Edu tutkijat kuvitus 127

Tervetuloa meille töihin!

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja haasteita  kiinnostavassa ja muuttuvassa koulutus- ja tutkimusmaailmassa. Meillä saat työyhteisöksesi aktiivisen, kansainvälisen asiantuntijayhteisön sekä mahdollisuuden kehittää sekä omaa osaamistasi että yksikkösi ja koko yliopiston toimintaa.

Get inspired by challenge.
Meillä teet työtä, jolla on merkitystä

Henkilökunta on yliopiston tärkein voimavara ja resurssi. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovatkin henkilöstöstrategiamme tärkeitä tavoitteita.  Luomme urakehitysmahdollisuuksia ja varmistamme henkilöstömme hyvän työ- ja toimintakyvyn koko työuran ajan. Tuemme henkilöstöä itsensä kehittämisessä ja kouluttautumisessa.

Tarjoamme henkilöstöllemme:

 • ajankohtaista, monipuolista henkilöstökoulutusta
 • erinomaiset puitteet asiantuntija-, opetus- ja tutkimustyöhön
 • työhyvinvointia edistäviä palveluja ja tapahtumia
 • CampusSportin liikuntapalvelut henkilökuntahintaan

Tiesitkö tämän Turun yliopistosta työnantajana?

 • Turun yliopistossa työskentelee yli 3 400 henkilöä
 • henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta
 • naisia on yliopiston koko henkilöstöstä 59 %
 • kansainvälistä henkilökuntaa on 10 %, tutkijoista yli 21 %
 • työntekijöitä on 60 eri maasta
 • tutkimushenkilökuntaa on 32 % ja opetushenkilökuntaa 30 %
 • 38 % työskentelee muissa, tutkimusta ja opetusta tukevissa tehtävissä

Tilastot Turun yliopiston henkilöstökertomuksesta 2017

Sitaatti Ari Koski 1
Olen vaihtanut yliopistossa yksikköä ja työtehtäviä, ja aina saanut uusia haasteita, vastuuta ja mahdollisuuksia.
Ari Koski
Koulutusvientikoordinaattori, kehittämispalvelut

Yliopiston henkilöstöohjelman tavoitteet

Paras paikka tehdä töitä

Jokaisella työntekijällä on vastuu hyvän työilmapiirin ja yhteisöllisyyden tunteen luomisesta. Hyvä johtaminen ja osaava esimiestyö luo pohjan yliopiston perustehtävän toteuttamiselle ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiselle.

Aktiivinen henkilöstösuunnittelu ja osaava rekrytointi

Rekrytoinnit perustuvat pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun ja niissä huomioidaan opetuksen ja tutkimuksen painopisteet. Yliopisto houkuttelee lahjakkaita ja motivoituneita työntekijöitä ja yliopiston henkilöstömäärä ja –rakenne vastaa toiminnan tarpeita.

Henkilöstön osaamisen ja esimiestyön kehittäminen

Arvostamme henkilöstön osaamista yliopiston menestystekijänä. Osaamisen kehittämistä tuetaan ennakoidun koulutustarpeiden tunnistamisen, täydennyskoulutuksen eri muotojen sekä johtamis- ja esimiestyön kehittämisen kautta.

Khalil Shahramiam sitaatti
Tutkimuksen korkea laatu ja tarjolla olevat tutkimusinfrastruktuurit houkuttelivat minut tänne. Turulla on hyvä maine hammaslääketieteen alalla.
Khalil Shahramiam
tohtorikoulutettava, kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)

Arvostusta ja tukea tutkijoille

HR logoEuroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää >