Kieli- ja viestintäopintojen keskus: Get Inspired by Languages

Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Kieli- ja viestintäopintojen keskus on Turun yliopiston erillinen laitos, joka vastaa yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvista kieli-, viestintä- ja liikeviestinnän opinnoista sekä järjestää muuta kielten ja viestinnän opetusta yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

​Eri tiedekuntien tutkintovaatimuksiin kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintojen keskus järjestää alkeis-, jatko- ja täydennyskursseja tärkeimmissä eurooppalaisissa kielissä ja myös muissa kielissä sekä ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettuja Finnish as a Foreign Language (suomi vieraana kielenä) -kursseja.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opetuksen ja muun toiminnan tarkoituksena on kehittää yliopiston opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden kotimaisten ja vieraiden kielten taitoa ja viestintätaitoja sekä luoda edellytyksiä erilaisten kulttuurien ymmärtämiselle ja yliopiston kansainvälistymiselle.

Turun yliopiston opiskelijoille suunnatut kieli- ja viestintäopintoja koskevat tiedot ja ohjeet löytyvät kieli- ja viestintäopintojen keskuksen intranet-sivuilta, jonne pääsee omalla UTU-tunnuksella ja -salasanalla.

 

Get inspired
by languages