Turun yliopiston organisaatio ja johto

Organisaatiokaavio
 
Yliopistokollegio

Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa yliopiston professoreita, 10 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

​Yliopistokollegion tehtävänä on

 1. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
 2. valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 3. vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 4. vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 5. valita yliopiston tilintarkastajat
 6. vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 7. päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 8. päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti
 9. kokoontua tarpeen mukaan keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion jäsenet ja varajäsenet

Toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021 yliopistokollegioon on valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa). Kollegion puheenjohtajana toimii professori Kari Lukka. Varapuheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Ari Lehtonen ja toisena varapuheenjohtajana opiskelija Simo Nuuttila.

 

Yliopistokollegion professorien ryhmä:

 • Marja-Liisa Helasvuo (Joel Kuortti)
 • Veijo Jormalainen (Risto Kalliola)
 • Anne Kumpula  (Johanna Niemi)
 • Helena Leino-Kilpi (Satu Lahti)
 • Ilmo Leivo (Juha Peltonen)
 • Kari Lukka (Satu Teerikangas)
 • Marko Mäkelä (Kalevi Kokko) 
 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (Piia Seppänen)
 • Suvi-Tuulia Salmenniemi (Maija Setälä) 
 • Kirsi Vainio-Korhonen (Helena Ruotsala) 

Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmä:

 • Marjo Helander (Anna Karhu)
 • Mika Keränen (Juha Ylisalo)
 • Tarja Virta (Susanna Sutinen)
 • Sanna Kuusjärvi (Minna Ketola)
 • Ari Lehtonen (Heli Virtanen)
 • Tiina Lintunen (Janne Skaffari)
 • Ulla Nygrén (John Smeds)
 • Antti Pajala (Elina Valovirta)
 • Elina Pelto (Henna Tamminen)
 • Minna Vuorio-Lehti (Tomi Westerlund)

Opiskelijaedustajat 1.1.2020 - 31.12.2021: 

 • Otto Elomäki (Satu Hynninen)
 • Sofia Saarinen
 • Simo Nuuttila (Johanna Pohjonen)
 • Mikko Kiippa (Santeri Pessi)
 • Diana Põldma (Marko Mäkinen)
 • Joni Järvinen (Otso Norblad)
 • Eveliina Kunttu (Aleksi Kokkonen)
 • Veera Semi (Paula Pättikangas)
 • Roosa Toivonen (Jonne Talonen)
 • Onni-Pekka Simola (Axel Ojala)

Yliopistokollegion sihteerinä toimii kehittämisasiantuntija Susanna Sutinen ja yliopistokollegion lakimiehenä kehityspäällikkö Petteri Sinervo.

Hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. 

Hallituksen tehtävät on määritelty Turun yliopiston johtosäännössä § 11.

Hallituksen jäsenet 1.1.2018 alkaen

Opiskelijajäsenten kausi kaksivuotinen, muiden nelivuotinen

 • Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, puheenjohtaja
 • Professori Mats Brommels, varapuheenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen
 • Professori Jukka Mähönen
 • Professori Pekka Vallittu
 • Akatemiaprofessori Hannu Salmi
 • Tietoturvapäällikkö Mats Kommonen
 • Apulaisprofessori Seppo Virtanen (1.1.2018-30.11.2019 apulaisprofessori Maija S. Peltola)
 • Opiskelija Jeremi Nyyssönen 1.7.2021-31.12.2021 (1.1.2020-30.6.2021 opiskelija Rauli Elenius)
 • Opiskelija Riina Lumme 1.1.2020-31.12.2021

Sihteeri: yksikön päällikkö Eeva Ryödi.

 

Hallituksen kokousaikataulu:

 • perjantai 15.1.2021
 • perjantai 19.3.2021
 • perjantai 23.4.2021
 • perjantai 11.6.2021
 • perjantai 13​.8.2021
 • Ylimääräinen kokous: tiistai 24.8.2021​
 • Ylimääräinen kokous: perjantai 24.9.2021​
 • perjantai 8.10.2021
 • perjantai 5.11.2021
 • perjantai 17.12.2021
Rehtori ja vararehtorit

Rehtori

Rehtori toteuttaa yliopiston strategiaa johtamalla yliopistoa. Hän vastaa yliopiston taloudellisesta, tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Hänelle kuuluu yliopiston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

Turun yliopiston rehtori

Professori Jukka Kola
p. 029 450 5050, rehtori@utu.fi
fax. 029 450 5040

***

Rehtorin sihteeri:
Jaana Fieandt, p. 029 450 3002, jaana.fieandt@utu.fi

> Rehtorin puheita ja kirjoituksia

Vararehtorit

Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Vararehtorien toimivalta koostuu opetukseen, tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä tehtäväkokonaisuuksista.

Tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittäminen

Professori Kalle-Antti Suominen
p. 029 450 2774, kalle-antti.suominen@utu.fi

Koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Professori Piia Björn
p. 029 450 3301, piia.bjorn@utu.fi

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Professori Mika Hannula
p. 029 450 4695, mika.hannula@utu.fi

***

Johdon assistentti:
Päivi Toppinen, p 029 450 3862, paivi.toppinen@utu.fi

Koulutuksen toimiala

Koulutuksen toimialaa johtaa vararehtori Piia Björn. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen
 • Koulutuksen tuki
 • Koulutusvienti
 • Opiskelijavalinta ja hakijapalvelut
 • Opiskelun tuki
Tutkimuksen toimiala ja kirjasto

Tutkimuksen toimialaa johtaa vararehtori Kalle-Antti Suominen. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Innovaatiopalvelut
 • Tutkijanura
 • Tutkimusedellytykset
 • Tutkimusrahoitus

Lisäksi vararehtori Suomisen vastuualueelle kuuluu Turun yliopiston kirjasto.

Kumppanuudet ja vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuutta johtaa vararehtori Mika Hannula. Kokonaisuuteen kuuluvat:

 • Alumnisuhteet
 • Kansainväliset kumppanuudet
 • Kestävä kehitys
 • Kumppanuudet ja kumppanuuksien hallinta
 • Varainhankinta
 • YVV-seuranta ja -raportointi
 • Yritysyhteistyö ja yrittäjyysyliopisto
Yliopistopalvelut

Toiminnastaan suoraan rehtori Jukka Kolalle raportoiviin yliopistopalveluihin kuuluvat: