Edu opiskelijat sitaatit 57

Opiskelijavalinnan tulokset

Korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja kaikki tulokset viimeistään 9.7.2021 Opintopolussa. Sinulle tarjotaan sitä hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää.

Tarkista tästä kevään 2021 julkaistut tulokset.

Jos saat opiskelupaikan, sinun on otettava se vastaan määräaikaan mennessä, muuten opiskelupaikka vapautuu muiden hakijoiden käyttöön.

Todistusvalinnat

Kun hakukohteeseen valitaan osa hakijoista suoraan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, todistusvalinnan tuloksesta ilmoitetaan viimeistään 31.5.2021. Jos sinulle tarjotaan tuolloin opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksessä ensimmäiselle asettamastasi hakukohteesta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti ilmoituksen saatuasi. 

Todistusvalinnassa käytetään varasijamenettelyä eli mikäli jäät todistusvalinnassa varasijalle 31.5.2021 mennessä, voit edelleen tulla hyväksytyksi, jos todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

  Jos tulet hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi toiseen tai sitä alempaan kohteeseesi, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan ennen kuin ensimmäiseksi asettamasi hakukohteen tulos on julkaistu.

  • Jotta voisit vielä tulla hyväksytyksi hakutoivejärjestyksessäsi ylempään hakukohteeseen, sinun tulee osallistua kyseisen hakukohteen valintakokeeseen ja menestyä siinä saadaksesi opiskelupaikan valintakokeen perusteella.
  • Voit tulla myöhemmin valituksi todistuksen perusteella myös ylempään hakukohteeseesi, mikäli todistusvalinnassa paikkoja vapautuu.

  Keväällä 2021 IB- tai EB-tutkinnon suorittava:

  • Todistusvalinnan tuloksesi on ehdollinen koska se perustuu keskeneräisen IB- tai EB-tutkinnon ennakkoarvosanoihin
  • Ehdollinen valinnan tulos tarkistetaan lopullisista tutkintoarvosanoista ja tulos voi muuttua: Hyväksytty voi muuttua varasijalle tai hylätyksi ja hylätty/varasijalla oleva hyväksytyksi
  • Tästä johtuen voit osallistua ylimmän hakukohteesi valintakokeeseen ja olla mukana myös valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä, vaikka olisit saanut ehdollisesti paikan todistusvalinnassa ko. hakukohteeseen.
  Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

  Näet hakukohteidesi valinnan tilanteen ja tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä erikseen www-sivuilla.
  • Jos sinut hyväksytään, saat siitä sähköpostiviestin.
  • Kaikille yhteishaun hakijoille lähetetään sähköpostiin tieto tuloskirjeestä, josta selviävät hakijan hyväksymispisteet ja pisterajat 9.7.2021 tilanteen mukaisena.

  Voit ottaa yhteishaussa saamasi opiskelupaikan vastaan heti sen saatuasi, jos se on ensisijainen hakukohteesi. Muussa tapauksessa paikan vastaanotto on mahdollista vasta, kun myös prioriteettijärjestyksessä ylemmäksi asettamasi hakukohteen tulokset on julkaistu. Lue tarkemmin valinnan tuloksista Opintopolusta.

  Erillishakujen (avoin väylä, siirtohaku) tulokset ovat myös nähtävissä Oma Opintopolussa ja lisäksi niistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse tai kirjeellä. Paikan vastaanotto tapahtuu myös Opintopolussa.

  Kun saat opiskelupaikan, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.  Jos et tee näin, menetät tarjotun opiskelupaikan ja se vapautuu muiden hakijoiden käyttöön. 

  • Jos saat opiskelupaikan kevään 2021 yhteishaussa viimeistään 9.7.2021 ota paikka vastaan 16.7. klo 15 mennessä.
  • Jos saat opiskelupaikan 9.7.2021 jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä.
  • Saat paikan vastaanotosta vahvistusviestin sähköpostiisi.
  • Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. (ks. yhden opiskelupaikan säännös)

  Huom! Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin.

  Paikan vastaanoton jälkeen sinun tulee myös erikseen ilmoittautua yliopistoon. Myös ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolussa.

  Ehdolliset valinnat, todistusten tarkistaminen yliopistossa

  Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneet (IB- ja EB-tutkinnot)

  Tänä keväänä IB- tai EB-tutkintoa suorittavien on toimitettava lopullinen tutkintotodistuksensa Turun yliopistoon 16.7.2021 klo 15:00 mennessä. Valinnan tulos tarkistetaan lopullisten arvosanojen perusteella.

  • IB-tutkinnot: Pyydä IB-organisaatiota jakamaan tutkintotietosi Turun yliopistolle IBIS-palvelussa.
  • Voit myös lähettää kopion todistuksestasi sähköpostilla (hakijapalvelut@utu.fi). Tällöin, jos tulet hyväksytyksi, sinun on myös toimitettava alkuperäinen tutkintotodistus nähtäväksi hakijapalveluihin
  • Oikeustieteen, kauppatieteen ja dia-valinnan hakukohteiden osalta tarkistus tehdään toisessa yliopistossa ja niistä pyydetään tarvittaessa todistuksesi sinulta erikseen.

  Alkuperäisten todistusten tarkistaminen 31.8.2021 mennessä

  Valinnan tuloksesi Opintopolussa on ehdollinen, jos valintasi on perustunut sellaseen tutkintoon tai opintoihin, joita ei ole voitu todentaa käytössämme olevista rekistereistä. Ehdollisuus voi kohdistua hakukelpoisuuteen tai kielitaidon osoittamiseen. Sinun tulee näyttää meille alkuperäinen todistus tai voit hyödyntää joitakin eri järjestelmien tarjoamia palveluja.

  Vaihtoehdot ovat:

  • Jos tiedot tutkinnosta tai opinnoista, joista todistusta vaaditaan, on nähtävissä Oma Opintopolussa, voit jakaa näkymän omiin suoritustietohisi meille linkin avulla. Lähetä linkki osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi. Linkki Oma Opintopolku –palveluun: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
  • Tule näyttämään alkuperäisen todistuksen yliopistolle. Ota silloin meihin yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi. Tällä hetkellä palvelupisteemme ei ole avoinna, mutta voimme sopia henkilökohtaisia tapaamisaikoja. Jos sinut on hyväksytty Rauman opettajankoulutuslaitokselle, voit näyttää todistuksesi myös siellä 26.7. alkaen. Tämä on mahdollista sopimalla tapaamisaika lähettämällä viestin osoitteeseen oporauma@utu.fi.
  • Lähetä meille tutkinnon antaneen oppilaitoksen tai maistraatin oikeaksi todistama kopio osoitteeseen Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto (huom! muut kopiot eivät kelpaa)
  • Pyydä tutkinnon antanutta oppilaitosta lähettämään kopio tutkintotodistuksesta suoraan meille osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi.
  • Jos olet suorittanut IB-tutkinnon, voit pyytää IB-organisaatiota jakamaan tutkintotietosi Turun yliopistolle IBIS-palvelussa.
  • Jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla, katso ohjeet todistusten toimittamiseen englanninkielisiltä sivuiltamme.

  Kun tiedot on tarkistettu, ehdollisuus poistetaan valinnan tuloksesta ja pääset ilmoittautumaan yliopistoon. Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021, joten toimita todistuksesi hyvissä ajoin ennen tätä.

  Tyypillisimmät todistukset, jotka liittyvät ehdollisuuteen:

  • ennen vuotta 1990 suoritetut ylioppilastutkintotodistukset
  • ammatilliset tutkintotodistukset
  • IB-, EB, ja RP/DIA-tutkintodistukset
  • kielitaidon osalta peruskoulun päättötodistukset, kielitutkintojen todistukset

  HUOM! Vuoden 1990 jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse milloinkaan toimittaa todistusta.

  Mikäli et toimita alkuperäistä todistusta nähtäväksi, valinta on tapahtunut väärennettyjen todistusten perusteella tai niiden tiedot poikkeavat antamistasi tiedoista ratkaisevasti, yliopisto voi peruuttaa opiskelijavalintapäätöksen.

   

  Julkaistuja valintakokeita

  Julkaistuja valintakokeita löydät täältä.

  Yliopistoon ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon Opintopolussa opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee myös toimittaa todistus lakisääteisestä poissaolostasi (esim. palvelukseenastumismääräys) osoitteeseen disco(at)utu.fi.

  Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta uudelle opiskelijalle on tällä sivulla.

  Yhden opiskelupaikan säännös
   
  Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
  Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
  Oikaisuvaatimuksen tekeminen
   
  Oikaisuvaatimukset tulee lähettää Turun yliopiston sähköisen lomakkeen kautta 23.7.2021 klo 15.00 mennessä.
   
  Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseesi, voit osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisuvaatimuksen Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (10.-23.7.2021). Voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään pyynnön puolestasi.
   
  Oikaisuvaatimus tehdään pääsääntöisesti siihen yliopistoon, jonka valinnan tulokseen haet oikaisua. Katso poikkeukset alta.
   
  Oikaisuvaatimus on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:
  • henkilö- ja yhteystiedot,
  • tiedekunta ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee,
  • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee,
  • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. 
  Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat (eli mm. kopio valintakoevastauksesta), joihin vetoat.
   
  Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa on lisäksi eriteltävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin. Tarkempia ohjeita lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset.
   
  Lue aina myös muiden yhteisvalintojen ohjeet oikaisuvaatimuksen tekoon.
   
  Oikaisuvaatimukset tulee lähettää Turun yliopiston sähköisen lomakkeen kautta.
   
  Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä hakijapalveluissa 23.7.2021 klo 15.00.

  -----

  Poikkeukset:

  Biologian yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Jyväskylän yliopistoon.

  Biolääketiede: oikaisupyyntö osoitetaan siihen yliopistoon, jossa valintakoe on suoritettu.

  Kasvatusalan yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Helsingin yliopistoon.

  Lääketieteelisten alojen yhtesivalinnassa oikaisuvaatimus lähetetään hakijan yhteisvalinnassa ylimmäksi hakutoivesijaksi asettaman hakukohteen yliopistoon, minkä tulokseen hakija hakee oikaisua. Oikaisuvaatimus toimitetaan vain tähän yhteen yliopistoon ja siihen tulee kirjata kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen hakija hakee oikaisua.

  Maantieteen yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan Turun yliopistoon yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti kaikkien hakukohteiden osalta.

  Sosiaalityön yhteisvalinnan oikaisuvaatimukset lähetetään kaikki Tampereen yliopistoon.