Erikoistumiskoulutukset Turun yliopistossa

Erikoistumiskoulutukset ovat suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimineille. Erikoistumiskoulutuksien tarkoitus on edistää ammatillista kehittymistä sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämälähtöisiä, valtakunnallisia ja  monet niistä useamman suomalaisen yliopiston yhteisesti suunnittelemia ja järjestämiä. Keskeisenä tavoitteena on edistää ja osoittaa uudenlaisella tavalla työelämässä hankittua osaamista sekä hyödyntää monialaista tietoa.

Erikoistumiskoulutukset vastaavat nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin hyödyntäen korkeakoulujen tuoreinta tutkimus- ja kehittämisosaamista. Erikoistumiskoulutus rakentuu työelämähankkeisiin, jotka räätälöidään kunkin koulutukseen osallistuvan asiantuntijuustarpeen mukaan - hankkeiden kautta myös työyhteisöt osallistetaan koulutukseen.

Erikoistumiskoulutuksien vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä ja ne suoritetaan osana omaa työtä tai työn ohella 1-2 vuoden aikana. Koulutuksessa otetaan huomioon työelämän vaatimukset ja käytetään osallistumisen helpottamiseksi monimuotoisia menetelmiä sekä etäopetusta. Osa erikoistumiskoulutuksista on suunnattu rajatummalle, osa laajemmalle kohderyhmälle.

Valtio rahoittaa erikoistumiskoulutuksen järjestämistä. Korkeakoulut voivat järjestää erikoistumiskoulutusta maksutta tai periä enintään 120 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.