Turun yliopiston organisaatio ja johto

Organisaatiokaavio
 
Yliopistokollegio

Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa yliopiston professoreita, 10 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

​Yliopistokollegion tehtävänä on

 1. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
 2. valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 3. vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 4. vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 5. valita yliopiston tilintarkastajat
 6. vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 7. päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 8. päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti
 9. kokoontua tarpeen mukaan keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion jäsenet ja varajäsenet

Toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2025 yliopistokollegioon on valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa). Kollegion puheenjohtajana toimii professori Jyrki Heino. Varapuheenjohtajana toimii osastopäällikkö Minna Vuorio-Lehti ja toisena varapuheenjohtajana opiskelija Kaapo Havuluoto.

 

Yliopistokollegion professorien ryhmä:

 • Satu Lahti (Leena Salminen)
 • Veli-Matti Kähäri (Klaus Elenius)
 • Juri Poutanen  (Jukka Lempa)
 • Veijo Jormalainen (Petteri Alho)
 • Piia Seppänen (Mirjamaija Mikkilä-Erdmann)
 • Jaakko Ossa (Janne Salminen)
 • Benita Heiskanen (Henri Vogt) 
 • Joel Kuortti (Charlotta Wolff)
 • Aino Halinen-Kaila (Luis Alvarez Esteban) 
 • Jyrki Heino (Antti Salminen) 

Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmä:

 • Minna Vuorio-Lehti (Tommi Kurki)
 • Anna Karhu (Mika Keränen)
 • Sanna Kuusjärvi (Minna Ketola)
 • Tiina Lintunen (Arto Ryömä)
 • Henna Sucksdorff (Jonne Ritari)
 • Elina Valovirta (Heli Virtanen)
 • Tarja Virta (Matti Rönkä)
 • Ari Lehtonen (Jussi Lehtonen)
 • Mika Sarlin (Leena Järveläinen)
 • Sari Yrjänäinen (Eila Matikainen)

Opiskelijaedustajat 1.1.2024 - 31.12.2025: 

 • Henri Laitila (Hannu Kallio)
 • Mari van den Berg (Armi Söder)
 • Veikko Pulkki (Juho Perttula)
 • Arvi Tolvanen (Jimi Salonen)
 • Kaapo Havuluoto (Elisa Hyvärinen)
 • Katariina Moilanen (Teemu Kivimäki)
 • Tuomas Alm (Atte Leskinen)
 • Maria Yli-Jama (Aino Rönkä)
 • Jenni Jäntti (Kerttu Hurvi)
 • Katie Astin (Julia Siimento)

Yliopistokollegion sihteerinä toimii kehittämisasiantuntija Susanna Sutinen ja yliopistokollegion lakimiehenä kehityspäällikkö Petteri Sinervo.

Hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. 

Hallituksen tehtävät on määritelty Turun yliopiston johtosäännössä § 11.

Hallituksen jäsenet 1.1.2022 alkaen

Opiskelijajäsenten kausi kaksivuotinen, muiden nelivuotinen

 • Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (puheenjohtaja) 
 • Toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen (varapuheenjohtaja)
 • Terrorismintorjunnan koordinattori Ilkka Salmi
 • Pääjohtaja Leif Schulman
 • Professori Pekka Vallittu
 • Professori Suvi Salmenniemi
 • Tietoturvapäällikkö Mats Kommonen
 • Yliopistonlehtori Elina Pelto 
 • Opiskelija Joni Järvinen 1.1.2022-31.12.2025
 • Opiskelija Camilla Saarinen 1.1.2024 - 31.12.2025

Sihteeri: lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi.

 

Hallituksen kokousaikataulu 2024:

 • ​10.1.2024
 • 26.1.2024
 • 15.3.2024
 • sähköpostikokous 15.-18.4.2024
 • 17.5.2024
 • 10.6.2024
 • 21.-23.8.2024
 • 11.10.2024
 • 15.11.2024
 • 13.12.2024

 

> Hallituksen kokousmateriaalit

 

Rehtori ja vararehtorit

Rehtori

Rehtori toteuttaa yliopiston strategiaa johtamalla yliopistoa. Hän vastaa yliopiston taloudellisesta, tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Hänelle kuuluu yliopiston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

Turun yliopiston rehtori

Professori Jukka Kola
p. 029 450 5050, rehtori@utu.fi
fax. 029 450 5040

***

Rehtorin sihteeri:
Jaana Fieandt, p. 029 450 3002, jaana.fieandt@utu.fi

> Rehtorin pitämät lukuvuoden avajaispuheet ja vuosijuhlapuheet

Vararehtorit

Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Vararehtorien toimivalta koostuu opetukseen, tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä tehtäväkokonaisuuksista.

Tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittäminen

Professori Kalle-Antti Suominen
p. 029 450 2774, kalle-antti.suominen@utu.fi

Koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Professori Piia Björn
p. 029 450 3301, piia.bjorn@utu.fi

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Professori Mika Hannula
p. 029 450 4695, mika.hannula@utu.fi

***

Johdon assistentti:
Päivi Seppänen, p 029 450 3862, paivi.seppanen@utu.fi

Koulutuksen toimiala

Koulutuksen toimialaa johtaa vararehtori Piia Björn. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen tuki
 • Koulutusvienti
 • Opiskelijavalinta ja hakijapalvelut
 • Opiskelun tuki
Tutkimuksen toimiala ja kirjasto

Tutkimuksen toimialaa johtaa vararehtori Kalle-Antti Suominen. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Innovaatiopalvelut
 • Tutkijanura
 • Tutkimuspalvelut

Lisäksi vararehtori Suomisen vastuualueelle kuuluu Turun yliopiston kirjasto.

Kumppanuudet ja vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuutta johtaa vararehtori Mika Hannula. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Alumnisuhteet
 • Kansainväliset kumppanuudet
 • Kestävä kehitys
 • Kumppanuudet ja kumppanuuksien hallinta
 • Varainhankinta
 • YVV-seuranta ja -raportointi
 • Yritysyhteistyö ja yrittäjyysyliopisto
Yliopistopalvelut

Toiminnastaan suoraan rehtori Jukka Kolalle raportoiviin yliopistopalveluihin kuuluvat: