Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) valintakoetta varten vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi.

  • Täytä sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet alla olevan aikataulun mukaisesti.
  • Katso myös liitteitä koskevat ohjeet sekä poikkeustapaukset (alla) ennen lomakkeen täyttämistä.

Yksilöllisten järjestelyiden hakemus kevään yhteishaun valintakokeita varten tulee jättää viimeistään 6.4.2022 klo 15.00

Linkki hakulomakkeelle

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla, että järjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Huom! Mikäli haet yksilöllisiä järjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen valintaperusteista.

Ohjeet ja yhteystiedot

Hakemuksen liitteet ja poikkeukset

Yleistä

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta).

  • Älä lähetä alkuperäisiä fyyfisiä todistuksia postitse.
  • Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.
  • Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Jos sinulla on haasteita saada lääkärin- tai asiantuntijanlausuntoa hakemuksesi liitteeksi ajoissa, otathan yhteyttä yliopiston esteettömyyssuunnittelijaan hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Asiantuntijalausunnossa (esim. lääkärintodistus) pitää

  • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä
  • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan
  • olla sinun henkilötietosi
  • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
  • olla päiväys.

 

Lukivaikeus

Jos anot lisäaikaa lukivaikeuden vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että tarvitset lukivaikeuden vuoksi tukitoimia (esim. lisäaikaa) kokeen suorittamiseen.

Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen pelkästään ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa hyväksytään, mikäli päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.

Lukivaikeuslausunto otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

 

Yhteisvalinnat

Yhteisvalinnoissa yksilöllisiä järjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jossa teet kokeen (poikkeuksena DIA-valinta). Tarkista ohjeet yhteisvalinnan sivuilta ennen hakemista.

Biologian yhteisvalinnan valintakoe
DIA-valinnan valintakoe - hakemukset toimitetaan Aalto-yliopistoon.
Lääketieteen, hammaslääketieteen tai biolääketieteen valintakokeet
Oikeustieteen valintakoe
Kauppatieteen yhteisvalinnan valintakoe
Kasvatusalan VAKAVA-koe

Ilmoitus käsitellystä hakemuksesta

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi

Esteettömyssuunnittelija
Essi Huuhka

puhelin: +358  50 349 9139
sähköposti: esteet(at)utu.fi

Esteettömyyssuunnittelijat ovat tavoitettavissa ma - to.

Maskin käyttö valintakokeessa

Uusi linjaus (27.4.2022): Yliopistot suosittelevat hakijoille ja valvojille maskin käyttöä valintakokeissa. Lisäksi THL:n ohjeistuksen mukaisesti vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville sekä rokottamattomille hakijoille suositellaan sellaisen kasvomaskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/FFP3). Jos hakijalla ei ole mukana omaa maskia, tarjoaa yliopisto hänelle kirurgisen maskin, mutta on hakijan oma päätös, ottaako hän maskin vastaan ja käyttääkö sitä.

Käytätkö liikkumisen apuvälinettä?

Jos liikut käyttäen apuvälinettä (esim. pyörätuoli, rollaattori, kyynärsauvat) mutta et tarvitse kokeen suorittamiseen yksilöllisiä järjetelyjä, kuulemme tästä mielellämme etukäteen. Pyrimme varmistamaan, jotta jokaiselle kokelaalle olisi esteetön kulku koetilaan. 

Ilmoituksen voit lähettää sähköpostiin esteet@utu.fi.

 

> Hakulomake yksilöllisiä järjestelyjä varten

Jos et pysty täyttämään sähköistä lomaketta, pyydä paperi- tai pdf-lomake osoitteesta hakijapalvelut@utu.fi.