Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Tarjoamme laajan valikoiman yritysten ja organisaatioiden henkilöstön kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Valmiiden koulutuksien lisäksi yksikkömme kuten TSE exe tai Turun yliopiston Brahea-keskus räätälöivät tarpeiden mukaan yksilöllisiä koulutuskokonaisuuksia. Erikoistumiskoulutus on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalle tuotu uusi koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä.