Koskenniemen puistotie

Hakeminen Turun yliopistoon

Voit hakea yliopisto-opiskelijaksi erilaisten hakuväylien kautta riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Löydät lisätietoa eri hakutavoista alla olevista kuvauksista. Lisätietoa voit kysyä hakijapalveluista.

Yhteishaku 20.3.-3.4.2019

Yhteishaku on tarkoitettu ylioppilaille ja heihin rinnastettaville hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakouluopintoja, sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka hakevat suoraan maisterivaiheeseen.

 • Hakuaika 20.3.-3.4.2019
 • Haet sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Opintopolusta löydät myös lisätietoa valintaperusteista sekä yliopistoon hakemisesta yleisesti.
 • Katso yliopistomme koulutustarjonta - sieltä voit etsiä itseäsi kiinnostavia oppiaineita.
 • Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.
 • Lisätietoa yhteishaussa hakemisesta
 • Lisätietoa yhteishaun valintakokeista
Maisterihaku 20.3.-3.4.2019

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti), hakukohteen edellyttämät opinnot ja hyvä suomen kielen taito.

Lisätietoa maisterihausta

 

Avoimen väylä 2.-16.5.2019
 • Avoimen yliopiston väylä
  • hakuaika 2.-16.5.2019
 • Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.
 • Lisätietoa avoimen väylän hausta
Siirtohaku 2.-16.5.2019

Valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain, joten tarkista aina haluamasi oppiaineen tiedot Opintopolusta.

Lisätietoa siirtohausta

Hakeminen englanninkielisiin maisteriohjelmiin 3.12.2018-31.1.2019

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voit hakea kandidaatti- tai AMK-tutkinnon suorittaneena. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat avoinna myös suomalaisille hakijoille, ja ne ovatkin hieno mahdollisuus kansainvälistyä opintojen ohessa. Hakuaika kv-maisteriohjelmiin on yleensä jo joulu-tammikuussa.

Lisätietoja englanninkielisistä maisteriohjelmista 

Hakeminen suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan 3.12.2018-31.1.2019

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma on tarkoitettu ei-äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista tuntemusta ja käytännön osaamista sekä perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen niin, että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa ohjelmasta Opintopolussa ja tiedekunnan www-sivulla.

Tohtorikoulutus

Jatko-opiskelijaksi voit hakea maisterin tutkinnon jälkeen. Tavoitteenasi on tällöin tohtorin tutkinto.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta 

Opinnot jotka eivät johda tutkintoon

Jos haluat opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, tutustu avoimeen yliopisto-opetukseen ja erillisopintoihin. Avoimen yliopiston opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston kautta ja erillisopinto-oikeutta haetaan tiedekunnista. Tiedekunnat myöntävät erillisopinto-oikeuksia pääsääntöisesti vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole avoimen yliopiston opintotarjonnassa.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa järjestetään Fullstack-ohjelmistokehityksen 30 opintopisteen laajuinen, 6 kk kestävä täydennyskoulutus. Koulutusjaksoja on kaksi, joista ensimmäinen toteutetaan 4.3.2019 - 30.8.2019 ja toinen vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakuaika kevään 2019 koulutukseen alkaa 3.12.2018 ja päättyy 8.1.2019 klo 15:00. Lisätietoja täällä.

Opettajankoulutukseen liittyvistä erillisistä opintokokonaisuuksista löytyy lisätietoa täältä.

Yliopistossa järjestettävistä muista täydennyskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

Yliopistossa järjestettävistä erikoistumiskoulutuksista löydät lisätietoa täältä.

JOO-opintoina suoritettavat opinnot