Koskenniemen puistotie

Hakeminen Turun yliopistoon

Voit hakea yliopisto-opiskelijaksi erilaisten hakuväylien kautta riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Löydät lisätietoa eri hakutavoista alla olevista kuvauksista. Lisätietoa voit kysyä hakijapalveluista.

Tutkintokoulutus

Yhteishaku 16.-30.3.2022

Korkeakoulujen toinen yhteishaku on tarkoitettu ylioppilaille ja heihin rinnastettaville hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakouluopintoja, sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka hakevat suoraan maisterivaiheeseen. Yhteishakuja järjestetään kaksi: ensimmäisessä yhteishaussa haetaan vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopistoon ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin. Turun yliopiston suomenkieleiset hakukohteet ovat kaikki korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Syksyn yhteishaku 1.-15.9.2021

Syksyn 2021 yhteishaussa ovat mukana ranska, saksan kieli ja kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ohjelma.

Pääset tutustumaan koulutuksiin ja hakuun uudessa Opintopolussa.

Yleistä tietoa yhteishausta löydät täältä.

Hakulomake yksilöllisiä järjestelyjä varten (avautuu haun alkaessa)

Maisterihaku 16.-30.3.2022

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti), hakukohteen edellyttämät opinnot ja hyvä suomen kielen taito.

Lisätietoa maisterihausta

 

Avoimen väylän haku 2.-16.5.2022

Voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa tai hakukohteesta riippuen myös erillisellä opinto-oikeudella suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakokeita.

  • Turun yliopistossa väylähaku järjestetään erillishakuna Opintopolussa.
  • Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain. Väylähaku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta. Tutustu hakukohteen valintaperusteisiin ja tarkista hakukelpoisuutesi!
  • Lisätietoa avoimen väylästä
Siirtohaku 2.-16.5.2022

Siirtohaku on tarkoitettu toisesta korkeakoulusta tai tiedekunnasta siirtoa hakeville opiskelijoille. Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.

Lisätietoa siirtohausta

Englanninkieliset kandidaatti- ja maisteriohjelmat 5.-19.1.2022

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voit hakea kandidaatti- tai AMK-tutkinnon suorittaneena. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat avoinna myös suomalaisille hakijoille, ja ne ovatkin hieno mahdollisuus kansainvälistyä opintojen ohessa. Hakuaika kv-maisteriohjelmiin on tammikuussa.

Lisätietoja englanninkielisistä kandidaatti- ja maisteriohjelmista 

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 5.-19.1.2022

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma on tarkoitettu ei-äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista tuntemusta ja käytännön osaamista sekä perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen niin, että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa ohjelmasta Opintopolussa ja tiedekunnan www-sivulla.

Tohtorikoulutus, haku syyskuussa ja maaliskuussa

Jatko-opiskelijaksi voit hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.Tavoitteenasi on tällöin tohtorin tutkinto.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta 

Tutkintoon johtamaton koulutus

Jatkuva oppiminen

Etsitkö mahdollisuuksia osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen työelämän muuttuviin tarpeisiin? Suuntaisitko uudelle uralle? Tarvitseeko työyhteisösi kumppanin osaamisen kehittämiseen?

Jatkuvan oppimisen sivustolla voit tutustua Turun yliopiston koulutustarjontaan ja osaamisen kehittämismahdollisuuksiin aloittain ja koulutustyypeittäin.

Avoin yliopisto-opetus

Jos haluat opiskella tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja, tutustu avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ilmoittaudutaan opintokohtaisesti.

Jos avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan ei sisälly opintoja, joista olet kiinnostunut, tutustu mahdollisuuksiin suorittaa erillisopintoja.

Erillisopinnot

Jos haluat opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, voit hakea oikeutta erillisopintoihin suoraan ko. tiedekunnasta. Tiedekunnat myöntävät erillisopinto-oikeuksia pääsääntöisesti vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnassa.

Erillisopintoja suorittavat osallistuvat oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opinnot ovat yleensä maksullisia.

Opettajankoulutuksen opintokokonaisuudet

Opettajankoulutukseen liittyvistä erillisistä opintokokonaisuuksista löytyy lisätietoa täältä.

Täydennyskoulutukset

Yliopistossa järjestettävistä muista täydennyskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistossa järjestettävistä erikoistumiskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

JOO-opinnot muiden korkeakoulujen opiskelijoille
SIMHE-palvelut maahanmuuttajille

Turun yliopiston SIMHE-palvelut tarjoaa koulutus- ja uraohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä.

Lisäksi SIMHE-palveluihin kuuluu suomen kielen pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä työhakukoulutuksia ja kielitutkintovalmennuksia suomeksi.

> SIMHE-palvelut maahanmuuttajille