Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hae yksilöllisiä järjestelyitä viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Henkilökohtainen avustaja

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan saattamana.

Jos tarvitset avustajaa kokeen suorittamisessa, sinun tulee hakea yksilöllisiä järjestelyitä ja sinun tulee toimittaa asiantuntijalausunto, jossa todetaan tarve henkilökohtaiselle avustajalle.

Sinun täytyy järjestää avustaja itse.

Esteetön liikkuminen

Jos tarvitset esteettömän koetilan, hae yksilöllisiä järjestelyitä. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Emme tarvitse asiantuntijalausuntoa esteettömän tilan tarpeesta.

Diabeteksen hoitovälineet

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älylaitteella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa. Älylaitteella tarkoitetaan mitä tahansa elektronista laitetta, joka voi lähettää, vastaanottaa tai johon voi tallentaa informaatiota.

Valintakoeaineiston saavutettavat versiot Celialta

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakokeen ennakkomateriaalista Celialta. Kevään 2024 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 27.3.2024.

Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian suomenkielisiä valintakoeaineistoja koskevalta sivulta.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hakemuslomake

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

 • Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään torstaina 3.4.2024 ennen klo 15.00  (linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on poistettu)

Lähetä hakemus määräaikaan mennessä, vaikka et saisi asiantuntijalausuntoa ajoissa. Mainitse asiasta hakemuksellasi. Voit tässä tapauksessa lähettää asiantuntijalausunnon jälkikäteen. Määräajan jälkeen saapunut lausunto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemuslomake on toteutettu arkaluontoisen tiedon keräämiseen tarkoitetulla tietoturvallisella työkalulla.
Käsittelemme henkilötietojasi yksillöllisten järjestelyiden toteuttamiseksi. Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä Tietosuoja-sivulta.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
 • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla sinun henkilötietosi,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Älä lähetä alkuperäisiä fyysisiä todistuksia postitse. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Ohje asiantuntijalausunnon antajalle

Lausunnon antajan ammattipätevyys

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi.

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

 • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden perusteella ja
 • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.
Hakemusten käsittely

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos et ole saanut ratkaisua viimeistään kahta arkipäivää ennen valintakoetta, ole yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Ratkaisu on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Valintakoepaikka:

 • Vallu-valintakoepalvelussa järjestettävät digitaaliset valintakokeet: Löydät tiedon koepaikastasi sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse lähetetystä tunnisteesta. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja tarkasta paikasta. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.
 • Muut valintakokeet: Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai korkeakoulun aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi

Esteettömyssuunnittelija
Essi Huuhka

puhelin: +358 50 349 9139
sähköposti: esteet(at)utu.fi

Esteettömyyssuunnittelijat ovat tavoitettavissa ma - to.

> Hakulomake yksilöllisiä järjestelyjä varten (lomake on suljettu)