Turun yliopisto käynnistää hankesuunnittelun Turun normaalikoulun toimintojen siirtymisestä Varissuolta kampukselle

10.06.2024

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 10.6.2024 käynnistää hankesuunnittelun Turun normaalikoulun toimintojen siirtymisestä Varissuolta kampukselle Educariumiin. Alustavien arvioiden mukaan siirtyminen toisi vähintään kahden miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

Turun yliopistossa on selvitetty kevään aikana mahdollisuutta siirtää Turun normaalikoulu Varissuolta kampukselle Educariumiin. Selvitystyö on osa yliopiston hallituksen tammikuussa käynnistämän yliopiston tilaohjelman toteuttamista.

Hallitus päätti 10.6. Turun normaalikoulun siirtymisen suunnittelun käynnistämisestä. Päätös pohjautui asiaa selvittäneen työryhmän raporttiin ja esitykseen sekä tiedekunnilta, ylioppilaskunnalta ja Turun kaupungilta pyydettyihin lausuntoihin. Hallitus valtuutti rehtori Jukka Kolan neuvottelemaan Suomen Yliopistokiinteistöt SYK Oy:n kanssa tarvittavista vuokrasopimusmuutoksista.

Turun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo, että yliopiston kustannukset ovat nousseet suhteessa perusrahoitukseen jo usean vuoden ajan, mikä on johtanut yliopiston talouden haasteisiin.

– Vaikka täydentävä rahoitus on kasvanut, se kohdistuu hankkeisiin eikä juuri helpota perustutkimusta ja yliopiston rakenteiden kasvavia kustannuksia. Yliopiston tilakustannusten vähentäminen on talouden tervehdyttämisessä aivan keskeinen tavoite. Etätyö on muutamassa vuodessa kasvanut olennaisesti ja tilojen käyttöasteet ovat varsin alhaiset. Normaalikoulun siirto Varissuolta Educariumiin toisi merkittävän tilakustannuksen säästön yliopistolle. Se toisi myös toiminnallisesti etuja, kun opettajankoulutus tuodaan kampukselle ja lähemmäs yliopiston muuta toimintaa. Yhteistyö eri tiedekuntien välillä ja monialainen opiskelu helpottuu. Toivottavasti aineenopettajan opiskelun suosio lisääntyy, Viljanen sanoo ja jatkaa:

– Turun kaupunki on kiinnittänyt huomiota mahdollisiin segregaatiovaikutuksiin. Ymmärrän kaupungin huolen. Siksi opettajan koulutuksen harjoittelujaksoja suoritettaisiin Varissuolla ja yliopisto toivottaa tervetulleeksi edelleen oppilaita Varissuolta Ecucariumiin. Kaupunki on tarjonnut tähän hyviä yhteistyötapoja. 

Ison projektin hankesuunnittelu tulee kestämään noin kaksi vuotta. Samaan aikaan tullaan yliopistoyhteisöä osallistaen suunnittelemaan Educariumin nykyisten käyttäjien sijoittumista muihin kampuksen tiloihin. Educariumissa tullaan toteuttamaan muutostöiden yhteydessä peruskorjaus. Alustavan aikataulun mukaan Turun normaalikoulun toiminta voisi käynnistyä Educariumissa syyslukukaudella 2028.

Muutos avaa kehittämismahdollisuuksia koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen

Vararehtori Piia Björnin johtama työryhmä tarkasteli kahta vaihtoehtoa: Turun normaalikoulun siirtymistä kokonaisuudessaan Educariumiin sekä vain lukiotoiminnan siirtymistä. Tarkastelun perusteella vain koko koulun siirtyminen toisi tila- ja kustannussäästöjä. Alustavan selvityksen perusteella tilasäästöjä olisi mahdollista saavuttaa 12 680 m2 ja vuotuisia vuokrakustannussäästöjä 2,1–2,4 miljoonaa euroa. 

– Tavoittelemme säästöjen lisäksi merkittävää opettajakoulutuksen kehittämistä. Yliopiston tahtotilana on varmistaa jatkossakin koulun monikulttuurisuus, joka on tärkeää myös opettajankoulutuksellemme. Iloitsemme uusista, ison koulun myötä avautuvista mahdollisuuksista monitieteiselle tutkimukselle. Hieno mahdollisuus on myös päästä kehittämään yhdessä Turun kaupungin kanssa myös lukiokoulutusta ja samalla uudella tasolla väylää yliopistoomme, Björn sanoo.

Yliopistoyhteisöä on osallistettu koko selvitysprosessin ajan aktiivisesti muun muassa tapaamisten ja yhteisökeskustelujen muodossa.

Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussa suorittavat opetusharjoitteluaan sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. Sekä Turun normaalikoulu että Educarium ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa ja Turun yliopisto on niissä vuokralaisena.

Yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaan kuuluvan tilaohjelman tavoitteena on muun muassa yliopiston käytössä olevien kokonaisneliöiden vähentäminen, vuokrakustannusten hillitseminen ja tilakustannusten pienentäminen.

Luotu 10.06.2024 | Muokattu 10.06.2024