opiskelijoita Feeniks kirjastossa (36.5)

Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on 4. – 14.9.2023 klo 15.00

Turun yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksista syksyn 2023 yhteishaussa ovat mukana

Tietoa koulutuksista löydät linkkien takaa ja koulutusten tarkat valintaperusteet löydät Opintopolusta.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla hyvä suomen kielen taito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa). Sinulla tulee myös olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationale Abitur -tutkinto (DIA)

Valinnassa otetaan huomioon suomalaiset ylioppilastutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle viimeistään 14.11.2023 ja kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, DIA), jotka valmistuvat viimeistään 27.12.2023.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Kielitaidon todentamisesta on oma sivunsa.

Todistusvalinta

Jos olet ylioppilas tai vastaavan kansainvälisen tutkinnon (IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnot) suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Turun yliopistossa syksyn yhteishaun koulutuksiin on käytössä vain todistusvalinta eli kaikki hakijat valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella.

Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.

Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Olet ensikertalainen

 • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
 • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
 • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Mikäli syksyn yhteishaussa ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan paikat täyttää muilla hakijoilla.

Kaikki hakijat voivat hakea yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin.

Hakeminen ja liitteet

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun aikataulu
 • Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku on 4.9.2023 klo 8.00 – 14.9.2023 klo 15.00.
 • Saat tietää valintojen tulokset viimeistään 24.11.2023.
 • Ota opiskelupaikkasi vastaan ennen 1.12.2023 klo 15.00.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023 klo 15.00.
Sähköinen hakulomake

Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.

 • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen.
 • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai ensisijaisuusjärjestystä.

Ohjeita yhteishaussa hakemiseen löydät Opintopolusta.

Hakemuksen liitteet

HAKUKELPOISUUS

Jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista, sinun tulee liittää hakemuksellesi kuva/skannaus tutkintotodistuksestasi 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. Muissa tapauksissa tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä, eikä liitettä tarvita.

IB-, EB-tutkinto:

 • Jos IB- tai EB-tutkintosi valmistuu syksyllä 2023, ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä. Valmiin IB-tutkinnon lopulliset arvosanat on pyydettävä toimittamaan Turun yliopistoon IBO-organisaation kautta. Turun yliopiston numero on 000182 University of Turku (Turun yliopisto).

DIA/Reifeprüfung -tutkinto

 • Tutkintotodistuksen arvosanasivu ja vastaavuustodistus

Suomalainen ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990

 • Ylioppilastutkintotodistus

 

KIELITAITO

Mikäli osoitat kielitaitosi erillisellä todistuksella, saat hakulomakkeellesi pyynnön todistuksen liittämisestä. Kielitaidon osoittava liite on liitettävä hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä.


Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi. Mikäli tulet hyväksytyksi, yliopisto saattaa pyytää alkuperäisen todistuksen nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyä todistusta, opiskelupaikkasi perutaan.

Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 24.11.2023.

Lisätietoja tulosten ilmoittamisesta ja paikan vastaanotosta.