Vierailevan professorin arvo

Visiting Professor tai vieraileva professori on pääsääntöisesti toisesta yliopistosta Turun yliopistoon opetusta antamaan tai tutkimusta määräajaksi tekemään kutsuttu professori. Arvo myönnetään määräajaksi, yleensä lukuvuodeksi.

Visiting professorin tai vierailevan professorin arvo Turun yliopistossa voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professorina toimivalle tai toimineelle henkilölle.

Laitoksen johtaja tekee esityksen tiedekunnalle visiting professorin / vierailevan professorin arvon myöntämisestä.

Mikäli kyseessä on professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa toimiva tai toiminut henkilö, esityksen liitteenä tulee olla perustelut arvon myöntämiselle, ao. henkilön suostumus, selvitys professorin tehtävässä toimimisesta ja tarvittaessa henkilön keskeisistä ansioista.

Mikäli kyseessä on muu kuin professorina toimiva tai toiminut henkilö, esityksen liitteenä tulee olla perustelut arvon myöntämiselle, ao. henkilön suostumus sekä selvitys henkilön keskeisistä ansioista. Viimeksi mainittujen henkilöiden osalta tiedekunnan tulee hankkia asiantuntijoiden lausunnot noudattaen soveltuvin osin professorin tehtävän täyttämisessä käytettävää asiantuntijamenettelyä.

Tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille arvonimen myöntämisestä ko. henkilölle. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta.