Erityisjärjestelyjen hakeminen

Jos hakija vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä erityisjärjestelyjä koskeva hakemus käyttämällä tältä sivulta löytyvää lomaketta. Jos et pysty täyttämään sähköistä lomaketta, pyydä paperilomake osoitteesta hakijapalvelut@utu.fi.

Täytä sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet alla olevan aikataulun mukaisesti. Katso myös liitteitä koskevat ohjeet sekä poikkeustapaukset (alla) ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään:

  • viimeistään 3.4.2019 klo 15.00 seuraaviin hakukohteisiin: kasvatusalan VAKAVA-koe, lääketieteen ja hammaslääketieteen koe, biolääketieteen koe, oikeustieteen koe, biologian koe ja tietojenkäsittelytieteen koe.
  • viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 muut hakukohteet.

Jos erityisjärjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää. Yhteydenotot: hakijapalvelut@utu.fi.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Alla on ohjeita minkälaisia liitteitä hakemukseen tulee liittää, huomaa erikseen mainitut valintakokeet ja niiden omat ohjeet.

  • Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia.
  • Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. 

Jos haet erityisjärjestelyjä lääketieteen, hammaslääketieteen tai biolääketieteen valintakokeisiin, lue liitteitä koskevat vaatimukset TÄLTÄ SIVULTA.

Jos haet erityisjärjestelyjä oikeustieteen valintakokeeseen, lue liitteitä koskevat ohjeet TÄLTÄ SIVULTA.

Jos haet erityisjärjestelyjä kauppatieteen yhteisvalinnan valintakokeeseen, lue ohjeet TÄLTÄ SIVULTA.

Jos haet erityisjärjestelyjä VAKAVA-kokeeseen (kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), lue ohjeet TÄLTÄ SIVULTA.

Muut valintakokeet
Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Poikkeukset

Mikäli haet erityisjärjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen hakumateriaaleista tai nettisivuilta.
 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan DIA-valinnassa (diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta) hakevan tulee toimittaa erityisjärjestelyhakemuksensa Aalto-yliopistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta www.dia.fi.

Ilmoitus käsitellystä hakemuksesta

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi