Edu opiskelijat sitaatit 57

Opiskelijavalinnan tulokset

Korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 Opintopolussa. Sinulle tarjotaan sitä hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää. Jos saat opiskelupaikan, sinun on otettava se vastaan määräaikaan mennessä, muuten opiskelupaikka vapautuu muiden hakijoiden käyttöön.

Todistusvalintojen tulokset

Biotekniika ja tietotekniikka (DIA-valinta)
Todistuksen perusteella hyväksyttävissä olevien tulokset julkaistaan pe 24.5.2019 klo 15.00.

Kauppatieteet Turku, Kauppatieteet Pori
Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ke 29.5.2019. Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistein.

Matematiikka ja tilastotiede, fysikaaliset tieteet, kemia
Tulosten julkaisulle ei ole ennalta ilmoitettua päivämäärää. Tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään viikolla 25 (17.-21.6.).

Oikeustiede, biolääketiede, tietojenkäsittelytiede, kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma sekä kaikki maisterihaun hakukohteet
Näiden hakukohteiden tulokset julkaistaan yhteishaun valtakunnallisen aikataulun mukaisesti viimeistään 28.6.2019.

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Näet hakukohteidesi valinnan tilanteen ja tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa.

 • Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä erikseen www-sivuilla.
 • Jos sinut hyväksytään, saat siitä erikseen sähköpostin.
 • Kaikille yhteishaun hakijoille lähetetään sähköpostilla tuloskirje, josta selviävät hakijan hyväksymispisteet ja pisterajat 28.6.2019 tilanteen mukaisena.

Voit ottaa yhteishaussa saamasi opiskelupaikan vastaan heti, jos se on ensisijainen hakukohteesi. Muussa tapauksessa paikan vastaanotto on mahdollista vasta, kun kaikki tulokset on julkaistu. Lue tarkemmin valinnan tuloksista Opintopolusta.

Erillishakujen (avoin väylä, siirtohaku) tulokset ovat myös nähtävissä Oma Opintopolussa ja lisäksi niistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse tai kirjeellä. Paikan vastaanotto tapahtuu myös Opintopolussa.

Kun saat opiskelupaikan, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.  Jos et tee näin, menetät tarjotun opiskelupaikan ja se vapautuu muiden hakijoiden käyttöön. 

 • Jos saat opiskelupaikan kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 28.6.2019 ota paikka vastaan 8.7. klo 15 mennessä.
 • Jos saat opiskelupaikan 28.6.2019 jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä.
 • Saat paikan vastaanotosta vahvistusviestin sähköpostiisi.
 • Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. (ks. yhden opiskelupaikan säännös)

Huom! Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin.

Paikan vastaanoton jälkeen sinun tulee myös erikseen ilmoittautua yliopistoon. Myös ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolussa.

Yhden opiskelupaikan säännös
 
Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
Oikaisupyynnön tekeminen
Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseesi, voit osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään pyynnön puolestasi.
 
Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:
 • henkilö- ja yhteystiedot,
 • tiedekunta ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee,
 • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee,
 • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. 
Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat (eli mm. kopio valintakoevastauksesta), joihin vetoat.
 
Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetussa oikaisupyynnössä on lisäksi eriteltävä, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai arvostelu ei ole perustunut lukion biologian, fysiikan tai kemian pakollisten ja syventävien kurssien ainesisältöihin ja/tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin ja vastausohjeisiin. Tarkempia ohjeita lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnan-tulokset.
 
Oikaisupyynnöt tulee lähettää joko sähköpostitse: hakijapalvelut(at)utu.fi
tai postitse/tuomalla: Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.
 
Oikaisupyyntöjen tulee olla perillä hakijapalveluissa 12.7.2019 klo 15.00.

 

Poikkeukset oikaisypyynnön toimittamiseen

Joidenkin Turun yliopiston hakukohteiden oikaisupyynnöt lähetetään alakohtaisista yhteisvalinnoista johtuen eri osoitteisiin:

 • Sosiaalityö: Oikaisupyynnöt toimitetaan Tampereen yliopiston kirjaamoon 12.7.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus).