Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Tarjoamme laajan valikoiman yritysten ja organisaatioiden henkilöstön kehittämiseen ja kouluttautumiseen. 

Valmiiden koulutuksien lisäksi yksikkömme kuten TSE exe tai Brahea-keskus räätälöivät tarpeiden mukaan yksilöllisiä koulutuskokonaisuuksia. Erikoistumiskoulutus on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalle tuotu uusi koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä. Lisäksi yksikkömme tarjoavat muun muassa johtamisosaamisen koulutusta tietyille aloille, esimerkkinä Medimercin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus.