Hymyilevä opiskelija Educarium-rakennuksen aulassa, taustalla muita opiskelijoita.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta aina varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kriittiseen tutkimukseen perustuu myös antamamme opetus. 

Koulutus luo tulevaisuuksia
Tasokkaan koulutuksen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan toiminnan perustana monitieteinen, tulevaisuuteen suuntautunut oppimisen ja koulutuksen tutkimus