Uuden perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

HUOM! NYT POIKKEUSTILANTEESSA DOKUMENTTEJA EI VOI TUODA PAIKAN PÄÄLLE EIKÄ MYÖSKÄÄN KANNATA POSTITTAA, KOSKA HENKILÖKUNTA ON MÄÄRÄTTY ETÄTÖIHIN. Olethan yhteydessä sähköpostilla disco"at"utu.fi. Utu-sähköpostista lähettämällä postit ja tarvittavat dokumentit voi lähettää tietoturvallisesti.

---

Perustutkintoja ovat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).

Noudata opiskelupaikan vastaanotosta annettuja ohjeita ja aikataulua! Voit ilmoittautua yliopistoon vasta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta, kun opiskeluoikeutesi ja lukuvuosi-ilmoittautumisesi on merkitty opintorekisteriin.

Ilmoittaudu yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

Ilmoittautumisaika

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuosittain ja ilmoittautuminen tehdään kerralla koko lukuvuodeksi. Uusi lukuvuosi alkaa 1.8. Ilmoittautua voi joko läsnä- tai poissaolevaksi.

 • Koko lukuvuoden osalta ilmoittautumisaika on 1.6.-31.8.
 • Keväällä alkavissa opiskeluoikeuksissa ilmoittautumisaika on 1.12.-15.1.

Lue myös yleiset ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta, kun opiskeluoikeutesi ja lukuvuosi-ilmoittautumisesi on merkitty opintorekisteriin.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen tehdään maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

 • Maksu maksetaan Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa. Lukuvuonna 2020-2021 jäsenmaksu on 81.50 euroa.
 • Syyslukukauden 2020 jäsenmaksu sisältää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) maksun.
 • Kevätlukukauden 2021 jäsenmaksu ei enää sisällä YTHS-maksua - se maksetaan erikseen Kelalle!
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Olitko jo ehtinyt ilmoittautumaan yliopistoon?

 • Mikäli olet jo ehtinyt ilmoittautumaan läsnäolevaksi opiskelijaksi Turun yliopistoon lukuvuodeksi 2020-2021, ja saat nyt uuden opiskeluoikeuden, ilmoittaudu silti Oili-ilmoittautumispalvelussa. Näin uusi opiskeluoikeus kirjautuu sinulle Nettiopsuun nopeammin.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei peritä kahteen kertaan, vaan Oili-ilmoittautumispalvelu tunnistaa jo maksamasi summan.

Tarvitset käyttäjätunnusta ja Nettiopsua heti opintojen alkaessa, joten Ilmoittautuminen on syytä tehdä vähintään viikkoa ennen opintojen aloittamista. Näin ehdit aktivoimaan käyttäjätunnuksesi sekä esim. ilmoittautumaan kursseille Nettiopsussa.

YTHS-maksu maksetaan suoraan Kelalle 1.1.2021 alkaen (maksua ei enää kerätä jäsenmaksun yhteydessä)

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. 

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

 • Maksuvelvollisia ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

Ensimmäisen kerran korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen.

 • Yliopisto-opiskelijat maksavat vielä syyslukukauden 2020 terveydenhoitomaksun ylioppilaskunnalle jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Kevätlukukauden 2021 korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle ainoastaan laissa määrätyistä syistä:

 • Lakiperusteiset poissaolon syyt ja niihin liittyvien dokumenttien toimittaminen on kerrottu tämän sivun seuraavassa osiossa

Ilmoittautuminen poissaolevaksi edellyttää ilmoittautumisen lisäksi poissaolodokumenttien toimittamisen

 • Ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku-sivujen kautta Oili -ilmoittautumispalvelussa.
 • Ilmoittautumisen lisäksi sinun tulee toimittaa tarvittavat poissaolodokumentit opiskelijakeskus Discoon.
 • Opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautuminen kirjataan opintorekisteriin vasta, kun ilmoittautuminen on tehty ja poissaolodokumentit toimitettu.
 • Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, olethan yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi henkilötunnuksesi.

Huomioitavaa

 • Poissaolosäädös koskee myös siirtohaussa uuden opiskeluoikeuden saaneita hakijoita.
 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.
 • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.
 • Voit muuttaa kevätlukukauden läsnäolon poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, edellyttäen että sinulla on lakiperusteinen syy, eikä sinulla ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa Turun yliopistossa kyseiseltä kevätlukukaudelta.
Poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain 558/2009, 39 §:n mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan määrätyistä syistä (lueteltu alla)

Voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn seuraavilla asiakirjoilla:

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

 • palvelukseenastumismääräys

2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

 • sairauspäivärahapäätös tai kuntoutuspäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
 • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Poissaolodokumenttien toimittaminen

 • Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.
 • Dokumentit voi toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai asioimalla opiskelijakeskus Discossa. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Mikäli tämä osuu viikonlopuksi, dokumenttien palautuspäivän määräaika on seuraavan viikon maanantaina
 • Jos et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi (ks. ohjeet uudelleen ilmoittautumisesta). Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.
Oletko ollut jo aiemmin Turun yliopistossa opiskelijana?

Ota opiskeluipaikka vastaan ja Ilmoittaudu Oma opintopolku -palvelussa, vaikka olisit ennestään kirjoilla Turun yliopistossa.

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksukohdassa huomioidaan, oletko jo maksanut jäsenmaksun lukuvuodeksi 2020-2021, eikä maksua peritä kahta kertaa (tietojen siirrossa on muutaman päivän viive).
 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy. Lue myös edeltä ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumiselle ja dokumettien toimittamiselle.

Jos olet aikaisemminkin ollut kirjoilla Turun yliopistossa, aiempi opiskelijanumerosi säilyy sinulla edelleen.

Jos aiemmin myönnetty opiskeluoikeus on edelleen voimassa, näkyy se sinulla Nettiopsussa.

 • Mikäli et tällä hetkellä jatka opintojasi siinä, voidaan se merkitä ei-voimassaolevaksi (opintoaika kuluu kuitenkin myös ei-voimassaolevassa opiskeluoikeudessa, koska lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään yliopistoon, ei yksittäiseen opiskeluoikeuteen).

Kysy tarvittaessa lisätietoa opiskelijakeskus Discosta. 

 • Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Utu-sähkpostiosoitteesta lähetetty viesti kulkee tietoturvallisesti.
Hyväksyttiinkö sinut suoraan maisterivaiheeseen?

Suoraan maisterivaiheeseen hyväksytyille opiskelijoille merkitään opintorekisteriin opiskelijavalintaan vaikuttanut aiempi korkeakoulu- tai muu tutkinto.

 • Tämä tieto päivitetään opintorekisteriin syksyn aikana.
 • Mahdollisia muita suoritettuja tutkintoja ei kirjata Turun yliopiston opintorekisteriin.