Erikoistumiskoulutukset Turun yliopistossa

Erikoistumiskoulutus on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalle tuotu uusi koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutukset kestävät noin 1,5 vuotta ja ne suoritetaan osana omaa työtä. Koulutukset rakennetaan vahvasti nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Erikoistumiskoulutus rakentuu työelämähankkeisiin, jotka räätälöidään kunkin koulutukseen osallistuvan asiantuntijuustarpeen mukaan - hankkeiden kautta myös työyhteisöt osallistetaan koulutukseen.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämälähtöisiä, valtakunnallisia ja  monet niistä useamman suomalaisen yliopiston yhteisesti suunnittelemia ja järjestämiä. Keskeisenä tavoitteena on edistää ja osoittaa uudenlaisella tavalla työelämässä hankittua osaamista sekä hyödyntää monialaista tietoa. Koulutuksessa otetaan huomioon työelämän vaatimukset ja käytetään osallistumisen helpottamiseksi monimuotoisia menetelmiä sekä etäopetusta.