Uuden perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

Huom! Peppi-järjestelmän käyttö laajenee Turun yliopistossa kesällä 2021. Uusi Peppi-opintotietojärjestelmä korvaa kesällä 2021 nykyisistä Turun yliopiston järjestelmistä Nettiopsun, Opsun, hops-järjestelmän, avoimen yliopiston Nettiopsun ja Rekan, jotka poistuvat käytöstä 24.6.2021 alkaen. Turun yliopiston opintorekisteri on näin ollen kiinni 24.6.–1.8.2021.

Pepin opetussuunnitelma- ja opetusohjelmaosio, opinto-opas ja Lukkarikone toimivat kuitenkin opintorekisterin ollessa kiinni. Lue lisää poikkeusaikatauluista!

---

Tietojärjestelmävaihdoksen vuoksi pääsemme kirjaamaan uusia opiskeluoikeuksia vasta aivan heinäkuun lopussa 2021. Vasta opiskeluoikeuden kirjaamisen jälkeen on saatavissa kirjoillaolotodistus läsnäolevaksi ilmoittautumisesta! Tiedekunnan päätös opiskeluoikeuden myöntämiestä riittää monessa tapauksessa todistukseksi opiskelijana olosta.

 • 2.8.2021: Uusia opiskeluoikeuksia on päästy kirjaamaan Peppiin. Ensimmäiset tiedotteet opiskelijoille lähetetään maanantaina 2.8.2021. Opiskelijakortin tilaus tai käyttäjätunnuksen aktivointi ei ole vielä mahdollista! Näiden aikataulu päivitetään tälle sivulle tällä viikolla.

---

Huom! Nyt Covid19 -poikkeustilanteessa mitään dokumentteja ei voi tuoda paikan päälle eikä myöskään kannata postittaa, koska henkilökunta on määrätty etätöihin. Olethan yhteydessä sähköpostilla disco"at"utu.fi. Utu-sähköpostista lähettämällä postit ja tarvittavat dokumentit voi lähettää tietoturvallisesti. Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

---

Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Perustutkintoja ovat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).

Noudata opiskelupaikan vastaanotosta annettuja ohjeita ja aikataulua! Voit ilmoittautua yliopistoon vasta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta, kun opiskeluoikeutesi ja lukuvuosi-ilmoittautumisesi on merkitty opintorekisteriin.

Ilmoittaudu yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

Ilmoittautumisaika

Kaikkien perus- tai jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua vuosittain yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi.

Uusi lukuvuosi alkaa 1.8.

 • Turun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.-31.8. (katso alta kesän 2021 poikkeusaikataulut).
 • Vain kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1. Kevään ilmoittautumisaika koskee opiskelijoita, jotka ovat ensin ilmoittautuneet pelkästään syyslukukaudeksi, ja jotka ilmoittautuvat erikseen kevätlukukaudeksi.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua.
 • Ilmoittautua ei voi myöskään takautuvasti jo päättyneille lukukausille.

Huomaa poikkeusaikataulut kesällä 2021!

 • Siirrymme kesällä 2021 uuden opiskelijatietojärjestelmän käyttöön. Tämä aiheuttaa katkoja palveluissa.
 • Uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saaneet voivat ilmoittautua Oili-ilmoittautumispalvelussa jo 17.5.2021. Ilmoittautuminen Oilissa on mahdollista 31.8.2021 saakka.
  • Uusia opiskeluoikeuksia pääsemme kirjaamaan kuitenkin vasta heinäkuun lopulla, kun uusi tietojärjestelmä on saatu käyttöön.
 • Lähetämme opiskelijakeskus Discosta sähköpostia, kun uusi opiskeluoikeus on kirjattu järjestelmään!

Lue myös yleiset ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen tehdään maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

 • Maksu maksetaan Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa.
 • Uusia opiskeluoikeuksia pääsemme kirjaamaan vasta heinäkuun lopulla, kun uusi tietojärjestelmä on saatu käyttöön.
 • Lähetämme opiskelijakeskus Discosta sähköpostia, kun uusi opiskeluoikeus on kirjattu järjestelmään!
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Olitko jo ehtinyt ilmoittautumaan yliopistoon?

 • Mikäli olet jo ehtinyt ilmoittautumaan läsnäolevaksi opiskelijaksi Turun yliopistoon lukuvuodeksi 2021-2022, ja saat nyt uuden opiskeluoikeuden, ilmoittaudu silti Oili-ilmoittautumispalvelussa. Näin uusi opiskeluoikeus kirjautuu sinulle nopeammin.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei peritä kahteen kertaan, vaan Oili-ilmoittautumispalvelu tunnistaa jo maksamasi summan.

Tarvitset käyttäjätunnusta ja opintorekisterin käyttöä heti opintojen alkaessa, joten Ilmoittautuminen on syytä tehdä vähintään viikkoa ennen opintojen aloittamista. Näin ehdit aktivoimaan käyttäjätunnuksesi sekä esim. ilmoittautumaan kursseille Pepissä.

Läsnäoleva perustutkinto-opiskelija: muista maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle (lukukausittain)

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

 • Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 
 • Mm. saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tullut voimaan 1.1.2021. 

 • Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei enää pidä sisällään terveydenhoitomaksua.
 • Terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain.
 • Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

 • Maksu on maksettava, vaikka et käyttäisikään YTHS:n palveluja.
 • Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa.
 • Eräpäivät:
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelan asiointipalvelussa.

---

Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja palveluverkosta voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle ainoastaan laissa määrätyistä syistä:

 • Lakiperusteiset poissaolon syyt ja niihin liittyvien dokumenttien toimittaminen on kerrottu tämän sivun seuraavassa osiossa.
 • Lukuvuonna 2021-2022 poissaolevaksi voi ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna, jos yliopistossa  tutkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä (HE 91/2021 vp)

Ilmoittautuminen poissaolevaksi edellyttää ilmoittautumisen lisäksi poissaolodokumenttien toimittamisen

 • Ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa.
 • Ilmoittautumisen lisäksi sinun tulee toimittaa tarvittavat poissaolodokumentit opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana eli 31.8.2021 mennessä.
 • Opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautuminen kirjataan opintorekisteriin vasta, kun ilmoittautuminen on tehty ja poissaolodokumentit toimitettu.
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Huomioitavaa

 • Poissaolosäädös koskee myös siirtohaussa uuden opiskeluoikeuden saaneita hakijoita.
 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi uuteen opiskeluoikeuteen vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.
 • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.
 • Voit muuttaa kevätlukukauden läsnäolon poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, edellyttäen että sinulla on lakiperusteinen syy, eikä sinulla ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa Turun yliopistossa kyseiseltä kevätlukukaudelta.
Poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan määrätyistä syistä (lueteltu alla)

Voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn seuraavilla asiakirjoilla:

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

 • palvelukseenastumismääräys

2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

 • sairauspäivärahapäätös tai kuntoutuspäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
 • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

4. covid-19-epidemiaan liittyvä viranomaismääräys tai muu epidemiaan liittyvä painava syy (väliaikainen syy lukuvuodeksi 2021-2022)

 • Lukuvuonna 2021-2022 poissaolevaksi voi ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna, jos yliopistossa tutkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä (HE 91/2021 vp). Tällaisesta syystä voi ilmoittaa sähköpostilla opiskelijakeskus Dsicoon (disco@utu.fi) tai hakijapalveluihin (hakijapalvelut@utu.fi).

Poissaolodokumenttien toimittaminen

 • Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.
 • Dokumentit voi toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai asioimalla opiskelijakeskus Discossa. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisaikana 31.8.2021 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Mikäli tämä osuu viikonlopuksi, dokumenttien palautuspäivän määräaika on seuraavan viikon maanantaina
 • Jos et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi (ks. ohjeet uudelleen ilmoittautumisesta). Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.
Oletko ollut jo aiemmin Turun yliopistossa opiskelijana?

Ota opiskeluipaikka vastaan ja Ilmoittaudu Oma opintopolku -palvelussa, vaikka olisit ennestään kirjoilla Turun yliopistossa.

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksukohdassa huomioidaan, oletko jo maksanut jäsenmaksun lukuvuodeksi 2021-2022, eikä maksua peritä kahta kertaa (tietojen siirrossa on muutaman päivän viive).
 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.  Lue myös edeltä ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumiselle ja dokumettien toimittamiselle.

Jos aiemmin myönnetty opiskeluoikeus on edelleen voimassa, näkyy se sinulla Nettiopsussa/Pepissä.

 • Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti. Tämä on mahdollista Oili-ilmoittautumispalvelussa 2.8.2021 alkaen.
 • Tällöin voit ilmoittautua läsnäolevaksi yhteen opiskeluoikeuteen ja poissaolevaksi toiseen.
 • Ilmoittautumatta jättäminen kuluttaa kyseisen opiskeluoikeuden läsnäoloaikaa.
 • Jos jätät ilmoittautumatta johonkin tutkinto-oikeuteesi ja haluat ilmoittautua siihen ilmoittautumisajan päätyttyä tai lukuvsuoi-ilmoittautumisiin tulleen katkon jälkeen, sinulta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (vaikka siis olisit ilmoittautunut läsnä/poissaolevaksi johonkin toiseen opiskeluoikeuteesi). 

Kysy tarvittaessa lisätietoa opiskelijakeskus Discosta. 

 • Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Utu-sähkpostiosoitteesta lähetetty viesti kulkee tietoturvallisesti.