Edu opiskelijat sitaatit 57

Opiskelijavalinnan tulokset

Korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020 ja kaikki tulokset viimeistään 8.7.2020 Opintopolussa. Sinulle tarjotaan sitä hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää.

Jos saat opiskelupaikan, sinun on otettava se vastaan määräaikaan mennessä, muuten opiskelupaikka vapautuu muiden hakijoiden käyttöön.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan tulokset

 

Todistusvalintojen tulokset

Kun hakukohteeseen valitaan osa hakijoista suoraan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, todistusvalinnan tuloksesta ilmoitetaan viimeistään 27.5.2020. Jos sinulle tarjotaan tuolloin opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksessä ensimmäiselle asettamastasi hakukohteesta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti ilmoituksen saatuasi. 

Todistusvalinnassa käytetään varasijamenettelyä eli mikäli jäät todistusvalinnassa varasijalle 27.5.2020 mennessä, voit edelleen tulla hyväksytyksi, jos todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

Todistusvalinnan tulos voi olla ehdollinen siinä tapauksessa, että se perustuu keskeneräisen IB- tai EB-tutkinnon ennakkoarvosanoihin. Ehdollinen valinnan tulos tarkistetaan lopullisista tutkintoarvosanoista ja tulos voi muuttua: hyväksytty voi muuttua varasijalle tai hylätyksi, mikäli lopulliset arvosanat ovat alhaisemmat. Vastaavasti lopullisten arvosanojen ollessa ennakkoarviota paremmat, voi valinnan tulos muuttua varasijalta hyväksytyksi tai hylätystä varasijalle/hyväksytyksi. Todistusvalinnassa hakutoivejärjestyksessä ensimmäiseen hakukohteeseen ehdollisesti hyväksytty hakija voi näin ollen osallistua saman hakukohteen valintakokeeseen, ja olla mukana myös valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä. 

Jos tulet hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi toiseen tai sitä alempaan kohteeseesi, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan ennen kuin ensimmäiseksi asettamasi hakukohteen tulos on julkaistu. Jotta voisit vielä tulla hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi ylempään hakukohteeseen, sinun tulee osallistua kyseisen hakukohteen valintakokeeseen ja menestyä siinä saadaksesi opiskelupaikan valintakokeen perusteella. Voit tulla myöhemmin valituksi todistuksen perusteella myös ylempään hakukohteeseesi, mikäli todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Näet hakukohteidesi valinnan tilanteen ja tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa.

 • Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä erikseen www-sivuilla.
 • Jos sinut hyväksytään, saat siitä sähköpostiviestin.
 • Kaikille yhteishaun hakijoille lähetetään sähköpostiin tieto tuloskirjeestä, josta selviävät hakijan hyväksymispisteet ja pisterajat 8.7.2020 tilanteen mukaisena.

Voit ottaa yhteishaussa saamasi opiskelupaikan vastaan heti sen saatuasi, jos se on ensisijainen hakukohteesi. Muussa tapauksessa paikan vastaanotto on mahdollista vasta, kun myös prioriteettijärjestyksessä ylemmäksi asettamasi hakukohteen tulokset on julkaistu. Lue tarkemmin valinnan tuloksista Opintopolusta.

Erillishakujen (avoin väylä, siirtohaku) tulokset ovat myös nähtävissä Oma Opintopolussa ja lisäksi niistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse tai kirjeellä. Paikan vastaanotto tapahtuu myös Opintopolussa.

Kun saat opiskelupaikan, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.  Jos et tee näin, menetät tarjotun opiskelupaikan ja se vapautuu muiden hakijoiden käyttöön. 

 • Jos saat opiskelupaikan kevään 2020 yhteishaussa viimeistään 8.7.2020 ota paikka vastaan 15.7. klo 15 mennessä.
 • Jos saat opiskelupaikan 8.7.2020 jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä.
 • Saat paikan vastaanotosta vahvistusviestin sähköpostiisi.
 • Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. (ks. yhden opiskelupaikan säännös)

Huom! Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin.

Paikan vastaanoton jälkeen sinun tulee myös erikseen ilmoittautua yliopistoon. Myös ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolussa.

Yhden opiskelupaikan säännös
 
Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
Oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseesi, voit osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisuvaatimuksen Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään pyynnön puolestasi.
 
Oikaisuvaatimus on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:
 • henkilö- ja yhteystiedot,
 • tiedekunta ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee,
 • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee,
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat (eli mm. kopio valintakoevastauksesta), joihin vetoat.
 
Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa on lisäksi eriteltävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin. Tarkempia ohjeita lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset.
 
Oikaisuvaatimukset tulee lähettää joko sähköpostitse: hakijapalvelut(at)utu.fi
tai postitse/tuomalla: Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.
 

Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä hakijapalveluissa 22.7.2020 klo 15.00.

Sosiaalityön hakukohdetta koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava 22.7.2020 klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon ensisijaisesti skannattuna sähköisesti osoitteella tau@tuni.fi. Tiedostojen tulee olla asiakirjamuotoisia (esim. pdf tai docx). Postitse toimitettavat oikaisut tulee postittaa osoitteella Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, 33100 Tampere, päätalon infopiste, avoinna ark. klo 8-15).

Yliopistoon ilmoittautuminen

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon Opintopolussa opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee myös toimittaa todistus lakisääteisestä poissaolostasi (esim. palvelukseenastumismääräys) osoitteeseen disco(at)utu.fi viimeistään viikko ilmoittautumisajan päättymisen (31.8.) jälkeen.

Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta uudelle opiskelijalle on TÄLLÄ SIVULLA.

Valinnan perusteena olleiden todistusten tarkistaminen yliopistossa

Ennakkoarviolla hakeneet

Tänä keväänä IB- tai EB-tutkintoa suorittavien on liitettävä lopullinen tutkintotodistuksensa hakemuslomakkeelleen 15.7.2020 klo 15:00 mennessä. Valinnan tulos tarkistetaan lopullisten arvosanojen perusteella.

 • Oikeustieteen, kauppatieteen, tietotekniikan ja biotekniikan hakukohteiden osalta tarkistus tehdään toisessa yliopistossa ja niistä pyydetään tarvittaessa todistuksesi sinulta erikseen.
 • Hyväksytyn hakijan on myös toimitettava alkuperäinen tutkintotodistus nähtäväksi hakijapalveluihin.

Alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Jos olet hakenut ja valintasi on perustunut muuhun kuin vuoden 1990 jälkeen suoritettuun suomalaiseen ylioppilastutkintoon, yliopiston on varmistuttava valinnan perusteena olleiden todistusten tai opintosuoritusten oikeellisuudesta. Yliopisto selvittää hakemusliitteidesi oikeellisuutta käytössämme olevista rekistereistä. Mikäli emme saa tietoja tätä kautta, sinua pyydetään näyttämään alkuperäiset dokumentit hakemusasiakirjoistasi. Tällöin saat ohjeet sähköpostiisi kesän aikana. Mahdollisia tarkistettavia todistuksia ovat esim.

 • ammatilliset tutkintotodistukset
 • korkeakoulututkintojen opintosuoritusottteet
 • avoimen yliopistojen opintosuoritusotteet
 • IB-, EB, ja RP/DIA-tutkintodistukset

HUOM! Vuoden 1990 jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse milloinkaan toimittaa todistusta.

Mikäli et pyynnöstä huolimatta toimita alkuperäistä todistusta nähtäväksi, valinta on tapahtunut väärennettyjen todistusten perusteella tai niiden tiedot poikkeavat antamistasi tiedoista ratkaisevasti, yliopisto voi peruuttaa opiskelijavalintapäätöksen.