Law opiskelijat 207

Opiskelijavalinnan tulokset

Korkeakoulujen toiseen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 ja kaikki tulokset viimeistään 4.7.2024 Opintopolussa. Sinulle tarjotaan sitä hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää.

Jos saat opiskelupaikan, sinun on otettava se vastaan määräaikaan mennessä, muuten opiskelupaikka vapautuu muiden hakijoiden käyttöön.

Jos valinnan tuloksesi on EHDOLLINEN, lue lisätietoa alta.

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Näet hakukohteidesi valinnan tilanteen ja tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa.

 • Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä erikseen www-sivuilla.
 • Jos sinut hyväksytään, saat siitä sähköpostiviestin.
 • Kaikille yhteishaun hakijoille lähetetään sähköpostiin tieto tuloskirjeestä, josta selviävät hakijan hyväksymispisteet ja pisterajat 4.7.2024 tilanteen mukaisena.
 • Lisätietoa Opintopolussa näkyvistä tiedoista

Voit ottaa yhteishaussa saamasi opiskelupaikan vastaan heti sen saatuasi, jos se on ensisijainen hakukohteesi. Muussa tapauksessa paikan vastaanotto on mahdollista vasta, kun myös prioriteettijärjestyksessä ylemmäksi asettamasi hakukohteen tulokset on julkaistu. Lue tarkemmin valinnan tuloksista Opintopolusta.

Erillishakujen (avoin väylä, siirtohaku) tulokset ovat myös nähtävissä Oma Opintopolussa ja lisäksi niiden julkaisusta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse kun yliopiston kaikkien hakukohteiden tulos on julkaistu viimeistään 4.7.2024. Hakukohteiden tuloksia voidaan julkaista jo aiemmin. Paikan vastaanotto tapahtuu myös Opintopolussa.

Kun saat opiskelupaikan, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.  Jos et tee näin, menetät tarjotun opiskelupaikan ja se vapautuu muiden hakijoiden käyttöön. 

 • Jos saat opiskelupaikan kevään 2024 yhteishaussa viimeistään 4.7.2024 ota paikka vastaan 11.7. klo 15 mennessä.
 • Jos saat opiskelupaikan 4.7.2024 jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä.
 • Saat paikan vastaanotosta vahvistusviestin sähköpostiisi.
 • Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. (ks. yhden opiskelupaikan säännös)

Huom! Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin.

Paikan vastaanoton jälkeen sinun tulee myös erikseen ilmoittautua yliopistoon. Myös ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolussa.

 

VARASIJOISTA

Hakukohteen varasijatiedossa näet aina parhaan jonosijan tiedon, valintatavoittain näet myös kunkin valintatapajonon varasijatilanteesi. Joissakin suosituimmissa hakukohteissa varasijojen määrä on rajoitettu ja rajaus astuu voimaan 4.7. paikkeilla. 

Varasijoilta valitaan hakijoita niin pitkään kunnes hakukohteen kiintiö on täyttynyt. Varasijoilta voidaan hyväksyä viimeisen kerran 6.8.2024 ja tämän jälkeen ei enää voi tulla hyväksytyksi. 

Todistusvalinnat

Todistusvalinnan tuloksesta ilmoitetaan viimeistään 27.5.2024. Jos sinulle tarjotaan tuolloin opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksessä ensimmäiselle asettamastasi hakukohteesta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti ilmoituksen saatuasi. 

Todistusvalinnassa käytetään varasijamenettelyä eli mikäli jäät todistusvalinnassa varasijalle, voit edelleen tulla hyväksytyksi, jos todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

  Jos tulet hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi toiseen tai sitä alempaan kohteeseesi, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan ennen kuin ensimmäiseksi asettamasi hakukohteen tulos on julkaistu. Ylemmän prioritettin hakukohteen kaikkien valintajonojen (ml. valintakoevalinta) tulee olla julkaistuna.

  • Jotta voisit vielä tulla hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi ylempään hakukohteeseen, sinun tulee osallistua kyseisen hakukohteen valintakokeeseen ja menestyä siinä saadaksesi opiskelupaikan valintakokeen perusteella.
  • Voit tulla myöhemmin valituksi todistuksen perusteella myös ylempään hakukohteeseesi, mikäli todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

  Keväällä 2024 IB- tai EB-tutkinnon suorittava:

  • Todistusvalinnan tuloksesi on ehdollinen koska se perustuu keskeneräisen IB- tai EB-tutkinnon ennakkoarvosanoihin.
  • Ehdollinen valinnan tulos tarkistetaan lopullisista tutkintoarvosanoista ja tulos voi muuttua: Hyväksytty voi muuttua varasijalle tai hylätyksi ja hylätty/varasijalla oleva hyväksytyksi
  • Tästä johtuen voit osallistua ylimmän hakukohteesi valintakokeeseen ja olla mukana myös valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä, vaikka olisit saanut ehdollisesti paikan todistusvalinnassa ko. hakukohteeseen.
  Ehdolliset valinnat, todistusten tarkistaminen yliopistossa

  Valinnan tuloksesi Opintopolussa on ehdollinen, jos valintasi perustuu keskeneräiseen tutkintoon tai sinut on valittu todistusvalinnassa sellaisella tutkinnolla, jota emme pysty varmentamaan käytössämme olevista rekistereistä. Tällaisia tutkintoja ovat mm. ulkomailla suoritetut korkeakoulututkinnot, ennen vuotta 1990 suoritetut ylioppilastutkinnot ja kansainväliset ylioppilastutkinnot. Sinun tulee näyttää meille alkuperäinen todistus tai voit hyödyntää joitakin eri järjestelmien tarjoamia palveluja. Lue alta määräajat todistusten toimittamiselle. Oikeustieteen, kauppatieteen ja dia-valinnan hakukohteiden osalta tarkistus tehdään toisessa yliopistossa ja niistä pyydetään tarvittaessa todistuksesi sinulta erikseen. 

  Mikäli et toimita alkuperäistä todistusta nähtäväksi, valinta on tapahtunut väärennettyjen todistusten perusteella tai niiden tiedot poikkeavat antamistasi tiedoista ratkaisevasti, yliopisto voi peruuttaa opiskelijavalintapäätöksen.

  Et voi ilmoittautua yliopistoon, mikäli valinnan tuloksesi on ehdollinen. Kun todistuksesi on tarkistettu, ehdollisuus poistetaan valinnan tuloksesta ja pääset ilmoittautumaan yliopistoon. Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2023.

   Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

   • Kun korkealoulututkintosi on suoritettu ulkomailla, sinun tulee toimia täällä kerrottujen maakohtaisten ohjeiden mukaan 31.8.2023 mennessä.

   Vaihtoehdot alkuperäisten todistusten toimittamiseen 31.8.2023 mennessä

   • Jos tiedot tutkinnosta tai opinnoista, joista todistusta vaaditaan, on nähtävissä Oma Opintopolussa, voit jakaa näkymän omiin suoritustietohisi meille linkin avulla. Lähetä linkki osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi. Linkki Oma Opintopolku –palveluun: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
   • Tule näyttämään alkuperäinen todistus yliopistolle. Ota silloin meihin yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi.
   • Lähetä meille tutkinnon antaneen oppilaitoksen tai maistraatin oikeaksi todistama kopio osoitteeseen Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto (huom! muut kopiot eivät kelpaa)
   • Pyydä tutkinnon antanutta oppilaitosta lähettämään kopio tutkintotodistuksesta suoraan meille osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi.
   • Jos olet suorittanut IB-tutkinnon, voit pyytää IB-organisaatiota jakamaan tutkintotietosi Turun yliopistolle IBIS-palvelussa.

   Yliopisto voi pyytää kaikilta hakijoilta tarvittaessa alkuperäisen todistuksen tai muun hakuasiakirjan katsottavaksi sen oikeellisuuden todentamiseksi.

   HUOM! Vuoden 1990 jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse milloinkaan toimittaa todistusta.

   --

   Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneet (IB- ja EB-tutkinnot)

   Hakukeväänä IB- tai EB-tutkintoa suorittavien on toimitettava tiedot valmistuneesta tutkinnosta Turun yliopistoon 11.7.2024 klo 15:00 mennessä. Hakukelpoisuutesi sekä todistusvalinnassa annetut pisteet tarkistetaan valmiin tutkinnon tietojen perusteella.

   IB-tutkinnot: Pyydä IB-organisaatiota jakamaan tutkintotietosi Turun yliopistolle IBIS-palvelussa. Turun yliopiston numero on 000182, University of Turku (Turun yliopisto). Voit myös lähettää kopion valmistuneen tutkinnon tiedoista sähköpostilla (hakijapalvelut@utu.fi) viimeistään 11.7.2024. Tällöin, jos tulet hyväksytyksi, sinun on myös toimitettava alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin elokuun loppuun mennessä (ks. lisätietoja yltä).

   EB-tutkinnot: Lähetä kopio valmiista tutkintotodistuksestasi osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi tai tuo se nähtäväksi hakijapalveluihin viimeistään 11.7.2024. Jos lähetät todistuksesi sähköpostilla ja jos tulet hyväksytyksi, sinun on myös toimitettava alkuperäinen tutkintotodistus nähtäväksi hakijapalveluihin myöhemmin (ks. lisätietoja yltä).

   Julkaistuja valintakokeita

   Julkaistuja valintakokeita löydät täältä.

   Yliopistoon ilmoittautuminen

   Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon Opintopolussa opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee myös toimittaa todistus lakisääteisestä poissaolostasi (esim. palvelukseenastumismääräys) osoitteeseen disco(at)utu.fi.

   Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta uudelle opiskelijalle on tällä sivulla.

   Yhden opiskelupaikan säännös
    
   Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
   • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
   • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
   • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
   • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
   Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
   Oikaisuvaatimuksen tekeminen
    
   Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseesi, voit osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisuvaatimuksen Turun yliopistolle 4.7.-18.7. klo 15.00 välisenä aikana. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään pyynnön puolestasi.
    
    
   Oikaisuvaatimus tehdään pääsääntöisesti siihen yliopistoon, jonka valinnan tulokseen haet oikaisua. Katso poikkeukset alta.
    
   Oikaisuvaatimus on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:
   • henkilö- ja yhteystiedot,
   • tiedekunta ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee,
   • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee,
   • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. 
   Lomake ohjaa sinua täyttämään kaikki tarpeelliset tiedot
   Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat (eli mm. kopio valintakoevastauksesta), joihin vetoat.
    
   Huom. Jos haet oikaisua useaan hakukohteeseen, täytä jokaisesta oma lomakkeensa. Saman kokeen useaan eri tehtävään riittää yksi lomake (tehtäväkohtia voi lisätä lomakkeelle useita).
    
   Kasvatusalojen avoin väylä: Lomakkeelta puuttuu näille oikea kohta, mutta voit valita hakukohteeksi siirtohaun vastaavan / lähinnä olevan kohteen ja kirjata perustelujen alkuun, että oikaisuvaatimus koskee avointa väylää.
    
   Varhaiskasvatuksen 1000+ -hakukohde: Lomakkeelta puuttuu oikea hakukohde, mutta voit valita hakukohteeksi tavallisen varhaiskasvatuksen hakukohteen (yhteishaun alta) ja kirjata perustelujen alkuun, että oikaisuvaatimus koskee 1000+-hakukohdetta.
    
   Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa on lisäksi eriteltävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin. Tarkempia ohjeita lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset.
    
   Lue aina myös muiden yhteisvalintojen ohjeet oikaisuvaatimuksen tekoon.

   -----

   Poikkeukset:

   Biologian yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Helsingin yliopistoon.

   Biolääketiede: oikaisupyyntö osoitetaan siihen yliopistoon, jossa valintakoe on suoritettu.

   Kasvatusalan yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Helsingin yliopistoon.

   Lääketieteelisten alojen yhtesivalinnassa oikaisuvaatimus lähetetään hakijan yhteisvalinnassa ylimmäksi hakutoivesijaksi asettaman hakukohteen yliopistoon, minkä tulokseen hakija hakee oikaisua. Oikaisuvaatimus toimitetaan vain tähän yhteen yliopistoon ja siihen tulee kirjata kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen hakija hakee oikaisua.

   Maantieteen yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Turun yliopistoon yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti kaikkien hakukohteiden osalta.

   Sosiaalityön yhteisvalinnan (kandi+maisteri ja maisteri) oikaisuvaatimukset lähetetään kaikki Itä-Suomen yliopistoon.