Uuden perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

Perustutkintoja ovat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).

Noudata opiskelupaikan vastaanotosta annettuja ohjeita ja aikataulua! Voit ilmoittautua yliopistoon vasta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta, kun opiskeluoikeutesi ja lukuvuosi-ilmoittautumisesi on merkitty opintorekisteriin.

Ilmoittaudu yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

Ilmoittautumisaika

Kaikkien perus- tai jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua vuosittain yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi.

Uusi lukuvuosi alkaa 1.8.

 • Turun yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.-31.8. Uudet tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua jo 15.5.2024 alkaen.
 • Vain kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1. Kevään ilmoittautumisaika koskee opiskelijoita, jotka ovat ensin ilmoittautuneet pelkästään syyslukukaudeksi, ja jotka ilmoittautuvat erikseen kevätlukukaudeksi.
 • Ilmoittautumisajan päättymispäivän osuessa viikonloppuun, voi ilmoittautumisen hoitaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä päättymispäivän jälkeen. 
 • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua.
 • Ilmoittautua ei voi myöskään takautuvasti jo päättyneille lukukausille.

Lähetämme opiskelijakeskus Discosta sähköpostia, kun uusi opiskeluoikeus on kirjattu järjestelmään!

Lue myös yleiset ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen tehdään maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

 • Maksu maksetaan Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa.
 • Lähetämme opiskelijakeskus Discosta sähköpostia, kun uusi opiskeluoikeus on kirjattu opintorekisteriin, Peppiin.
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä sähköpostitse opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Olitko jo ehtinyt ilmoittautumaan yliopistoon?

 • Mikäli olet jo ehtinyt ilmoittautumaan läsnäolevaksi opiskelijaksi Turun yliopistoon lukuvuodeksi 2024-2025, ja saat nyt uuden opiskeluoikeuden, ilmoittaudu silti Oili-ilmoittautumispalvelussa. Näin uusi opiskeluoikeus kirjautuu sinulle nopeammin.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei peritä kahteen kertaan, vaan Oili-ilmoittautumispalvelu tunnistaa jo maksamasi summan. Tiedon siirtymisessä on muutaman arkipäivän viive. Mikäli olet vasta pari päivää aiemmin ilmoittautunut toiselle opinto-oikeudellesi, odota vielä pari päivää, jotta TYYn jäsenmaksutieto on välittynyt myös uudelle opinto-oikeudellesi ja pääset ilmoittautumaan maksamatta jäsenmaksua. 

Tarvitset käyttäjätunnusta ja opintorekisterin käyttöä heti opintojen alkaessa, joten ilmoittautuminen on syytä tehdä vähintään viikkoa ennen opintojen aloittamista. Näin ehdit aktivoimaan käyttäjätunnuksesi sekä esim. ilmoittautumaan kursseille Pepissä.

Läsnäoleva perustutkinto-opiskelija: muista maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle (lukukausittain)

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

 • Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 
 • Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Lue lisää: Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan? 
 • Mm. saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tullut voimaan 1.1.2021. 

 • Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei enää pidä sisällään terveydenhoitomaksua.
 • Terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain.
 • Maksu on 36,80 euroa lukukaudessa vuonna 2024.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

 • Maksu on maksettava, vaikka et käyttäisikään YTHS:n palveluja.
 • Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa.
 • Eräpäivät:
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 15.3., jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi viimeistään 31.1. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 15.11., jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi viimeistään 30.9. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelan asiointipalvelussa.

---

Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja palveluverkosta voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle ainoastaan laissa määrätyistä syistä:

 • Lakiperusteiset poissaolon syyt ja niihin liittyvien dokumenttien toimittaminen on kerrottu tämän sivun seuraavassa osiossa.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi edellyttää ilmoittautumisen lisäksi poissaolodokumenttien toimittamisen

 • Ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa.
 • Ilmoittautumisen lisäksi sinun tulee toimittaa tarvittavat poissaolodokumentit opiskelijakeskus Discoon ilmoittautumisaikana (ks. yllä "Ilmoittautumisaika").
 • Opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautuminen kirjataan opintorekisteriin vasta, kun ilmoittautuminen on tehty ja poissaolodokumentit toimitettu.
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Huomioitavaa

 • Poissaolosäädös koskee myös siirtohaussa uuden opiskeluoikeuden saaneita hakijoita.
 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi uuteen opiskeluoikeuteen vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.
 • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai vanhempainvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.
 • Voit muuttaa kevätlukukauden läsnäolon poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, edellyttäen että sinulla on lakiperusteinen syy, eikä sinulla ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa Turun yliopistossa kyseiseltä kevätlukukaudelta. Vastaavasti syyslukukauden läsnäolon voi muutta poissaoloksi vain syyslukukauden ilmoittautumisaikana.
Poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan määrätyistä syistä (lueteltu alla)

Voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn seuraavilla asiakirjoilla:

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

 • palveluksen aloittamismääräys

2. tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai (14.1.2022/52);

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

 • sairauspäivärahapäätös tai kuntoutuspäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
 • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

 

Poissaolodokumenttien toimittaminen

 

 • Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.
 • Dokumentit voi toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai asioimalla opiskelijakeskus Discossa. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisaikana, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Mikäli tämä osuu viikonlopuksi, dokumenttien palautuspäivän määräaika on seuraavan viikon maanantaina.
 • Jos et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi (ks. ohjeet uudelleen ilmoittautumisesta UTUn ilmoittautumissivulla). Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.
Oletko ollut jo aiemmin Turun yliopistossa opiskelijana?

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu Oma opintopolku -palvelussa, vaikka olisit ennestään kirjoilla Turun yliopistossa.

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksukohdassa huomioidaan, oletko jo maksanut jäsenmaksun lukuvuodeksi 2024-2025, eikä maksua peritä kahta kertaa (tietojen siirrossa on muutaman päivän viive).

Jos aiemmin myönnetty opiskeluoikeus on edelleen voimassa, näkyy se sinulla Pepissä.

 • Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään opiskeluoikeuskohtaisesti.
 • Tällöin voit ilmoittautua läsnäolevaksi yhteen opiskeluoikeuteen ja poissaolevaksi toiseen. Muista, että voit ilmoittautua poissaolevaksi uuteen tutkinto-oikeuteen vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.  Lue myös edeltä ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumiselle ja dokumettien toimittamiselle.
 • Ilmoittautumatta jättäminen kuluttaa kyseisen opiskeluoikeuden läsnäoloaikaa.
 • Jos jätät ilmoittautumatta johonkin tutkinto-oikeuteesi ja haluat ilmoittautua siihen ilmoittautumisajan päätyttyä tai lukuvuosi-ilmoittautumisiin tulleen katkon jälkeen, sinulta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (vaikka siis olisit ilmoittautunut läsnä/poissaolevaksi johonkin toiseen opiskeluoikeuteesi). 

Kysy tarvittaessa lisätietoa opiskelijakeskus Discosta. 

 • Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Utu-sähköpostiosoitteesta lähetetty viesti kulkee tietoturvallisesti.