Koskenniemen puistotie

Hakeminen Turun yliopistoon

Hakuväylät tutkintokoulutukseen

Yhteishaku 13.-27.3.2024 klo 15.00

Korkeakoulujen toinen yhteishaku on tarkoitettu ylioppilaille ja heihin rinnastettaville hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakouluopintoja, sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka hakevat suoraan maisterivaiheeseen. Yhteishakuja järjestetään kaksi: ensimmäisessä yhteishaussa haetaan vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopistoon ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin. Turun yliopiston suomenkieleiset hakukohteet ovat kaikki korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Maisterihaku 13.-27.3.2024 klo 15.00

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti), hakukohteen edellyttämät opinnot ja hyvä suomen kielen taito.

Lisätietoa maisterihausta

 

Avoimen väylän haku 13.-27.3.2024 klo 15.00

Voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa tai hakukohteesta riippuen myös erillisellä opinto-oikeudella suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakokeita.

  • Turun yliopistoon haetaan avoimen yliopiston opintojen perusteella yliopistojen yhteisessä avoimen väylän erillishaussa lukuun ottamatta kasvatusalan hakukohteita. Kasvatusalalle haetaan avoimen yliopiston opintojen perusteella korkeakoulujen yhteishaussa.
  • Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain. Väylähaku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta. Tutustu hakukohteen valintaperusteisiin ja tarkista hakukelpoisuutesi!
  • Lisätietoa avoimen väylästä
Siirtohaku 2.-16.5.2024 klo 15.00

Siirtohaku on tarkoitettu toisesta korkeakoulusta tai tiedekunnasta siirtoa hakeville opiskelijoille. Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.

Lisätietoa siirtohausta

Englanninkieliset maisteriohjelmat 4.1.-17.1.2024 klo 15.00

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voit hakea kandidaatti- tai AMK-tutkinnon suorittaneena. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat avoinna myös suomalaisille hakijoille, ja ne ovatkin hieno mahdollisuus kansainvälistyä opintojen ohessa. Hakuaika kv-maisteriohjelmiin on tammikuussa.

Lisätietoja englanninkielisistä kandidaatti- ja maisteriohjelmista 

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 4.1.-17.1.2024 klo 15.00

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma on tarkoitettu ei-äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista tuntemusta ja käytännön osaamista sekä perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen niin, että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa ohjelmasta Opintopolussa ja tiedekunnan www-sivulla.

Tohtorikoulutus, haku syyskuussa ja maaliskuussa

Jatko-opiskelijaksi voit hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.Tavoitteenasi on tällöin tohtorin tutkinto.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta 

Tietoa opiskelijavalinnasta

Opiskelijavalinnan tulokset

Lue opiskelijavalinnan tuloksista, paikan vastaanotosta ja oikaisuvaatimuksen jättämisestä tulokset-sivulta.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin yhteishausta UKK-sivulla.

Turun kauppakorkeakouluun hakemiseen liittyvistä kysymyksistä on koottu oma sivu.

Tilastoja opiskelijavalinnasta

Yhteishaun tilastosivulle on koottu tietoa hakijamääristä, paikan vastaanottaneista ja pisterajoista.

Lisäksi kaikkien hakuväylien tilastoista on oma sivunsa.

Yliopistojen yhteiset hakijan verkkosivut

Tutkintoon johtamaton koulutus

Jatkuva oppiminen

Etsitkö mahdollisuuksia osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen työelämän muuttuviin tarpeisiin? Suuntaisitko uudelle uralle? Tarvitseeko työyhteisösi kumppanin osaamisen kehittämiseen?

Tutustu Turun yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan ja muihin osaamisen kehittämismahdollisuuksiin.

> Jatkuva oppiminen -sivusto

Avoin yliopisto-opetus

Jos haluat opiskella tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja, tutustu avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin ilmoittaudutaan opintokohtaisesti.

Jos avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan ei sisälly opintoja, joista olet kiinnostunut, tutustu mahdollisuuteen hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

> Avoin yliopisto-opetus

Erillisopinnot

Jos haluat opiskella tutkintoihin sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, voit hakea oikeutta erillisopintoihin suoraan ko. tiedekunnasta. Tiedekunnat myöntävät erillisopinto-oikeuksia pääsääntöisesti vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnassa.

Erillisopintoja suorittavat osallistuvat oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opinnot ovat yleensä maksullisia.

> Erilliset opinnot Turun yliopistossa

Opettajankoulutuksen opintokokonaisuudet

Opettajankoulutukseen liittyvistä erillisistä opintokokonaisuuksista löytyy lisätietoa täältä.

Täydennyskoulutukset

Turun yliopisto järjestää yliopistotasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittävää täydennyskoulutusta sekä räätälöityjä organisaatiokohtaisia koulutus- ja kehittämisohjelmia.

> Turun yliopiston täydennyskoulutustarjonta

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville. Erikoistumiskoulutuksien tarkoitus on edistää ammatillista kehittymistä sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämälähtöisiä, valtakunnallisia ja monet niistä ovat useamman suomalaisen yliopiston yhteisesti suunnittelemia ja järjestämiä.

> Erikoistumiskoulutukset Turun yliopistossa

JOO-opinnot muiden korkeakoulujen opiskelijoille
Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu tarkoittaa tutkintoon sisällytettävien opintojen suorittamista toisessa kotimaisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin.

> Ristiinopiskelu Turun yliopistossa

SIMHE-palvelut maahanmuuttajille

Turun yliopiston SIMHE-palvelut tarjoaa koulutus- ja uraohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä.

Lisäksi SIMHE-palveluihin kuuluu suomen kielen pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä työhakukoulutuksia ja kielitutkintovalmennuksia suomeksi.

> SIMHE-palvelut maahanmuuttajille