Turun yliopiston organisaatio ja johto

Organisaatiokaavio
 
Yliopistokollegio

Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa yliopiston professoreita, 10 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

​Yliopistokollegion tehtävänä on

 1. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
 2. valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 3. vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 4. vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 5. valita yliopiston tilintarkastajat
 6. vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 7. päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 8. päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti
 9. kokoontua tarpeen mukaan keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion jäsenet ja varajäsenet

Toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021 yliopistokollegioon on valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa). Kollegion puheenjohtajana toimii professori Kari Lukka. Varapuheenjohtajana toimii psykologian kandidaatti Inari Harjuniemi, toisena varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Ari Lehtonen.

 

Yliopistokollegion professorien ryhmä:

 • Marja-Liisa Helasvuo (Joel Kuortti)
 • Veijo Jormalainen (Risto Kalliola)
 • Anne Kumpula  (Johanna Niemi)
 • Helena Leino-Kilpi (Eija Könönen)
 • Ilmo Leivo (Juha Peltonen)
 • Kari Lukka (Satu Teerikangas)
 • Marko Mäkelä (Kalevi Kokko) 
 • Risto Rinne (Mirjamaija Mikkilä-Erdmann)
 • Suvi-Tuulia Salmenniemi (Maija Setälä) 
 • Kirsi Vainio-Korhonen (Helena Ruotsala) 

Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmä:

 • Marjo Helander (Anna Karhu)
 • Mika Keränen (Juha Ylisalo)
 • Riina Keto-Tokoi (Tarja Virta)
 • Sanna Kuusjärvi (Minna Ketola)
 • Ari Lehtonen (Heli Virtanen)
 • Tiina Lintunen (Janne Skaffari)
 • Ulla Nygrén (John Smeds)
 • Antti Pajala (Elina Valovirta)
 • Anna Sivula (Elina Pelto)
 • Minna Vuorio-Lehti (Tomi Westerlund)

Opiskelijaedustajat 1.1.2018 - 31.12.2019: 

 • Kasper Hannula (Onni-Pekka Simola)
 • Inari Harjuniemi (Petriina Lemettinen)
 • Tira Kivilähde (Saana Kallio)
 • Petri Nyström (Jenni Kilpi)
 • Sini Saarinen (Jenni Jäntti)
 • Iiro Salomäki (Siiri Kaarisalo)
 • Joni Järvinen (Paula Pättikangas)
 • Simo Nuuttila (Sauli Seittenranta)
 • Henri Viitanen (Miika Tiainen)
 • Moona Haapala (Nora Hauhio)

Yliopistokollegion sihteerinä toimii yksikön päällikkö Jani-Matti Lehto ja yliopistokollegion lakimiehenä kehityspäällikkö Petteri Sinervo.

Hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. 

Hallituksen tehtävät on määritelty Turun yliopiston johtosäännössä § 11.

Hallituksen jäsenet 1.1.2018 alkaen

Opiskelijajäsenten kausi kaksivuotinen, muiden nelivuotinen

 • Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, puheenjohtaja
 • Professori Mats Brommels, varapuheenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen
 • Professori Jukka Mähönen
 • Professori Pekka Vallittu
 • Akatemiaprofessori Hannu Salmi
 • Tietoturvapäällikkö Mats Kommonen
 • Apulaisprofessori Maija S. Peltola
 • Opiskelija Paula Peltomaa 1.1.2018 - 31.12.2019
 • Opiskelija Jyri Lähdemaa 1.1.2018 - 31.12.2019

Sihteeri: yksikön päällikkö Eeva Ryödi.

Rehtori ja vararehtorit

Rehtori

Rehtori Jukka Kola

Professori Jukka Kola
p. 029 450 5050
fax. 029 450 5040
rehtori@utu.fi

Rehtori toteuttaa yliopiston strategiaa johtamalla yliopistoa. Hän vastaa yliopiston taloudellisesta, tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Hänelle kuuluu yliopiston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

 • Jukka Kola aloitti Turun yliopiston rehtorina 1.8.2019, ja hänen kautensa kestää 31.7.2024 saakka.

Rehtorin sihteeri:
Jaana Fieandt, p. 029 450 3002, jaana.fieandt@utu.fi

> Rehtorin puheita ja kirjoituksia

Vararehtorit

Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Vararehtorin kauden pituus on korkeintaan rehtorin toimikauden pituinen.

Yliopiston johtosäännön mukaan rehtori päättää yliopiston vararehtorien määrän hallitusta kuultuaan. Rehtori valitsee vararehtorit tehtäviin ilmoittautuneiden joukosta, ja rehtori voi valita vararehtorit jo ennen toimikautensa alkamista. Ennen vararehtorin valintaa rehtorin on kuultava hallituksen puheenjohtajaa.

Professori Riitta PyykköRiitta Pyykkö
p. 029 450 2642
riitta.pyykko@utu.fi

 • Professori Riitta Pyykkö on koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaava vararehtori. Pyykkö toimii rehtori Kolan sijaisena, mikäli hän on estynyt hoitamaan tehtävää.
 • Pyykkö on toiminut Turun yliopiston venäjän kielen professorina vuodesta 1997 lähtien. Pyykkö on tutkinut muun muassa politiikan kieltä, Venäjän kulttuurihistoriaa sekä kielen ja kulttuurin muutosten yhteyksiä.

Professori Kalle-Antti SuominenKalle-Antti Suominen
p. 029 450 2774
kalle-antti.suominen@utu.fi

 • Professori Kalle-Antti Suominen on tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittämisestä vastaava vararehtori.
 • Suominen on toiminut vuodesta 2000 lähtien fysiikan professorina Turun yliopistossa. Suominen on tutkinut erityisesti atomien, molekyylien ja säteilyn vuorovaikutuksia kvanttimekaniikassa.

Johdon assistentti:
Päivi Toppinen, p 029 450 3862, paivi.toppinen@utu.fi
 

Yhteiset palvelut

Kehittämispalvelut

kehitysjohtaja Riitta Mustonen

Yliopistopalvelut

henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso

Talouspalvelut

talousjohtaja Siru Helminen

Viestintä

viestintäjohtaja Anne Paasi