Tervetuloa 2digi2-verkkosivustolle - neuvoja, resursseja ja materiaaleja opetukseen digitaalisessa ympäristössä

18.01.2024

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa uuden 2digi2-sivuston avaamisesta. 2digi2 on ollut kaksivuotinen hanke, 2022-2023, johon osallistui opettajia ja henkilökuntaa 13 kielikeskuksesta eri puolilta Suomea. Olemme luoneet laajoja resursseja, jotka auttavat opettajia navigoimaan nopeasti muuttuvassa digitaalisessa opetusympäristössä. Materiaalit löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja hankkeessa on neljä pääteemaa.

https://2digi2.languages.fi/

Materiaalit löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja hankkeessa on neljä pääteemaa.

Opiskelijamme tarvitsevat uusia oppimistavoitteita digitaaliaikaa varten. 2digi2 antaa resursseja, joita voit käyttää suoraan työssäsi. Olemme keränneet kolmella kielellä valmiin listan digiajan oppimistavoitteista, haastetelleet opiskelijoita ja keränneet ideoita haastetteluista sekä tehneet sarjan lyhyitä videoita, joissa pedagoginen asiantuntija, professori Minna Huotilainen antaa käytännön neuvoja opiskelijoiden aivoterveyteen.

Opiskelijamme tarvitsevat geneerisiä taitoja digitaalisessa ympäristössä. Olemme keskittyneet neljään pääalueeseen: argumentointiin, ongelmanratkaisuun, itseohjautuvuuteen ja ryhmätyötaitoihin. Kustakin osiosta löydät tietoa, ohjeita ja materiaaleja, joiden avulla voit opettaa oppilaillesi heidän tarvitsemiaan geneerisiä taitoja.

Erityistarpeet-osiosta löydät 2digi2:n alaryhmän Erityistarpeet tuottamaa ja keräämää tietoa ja ohjeita erilaisten oppijoiden ja kykyjen moninaisuuden huomioimisesta digitaalisissa oppimisympäristöissä. Ohjeemme perustuvat hankkeen aikana toteutettuihin oppilas- ja opettajakyselyihin ja opettajien haastatteluihin sekä eri asiantuntijaorganisaatioiden toimittamiin avoimesti saatavilla oleviin tutkimuksiin. Aineisto esitetään suomenkielisinä opetusvideoina (tekstitettyinä), ja videoiden tekstivastineita on myös suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suhteiden rakentaminen - Digitaalisessa kielten ja viestinnän opetuksessa suhteita muodostetaan erilaisilla, erilaisiin tarpeisiin vastaavilla viestintäakteilla. Verkko-opetus voi perustua synkroniseen, samanaikaiseen vuorovaikutukseen tai asynkroniseen, ei-synkroniseen viestintään ja oppimiseen. Molemmat lähestymistavat ja niiden yhdistelmät voivat tuottaa paitsi oppimistuloksia myös merkityksellisiä suhteita. Tästä sivuston viimeisestä osasta löydät ohjeita onnistuneiden ja merkityksellisten suhteiden rakentamiseen digipedagogisessa oppimisympäristössä. Sivuston sisältö perustuu projektiryhmän tekemiin kyselyihin ja haastatteluihin, kirjallisuuskatsauksiin sekä lukuisiin kollegiaalisiin ja pedagogisiin keskusteluihin.

Tämä sivusto on täynnä resursseja, joita tarvitset opetuksessasi - tule tutustumaan!
 

Mike Nelson, Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Luotu 18.01.2024 | Muokattu 22.01.2024

Kuvaaja/Tekijä

iStock