähänkään historiasta, niin kyllähän maailmanjärjestys on muuttunut jo monta kertaa. Eli silloin joudutaan kysymään, että kenen maailmanjärjestystä tässä tuetaan. Ja tällä hetkellä se palvelee epäilemättä Yhdysvaltain hegemoniaa, jota sit jossakin määrin Kiina ja Venäjä ovat pyrkineet kyseenalaistamaan.

  Erja Hyytiäinen: Laura, palataan pikkasen tuohon sinun väitöskirjaasi. Eli sen aihe on Heroic Action in an Ethical Emergency, eli vapaasti suomennettuna Sankarillinen toiminta eettisessä hätätilanteessa. Mikä sinut innosti tähän aihepiiriin?

  Laura Puumala: Tää on itse asiassa ihan hauska tarina. Mä siis perustutkinto-opintojen loppuvaiheessa hain harjottelupaikkaa ja löysin sitten Maanpuolustuskorkeakoulusta ilmoituksen, että hakevat ihmistä, jolla ois ehkä osaamista kasvatustieteen ja etiikan alalta. Mulla sattui olemaan molempia, joten mä ajattelin ihan puoliläpällä hakea. Ja kuinka ollakaan sitten valinta kohdistui minuun. Silloin mä vähän kauhulla odotin ja ajattelin, et mitä tällainen pasifistinainen voi sinne mennä tekemään tai sanomaan. Mutta sitte omat ennakkoluulot siinä karisi ja huomasin, et siel kun sitte paneuduin sotilaseettiseen tutkimushankkeeseen siellä, niin huomasin näistä lähteistä, raporteista ja mitä muuta siel sit mihin tutustuin, niin sen, että siel sodan ja sen sotilaan tosimaailmassa ja elämässä ne filosofian joskus varsin teoreettiset ja siin teoreettisuudessaan jopa aika absurdit ajatuskokeet aidosti heräsi eloon. Eli siel oli just tällasii vaikean valinnan aitoja tilanteita, joissa mä näin, et nyt mun koulutus filosofian tutkijana itse asiassa antaa mulle välineitä tähän nyt sanoa jotain, mist näköjään saattais olla oikeaa sovelluspinta-alaa maailmaan. Jotenki se oli niin vetoava huomio, että sille tielle sitten jäin niitä tutkimaan.

  Jukka Heikkonen: Tässä ois mulla oikeestaan yksi mielenkiinnon kysymys siitä, kun mä oon joskus miettiny, että eihän normaali ihminen normaalielämässä halua koskaan tappaa ketään, sitä pidetään hyvin vääränä tekona. Niin mikä sitten se ihmisen mieli muuttuu siinä sodassa. Että siinä se ei katsotakaan enää vääräksi.

  Laura Puumala: Niinpä, joo. Tää on itse asiassa se, mistä tää oikeutetun sodan traditio ikään kun lähtee. Että näköjään meillä on sotia ja erilaisia tarpeita sotia ja jotenkin meidän pitää nyt päästä kiertämään tää hyvin syvälle iskostunut älä tapa -käsky tai sen eri muodot ja miten me nyt sitte aletaan tehdä sitä.

  Heino Nyyssönen: Politiikassahan tätä on tietysti mietitty hyvinkin pitkään, niinku filosofiassaki. Että nää on hyvin voisko sanoo klassisia kysymyksiä. Mietitään myöskin esim. nationalismia tai muuta tai jotakin symbolista politiikkaa, miten yksinkertasesti saadaan ihmiset esimerkiksi rintamalle. Tää on ollu hyvin ajankohtainen kysymys sanotaan nyt Venäjällä. Että me ei oikeastaan tarkkaan tiedetä, että minkälaisia keskusteluja, minkälaista karkuruutta tai muuta on esiintyny. Sit tietysti tässä mennään myöskin vähän siihen suuntaan, että voidaan tietysti erottaa eri tapauksia. Puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta, sit puhutaan puolustussodasta. Eli juuri tämä tämmönen voisko sanoo patriotismi tai nationalismi, joka tavallaan asettaa velvoitteen. Voisi ajatella, jos filosofian suuntaan mennään, niin jonku kantilaisen velvoitteen, et pitää lähteä myöskin taisteluun vastoin tahtoaankin. Et ne on hyvin laajoja ja hyvin hankalia kysymyksiä.

  Laura Puumala: Kyllä. Et yleensä se on juuri näin, et ajatellaan, et se itsepuolustus, se kun on siellä se syy ja tarkoitusperä ni sillon tappamisesta voi tulla moraalisesti oikea teko. Mut se, mikä tässä edelleen sitte on hankalaa ja haasteellista, on se, että niinku sanoit, niin se kuitenki on jotenkin hyvin perustaval tavalla samalla väärin ja pahaa. Ja itse asiassa sotilaatkin, siitä on empiiristä tutkimusta, et on aika lailla sitä vastaan. Et on varsin vaikea edes itsepuolustustarkoituksessa saada välttämättä, toki saadaan käyttämään voimaa ja järjestäytyneeseen väkivaltaan, mut et siihen tappamiseen tuntuu olevan varsin suuri estot päällä. Mikä ehkä on ihan toivottavaa. Mut just et silloinkin ku se on oikein, niin se tuntuu varsin pahalta ja väärältä.

  Heino Nyyssönen: Mut eiks tässä myöskin puhuta joskus siihen, että ihmisen hyvyys ois vaan aika ohut kulttuurinen kerrostuma. Et itse asiassa oikeestaan sodassa vasta ihmisluonto punnitaan. Eli tän tyyppisiäkin näkemyksiä on esitetty. En lähde itse sanomaan, et asia välttämättä olis näin, vaan pikemminkin esitän tässä erilaisia argumentteja, koska tää yleensä on se vasta-argumentti juuri sille, mitä sä tässä nyt esität.

  Laura Puumala: Just näin ja itse asiassa tätä tutkin myös siinä mun väitöskirjassa. Et jännästi sodan kontekstissa ja muissa vastaavis tragedioissa tuntuu, et sielt sekä nousee niitä hirmutekoja, mitä kukaan ei oo ees käskenyt ja silti jotkut pystyvät joissain tilanteissa hirvittäviin tekoihin. Ja sit toisaalta niis myös nousee niitä sankaritarinoita. Eli siel on ikään kuin molemmat ääripäät varsin läsnä. Ja se on tietysti kiinnostavaa sitten, ku yleensä sankariteot on tällasia jopa moraalivaatimukset ylittäviä, itsessään varsin hyviä tekoja. Mut nyt jos meillä on tällainen tilanne, missä ei voida muuta kuin valita pahoista pienin, niin miten tää oikeasti nyt menee. Missä kohtaa se kani hyppää sinne hattuun ja sit vedetään sieltä se sankari ulos.

  Erja Hyytiäinen: Puhutaan, että toisen maailmansodan jälkeen nyt sota on tullut Eurooppaan. Mut itse asias, Heino, sotahan on ollut täällä 1900-luvulla, 2000-luvun alussa läsnä aika tavalla?

  Heino Nyyssönen: On ollu ja mä oon oikeestaan vähän ihmetellyt voisko sanoo median tai ihmisten poliittista muistia, kuinka lyhyt se on. No siitähän tietysti viisastellaan, et ois vaan pari viikkoa tai jotain muuta. Mut ehkä nyt meidän ei tarvitse mennä tässä nyt maailmansotien aikoihin. Joskin on hyvin kiinnostavaa ollu, et erilaisia toiseen maailmansotaan liittyviä analogioita meillä on hyvin paljon. Eli esim. Putinin vertaaminen Hitleriin tai jotain muuta vastaavia, näitähän on ollu. Mut jos tosiaan katsotaan, niin mikä minusta on ehkä eniten tässä nyt unohtunu, on Jugoslavian hajoamissodat. Et näistä ei oo juurikaan puhuttu ja ne tuntu jotenkin ja omille opiskelijoille kun on myös kertonu, et tää tuntuu jäävän aika tuntemattomaksi. Mut näit on muitakin ja ehkä muutaman voisin mainita. Tosiaan mä aikanaan itse tein Unkarin kansannoususta väitöskirjan. No sit siinä tietysti menee se kysymys, että mikä yleensä on sotaa, kun sotaahan ei edes nykyään julisteta. Jotkut tutkijat on pyrkiny jopa laskemaan, et kuinka paljon täytyy tulla kuolonuhreja tietyssä ajassa, että voidaan puhua sodasta. Putin ei julistanu sotaa. Nyt semmosia oletuksia oli tähän vuosipäivään, et josko hän julistaa sen sodan nytten. Siinä Unkarin tapauksessa on mielenkiintosta se, että jotkut väittivät, että kysymys oli sodasta, niin jotkut vastas heti, että no kuka sitten solmi rauhan. Eli vaatiiko sodan tunteminen sitten jo rauhan solmimista. No siitä käytiin loppujen lopuks ihan siis korkeimman oikeuden päätös vasta 90-luvulla, koska se oli ennen 89:ää tavallaan tabu. Jossa päädyttiin siihen, että siinä vaiheessa kun Neuvostoliitto puuttui tähän kansannousuun toisen kerran, niin Unkarissa alkoi kansainvälisen oikeuden määrittelemä kansainvälinen konflikti, jonka perusteella voitiin tuomita sitten taannehtivasti oikeestaan näitä kansannousuun osallistuneita. Se on yksi ja se on klassinen tapaus, jota aika paljon (kansainvälisessä) politiikassa käydään kyllä läpi. Jugoslavian mainitsin ja ajatellaan, jos mietitään tätä Ukraina-tapausta, niin kyllä siinäkin aika olennaisesti merkitsee Kroatian 95 vastahyökkäys. Eli tavallaan Kroatian piti ajaa serbit omalta alueeltaan, jotta se konflikti saatiin poistumaan. Tätä analogiaa ei oo juurikaan meillä käytetty. Mut jos mietitään muita, niin miksi kukaan ei puhu esim. Kyproksen konfliktista? Kypros on edelleenkin jaettu ja miehitetty maa, vaikka kysymys on EU-maasta. Eli jo 60-luvulta lähtien Turkin ja Kreikan suhteet Kyproksessa. 74 tää miehitys. Ja sit tietysti tuoreimpia nyt, mietin, että voidaanko me ajatella, et jos puhutaan Euroopasta, niin missä se Euroopan itäraja nyt sitten meneekään. Se menee itse asiassa Tbilisin keskellä virtaavassa joessa, niin sen takia mä en ottais tähän nyt sitten kuitenkaan Georgiaa tai Armeniaa ja Azerbaidžania, mutta ehkä niistäkin voisi puhua. Eli kyllä esimerkkejä riittää.

  Jukka Heikkonen: Oiskohan täs yks sellanen tekijä, et ihminen pyrkii aina unohtamaan epämiellyttävät asiat, niin niitä ei tavallaan sitte haluta ees muistaakaan, niin mitä on nähty. Kun onhan nitä paljon ollu.

  Erja Hyytiäinen: Ja tekniikka, teknologia on kehittynyt aika tavalla. Jukka, osaatko piirtää jotain mielikuvaa siitä tai kuvaa siitä, että miten toisen maailmansodan jälkeen sodassa käytettävä teknologia on muuttunut kehittynyt?

  Jukka Heikkonen: Niin siis sodankäynnissähän on aina pyritty hyödyntämään sitä viimeistä teknologiaa. Että ajatellaan siitä, et siinä saadaan etua suhteessa vastustajaan. Ja jos ajattelee toisen maailmasodan jälkeen, ni kyl se varmaan informaation kerääminen eri tietolähteistä on ollu se suurin tekijä, mikä siinä on ollu. Et satelliitit on tullu, sitte yleensä tutkien käyttö on tehostunu ja kaikki tämmönen, mikä kaikki tieto, mikä vaan voidaan kerätä, niin sitä pyritään hyödyntämään ja siitä kaivamaan se informaatio. Nyt viime vuosina erityisesti jos ajattelee tätä tekoälyn kehitystä, niin sitä on saatu hyödynnettyä nimenomaan tunnistamaan erilaisia kohteita. Tehty autonomisia, itsestään liikkuvia sotavälineitä ja vastaavia. Ne on osoittanu hyvin tehokkaiksi. Ei siinä, jos ajattelee tulevaisuutta, niin loppujen lopuks autonomiset järjestelmät tulee selkeesti yleistymään. Että ihmisen käyttö tavallaan ohjaamaan jotain laitetta tai systeemiä tulee selkeesti vähentymään.

  Heino Nyyssönen: Mä ottaisin mieluummin perspektiivin historiaan ihan muutamalla esimerkillä. Se, mikä tietysti Ukrainassakin on nähty, tää siviileihin kohdistuva sodankäynti. Siitä on tietysti esimerkkejä vähän jo aikaisemminkin. Erityisesti Espanjan sisällissota, Guernican pommitus, miksei sitten toisen maailmansodassa Goebbels julistaa totaalisen sodan. Et näitä esimerkkejä on muitakin. Mut sit jos aattelee kokonaisuutena jotaki vähän sodankäynnin historiaa, niin siinä suurin ja oikeastaan aika mielenkiintonen, että pyritäänkö ns. kaksintaisteluihin, joka ois viisasta oikeestaan, että menkööt presidentit keskenään nahistelemaan, vai pyritäänkö mobilisoimaan koko kansakunta hyvin laajasti. Tässä mielessä juuri toinen maailmansota oli hyvin, et se kosketti hyvin monia ihmisiä. Tällä hetkellä sota Ukrainassa koskettaa kaikkia. Mut tavallaan on ollu semmonen aaltoliike historiasta, välillä on tosiaan ritareiden kaksintaisteluita ja välillä taas näitä muita vastaavia. Ja ehkä sitten vielä tuohon teknologiakysymykseen mainitsen sen, että oon ihan samaa mieltä, kuin mitä esitit tuosta. Ehkä pyritään siihen, et omat tappiot ois hyvin pieniä. Ja aikanaan ku väiteltiin neutronipommista, niin se ideahan oli siinä, et neutronipommi tuhoaa kyllä elämän, mutta jättää ne rakennukset pystyyn ja tässä mielessä Putin käy hyvin vanhanaikaista sotaa.

  Jukka Heikkonen: Joo siis sehän on yllättäny aika monet sotilasasiantuntijat nimenomaan, että tää Venäjän hyökkäys oli massiivinen maahyökkäys ensivaiheessa. Kun jos ajatellaan sitä, mitä Persianlahden sodat oli, niin pyrittiin ohjuksilla ilmateitse ensin tuhoamaan kaikki strategiset kohteet ja sitten vasta tuli maahyökkäys. Kun nyt tässä lähti oikeastaan samaan aikaan maahyökkäys todella massiivinen. Et se oli vähän niinkun toisen maailmansodan toistoa tämä Venäjän toiminta.

  Heino Nyyssönen: Se tässä onkin mielenkiintoista juuri ja miksi tämä ehkä on koskettanu niin monia ja verrattuna esim. Syyriassa käytävään sotaan. Ja ajatellaan näitä pakolaiskysymyksiä sitä kautta. Syyrian sota on sisällissodan tyyppinen, siinä on monia osapuolia. Mut tää on hyvin klassinen sota ja hyvin perinteinen. On jopa aika selkeät rintamalinjatkin. Ja oikeastaan juuri niinku sanoit, se on ollu yllättävää se, et tässä mennään hyvin voisko sanoo vanhanaikaisen käsikirjoituksen mukaan.

  Jukka Heikkonen: Sitten toiselta taas ilmavoimien käyttö Venäjän puolelta on hyvin rajoittunu. Nähtävästi se on niin, että Venäjän sotakoneisto ei teknisesti ole ollut niin mahtava ja hyvässä hapessa kun on ajateltukaan. Että sitten on jouduttu käyttämään näitä perinteisiä menetelmiä tässä sodankäynnissä.

  Heino Nyyssönen: Usein sanotaan, että lähdetään ns. soitellen sotaan.

  Jukka Heikkonen: Kyllä.

  Erja Hyytiäinen: Onko tässä, Laura, eroa sitten tavallaan eettisen pohdinnan kannalta se, että kuka niitä päätöksiä tekee ja kuka niitä käytännön toimia ikään kuin tekee? Muistelen, että olet perehtynyt myös sotilaan ammattietiikkaan?

  Laura Puumala: Joo, eli tässä sodan etiikassa yleensä voidaan erottaa ensinnäkin sodan etiikka ja sit sotilasetiikka, josta ehkä tämä sotilasetiikka on sit enemmän sen just yksittäisen sotilaan tekemiä päätöksiä ja toimia. Samoin täs oikeutetun sodan traditiossa nää sodan säännöt tai periaatteet jaetaan niihin ad bellum- ja sit in bello –periaatteisiin, joista tää in bello koskee koskee sodankäyntiä. Siellä sitte tavallaan velvoitetaan myös jokaista yksittäistä sotilasta jokaisessa yksittäisessä operaatiossa, mahdollisesti jopa yksittäisis aseenkäyttötilanteissa harjoittamaan sitä omaa harkintaa sen suhteen. Siellä on sitten tietenki eri asioita, mitä siinä kuumassa sodankäynnissä ja siellä, kun tilanne on jo päällä, otetaan huomioon. Versus sit se, että mitä pitää esimerkiksi valtionpäämiesten huomioida ennen ku se päätös on tehty ja toki sen aikanaki sit jatkuvasti. Eri eri keinoin siellä etsitään rauhaa eri tasoilla tavallaan. Ja jotenki tässä tietenki, ku puhuttiin jo vähän tost teknologiasta, niin siinä sit myöski usein puhutaan tällasest vastuukuilusta. Siellä kun joku käyttää vaikka jotakin tekoälyasetta tai muuta teknologiaa, ni kenellä on vastuu siitä, et onko se vastuu sillä vaikka tekoälyaseella, jos se on niin edistynyt. Vai onko se vastuu sillä, joka sitä käyttää tai on ottanut sen käyttöön. Vai onko se sillä, joka on sen kehittänyt tai ohjelmoinut. Eli siellä tavallaan nää on varsin yhteen liittyviä kysymyksiä. Mut sit kuitenki selkeesti ku siellä on erilaisii toiminnan tasoja, niin siel syntyy tällasii jopa kuiluja.

  Heino Nyyssönen: Mä haluaisin mielelläni nostaa tähän kaksi asiaa ja tavallaan oikeestaan pikkusen kyseenalaistaa tota sun näkemystä. En niin, että oisin jotenkin eri mieltä tai muuta, vaan pikkusen (problematisoida). Oikeastaan se raju argumentti tässä on se, että eihän sodassa ole sääntöjä. Eli eikö voida ajatella näin, et oikeastaan sota on tämmönen politiikan ääritilanne juuri, jossa tämä ovelin ja ehkä röyhkein voittaa? Mutta mä heti myönnän kyllä samalla, että tää on siinä mielessä hyvin vaarallinen näkemys, että juuri että mitä kaikkea tällä voidaan oikeuttaa. Itse mä näkisin ehkä noi sodan säännöt enempiki niin, et onkohan semmoinen ohjekirja tavallaan, johon voidaan esimerkiksi jälkikäteen vedota ja pyrkiä esim. rankaisemaan sotarikoksista, niin kuin tässäkin sodassa on käyny aika paljon. Mut juuri tavallaan kysymys, että minua on itseäni askarruttanu se, että jos ajatellaan voimakäyttöä, että voiko siinä oikeasti olla sääntöjä. Mulla ei siihen ole oikein vastausta. Mut se toinen puoli, minkä mä haluaisin tässä nostaa esiin, niin mietin sitä poliisin tehtävään yleensäkin. Että mietitään, kuinka herkässä Yhdysvalloissa se poliisin liipasinsormi onkaan. Tästähän on niin paljon meillä televisiosarjoja ja kaikkea muuta, kun verrataan sitten pohjoismaiseen poliisikoulutukseen tai johonkin tällaiseen, niin ehkä tämä kysymys on vähän sama asia sotilaillakin. Ei me mun mielestä voida lähteä esim. semmoseen näkemykseen, mitä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja tässä taannoin toi esiin, et oikeastaan pitäs vaan tappaa niin paljon venäläisiä ku ennättää. Eli pikemminkin tätä kautta tulee nää hyvin hankalat kysymykset nähdäkseni esiin. Eli mä nostasin tän poliisikysymyksen tähän framille niin sanotusti.

  Laura Puumala: Ja jonkin verran on mun mielestä vertailevaa tutkimusta just sotilaan ammattietiikasta ja poliisin. Toi, mistä siin aiemmin puhuit, tää on hyvin tyypillinen tavallaan vasta asetelma, poliittinen realismi, oikeutettu sota, joista sitte oikeutettu sota pyrkii seisomaan siellä poliittisen realismin ja absoluuttisen pasifismin välissä. Jotka oikeutettu sota ehkä näkee molemmat jokseenkin absurdeina lähtökohtina sen etiikan pohtimiseen. Et tavallaan se on varsin hedelmätön näkökulmaa eettisesti tarkasteltuna, et ei ole mitään rajoja tai anything goes –tyyppisesti. Kun taas sitte ite ehkä jos tulee enemmän sieltä oikeudetun sodan traditiosta, niin kyseenalaistaa myös tavallaan ne säännöt ja et onko nyt nämä ne säännöt. Mut tavallaan ennemminki katsoo sitä, et jos oletetaan, et jotenkin moraalista harkintaa siellä pitää käyttää, niin miten me sitä arvioitais. Ja täs just ehkä mieluummin ite puhun eettisistä periaatteista. Ettei tuu sellast kuvaa, et nää on jotaki sääntöjä tai lakeja tai artikloja. Kun sitte usein tulee myös semmonen käsitys, et niillä sitte esim. viedään oikeuteen tai siellä tuomitaan jotain. Että mä jotenki itse tykkään käsittää ne oikeutetun sodan periaatteet sil tavalla, et niillä ainaki haluttaisiin ikään ku ohjata sitä moraalista harkintaa ja toimintaa ennen ku se maito on jo maassa. Et tavallaan jos me pystyttäis harkitsemaan meidän toimintaa ennen kuin tehdään niiden perusteella, niin sit ehkä oisi vähemmän syytettävää ja nostettavaa sit jälkikäteen puitavaksi. Mut tietysti varmaan kaikki oikeutetun sodan traditionki kannattajat lienevät myöntävät, että ei ehkä ole koskaan maailmanhistoriassa ollu sellasta sotaa, joka ois täyttänyt oikeasti ne kaikki periaatteet täydellisesti.

  Heino Nyyssönen: Must toi on oikein hyvä lähtökohta siinä mielessä, et tässä tavallaan tehdään voisko sanoo ennaltaehkäisevää työtä. Eikä niinkään et tosiaan ku se maito on joko kaatunu. Et ne omat ei keissini, mitä oon tarkastellu, on juuri nimenomaan näitä jälkikäteen. Eli oon puhunu jopa menneyspolitiikasta. Sitten meitä tullaan ikävästi semmosiin asioihin ku esimerkiks voittajan oikeus. Tai Nürnbergin oikeudenkäyntiä on arvosteltu siitä, et siitä tartuttiin kuitenkin taannehtivasti näihin asioihin. Ja oikeastaan useampi keissi sieltä sanotaanko Itä-Euroopan suunnalta löytyy näistä. Että oikeestaan tää jälkikäteiskysymys liittyy myös valtaan tietyssä määrin. Et jos me puhutaan erilaisista niinku Jugoslavia-tuomioistuimista tai muista vastaavista, niin siinä tää vallan ja oikeuden suhde, niin se on aika hankala ja saattaa kestää vuosikymmeniä ennen kun näistä asioista saadaan jotain ratkaisuja.

  Erja Hyytiäinen: Niin, tässä oikeestaan tuli mieleen, et nytkin on jo puhuttu siitä, että keiden pitäisi päätyä sitten oikeuden eteen ja muuta. Mikä merkitys sillä on, että jälkikäteen asiat oikeudessa käydään läpi?

  Laura Puumala: Täs on, niinku mä sanoin, niin hyvä erottaa nää eettiset periaatteet ja sitte lait, vaikka todella paljon kansainvälisestä oikeudesta sotiin liittyen pohjaa näihin oikeutetun sodan periaatteisiin. Ja mä uskon, et se on tärkee käydä myöskin jälkikäteen siis varmasti monesta syystä, mut myös sen takia, et me nähdään, et näillä on käytännössä jotakin voimaa näillä meiän eettisillä periaatteilla ja harkinnoilla ja rajanvedoilla siitä, et mikä nyt on oikeutettuu ja mikä ei. Ettei se jäisi vaan sellaseksi filosofiseksi pohdinnaksi, mistä sit oikeasti ei ikinä seuraa mitään. Ja varmasti myöskin siinä, Heino varmaan tietää tästä enemmän, mut jotenki siitä, et miten siitä taakasta, pääseekö siitä eteenpäin tai siitä traumasta ja voidaanko jostakin oppia joskus jotain.

  Jukka Heikkonen: Onhan siis niin just, et jos jotain sovitaan, niin jos ei siitä tule sen sopimuksen rikkomisesta mitään seurausta, niin ihan turha sopia yhtään mitään. Et kyl mä oon samaa mieltä tosta, että on ehdottomasti käytävä sitten se jälkipuintikin.

  Heino Nyyssönen: Niin mielelläni kun tuon allekirjoittasin, tiedän, kuinka hankalaa, tai tiedän ja tiedän, mutta onhan niitä keissejä, kuinka hankalaa tämä on. Ja voidaan puhua myöskin tämmösestä unohtamisen politiikasta. Hyvin mielenkiintosta on se, että armahdus ja unohdus, amnesia ja amnestia, ne on hyvin lähellä jo sanoina toisiaan. Et tässä mennään jopa antiikin Kreikkaan saakka. Eli sisällissodan jälkeen kiellettiin puhumasta menneestä, eli oli tällanenkin keissi. Mut oikeestaan tohon Lauran (nostama) taakka, niin juuri tämä saattaa kestää vuosikymmeniäki. Meille ehkä tunnetuin keissi on nimenomaan Saksa taas ja Venäjä hyvin erilainen, jossa pikemminkin on pidetty vaan tätä toisen maailmansodan voittajamyyttiä ja hyvin jopa absurdilla tavalla pyritty toistamaan sitä nyt Ukrainaa vastaan. Mut oikeestaan mitä mä itse oon löytäny tapoja, miten näitä asioita voi käsitellä, niin on tietysti joku tämmöinen symbolinen tapaus. Voidaan ajatella tietysti erilaisia symbolisia korvauksia tai rahallisia korvauksia. Mut sitten oikeestaan tähän, kun miettii tätä (oikeus rankaisu), niin mä erittelisin yhtäältä tän oikeudellisen ja toisaalta tämmösen nimeämisen tai tutkimuksen, historian tutkimuksen. Että esim. sen Unkarin tapauksessa silloin 90-luvun alussa parlamentissa käytiin semmosta väittelyä, että pitäskö näitä kansannousun kukistamiseen osallistuneita rangaista jopa taannehtivalla lailla, eli vastoin oikeusvaltiokäsitystä. Ne on yksi niitä ongelmia, mitkä näkyy nykypäivänä. Kun taas sitten sanotaanko maltillisempia ratkaisuja kannattavat oli sitä mieltä nimeäminen tai syyllisten julkistaminen riittää. Eli ei tarvitsisikaan käydä oikeuskäsittelyjä, jotka saattaa olla hyvin hankalia, vaan yksinkertasesti lisätä tutkimusta ja kertoa myöskin näitä, et mitä on oikeasti tapahtunu. Tähän vois vielä lisätä sen, et kyl mä itsekin joskus koin sen vähän absurdiksi, kun Saksassa joku mummo joutuu edelleenki oikeuteen, vaikka ikää on 80–90 vuotta. Unkarilaiset yritti ratkaista tätä dilemmaa sillä, että jos oli 70-vuotias, niin sitä vanhempi ei tarvitse mennä vankilaan. No se kyllä muutettiin se laki myöhemmin. Mutta että tässä tulee hyvin mielenkiintosia, hyvin hankalia kysymyksiä vastaan.

  Erja Hyytiäinen: Hypätään pikkasen takasin tonne Jukan alueelle, teknologiaan ja ja tekoälyyn ja vaikka mihin. Miten sinä näet tulevaisuuden sodankäynnin? Miten se muuttuu? Tossa mainitsittekin, et tämä Ukrainan sota on vähän vanhanaikasen tyyppinen.

  Jukka Heikkonen: Niin, siis länsimaat varmasti hyödyntää siellä täl hetkellä ukrainan sodas hyvin paljon tiedustelutietoa, jota sitte annetaan Ukrainalle. Vaikka eihän sitä ole sinänsä sanottu, että näin tehdään, mutta luultavimmin tehdään. Että kyl se, niinku mä taisin tässä jo sanoakin, niin selkeesti tämä data ja informaatio, sen käyttö tulee lisääntymään sodankäynnissä. Ja toisaalta sit nää autonomiset järjestelmät tulevat yleistymään. Varsinkin lennokit, lennokkiparvet, maakulkuneuvot, jopa panssarivaunut, hävittäjät ja vastaavat, niis tulee yhä enemmän ja enemmän autonomiaa. Kerätään siis enemmän dataa ja hyödynnetään tekoälyä niitten toiminnassa. Ja sit siihen liittyy myös tämä logistiikka, joka on hyvin tärkeä sodankäynnin osa. Eli tavallaan et millä tavalla syötetään asetarvikkeita joukoille ja millä tavalla huolto ja muu pelaa siellä. Että siinä sitte tietenki tämä puoli, kun tää tekniikka kehittyy yhä enemmän tähän suuntaan, ni siinä käy niin, et se, jolla on eniten rahaa, tulee pärjäämään siinä parhaiten. Se on yleisesti ottaen nykyiselläkin tekoälyn kehitystä katsoo, ni isot jätit sitä dominoi tällä hetkellä. Siel on nää Googlet, Microsoft, jos katotaan vaikka Open AI:tä, niin Microsoft sijottaa siihen nyt yli 10 miljardia dollaria rahaa. Että tekoälyn kehitys sinänsä jo nykypäivänäkin on sellaista, et kellä on eniten rahaa, niin se pystyy kehittämään sitä parhaiten. Ja kuka omistaa myös dataa. Eli se, jolla on rahaa, yleensä omistaa parhaiten dataakin.

  Heino Nyyssönen: Tästä on tietysti myös historiassa paljon esimerkkejä. Mietitään nyt esimerkiks, kuinka toinen maailmansota kehitti monenlaista teknologiaa, jota hyödynnettiin sodan jälkeen. Että näin se tuntuu menevän.

  Jukka Heikkonen: Siihen tulee tietysti sit nää eettiset kysymykset sillä tavalla niinku nykyiselläkin puhutaan tekoälystä, et mitä tekoälyjärjestelmä saa yleensä tehdä. Nythän se on menny huolestuttavasti vähän siihen suuntaan, että nää tekoälyn kehittäjät itse miettii sen, että mitä se voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Että vähän tää poliittinen päätäntä on minusta vähän jääny jälkeen siitä, että jollain tavalla sitäki pitäs regularisoida siihen suuntaan, että mitä tekoälyjärjestelmä saa tehdä, mitä ei. Mut siinä on tietysti haasteena tämä, että jos puhutaan vaikka tästä syväoppimisesta, joka tällä hetkellä on se kuuma peruna tekoälyalalla, niin ne on tavallaan vähän sellasia black box –järjestelmiä, et ne ottaa sisään jonkun syötteen, tuottaa jonkun ulostulon. Mutta sitä ei pystytä välttämättä selittämään, et miten se tapahtuu, et mitä se tekee sen matkan varrella. No nyt jos haluttaisiin jotenki säännellä sitä, että mitä se järjestelmä saa tehdä, mitä ei, ni se on aika vaikeassa tilanteessa, koska me ei tarkalleen tiedetä, mitä se tekee se itse järjestelmä. Et tää on suuri haaste tällä hetkellä. Sellanen selitettävyys puuttuu monelta eri järjestelmältä.

  Laura Puumala: Ja täst just tulee se vastuukuilu, mihin aiemmin jo viittasin, et kun me ei tiedetä. Se saattaa olla tekoälylle täysin oikea päätös, et se toimii juuri niin kun sen kuuluukin toimia, mut sit me ei saada sieltä, ihmiset, sitä tietoa, et mihin se perustuu. Ja kuitenki vastuu perustuu aina siihen, et sä tietoisesti tiedät, mitä sä teet ja teet jotain juuri siitä syystä. Ja sit toisaalta jostain syystä me ei myöskään haluta pitää sitä tekoälyä moraalisubjektina eli moraalisena toimijana, joka voisi olla moraalisesti vastuussa. Joku voi olla kyllä sen vika, mutta et onko hän nyt sit moraalisesti –

  Jukka Heikkonen: Ei se oikeestaan voi olla moraalisesti mitenkään vastuussa. Sehän on itse asiassa hyvin tyhmä laite, jos puhutaan (tekoälylaite). Se tekee just sitä, mitä on sen käsketty tai opetettu tekemään. Ei yhtään sen enempää. Ei se ymmärrä yhtään sitä, mitä se tekee itse.

  Heino Nyyssönen: Taas puhutaan politiikasta, niin on hyvä ehkä tuoda sekin näkökulma, että politiikassa joudutaan aina tekemään päätöksiä ei riittävän informaation perusteella, vaan käytettävissä olevan informaation perusteella. Mua sitä kautta kiinnostaa myöskin nämä asiat, miten paljon meidän mielipiteitämme kenties manipuloidaan sun muuta. Tekoälyalgoritmit sun muuta, minkälaisessa kuplassa itse kukin meistä elää. Ja musta nöyryyttä on tavallaan tunnustaa elävänsä kuplassa ja koettaa koko ajan kyseenalaistaa näitä Platonin luolan rajoja. Niitä mä koetan opettaa myöskin omille opiskelijoille, et se teidän todellisuutenne ei välttämättä ole se ainoa todellisuutenne. Eli tää manipulaatio juuri pitkälti siitä, koska me joudumme kysymään vähän sitä, että ajattelevatko venäläiset oikeasti noin tai jotain muuta vastaavaa. Tää onki itse asiassa hankala kysymys sit loppujen lopuks. Mä oon Unkarin tapauksessa joutunu sitä aika paljon pohtimaan esimerkiks juuri et miten Fidesz saavuttaa sen enemmistönsä. Sillä on hallussaan tiedotusvälineet sun muuta. Mutta tää menee vähän siihen, että pitääkö meidän pitää kansalaisia tyhminä vai johtuuko se kenties jostakin muusta.

  Laura Puumala: Niin, näis tuntuu aina olevan jotenkin näis tekoäly- ja tekoälyn etiikkajutuissa se, et ne samat ongelmat pätee myös ihmisen älyyn ja ihmisen etiikkaan. Et me tehään niin jotenki sellaset tiukat rajat just sille tekoälylle ja sen etiikalle, et eihän me pystytä itekään niitä täyttämään. Ja ne samat ongelmat, et kuka nyt on vastuussa, pätee myös meihin. Tai niinku tekoälyaseissa joskus keskustellaan tälläsest jotenkin kunniallisesta kuolemisesta ja tappamisesta, et se ei jotenki kunnioita ihmiselämää tai ihmisyyttä, et jos nyt joku drone sit suorittaa sen kohteen neutraloinnin niin sanotusti. N itää on jotenki kunniaton kuolema ja sen takia meidän ei pitäs niitä käyttää. Mutta kyllähän sama ongelma on myös ihmisen kanssa, et kyl meil on aika paljon anekdootteja varsin kunniattomista tappamisista ja kuolemista, missä sit ehkä ihmisil enemmän erilaisii tunnekaappauksii tai muita, jotka sit johtaa siihen, et ei välttämättä sitä vastapuolta niin hirveesti kunnioiteta. Mut jotenkin meille tulee nää ongelmat selkeämmiksi täs kun me mietitään sitä tekoälyy tai muuta. Se on jännä juttu.

  Jukka Heikkonen: Sit siin on sellainen ulottuvuus tietenkin, et tulevaisuudessa tulee nää etäohjattavat laitteet, ni se kontakti sillä, joka ohjaa sitä etäohjattavaa laitetta, sil ei oo enää mitään kontaktia siihen, jonka se tuhoaa siellä tai tappaa. Miten se muuttaa sitten ihmisen käyttäytymistä ja muuta, et siit tulee vähän niinku tietokonepeliä pelaisit.

  Heino Nyyssönen: Näistä puhuttiin, minua arvioni on, että ensimmäistä kertaa Persianlahden sodan yhteydestä, et kuinka sota olikin muuttunut tietokonepeliksi, eli juuri näitä vastaavia. Todennäkösesti tää nyt jatkuu sitten tän tyyppiset kuviot.

  Laura Puumala: Just näin. Ja kun aiemmin puhuttiin siitä, et meillä edelleen on aika, jopa sotilailla, semmonen esto siihen lähitappamiseen, niin se saattaa itse asiassa tälläsen, käytät droonia vaan jostakin paljon kauempaa, ohjaat sitä tai tarkkailet jopa vaan sen toimintaa, niin se tulee paljon ehkä helpommaksi ja herkemmäksi, vähemmän traumatisoivaksi myös.

  Jukka Heikkonen: Jos aattelee nyt tätä Ukrainan sotaa, niin YouTubehan on täynnä nyt niitä videoita, joissa drooni pudottaa jonku pommin ja tappaa ihmisiä samaten kun nämä panssarintorjuntaohjukset tuhoaa panssarivaunuja. Siellä näkee selkeesti, että ihmisethän kuolee siinä. Ihmiset käyttää sitä viihteenä nykypäivänä ja katselee sitä, että tuolla tapahtuu tuollaista. Sekin on vähän huolestuttava ilmiö minusta kokonaisuudessaan.

  Heino Nyyssönen: Epäilemättä, mutta aattelin kuitenki vielä mainita senkin klassikon, että sodassa totuus kuolee ensin. Että medialukutaitoa me epäilemättä tarvitaan.

  Erja Hyytiäinen: Tuolla Jukka puheenvuorossasi viittasit myös näihin autonomisiin järjestelmiin. Itse asiassa sinun johdollasi Turun yliopiston data-analytiikan tutkijat ovat yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen kanssa kehittämässä Laykkaa. Mikä se on?

  Jukka Heikkonen: Siis Laykkahan on alun perin kapteeni Christian Anderssonin Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen keksimä maakulkuneuvo, joka olisi hyvin monikäyttönen. Sitä voitaisi käyttää esimerkiksi tuhoamaan panssarivaunuja, mutta myös lääkintämiehen apuna tai logistiikan apuna kuljettamaan tavaraa ja vastaavaa. Me ollaan oltu sitten mukana täs tutkimuksessa lähinnä tän maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan rahoituksen turvin. Eli meidän rooli on ollu siinä kehittää Laykkaan tätä tekoälypuolta, eli tilannekuvan luomista, ympäristön tarkkailua eri sensoreilla luomaan tietoa, mitä tapahtuu ympäristössä ja tekemään sen perusteella myös annetun tehtävän kannalta oikeita päätöksiä. Se on sinänsä onnistunu ihan hyvin ja nyt on demonstroitu sen käyttö sekä lääkintämiehen apuna, eli se pystyy seuraamaan lääkintämiestä, kantamaan vaikka jotain lääkintätarvikkeita ja toisaalta myös on demonstroitu, että miten hyvin se pystyy toimimaan autonomisesti panssarivaunun tuhoajana. Tähän liittyy tietysti just nää eettiset kysymykset siitä, että kun se on tekoälypohjainen, niin mitä se saa tehdä ja mitä ei voi tehdä. Että se kai tän panssarivaunun tuhoamisen osalta vielä on vähän epäselvää, että onko se tavallaan kansainvälisten sopimusten mukainen toiminta. Kun siinä, jos ajatellaan muutenkin miinojen käyttöä, ni pitää aina olla valvottavissa. Tähän kyllä saa sen valvottamistoiminnankin mukaan, että se ei sinänsä ole este siinä. Tässä lyhykäisesti se. Se on siis maakulkuneuvo, hyvin pienikokoinen, neljällä pyörällä kulkeva. Kulkee hyvin erilaisissa maastoissa, on lunta tai metsää tai vastaavaa. Siitä on nyt tulossa, onko se neljäs sukupolvi, vielä enemmän keskitytään siihen maastokulkuneuvokulkuisuuteen, eli se toimi vielä paremmin ojien ylityksessä ja vastaavassa tilanteessa.

  Erja Hyytiäinen: Eli kun sanoit hyvin pienikokoinen, tarkoitatko auton kokoo vai kenkälaatikon kokoa?

  Jukka Heikkonen: Se on noin metrin pitkä, ehkä 70 senttiä leveä ja puoli metriä korkea. Sitä suuruusluokka. Siis hyvin pieni, vaikeasti havaittavissa oleva kulkuneuvo. Mutta kuitenkin monikäyttöinen, sitä voidaan hyödyntää monessa jopa siviilipuolen tehtävissä pelastuslaitoksen apuna tai vastaavassa. Autonominen järjestelmä.

  Erja Hyytiäinen: Ja nyt kun se on demovaiheessa, niin milloin se kenties saadaan käyttöön?

  Jukka Heikkonen: Se on taas sitten Maanpuolustuskorkeakoulun asia aprikoida sitä puolta. Mutta periaatteessa se, mitä nyt on demonstroitu, ni se olis ihan käyttökelpoinen, tuotteistettavissa oleva laite tällä hetkellä, jos ajatellaan vaikka miina-Laykka käyttönä, panssarivaunun tuhoajana, niin se ois jo ihan täysin tuotteistettavissa oleva tälläkin hetkellä.

  Erja Hyytiäinen: Laura, mitä ajatuksia tämä herättää? En tiedä, oletko kuullut Laykasta aiemmin, mutta mitä ajatuksia herättää?

  Laura Puumala: Joo, aiemmin en ollu kuullu tästä kyseisestä projektista. Mut tietysti tässä on jo yleisellä tasolla tullu nää ehkä tärkeimmät tekoälyyn liittyvät huolet, eli tää vastuukuilu ja sit tää kunnioittamiskysymys. Mut mun mielestä täs just hyvin tuli esiin se, että kun näitä kehitetään, niitä voidaan myös käyttää eri tarkoituksiin kun näinä ns. tappajarobotteina, mihin sit usein hyvin tunteikas keskustelu kiinnittyy, tähän tehtävään ja tämmöseen nimeämiseen. Et voisi olla ihan kannattavaa miettiä sitä, et josko siel just lääkinnässä tai muun logistiikan apuna on jotain tällasta, mikä ei väsy ja ei pelkää ja ei traumatisoidu ja näin eteenpäin. Et voisko siinä olla myös eettisii hyötyjä tavallaan ja mikä on näiden suhde. Ja tietysti sit se, että tavallaan ku mietitään, että mitä se tekoäly saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mihin sitä saa käyttää ja mihin ei saa käyttää, niin mun mielestä mielenkiintoista on se, että eroaako tää jotenki siitä, et mihin sitä ihmissotilasta saa käyttää ja ei saa käyttää ja mitä se saa tehdä tai ei. Ja jos se eroaa, niin mihin se ero sitte perustuu. Et onko se perusteltu, et nyt kone ei saakaan tehdä jotain ja millä perusteella se on perusteltu. Tässä just niinku aiemmin sanoit, niin ehkä huolestuttavaa on se, et jos siellä vain se ohjelmoija tai kehittelijä miettii sen etiikan sinne sisään. Pitäskö siihen ottaa laajempaa keskustelua ja näkökulmaa ja laajemmin tutkijoita mukaan eri aloilta kehittämään sitä osa-aluetta.

  Heino Nyyssönen: Mulla ei oo tuohon oikeastaan minkäänlaista vastausta, mutta mieleen tuli kaksi anekdoottia, joita näissä yhteyksissä olen huomannu käytettävän aina silloin tällöin. Toinen voisko sanoa tämmönen erityisesti Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan liittyvät aseet eivät tapa. Eli pikemminkin nää Kansallisen kivääriliiton ihmiset vetoaa siihen, et ei teknologia sinänsä ole pahasta, vaan se on se ihminen, joka siellä taustalla on. Tähän ehkä liittyen on myöskin toinen, joka kansainvälisen politiikan suhteen on sitten tuotu esiin, vähän toisenlainen näkemys, et jos jollakin toimialalla on vasara, niin kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta. Eli kyl tässä epäilemättä on tän tyyppisiä eettisiä, moraalisia ongelmia.

  Jukka Heikkonen: Kyllähän tää, jos ajattelee sen Laykan käyttöä nimenomaan panssarivaunun tuhoajana ja miina-alustana, niin tuohan se merkittäviä voisko sanoo hyötyjä ja etuja verrattuna perinteisen miinaan. Perinteinen miinahan ei mitenkään valikoi kohdettaan. Eli se laitetaan sinne maahan, jos on kyse vaikka panssarimiinasta, laitetaan maahan ja siihen kun tulee kohde päälle, se räjähtää. Kun taas tää miina-Laykka, sehän koko ajan tarkkailee ja tutkii, et onko tämä kohde nyt varmasti se, mikä meidän pitää tuhota. Se varmentaa todella moneen kertaan. Lähestymisvaiheessakin se vielä katsoo, vaikka se on siinä metrin päässä, se vielä yrittää tarkentaa sitä, et oliko tämä nyt varmasti se kohde. Jos ei se ole, niin se ei tee sitä toimenpidettä. Että kyllä se siinä mielessä voisi sanoa jollain tavalla on eettisempi laite jo nykyisellään kuin perinteinen miina.

  Erja Hyytiäinen: Hyppään vähän toiseen aiheeseen, vielä ehdimme yhden aiheen. Eli Laura sinä olet kirjoittanut, luin artikkelin rauhantyön merkityksestä myös sodan aikana. Ja nythän on paljon keskusteltu tän Ukrainan sodan aikana myös siitä, että miten kansalaisyhteiskunnat ovat toimineet ja voineet toimia. Mikä merkitys sillä on?

  Laura Puumala: Mun mielestä sil on valtava merkitys. Jos ei se nyt täysin ratkaise sodan lopputulosta, ni mun mielest sillä on valtava eettinen merkitys. Ja tavallaan se, ettei unohdettais sitä, et ensinnäkin rauha on se tavallaan sodan päämäärä. Mut et se ei ole vain päämäärä, vaan se on myös oikein käytettynä ja resursoituna mahdollisesti todella tehokaskin keinojen joukko. Ja ne keinot ei välttämättä oo mitenkään hepposia, joskus ne on jopa vahingollisia. Eli siinäkin täytyy toki sit myös käyttää sitä eettistä harkintaa, et milloin ne väkivallattomat keinot kannattaa ja milloin ne tuottaa enemmän haittaa kun hyötyä. Mut et kylhän täs sit toisaalta on ollu nähtävissä myös sellasta vahvaa me vastaan ne, länsi vastaan Venäjä –asettelua, mikä ei ehkä tue tällast konfliktiin transformaatioprosessia. Vaikka se toisaalta on valtavan haluttavaa ja hyvä, hieno asia, miten länsi on täl taval yhdistynyt ihan täysin. Se on hyvä ja oikein, mut et se saattaa olla toisaalta haasteellinen tekijä siinä, et miten me tuettaisi sitä niin sanotun vastapuolen kansalaisyhteiskuntaa siel myöski toimimaan.

  Heino Nyyssönen: Tässä on ollu vähän erilaisia näkemyksiä, että pitääkö tämä sota on nähnyt esim. vain Putinin sotana vai myöskin venäläisten sotana ja se johtaa sit hyvin erilaisiin näkökulmiin. Että riittääkö se, että Putin poistuu näyttämöltä joko luonnollisen poistuman tai jonkun muun avulla, vai onko sitten niin, että jos tässä on Venäjän sodasta kysymys, niin pitääkö esimerkiksi estää toisinajattelun tulo maihin sun muuta. Tää liittyy tän tyyppisiin kysymyksiin. Itse mä kyllä jatkasin tohon ja ottasin kopin tosta Lauran me – he, niin vähän ollut ärsyyntyneenä siihen, et kun meillä käytetään aika usein ”tämä argumentti nyt toimii Putinin puolesta, toimii Putinin pussiin”. Et kyllä meidän mun mielestä pitää voida pitää yllä moniarvoista ja myöskin vois sanoo jossakin määrin jopa Venäjää ymmärtävää keskustelua Suomessa edelleenkin. Et jos aatellaan, niin tää on siinä mielessä hyvin ikävä tilanne, joka saattaa vaikuttaa ja vaikuttaa varmaan vuosikymmenii. Et itse oon joskus aatellu näin, että tosiaan ja Venäjälläkin joitain kertoja opettaneena, että onko niin, että minunkin elinikäodotteella Venäjän matkat ovat jo kaikki tehdyt.

  Laura Puumala: Se on just näin. Mä en oo itse kiinnostunut väittelemään jonkun kanssa siitä, et kumpi osapuoli nyt on oikeutettu tai ei. Mä luulen, et meillä täällä on siitä selkeä konsensus ja jos jonkun kanssa ei ole, niin mä en usko, että edes oikeutettua sotaa tutkimalla ja siitä väittelemällä saa sen toisen ikään ku pyörtämään, kääntämään kantansa. Mut niinku tavallaan se, että pitäis pystyä jollain tavalla miettimään, et millasella diskurssilla me saadaan jotenki freimattua sellanen tarkoitusperä ja päämäärä, joka voitaisiin nähdä jotenkin yhteisenä. Ettei se ois kilpailua, jossa yhden voitto on väistämättä toisen voitto. Et miten me päästään siitä nollasummapelistä eteenpäin tämmösen positiivisen summan kompromissiin, missä molemmat ehkä voittaa vähän tai häviää mahdollisimman vähän.

  Heino Nyyssönen: Tässä mielessä mä olin ehkä pikkuisen pettynyt tuohon Kiinan, jos mennään ihan ajankohtaiseen politiikkaan, rauhansuunnitelmaan, että hyvää siellä oli kyllä se, että ydinaseita ei saisi käyttää, mutta että sielläkään sitten näissä kritiikeissä ei oo näkynyt, mikä se olis positiivinen rauha sitten. Että nää tuntuvat olevan niin etäällä toisistaan. Mut kyl meijän kuitenkin pitäisi pystyä tuottamaan erilaisia vaihtoehtoja. Se on erittäin vaikeeta eikä vaan jäähä näihin tavallaan tämmösiin juoksuhautoihin. Eli minun ikävä kysymykseni tällä hetkellä on, jos länsi on aika yksiselitteisesti tuominnut tämän Kiinan viimeperjantaisen, joka sattu muuten juuri tähän vuosipäivään, kun näistä puhuttiin, no missä se lännen suunnitelma sitten on. Ei se ei riitä sanoa vaan se, että sota loppuu heti, kun Putin sen lopettaa.

  Jukka Heikkonen: Sota aina päättyy joka tapauksessa joskus rauhaan. Että mikä se rauha sit tässä tilanteessa on, niin se on kyllä aika vaikea sanoa. Että jos Venäjä häviäisi tuon sodan, niin en mä usko, et sielläkään se poliittinen tilanne rauhoittuisi millään tavalla. Ja vastaavasti jos Ukraina taas häviäisi tilanteen, niin länsimaalaispuolella ei se tilanne rauhoittuisi tälläkään puolella. Et kyl se vaikee tää must tää tilanne on.

  Erja Hyytiäinen: Ja tähän tavallaan keskusteluun tulee, aika paljon on keskusteltu myös siitä, et voimmeko me ymmärtää Venäjää. Toiset sanoo, et emme voi ja toiset sanoo, että kyllä voimme, jos perehdymme. Heino, mitä sinä sanot ja onko se ratkaisevaa?

  Heino Nyyssönen: Minulle ehkä aika semmonen peruskokemus aikanaan oli se, et kun mä läksin sinne Unkariin tutkimaan, eli sain Suomeen etäisyyttä ja pikkuhiljaa tajusin, että kuinkamoisessa kuplassa me täällä Suomessakin elämme. Ja ehkä vähän vastaavasti viime pääsiäisenä olin Irlannissa ja huomasin, et kuinka eri tavalla tiedotusvälineet käsitteli tätä sotaa kun meillä. Et kannattaa myöskin muistaa todellakin se, että se, millä tämä sota täällä meillä Suomessa näyttää, ei tarkota sitä, että se näyttäytyisi samalla tavalla monissa muissa. Eikä pelkästään Venäjän tapauksessa. No itse oon vähän ihmetellyt kyllä sitä, et kyllähän meillä nykyisin Venäjän tuntijoita tuntuu olevan, eli jokaisella on jotakin sanottavaa Venäjästä. Mutta aika harva sitä on tutkinut ja ilmeisen aika harva silloin myöskin vieraillu. Eli tässä kyllä minusta meillä olis tekemistä. Omille opiskelijoille oon käyttäny tämmöstä kun puhun konstruktivismista, niin tällaista lähtökohtaa, jossa olen etsinyt itseni ja elefantin. Tää klassinen kysymys, kuvassa olen minä ja elefantti. Tää klassinen pointti on siis se, et jos siinä oli saksalainen, hän kysyy, et kuinka hän voisi hyötyä elefantista. Ranskalainen ehkä ajattelisi jotain romantiikkaa. Mutta suomalaisen, heikon itsetunnon muka omaavan kysymyshän on se, että mitä se ajattelee minusta. Tämä ei yleensä kulttuurintutkimuksen (selittää) hyvin nopeasti. Minusta tää on hyvin viisas lähtökohta. Vaikka meitä nyt on monta kertaa syytetty suomettumisesta ja ylilyönneistä, niin kyllä siinä pyritään naapurimaan ajatuksia ennakoimaan myös näinä sodan aikoina. Sillä on paljon pointtia. Mut ikävä kyllä tällä hetkellä on menty tämmösen iltapäivälehtien tasoon, jossa otsikot on suurinpiirtein se, että mitä Putin tekee seuraavaksi. Me emme pääse hänen päänsä sisään, se on pelkkää spekulaatiota. Mutta kyllä väittäsin kuitenkin, että erilaisten ajatustapojen, erilaisten kuplien tutkiminen on näinä aikoina vielä tärkeämpää ehkä ku aikaisemmin.

  Erja Hyytiäinen: Kyllä. Ja ihan tähän loppuun vielä kysymys, et minäki oon tuossa lähteny ajatuksissa automaattisesti siitä, että tulevaisuudessa on sotia. Olen kysynyt tulevaisuuden sotateknologiasta ja vaikka mistä. Mut et onks semmonen tulevaisuus mahdollista, et meillä ei olis sotia?

  Heino Nyyssönen: Reinhart Koselleck, kuuluisa saksalainen historioitsija on jotenkin määritelly elämää niin, että on aina olemassa joko edistys tai kriisi. Tää on musta yhä mielenkiitonen kahtiajaottelu. Kansainvälisen politiikan klassikot on sitä mieltä, et sotia on niin kauan kun meillä on niin sanotusti pahoja ihmisiä. No sitten toinen koulukunta on sitä mieltä, että se liittyy maailmanjärjestykseen. Ja mä sanoisin äkkiä ainakin, että ilmeisesti erilaisia konflikteja on joka tapauksessa niin kauan kun meillä on epäoikeudenmukaisuutta maailmassa. Ja ikävä kyllä sitä riittää.

  Jukka Heikkonen: Eiks usein sanota, et historia on paras ennuste tulevaisuuteen. Historian aikana näitä sotia on ollu aika paljon, ni kyllä sen perusteellakin näyttää, et tulee niitä jatkumaan.

  Laura Puumala: Joo, kyl se näin on. Ainakin meille merkityksellisessä tulevaisuudessa varmaankaan ei päästä sodista eroon. Mutta silti on ja juuri siksi on äärimmäisen tärkeetä mun mielestä miettii sitä, et kun meil näit sotii on ja tulee, niin miten me voitais tukea esimerkiksi erilaisen teknologian kehityksen tai sen historiantutkimuksen kautta sitä, että tuetaan niiden oikeutuksen miettimistä ja sitä eettistä harkintaa ja rajaamista myös moraalin kautta. Eikä vaan turvallisuuspoliittisista tai resurssiperspektiiveistä.

  Heino Nyyssönen: Ja ainakin mietitään, et se liipasinsormi olisi mahollisimman –

  Laura Puumala: Epäherkkä.

  Heino Nyyssönen: - nimenomaan.

  Jukka Heikkonen: Juuri näin.

  Erja Hyytiäinen: Kiitoksia. Tämä oli ihan äärettömän kiinnostava keskustelu. Kiitoksia väitöskirjatutkija Laura Puumala, data-analytiikan professori Jukka Heikkonen ja valtio-opin yliopistonlehtori, dosentti Heino Nyyssönen.

  Laura Puumala: Kiitos.

  Heino Nyyssönen, Jukka Heikkonen: Kiitoksia.

  Erja Hyytiäinen: Ja kuukauden päästä meillä onkin aivan toisenlainen aihe. Sen paljastamme nettisivuilla utu.fi/tiedelinja piakkoin. Sieltä löytyy myös nuo aiemmat Tiedelinjat. Kiitoksia.

  Haastateltavat: Kiitos.

  Tiedelinja-videoiden kuvaukset ja tallenteet

  Matkailu muuttuvassa maailmassa

  Kuvassa matkalaukkuja ja teksti Tiedelinja Matkailu muuttuvassa maailmassa > utu.fi/tiedelinja
  Suhteemme matkailuun on jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä suhdettamme matkailuun muokkaa muun muassa korona, ilmaston lämpeneminen ja digitaalisuus. Miten matkailu muuttuu tulevaisuudessa ja mitä tarkoittaa synkkä turismi? Entä onko massaturismin aikakausi jo ohi?

  Aiheesta ovat keskustelemassa yliopisto-opettajat Maija Mäki ja Tuomas Hovi humanistisesta tiedekunnasta sekä yliopistotutkija Juulia Räikkönen matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

  >> Katso Tiedelinja: Matkailu muuttuvassa maailmassa

   

  Lemmikit ihmisen apuna

  Takaa kuvattuna ihminen ja koira rinnakkain. Päällä tekstinä Tiedelinjan aihe Lemmikit ihmisen apuna.


  Koiran arvellaan kesyyntyneen ihmisen kumppaniksi jopa 30 000 vuotta sitten, muut lemmikit asettuivat ihmisen rinnalle sen jälkeen. Miten lemmikit ovat auttaneet ihmistä, ja millaista apua niistä voisi olla tulevaisuudessa? Olisiko avustavasta koirasta jopa suurempi apu ikäihmisille kuin hoivarobotista? Miten ihmisen seuraan asettunut eläin on muokannut omia viestintätapojaan? Entä millaisia persoonia kissat ja koirat ovat?

  Tiedelinjalla lemmikeistä ja vähän muistakin ihmisen vaikutuspiirissä elävistä eläimistä keskustelemassa Turun yliopiston yleisen historian professori Taina Syrjämaa, Sote-akatemian koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen ja ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Milla Salonen.

  >> Katso Tiedelinja: Lemmikit ihmisen apuna

   

  Muuttuva masennus

   

  tiedelinja masennus

  Yhä useampi suomalainen sai 1980-luvulla masennusdiagnoosin. Mikä selittää tämän muutoksen? Entä miten masennuksen määrittely on vuosikymmenten aikana muuttunut? Mielenterveyspalveluiden kysyntä on noussut räjähdysmäisesti viimevuosikymmeninä ja hoitoala kärsii samaan aikaan isoista puutteista. Mitä muutoksia meidän tulisi tehdä, jotta pystymme auttamaan apua tarvitsevia?

  Keskustelemassa ovat tutkija Annastiina Mäkilä humanistisesta tiedekunnasta, tutkimuspäällikkö Jukka Vahlo kauppakorkeakoulusta ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila lääketieteellisestä tiedekunnasta.

  >> Katso Tiedelinja: Muuttuva masennus

  Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

  Tiedelinja-yksinäisyys

  Arvioiden mukaan 10–20 prosenttia suomalaisista nuorista kokee olevansa yksinäinen. Koronan myötä tilanne on vain pahentunut entisestään. Mitä me voimme tehdä yksinäisyydelle? Aiheesta ovat Tiedelinjalla keskustelemassa kasvatuspsykologian professori Niina Junttila kasvatustieteellisestä tiedekunnastamme, väestötutkimuksen apulaisprofessori Linnea Karlsson lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä kaikkien tiedekuntien yhteisen Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

  Kolmikkoa yhdistää lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän kiinnostuksen lisäksi vastikään Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen saanut R-to-B eli Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa -hanke.

  >> Tiedelinja: Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

  Sote - miten uusi hyvinvointialuemalli muuttaa palveluja

    

  kuva sydänkayrästä.

  Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat uudet hyvinvointialueet, jotka saavat vastuulleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Miten muutos näkyy kansalaiselle, mitä haasteita vielä on edessä ja mitä etuja uusi malli tuo. Aiheesta tiedelinjalle keskustelemassa kansanterveystieteen professori Sakari Suominen, yrittäjyyden projektitutkija Satu Aaltonen ja Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

  Yksi hyvinvointialueiden luomisen tavoite on tiivistää terveys- ja sosiaalialan välistä yhteistyötä. Palvelujen siiloutumisen vaara ei kuitenkaan ole ohi, sillä haasteen tuo esimerkiksi lasten hyvinvointiin tähtäävät palvelut, sillä osa niistä on hyvinvointialueiden, osa kuntien vastuulla. Toinen merkittävä haaste on ongelmatilanteiden ja esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäistystä, jotka on jätetty kuntien tehtäväksi.

  Uudistus haastaa ammattilaiset: uusi toimintamalli kaipaa lisäkoulutusta. Lounais-Suomessa sitä on tarjolla muun muassa Turun yliopiston Sote-akatemian ja avoimen yliopiston kautta. Tutkijat korostavat myös käytännön sote-työtä tekevien vahvaa mukaanottoa uusien toimintatapojen rakentamisessa.

  >> Lue lisää Turun yliopiston Sote-akatemiasta

  >> Katso Tiedelinja

   

  Tekoälyn vastuullisuus

  Tekoälyä osoittavat numerosarjat ja aivot.

  Tekoälyvallankumous on jo keskuudessamme, mutta miten sitä käytetään vastuullisesti? Aiheesta keskustelemassa tietojenkäsittelytieteen professori Tapio Salakoski matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, erikoistutkija Milla Unkila Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin laitokselta sekä  apulaisprofessori Mika Viljanen oikeustieteellisestä tiedekunnastamme.

  >> Tiedelinja: Tekoälyn vastuullisuus

  Nykypäivän vanhemmuus

  Pienen lapsen kämmen lepää aikuisen kämmenellä.

  Miten olla hyvä vanhempi? Mistä saa tukea vanhemmuuteen ja miten välttää liialliset odotukset? Nykypäivän vanhemmuudesta Tiedelinjalla keskustelevat tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta sekä viime vuonna aihepiirin tiimoilta tohtoreiksi väitelleet asiantuntijamme, opettajankoulutuslaitoksen projektitutkija Marko Lähteenmäki ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön projektitutkijana juuri aloittanut Suvi-Sadetta Kaarakainen.

  >> Tiedelinja: Nykypäivän vanhemmuus

  Terveysteknologilla kohti terveempää elämää

  ihmisen käsi kohtaa robotin käden

   

  Terveysteknologia on yksi vahvimmassa kasvussa oleva kehitys- ja vientiala. Missä sen juuret ovat ja miten sen avulla pääsemme kohti terveellisempää elämää. Tuoko robottien mukaantulo hoivaan ja hoitoon eettisiä ongelmia, entä miten uudet materiaalit auttavat meitä kohti tehokkaampaa hoitoa. Auttaako terveysteknologia ratkomaan sote-alueiden haasteita? Asiasta tiedelinjalle keskustelevat materiaalitekniikan apulaisprofessori Emilia Peltola, terveysteknologian professori Pasi Liljeberg ja kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä.

  >> Tiedelinja: Terveysteknologialla kohti terveempää elämää

  Hyvä, paha ydinvoima

  Kelatianen radioaktiivisen säteilyn merkki mustalla pohjalla.

  Ensimmäinen kokeellinen ydinreaktori rakennettiin 1942 Chicagon yliopistossa. Ensimmäinen sähköntuotantoon tarkoitettu ydinreaktori otettiin käyttöön Moskovan lähettyvillä Obninskissa 1954. Suomessa sähköä tuottaa tällä hetkellä neljä ydinreaktoria, viideshän on testikäytössä Eurajoella ja se on määrä ottaa sähköntuotantoon kesällä. Aiemmat ydinvoimalat Eurajoella ja Loviisassa otettiin käyttöön vuosina 1977–1982. Suunnitteilla on uusi ydinvoimala Pyhäjoelle Hanhikiven niemelle.

  Miten ydinvoimala toimii, miten siihen on eri aikakausina suhtauduttu ja mikä vaikutus ydinvoiman käytöllä on taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Aiheesta Tiedelinjalla ovat keskustelemassa dosentti, fysiikan yliopistotutkija Tom Kuusela matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnastamme, tohtori Janne Korhonen kauppakorkeakoulumme johtamisen ja organisoinnin laitokselta sekä kulttuurihistorian dosentti Petri Paju humanistisesta tiedekunnastamme.

  >> Katso Tiedelinja: Hyvä, paha ydinvoima

  Aluevaalit - keitä valitsemme ja mistä päättämään

  Tervyedenhoidon toimintoja kuvattu toisiinsa kytkeytyvissä rattaissa.

   

  Aluevaalit tuovat Suomeen jotain aivan uutta: aluehallinnon joka vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimien järjestämisestä uusilla hyvinvointialueilla. Mistä oikein on kyse, siitä Tiedelinjalla ovat keskustelemassa valtio-opin tutkijatohtori Juha Ylisalo, taloustieteen professori Janne Tukiainen ja taloustieteen professori Mika Kortelainen. Asiantuntijat keskustelevat muun muassa siitä, mitä tehtäviä uusille hyvinvointialueilla on annettu, mistä ne saavat rahansa ja tehtävänsä, mikä päätösvalta valtuutetuilla on sekä miten eri puolueet eroavat painotuksiltaan. Tutkijat myös avaavat myös sitä, miten tutkittu tieto ohjaisia kehittämään alueita, jotta ne toimisivat kustannustehokkaasti tuottaen samalla laadukkaita palveluja.

  > Katso tallenne YouTubessa

  Mihin kaikkeen suolistomikrobit vaikuttavat?

  Vatsa, jonka päällä kädet muodostavat sydämen ja navassa on kukka.

  Ihmisen suolistossa on biljoonia bakteereita, ja niiden rinnalla mikrobistossa elää tulehdusreaktioita aiheuttavia haitallisia mikrobeja. Viime vuodet ovat lisänneet merkittävästi ymmärrystämme siitä, miten suuri vaikutus mikrobistolla on koko hyvinvointiimme. Uudet tutkimukset kertovat esimerkiksi suolistomikrobien vaikuttavan aivojen kehitykseen tai ylipainon kertymiseen.

  Mihin kaikkeen suolistomikrobit vaikuttavat ja mitä voimme itse tehdä saavuttaaksemme hyvän mikrobiston ja sitä kautta terveellisemmän elämän? Aiheesta Tiedelinjalla keskustelemassa tutkijatohtori Anna Aatsinki, bakteeriopin professori Pentti Huovinen sekä datatieteen apulaisprofessori Leo Lahti.

  > Katso tallenne YouTubessa

  Uusi kieli haltuun – millaisin opein?

   

  Eri kielillä kirjoitettuna sana Tervetuloa.

  Suomessa on viime vuosina oltu huolestuneita siitä, miten kielivarantomme kapenee. Yhä useampi opiskelee äidinkielen ohella vain englantia, ruotsi, saksa, ranska ja muut kielet ovat menettämässä osaajiaan. Samaan aikaan tarjolle tulee uusia kieliä, esimerkiksi Turun yliopistossa on aloitettu kiinan kielen tutkintokoulutus.

  Miten monta kieltä aivomme voivat oppia? Onko kielenopiskelussa oikotietä ulkoaopiskelun sijaan? Miten oppimisympäristö vaikuttaa, entä rakastuminen? Aiheesta Tiedelinjalle keskustelemassa kieli- ja käännöstieteiden laitokselta Saksan kielen apulaisprofessori Minna Maijala, kasvatustieteiden tiedekunnasta opettajankoulutuslaitoksenyliopistonlehtori Riia Kivimäki sekä tietotekniikan laitokselta fonetiikan professori Maija S. Peltola.

  Ohjelmassa keskustellaan myös siitä, mitä tarkoittaa eettinen kieltenopetus sekä kielitoinen opetus. Ohjelmassa saa myös vinkkejä maksuttomien kieltenopetusoppaiden luo.

  >> Katso YouTubessa Tiedelinja: Uusi kieli haltuun – millaisin opein?

  Uudet energiaratkaisut ja niiden houkuttelevuus

   .11. klo 18.00 Uudet energiaratkaisut ja niiden houkuttelevuus

  Aurinkopaneeleja sinustä taivasta vaten.

  Uusia energiaratkaisuja kehitetään koko ajan. Millaisia vaihtoehtoja meillä on tarjolla nyt, entä tulevaisuudessa? Ja miten voimme edistää kestävämpien energiavalintojen tekemistä. Aiheesta ovat Tiedelinjalla keskustelemassa Turun yliopiston materiaalitekniikan yliopisto-opettaja Sami Jouttijärvi, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija Joni Karjalainen sekä psykologian professori Paula Salo.

  Sami Jouttijärvi on tutkimustyössään keskittynyt kaksipuoleisten aurinkopaneelien hyödyntämiseen aurinkosähkön tuotannon sekä sähkönkulutuksen yhteensopivuuden parantamiseen Pohjoismaiden olosuhteissa.

  Joni Karjalainen tekee väitöstutkimusta uusiutuvan energian teknologioiden käyttöönotosta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Työtä kehystää YK:n kestävän kehityksen tavoite 7 kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saamiseksi kaikille.

  Paula Salo johtaa CLIMATE-NUDGE -tutkimuskonsortiota, jossa selvitetään, millaisilla tuuppaustoimilla voidaan ihmisiä ohjata tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyviä valintoja. Hän kertoo ohjelmassa, miten voimme kannustaa tekemään ympäristön kannalta kestävämpien energiavalintoja.

  >> Katso tallenne

  Ulkonäön vaikutukset elämäämme

  Kasvoja pallossa.

  Minkälainen yhteys ulkonäöllä ja elämässä menestymiselle on suomalaisessa yhteiskunnassa? Kysymystä Tiedelinjalla lähestyvät eri näkökulmista taloussosiologian erikoistutkija Iida Kukkonen, oikeustieteen professori Johanna Niemi sekä etnologian tohtorikoulutettava Johanna Latva.

  Se, miten ihmisen ulkonäkö vaikuttaa niin työ- kuin yksityisessä elämässä on usein vaiettu aihe. Vallalla on käsitys, että kauniit ihmiset pärjäävät muita paremmin, mutta asiasta on vaikea keskustella. Onko kauneus etu, miten se määritellään, miten toiveet ulkonäöstä ovat muuttuneet ja mitä sanoo laki?

  Tiedelinjalla aihetta käsitellään monitieteisestä näkökulmasta. Iida Kukkonen on kollegoidensa kanssa kirjoittanut teoksen Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Hänen oma tutkimuksensa keskittyy ulkonäön vaikutukseen työelämässä.

  Johanna Niemi on laajentanut perinteistä, normien tulkintaan liittyvää oikeustieteellistä pohdintaa tarkeastellen oikeutta yhteiskunnallisena ilmiönä. Hänen erikoisalaansa ovat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.

  Johanna Latva tekee parhaillaan väitöstutkimusta naisten hiuksettomuudesta, miten naiset sen itse kokevat ja miten hiuksettomuuteen suhtautuminen on muuttunut.

  >> Katso tallenne

  Elämää kaupungeissa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

  Turun kaupunki ilmasta kuvattuna kevätasussaan.

  Millaista elämää kaupungeissa on eletty ennen ja mihin suuntaan elämä kaupungeissa kehittyy? Teemaan pureudutaan Tiedelinjalla, jossa aiheesta ovat keskustelemassa Suomen historian oppiaineen projektitutkija Topi Artukka, akatemiatutkija, tekniikan historian dosentti Tiina Männistö-Funk ja kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila. Kaupunkien elämää katstoaan Suomen vanhimman kaupungin, Turun, näkökulmasta muita kaupunkeja unohtamatta.

  Topi Artukka väitteli tohtoriksi aiheenaan "Tanssiva kaupunki – Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla". Seurapiirien ja seurustelun sekä säätyläisten ja sivistyneistön historiasta Artukka on nyt siirtynyt Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset -hankkeeseen.

  Männistö-Funk johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa Keiden kaupunki -tutkimushanketta, jossa tutkijat tarkastelevat suomalaisten kaupunkien historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta historiantutkimuksen ja taiteen keinoin.

  Ruoppila johtaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa, joka tarjoaa työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Ohjelman avulla kanavoidaan yliopistotutkimuksesta näkökulmia, ideoita ja neuvonantoa (policy advice) kaupungin johtamiseen.

  >> Katso tallenne
  >> Lue lisää Keiden kaupunki -hankkeesta
  >> Turun kaupunkitutkimusohjelma

  Ruska - kasvien kemia ja kauneus

  29.9. Ruska – kasvien kemia ja kauneus

  Maalaismaisemassa keltainen vaahtera.

  Mikä saa puut kellastumaan ja punastumaan, miksi toiset puut ovat värikylläisempiä, miten syksyn kauneus näyttäytyy taiteessa? Tiedelinjalla kasvien kemiasta ja kauneudesta keskustelevat luonnonyhdisteiden kemian professori Juha-Pekka Salminen, taidehistorian tutkija Johanna Frigård sekä dosentti Otso Suominen, joka toimii asemanjohtajana biodiversiteettiyksikkömme Lapin tutkimuslaitokselle Utsjoen Kevolla.

  Juha-Pekka Salminen paljastaa Tiedelinjalla muun muassa, miksi leppä pudottaa lehtensä vihreänä, tammi pitää tiukasti kiinni ruskeista lehdistään, mutta vaahteran lehdet hehkuvat keltaisina ja punaisina. Otso Suominen piirtää kuvan maailmanlaajuisesta ruskasta ja muun muassa ruskaturismista. Johanna Frigård tuo esille värien käytön sekä ruskan kuvataiteessa.

  >> Katso tallenne

  Syövän hoito, ennen, nyt ja tulevaisuudessa

  Syövän hoito on muuttunut vuosisatojen saatossa ja tutkimus vie hoitoa vauhdilla eteenpäin. Miten syöpää hoidettiin 1700-luvulla, tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Aiheesta keskustelemassa Turun yliopiston immunologian professori, akateemikko Sirpa Jalkanen, tulevien syöpälääkärien koulutuksesta vastaava Turun yliopiston kliinisen syöpätautiopin professori Heikki Minn ja kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, joka on tutkinut rintasyövän hoitoa 1700-luvun Englannissa.

  Tutkijamme keskustelevat syövän hoitotapojen muutoksista, miten hoidon teho on viime vuosikymmenten aikana muuttunut ja miten hoidot kehittyvät.

  Turun yliopistossa tehdään maailman mittakaavassa huippututkimusta syöpähoitojen ja -diagnostiikan parissa. Suomen Akatemia rahoittaa koko maassa kymmentä lippulaivahanketta, jotka on arvioitu luovan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistävän taloudellista kasvua. Yksi lippulaivoista on Sirpa Jalkasen johtama InFLAMES.

  Professorin työnsä lisäksi Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpäosaston ylilääkärinä toimiva Heikki Minn tuntee syövän hoidon ja syöpäpotilaiden arjen. Hänen oman tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut molekyylikuvantamiseen sekä sädehoidon kehittämiseen. 

  Marjo Kaartinen julkaisi 2013 teoksen Breast Cancer in the Eighteenth Century. Ohjelmassa Kaartinen kertoo, miten varhaiset kirurgit pyrkivät pelastamaan potilaita radikaalein keinoin. Hoitomuotojen lisäksi Kaartinen on tutkinut potilaiden ja heidän perheidensä tunnereaktioita sairauteen ja sen hoitoon.

  >> Katso tallenne

  Pelaaminen – laudalla, tietokoneella, pelikentällä

  Kaksi poikaa ulkona pelaamassa Pokemonia.

  Pelaaminen tuo parhaimmillaan suurta iloa elämään: yhdessä tekeminen vahvistaa sosiaalisia suhteita, pelaaminen helpottaa stressiä ja tarjoaa positiivisia kokemuksia. Pelata voi monella tapaa: perinteiset lauta- ja pihapelit pitävät pintansa, digitaalinen palaaminen avaa koko ajan uusia maailmoja ja kentällä sitä vasta pääseekin pelaaminen, vaikka pallon perässä juosten.

  Pelaamisesta, sen muodoista ja muutoksesta ovat Tiedelinjalla keskustelemassa tohtorikoulutettava Katriina Heljakka, digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen ja liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski.

  Turun yliopiston johtamassa pelitutkimuksen huippuyksikössä työskennellyt Katriina Heljakka tutkii leluja, leikkimistä ja pelaamista. Tuo kolmikko kietoutuu vahvasti yhteen: Heljakka on todennut pelaamisen olevan entistä hyväksytympää leikkiä aikuisten keskuudessa.

  Pelitutkimuksen huippuyksikköä johtava digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen puolestaan on keskittynyt muun muassa digitaalisten pelikulttuurien historiaan, retropelaamiseen sekä muihin historiankäytön muotoihin pelikulttuurissa.

  Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella työskentelevä liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski on puolestaan tutkinut liikuntasuhdetta. Sen muotoutumisessa meidän aikanamme on  liikunnallisilla peleillä keskeinen rooli.

  >> Katso tallenne

  Hämähäkit, käärmeet, linnut – tunteita herättävät eläimet

  Kyy luikertelee kuivissa heinissä.

  Hämähäkit, käärmeet ja linnut herättävät meissä pelkoa, iljetystä ja ihastusta. Kesäkuun 5. päivä vietettävän Maailman ympäristöpäivän alla tutustumme tarkemmin suomalaisiin tunteita herättäviin eläimiin sekä siihen, miksi ne tunteita meissä herättävät. Teemasta keskustelemassa biologi, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön erikoistutkija Kari Kaunisto ja kulttuurihistorioitsija, tutkimuspäällikkö Otto Latva.

  Kaunisto julkaisi tänä vuonna kollegansa Veikko Rinteen kanssa teoksen Hyönteisiä Suomen luonnossa. Kirjassa esitellään yli 100 Suomessa esiintyvää hyönteislajia. Mukana on uusimpia tulokkaita ja vieraslajeja sekä harvinaistuneita hyönteisiä. Hyönteisten ohella hän tuntee laajalti myös muun suomalaisen eliöstön.

  Latva on meri- ja ympäristötutkimukseen sekä kulttuuriseen eläintutkimukseen erikoistunut historioitsija. Hän toimii tällä hetkellä tutkimuspäällikkönä meren ja merenkulun tutkimuksen temaattisessa kokonaisuudessa Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.

  Voit lähettää oman kysymyksesi tutkijoillemme etukäteen sähköpostilla viestinta@utu.fi tai voit kysyä Tiedelinjan aikana zoomin chat-toiminnolla.

  >> Katso tallenne

  3D-tulostus ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet

   Laite tulostaa #D-muodossa oranssia pienoismallia.

  Ainetta lisäävässä valmistusmenetelmässä eli 3D-tulostuksessa digitaalisessa muodossa oleva 3D-tiedosto tulostetaan fyysiseksi kappaleeksi. Siinä, missä perinteisessä valmistusmenetelmässä kappale syntyy yleensä materiaalia poistamalla, 3D-tulostuksessa se syntyy lisäämällä materiaalia kerros kerrokselta.

  Millaisia mahdollisuuksia 3D-tulostus antaa meille tulevaisuudessa, siitä Tiedelinjalla keskustelevat konetekniikan professori Antti Salminen, biomateriaalitieteen professori Pekka Vallittu ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja.

  Salminen on vuosia tutkinut 3D-tulostamisen mahdollisuuksia ja kehittää nyt 3D-tulostusta laajassa yhteistyössä Teknologiakampus Turussa. Salminen on perehtynyt 3D-tulostuksen mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja tulevaisuuteen.

  Vallittu on tehnyt maailmanlaajuisestikin vertailtuna uraauurtavaa työtä uusien biomateriaalien kehittämisessä. Hänen johdollaan Turun kliinisessä biomateriaalikeskuksessa on kehitetty jo 1990-luvulta komposiittimateriaaleja, joista valmistetaan hammas- ja luuvaurioiden hoidossa käytettäviä lääkinnällisiä laitteita, kuten hammassiltoja ja luuimplantteja. Lasikuidun ja biolasin yhdistäviä bioaktiivisia implantteja käytetään jo nyt laajasti kallon luuvaurioiden hoidossa. Implanttien valmistuksessa hyödynnetään 3D-tulostusta ja tulostus on tullut myös hammasmateriaalien käsittelyyn.

  Kaivo-oja on toiminut Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Valmistus 4.0 (Manufacturing 4.0, MFG 4.0) -hankkeen vastaavana tutkijana. Viime vuonna ensimmäisen vaiheen monitieteisen tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta. Hanke jatkuu uudella tutkimusosiolla vuonna 2021-2023 (https://mfg40.fi/).  Projektin painopiste on 3D-tulostuksessa ja teollisessa automaatiossa, sekä niiden mukanaan tuoman valmistavan teollisuuden murroksen ymmärtämisessä ja siihen varautumisessa.

  Hanke tunnistaa teknologiaennakoinnin kautta laajemminkin Teollisuus 4.0-kehityksen tuomia uusia haasteita suomalaiselle teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Hankkeeseen liittyy osaamista ja koulutusta kartoittava tutkimusosio (koordinaattorina Prof. Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopistosta) ja sosiaaliturvajärjestelmää käsittelevä osio (professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto ja THL). Hanketta johtaa professori Kari Ullakko Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

  >> Katso tallenne

  Katastrofit ja niiden jälkeinen uusi nousu

  Suoja-asuun pukeutunut henkilö kastelee maapalloa.Katastrofit ovat aina muuttaneet maailmaa. Voimmeko jo nyt nähdä, millaiseen muutokseen korona yhteiskuntamme sysää? Auttaako tässä kokemukset aiemmista kriiseistä kuten maailman sodista tai vaikkapa kaksoistorni-iskuista. Aiheesta keskustellaan 28.4. kello 18 Turun yliopiston Tiedelinjalla.

  Katastrofeista ja niiden jälkeisestä uudesta noususta ovat keskustelemassa juuri Suomen historian oppiaineesta tohtoriksi väitellyt Mari Välimäki, yleisen historian dosentti Pertti Grönholm. sekä tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Marko Ahvenainen.

  Välimäki on juuri julkaissut dosentti Marko Nenosen ja Turun yliopiston alumnin, yrittäjä Rami Kankaan kanssa teoksen K niin kuin katastrofi. Tietokirjassa tuodaan esille, millaista tulevaisuutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ennustaa. Teos tarjoaa seitsemän pohdittua ennustusta siitä, miltä yhteinen tulevaisuutemme näyttää koronakriisin valokeilassa.

  Grönholm on tutkinut kriisien, sotien ja traumojen käsittelyä niin historiankirjoituksessa, historiapolitiikassa kuin populaarikulttuurissakin. Grönholm on Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen hallituksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiatietoisuutta, historiaan liittyvää keskustelua sekä historiatiedon käyttöä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisuun.

  Ahvenainen on mukana STN-rahoitteisessa WISE-hankkeessa, jossa kehitetään monimutkaisiin yhteiskunnan ja ympäristön kriiseihin soveltuvia päätöksentekotapoja. WISE pyrkii lisäämään Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin, joissa esimerkiksi ilmastopakolaisuus, energiakriisi ja poliittinen epävakaus toteutuvat samanaikaisesti.

  Lähetä oma kysymyksesi etukäteen viestinta@utu.fi tai kysy illan aikana chatissa.

  >> Katso tallenne

  Työelämä – hyvä työkaveruus ja ulkopuolella jättävä ostrakismi

  Ihmisiä istuu pöydän ympärilläTyöpahoinvoinnin hintalappu Suomelle on mysteeri, mutta suuruusluokasta asiantuntijat ovat yksimielisiä. Rahassa se nousee kymmeniin miljardeihin euroihin, yksilöille koituvaa pahoinvointia ei voi rahassa mitata. Asian korjaamiseen on kuitenkin keinoja. Millaisia, siitä puhuvat Tiedelinjalla johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas, Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen yliopisto-opettaja Marianna Hoikkala sekä kasvatuspsykologian professori Niina Junttila.

  Vuosien ajan työhyvinvoinnin edistämiseksi on kehitetty esimiestyötä, mutta hankkeessa esille nostettiin työkaveruus. Satu Teerikankaan johtama Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -hanke tutki työkaveruutta suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa tutkijat tunnistivat työkaveruuden peruspilarit sekä neljä myönteistä vuorovaikutusta ilmentävää työkaveruuden ydinarvoa, joita ovat valoisuus, inhimillisyys, luottamus ja rohkeus.

  Marianna Hoikkalan erityisalaa on vuorovaikutusosaaminen ja hän opettaa yliopistolla muun muassa työelämän vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Hoikkala osaa käytännön esimerkein kertoa, miten voimme parantaa viestintää ja sitä kautta työhyvinvointia.

  Niina Junttila on tutkinut ulkopuolisuutta ja on kiinnostunut työpaikkaostarakismista eli tilanteesta, jossa joku työyhteisön jäsenistä jätetään tai hän kokee jäävänsä yhteisön ulkopuolelle. Työpaikkaostrakismi on yleisempää kuin häirintä, kiusaaminen, haukkuminen tai fyysinen väkivalta ja sen vaikutukset ovat häirintää suurempia. Työssään ostrakisoidut vetäytyvät, sairastuvat, pärjäävät huonommin ja haluavat irtisanoutua.

  >> Katso tallenne

  Elintarvikkeiden prosessointi ja toimien vaikutus terveyteemme

    

  Kaupan maitotuotehylly.

  Sana prosessoitu saa elintarvikkeet kuulostamaan luonnottomalta ja terveyden kannalta hieman epäilyttäviltä, mutta ovatko ne sitä? Tiedelinjalla prosessoiduista elintarvikkeista ja niiden vaikutuksesta terveyteemme ovat keskustelemassa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen johtaja, professori Seppo Salminen sekä elintarvikekemian professori Kati Hanhineva.

  Seppo Salminen tunnetaan kansainvälisesti erityisesti probioottitutkijana. Yleisen tietämyksen mukaan probiooteilla on suuria terveyshyötyjä, niiden prosessoidussa ruuan lämpökäsittelyssä ne tuhoutuvat. Nykyisin probiootteja lisätäänkin tuotteisiin. Miten ne vaikuttavat meidän terveyteemme.

  Professori Kati Hanhineva on perehtynyt pohjoisten elintarvikkeiden koostumukseen sekä elintarvikkeiden aineenvaihdunnallisiin terveysvaikutusmekanismeihin. Hän on tutkinut, millaisia kemiallisia muutoksia elintarvikkeissa tapahtuu sekä ruoanvalmistus- että ruoansulatusprosessin aikana. Hän tutkimus myös kasvipohjaisten tuotteiden vaikutusta terveyteemme. Tulosten mukaan runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio madaltaa sairastumisriskiä kroonisiin sairauksiin.

  Mistä me saamme tietoa tietyn ruoka-aikaan terveellisyydestä, onko meidän syytä kiinnittää ravintoon enemmän huomioita, pitääkö meidän pelätä geenimuunneltua ravintoa, onko syytä karttaa runsaasti lisäaineita sisältäviä tuotteita?

  >> Katso tallenne

  Turun akateemiset juuret – elämää Turun Akatemiassa

  Reliefia, jossa pöydän ääressä istuva kuningatar Kristiina allekirjoittaa Turun Akatemian perustamisasiakirjan.

  Turun akateemiset juuret juontavat vuoteen 1640. Ruotsin vasta 13-vuotias kuningatar Kristiina allekirjoitti Turun Akatemian perustamisen. Järjestyksessä se oli Ruotsin suuravallan kolmas, aiemmin perustettiin vain Uppsalan sekä Tarton akatemiat. Turun palo ja sen tuhot saivat tsaari Aleksanteri I siirtämään akatemian Helsinkiin ja siellä se sai nimen Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto Suomessa. Suomen itsenäistyttyä yliopiston nimeksi tuli Helsingin yliopisto.

  Tiedelinjalla palaamme Turun akateemisille juurille.  Millaista oli elämä, tutkiminen ja opiskelu Turun Akatemiassa? Miten Akatemia muokkasi Turkua ja millaista tutkimusperintöä se jätti jälkeensä? Millaista oli opiskelijoiden elämä 1600–1800-lukujen Turussa.  Aiheesta Tiedelinjalla keskustelevat historian dosentti Jukka Sarjala, Suomen historian tohtorikoulutettava Mari Välimäki ja Biodiversiteettiyksikön professori Ilari Sääksjärvi.

  Muun muassa teoksen Turun romantiikka. Aatteita, lukuvimmaa ja yhteistoimintaa 1810-luvun Suomessa -teoksen kirjoittanut Sarjala on perehtynyt Akatemiassa tehtyyn tutkimukseen ja aikakauden elämään. Välimäki tutkii väitöskirjassaan Akatemian opiskelijoiden esiaviollisia suhteita. Tie meren yli -hankkeessa hän on tutkinut myös opiskelijoiden liikkumista 1600-luvun Ruotsissa. Turun Akatemia oli Ruotsin suurvallan kolmantena perustettu yliopisto Uppsalan ja Tarton jälkeen. Sääksjärvi on perehtynyt erityisesti Akatemian aikaan kerättyihin eläin- ja kasvinäytteisiin, joista osa on säilynyt ja on Biodiversiteettiyksikön suojissa. Sääksjärvi tuntee myös akatemianaikaisten tutkimusmatkailijoiden reitit ympäri maapallon.

  >> Katso tallenne

  Miten meille markkinoidaan?

  Paistokärryssä useita leipiä.

  Kun astut sisään ruokakauppaan, ilmassa leijailee niin herkullinen leivän tuoksu, että askeleet vievät kuin varkain leipähyllyille. Somessa vastaan tullut arvonta innostaa osallistumaan, ja pian saatkin tarjouksen saman yrityksen palveluista. Vaalikentillä poliitikko tarjoaa turvaa tuovaa heijastinta omalla vaalinumerollaan. Nämä ovat jo kaikkien tunnistamia tapoja markkinoida tuotteita, mutta mitä muita keinoja markkinoinnissa käytetään. Miten markkinoinnissa hyödynnetään eri aisteja, tunteita ja järkeilyä. Asiasta Tiedelinjalla keskustelevat markkinoinnin professori Jaana Tähtinen, taloussosiologian professori Pekka Räsänen ja markkinoinnin yliopistonlehtori Ulla Hakala.

  Ulla Hakala on perehtynyt yritysten brändeihin ja brändäykseen sekä markkinointiviestinnän rooliin brändin rakentamisessa erityisesti B2C-kontekstissa.

  Jaana Tähtinen on erityisesti yritysten välisen markkinoinnin tutkija. Hän on tutkinut muun muassa tunteita yritysten välisissä liikesuhteissa sekä liikesuhteiden ja verkostojen johtamista, mutta myös ironian käyttöä festivaalin someviestinnässä.

  Pekka Räsänen on tutkinut muun muassa suomalaisten kulutuskäyttäytymistä sekä elämäntapaa. Yritysten palvelujen ja tuotteiden kuluttamisen rinnalla Räsänen on tutkinut puolueiden markkinointiin liittyviä tekijöitä.

  >> Katso tallenne

  Valintakokeet ja mitä niissä mitataan

   

  Avoinaisia kirjoja pinossa päällekkäin.

  Suomalaisiin yliopistoihin haetaan useampien eri väylien kautta, muun muassa pääsykokeen sekä muita muotoja täydentävävän soveltuvuuskokeen kautta. Mitä valintakokeissa mitataan, miten oppimaan haluavia pystytään pistämään järjestykseen ja mikä etu valintakokeista on? Kuka päättää, mitä kysytään ja miten varmistetaan, että arviointi on tasapuolisia?

  Aiheesta keskustelemassa Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn, kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski ja Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn erikoistutkija Sakari Ahola.

  Koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn on erityispedagogiikkaan suuntautunut kasvatustieteiden tohtori. Hän saapuu Tiedelinjalle kertomaan valintakokeista laajalla katsantokannalla vastaten muun muassa kysymyksiin, kuka valintaperusteista päättää, mihin korkeakoulut pyrkivät valintakokeilla ja mikä on valintakokeiden kohtalo, kun todistusvalinta lisääntyy.

  Erikoistutkija Sakari Ahola on tutkinut laajalti opiskelijavalintoihin liittyviä tekijöitä, muun muassa sitä, miten hyvin valmennuskurssit auttavat valintakokeissa, mikä on paras tapa valita opiskelijoita yliopistoon, miten todistusvalintaan siirtyminen on vaikuttanut pääsymahdollisuuksiin, opintojen etenemiseen sekä koulutuksen periytyvyyteen.

  Anu Warinowski veti 2017–2020 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä eli OVET-hanketta, jonka yksi tavoite oli laatia esitys kansallisesti yhtenäiseksi soveltuvuuskokeeksi. Uudistustyö pohjasi tuoreimpaan tutkittuun tietoon.  Työ eteni rivakasti, ja yhteinen soveltuvuuskoe otettiin käyttöön keväällä 2020.

  >> Katso tallenne

  Katse taivaalla - avaruuden kertomaa

  Kaksi ihmistä seisoo pimeässä illassa vuorilla ja katsoo tähtitaivasta.

  Avaruus on kiehtonut ihmistä aina. Mitä me näemme tähtitaivaalla, entä jos otamme avuksi kaukoputket, tai mielikuvituksen. Aiheesta keskustelemassa Turun yliopiston Tiedekeskuksen koordinaattori, tähtitieteilijä Pasi Nurmi, Suomen ESO- eli European Southern Observatory -keskuksessa työskentelevä akatemiatutkija Talvikki Hovatta sekä kulttuurihistorian erikoistutkija Petri Paju.

  Tähtitieteilijöistä Pasi Nurmi avaa meille maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakennetta. Sitä, miten koko maailmankaikkeus on rakentunut galaksien muodostamasta seinämien, superjoukkojen ja tyhjien alueiden kokonaisuudesta. Talvikki Hovatan päätutkimuskohteena ovat aktiiviset galaksit ja niiden lähes valonnopeudella liikkuvat hiukkassuihkut. Hän on myös mukana useissa eri kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa, joissa aktiivisten galaksien säteilyä tutkitaan eri aallonpituuksilla. Nurmi esittelee meille muun muassa, mitä tähtitaivaalla voi paljain silmin nähdä, Hovatta kertoo muun muassa siitä, miten maanpinnalta voi kaukoputkin nähdä kaukaisiin kvasaareihin.

  Kulttuurihistorian erikoistutkija Petri Paju katsoo humanistin silmin avaruuteen. Hän työstää kollegoidensa kera parhaillaan teosta Kuviteltu avaruus. Mitä ihmiset ovat aiemmin ajatelleet avaruudesta, entä nyt, ja mitä siellä oletetaan olevan.

  >> Katso tallenne

   

  Saako tätä tutkia?

   

  Kuva vauhdissa olevasta maailmanpyörästä

  Kuka saa tehdä tutkimusta ja puhua kenenkin asioista? Mitä asioita saa tutkia? Mitkä pitää jättää liian kiistanalaisina tai hömppänä syrjään? Osaa näistä kysymyksistä tutkijat pohtivat toden teolla, osaan he joutuvat vastaamaan, vaikka asia tutkijalle itselleen olisi hyvinkin kiistaton. Tiedelinjalla pohditaan, mitä tutkija saa tutkia. Keskustelemassa ovat kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, valtio-opin dosentti ja yliopistonlehtori Heino Nyyssönen sekä kollegiumtutkija, filosofi Elisa Aaltola.

  Marjo Kaartinen on tutkinut muun muassa spiritismiä ja esoteriaa eli salaiseen viisauteen pohjautuvia liikkeitä, joissa korkeampi tieto on mahdollista saavuttaa vain liikkeen sisäpiirissä tai se paljastetaan vain niille, jotka käyvät lävitse monimutkaiset initiaatiorituaalit. Heino Nyyssönen joutui toukokuussa tutkijana poikkeuksellisen voimakkaan hyökkäyksen kohteeksi, kun Unkarin hallitus vaati häneltä anteeksipyyntöä Nyyssösen todettua Unkarin alkavan näyttää diktatuurilta. Aaltola on tutkinut muun muassa eläinten moraalisia oikeuksia eikä ole pelännyt puhua vaikeasta asiasta suoraan.

  >> Katso tallenne

  Tekniikka Varsinais-Suomen kasvun avaimena

  Ilmakuva Turussa sijaitsevasta Meyerin telakasta

  Kuva: Turun kaupunki/Jaska Poikonen

  Varsinais-Suomessa yliopistot, kaupungit ja kunnat sekä teollisuus taistelivat usean vuoden ajan saadakseen Turun yliopiston laajemman tekniikan alan koulutuksen. Valtio myöntyi siihen 2019 ja yliopisto sai oikeuden aloittaa tänä vuonna kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen. Kuluvan vuoden alussa Jussi Kantola valittiin konetekniikan professoriksi, Kati Miettunen materiaalitekniikan professoriksi. Apulaisprofessori Pauli Kallio on jo pidempään työskennellyt Turun yliopistossa etsien kestävän bioenergian ratkaisuja. Tiedelinjalla keskustellaan, mitä konetekniikan, materiaalitekniikassa ja biotekniikassa tutkitaan ja miten se auttaa niin Varsinais-Suomea kuin koko maailmaakin.

  >> Katso tallenne

  Minne vastavalittu Yhdysvaltain presidentti maataan vie?

   

  Vapauden patsaan kasvot

  Yhdysvallat on valinnut presidentin seuraavalle neljälle vuodelle. Mihin maa hänen johdollaan on menossa? Mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä sisäpolitiikassa, entä suhteissa ulkovaltoihin? Jättikö presidentinvaalikampanja yhteiskuntaan haavan? Asiasta keskustelemassa Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja, professori Benita Heiskanen, Itä-Aasian tutkimus ja koulutuskeskuksen johtaja, professori Lauri Paltemaa ja muun muassa Jakautunut kansakunta: Yhdysvaltojen poliittinen historia -teoksen kirjoittaja, tutkijatohtori Markus Kantola.

  >> Katso tallenne

  Kohti halloweenia: ystävämme lepakot

   

  lepakko lepää männyn rungolla

  Ainoat lentävät nisäkkäät, lepakot, ovat valloittaneet paikkansa kauhuelokuvissa ja halloweenin vietossa. Mutta millaisia otuksia ne ovat. Sitä selvitämme Tiedelinjalla Turun yliopiston biologian laitoksen yliopistonlehtorin Eero Vesterisen ja tohtorikoulutettava Miika Kotilan sekä biodiversiteettiyksikössä työskentelevän ympäristöekologian dosentin Mia Röngän kanssa.

  Vesterinen on perehtynyt lepakoiden ruokailutottumuksiin. Ne ovat yllättävän nirsoja, mutta niille maistuvat ihmisen tuholaishyönteisiksi nimeämät herkut. Mutta mitä tapahtuu, jos hyönteisravintoa ei ole riittävästi. Kotila puolestaan tutkii lepakoiden kaikuluotausääniä ja niiden vaihtelua lajin, tilanteen ja ympäristön mukaan. Rönkä julkaisi dosentti Thomas Lilleyn ja kuvittaja Nadja Sarellin kanssa alkusyksystä lasten tarinallisen tietokirjan Lepakon vuosi. Kirja tarjoaa monipuolisesti tietoa näiden kiehtovien yön otusten elämästä – myyteistä ja uskomuksista uusiin tutkimustuloksiin.

  > Katso tallenne YouTubessa.

  > Katso video Lepakot tieteen ja taiteen siivin

  Naiset yrittäjinä kautta aikain

   

  nainen torilla myymässä hedelmiä ja vihanneksia

  Yhdistääkö yrittäjiksi ryhtyneitä naisia jotkin ominaisuudet? Milloin naiset ryhtyivät yrittäjiksi? Miten yhteiskuntamme puhuu yrittäjyydestä? Entä yrittäjänaiset itse omasta toiminnastaan?  Millaisia businessnaisia Turussa on toiminut? Näistä ja monista muista naisyrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin pureutuvat Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen, taloussosiologian yliopisto-opettaja Arttu Saarinen ja yrittäjyyden oppiaineen tohtorikoulutettava Riikka Franzen. Illan aluksi Kirsi Vainio-Korhonen johdattaa aiheeseen kertomalla naisyrittäjyydestä 1700-luvulta tähän päivään kertoen myös Turun yrittäjänaisista, Arttu Saarinen avaa yrittäjyyspuheen sukupuolittuneita elementtejä ja Riikka Franzen kertoo siitä, miten naisyrittäjät luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja miten he aiheesta puhuvat.

  > Katso tallenne

  Miten huolehdin aivoistani

   

  aivojen hermoradat

  Perimä ja ympäristö vaikuttavat aivojen rakenteeseen ja toimintaan, mutta myös ihmisen omalla  toiminnalla on vaikutuksia aivoterveyteen. Miten voin pitää aivoistani huolta? Entä jos ne vaurioituvat esimerkiksi tapaturman tai sairauden vuoksi, onko minulla mahdollisuus jollakin tavalla kuntouttaa aivojani? Miten opin suhtautumaan asiaan, jos aivoni eivät täysin kuntoudukaan. Asiasta keskustelemassa Turun yliopiston FinnBrainin Aivokuvantamisosatutkimuksessa työskentelevä tutkijatohtori Jetro Tuulari, hoitotieteen tohtorikoulutettava Sunna Rannikko sekä neurologian emeritusprofessori Seppo Soinila.

  > Katso tallenne

  Tieteelliset läpimurrot

   

  kädet, joiden välissä kulkee energiavirta, takana avaruus

  Tiede etsii mahdollisimman paikkansapitävän tietoa ja varmistaa sitä yhä uudestaan ja uudestaan. Aina välillä tieteessä tehdään todellisia läpimurtoja, avataan uudenlainen ymmärrys tutkitusta aiheesta. Yksi sellainen saavutettiin kaksi vuotta sitten, kun avaruudesta tulevien korkeaenergisten neutriinojen alkuperä pystyttiin ensimmäistä kertaa paikallistamaan. Neutriinojen sanotaan olevan uusi aisti maailmankaikkeuden havaitsemiseen. Turun yliopistossa toimivan Suomen ESO-keskuksen tähtitieteen akatemiatutkija Elina Lindfors ja kvanttiteorian saloja avaava fysiikan yliopistonlehtori Teiko Heinosaari keskustelevat omiin kokemuksiinsa pohjaten tehdyistä läpimurroista ja mitä voimme tulevaisuudessa odottaa. Asiasta keskustelemassa myös tieteen historiaan perehtynyt yleisen historian tohtorikoulutettava Janne Mäkiranta.

  >> Katso tallenne

  Cityeläimet

  kettu ruohikossa

  Aiheesta keskustelevat kaupunkieläimistä kolme kirjaa kirjoittanut ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo, juuri tohtoriksi susien paikoista väitellyt sekä ihmisten ja eläinten välistä yhteyttä tutkinut kulttuurihistorioitsija Heta Lähdemäki sekä puutiaisia tutkinut ja niiden elämää myös Turun keskustassa selvittänyt biologi Jani Sormunen.

  >> Katso tallenne

  Arkeologian löydöt

  Arkeologian kaivausvälineitä ämpärissä.

  Arkeologisissa kaivauksissa etsitään muinaisten ihmisten toiminnasta jälkeen jääneitä merkkejä: luunpalasia, keramiikka, koruja, jopa käymäläjätteen seasta löytyneitä kasvijäänteistä. Tiedelinjalla arkeologian professori Visa Immonen, tutkija Anne-Mari Liira ja tutkijatohtori Mia Lempiäinen-Avci keskustelevat Tiedelinjalla arkeologisista kaivauksista, löytyneistä aarteista ja mitä ne meille kertovat. Immonen on kiinnostunut erityisesti keskiajan arkeologiasta, Liira on erikoistunut ihmisten luiden tutkimiseen ja Lempiäinen-Avci on yhdistänyt biologian ja arkeologian menetelmiä tutkiessaan esimerkiksi kaivauksissa löydettyjen kasvijäänteiden DNA:ta.

  Ennen iltaa voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoiden vastattavaksi tapahtuman Facebook-sivuston kautta tai alla olevasta linkistä.

  >> Katso tallenne

  Miten pääsemme jaloillemme koronan jälkeen

  Korona

  Miten pääsemme niin yksilöinä kuin yhteiskuntanakin takaisin jaloillemme koronan jälkeen? INVEST-tutkimushanketta vetävä sosiologian professori Jani Erola pohtii sitä, miten pidämme kaikki mukana eikä eriarvoistumiskehitys lisäänny, farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen avaa lääkekehitystä ja Centre for Collaborative Researchin tutkimuspäällikkö Taina Eriksson kertoo kauppakorkeakoulun käynnissä olevasta tutkimuksesta, jossa on selvitetty erityyppisten yritysten selviytymistapoja korona-aikana.

  Tutkitut niksit herkulliseen ruokaan

  Makaronit ja kuplia keitinvedessä.Herkulliseen ruokakokemukseen voi vaikuttaa monella tavalla. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen (FFF) professori Anu Hopia on kiinnostunut ruuanvalmistuksen kemiasta, ravintolapiireissä puhuen molekyyligastronomiasta. Tiedelinjalla Hopia kertoo, millä tieteellistä tietoa hyödyntävillä arkipäivän keinoilla voimme tehdä aina vain herkullisempaa ruokaa. Aistilan tutkija Terhi Pohjanheimo kertoo, miten muut aistimme voivat tukea tai heikentää makuaistimme tuottamaa mielihyvää. Ruokakulttuurin historiaan erikoistunut kansatieteilijä Marja Hartola tuo keskusteluun pidemmän ajan perspektiivin.

  Ennen iltaa voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoiden vastattavaksi tapahtuman Facebook-sivuston kautta tai alla olevasta linkistä.

   

  >> Katso tallenne

  >> Anu Hopian molekyyligastronomia.fi -blogisivusto

  >> Moniaistinen keittokirja 5DCookbook

  >> Ilmoittaudu Aistilan koehenkilöksi

  Monimuotoista puutarhaa rakentamassa

  Perhonen oranssissa kukassa.

  Jos unelmanasi on luoda puutarha, joka on mahdollisimman monimuotoinen niin kasvistoltaan kuin hyönteisiltään, kannattaa kuunnella tämä Tiedelinja. Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan puutarhuri Simo Laine, tänä vuonna filosofian tohtoriksi ekologiasta väitellyt Jussi Lampinen sekä eläinmuseon museomestari Anssi Teräs kertovat, miten mahdollisimman monimuotoisen puutarhan voi luoda ja miksi se on tärkeää. Keskustelussa käsitellään niin kasvien kuin hyönteisten monimuotoisuutta puutarhassa.

  Ennen iltaa voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoiden vastattavaksi tapahtuman Facebook-sivuston kautta tai alla olevasta linkistä.

  >> Katso tallenne

  >> Katso TiedelinjaExtra-video: Näin rakennat perhosbaarin

  Meemien maailmassa

  meemit

  Meistä jokainen törmää internetissä leviäviin meemeihin. Mistä ne kertovat, miksi ne leviävät niin innokkaasti ja mikä niiden voima on? Aiheesta keskustelemassa folkloristiikan professori Anne Heimo, suomenkielisiä internetmeemejä kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta väitöskirjaansa varten tutkiva Kukka-Maaria Wessman ja visuaaliseen kulttuuriin perehtynyt yliopistontutkija Petri Saarikoski.

  >> Katso tallenne

  Kulkutautien historia

   

  Kulkutautien historia

  Tartuntatautien historia on yhtä pitkä kuin ihmisen ja eläimen yhteiselo. Eläimistä saatavien tuotteiden lisäksi ihminen sai kotieläimistä mikrobeja, jotka synnyttivät tauteja. Tuhkarokko tuli tiettävästi koirasta, isorokko lehmästä tai apinasta, influenssa sioilta. Tartuntatautien historiasta keskustelevat yleisen historian tutkijatohtori Pia Koivunen ja tutkija Mika Kallioinen ja bakteeriopin professori Pentti Huovinen.

  >> Katso tallenne

  Nordic noir

  nordic noir

  Poliisin näkökulmasta kirjoitettu ja Pohjoismaissa tapahtuva elokuvagenre tunnetaan termillä Nordic noir sekä Pohjoismainen noir. Tunnusomaista on myös tapahtumien sijoittuminen synkkään maisemaan. Millaisia nordic noir -sarjat ja -elokuvat, niiden tarinat ja musiikki ovat, siitä keskustelevat Turun yliopiston luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo, digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Rami Mähkä ja musiikkitieteen tohtorikoulutettava Kaapo Huttunen.

  >> Katso tallenne

  Nukkuminen ja unet

  Uni ja nukkuminen

  Uni palauttaa elimistön rasituksesta ja väsymyksestä ja tasapainottaa hermoston toimintaa. Se vahvistaa vastustuskykyä aktivoidessaan sairauksien ja tulehdusten torjuntamekanismeja elimistössä. Unessa mieli käsittelee tietoa ja tunteita. Unesta sekä fysiologisena ilmiönä että uniennäöstä keskustelevat ma. keuhkosairausopin professori Tarja Saaresranta, uniennäköä tutkiva psykologian tutkijatohtori Nils Sandman sekä iän vaikutusta uneen tutkiva kansanterveystieteen projektitutkija Saana Myllyntausta.

  >> Katso tallenne