Saavutettavuus Turun yliopistossa

Yliopisto korostaa toiminnassaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämä ilmenee yhteisön jäsenten yhdenvertaisena mahdollisuutena osallistua yliopiston toimintaan ja kehittää kykyjään ja osaamistaan.

Turun yliopistossa on saavutettavuusohjelma (pdf), jonka tavoitteena on edistää yliopiston saavutettavuutta sekä kehittää saavutettavuustyötä tukevia käytäntöjä ja toimintatapoja, joita myös lainsäädäntö edellyttää.

Saavutettavuus opinnoissa

Saavutettavuuteen liittyvä osallisuus tarkoittaa sitä, että yhteisön jäsenten tarpeet otetaan huomioon opetussuunnitelmien ja opetuksen muotojen kehittämisessä. Näin varmistetaan palvelujen saavutettavuus.

Turun yliopisto pyrkii turvaamaan opintojen saavutettavuuden kaikille opiskelijoilleen. Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, sinulle voidaan tehdä opintoihin liittyen yksilöllisiä järjestelyjä.

Esteettömyyssuunnittelija ohjaa, neuvoo ja toimii vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden tukena. Ota häneen yhteyttä, jos tarvitset opintojesi sujumista varten esimerkiksi erityisjärjestelyjä.

Yliopisto tarjoaa neuvoja myös kansainvälisestä opiskelijavaihdosta kiinnostuneille tilanteissa, joissa hakija tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea.

Fyysinen saavutettavuus

Turun yliopisto on kartoittanut Educarium-, Publicum-, Natura- ja Agora-rakennusten sekä kauppakorkeakoulun luentosalien esteettömyyden syksyllä 2017.

On tärkeää huomioida, että osa yliopiston kampusalueesta sijaitsee vaikeakulkuisessa maastossa (Yliopistonmäki), jonka vuoksi esteetön kulku osaan piha-alueista onnistuu vain autolla.

Liikkuminen
Esteettömät paikat sijaitsevat suurimmassa osassa saleja sisäänkäynnin läheisyydessä, salien takaosassa. Luentosalien ovissa ei ole oviautomatiikka ja osassa saleista ovet ovat raskaat. Esteettömillä paikoilla saattaa olla myös irtopöytiä ja – tuoleja, joita voi joutua siirtämään päästäkseen esteettömälle paikalle. Siirtymiseen kannattaa siis varata riittävästi aikaa ja siirtymiseen voi tarvita avustajaa. Esteettömästä tilasta näkyvyys salin alaosaan ja taululle/valkokankaalle on usein heikko.

Näkeminen
Valaistusolosuhteet vaihtelevat luentosaleittain. Heikkonäköisen on hyvä huomioida, että mahdollisuutta säädellä valaistusta yksilöllisesti ei ole ja vain muutamien luentosalien portaikosta löytyy kunnollinen kontrasti.

Kuuleminen
Kiinteä induktiosilmukka on tällä hetkellä vain Agoran luentosaleissa. Kannettavia induktioita on yliopistolla yksi. Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi.

Muuta huomioitavaa
Tiloissa voi olla ilmastoinnin aiheuttamaa tai muualta tulevaa taustamelua. Muutamissa saleissa on pylväitä tai muita pysyviä rakenteita, jotka vaikeuttavat esteetöntä liikkumista.

>> Luentosalien esteettömyyskartoitus, tiedot vuodelta 2017
>> Kauppakorkeakoulun tilojen esteettömyys
>> Kirjaston tilojen esteettömyys

Tiedollinen saavutettavuus

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Opinto-oikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella.
>> Tutustu avoimen yliopiston tarjontaan

Avoimuus on aina ollut tieteen ja tutkimuksen periaate. Tiede perustuu avoimeen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.
>> Tutustu avoimeen tieteeseen Turun yliopistossa

Turun yliopisto tarjoaa kampuksella opiskeleville, työskenteleville ja vierailijoille avoimen, langattoman verkon.