Erityisjärjestelyjen hakeminen

Jos hakija vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä erityisjärjestelyjä koskeva hakemus käyttämällä tältä sivulta löytyvää lomaketta.

Täytä sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet alla olevan aikataulun mukaisesti. Katso myös poikkeustapaukset (alla) ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään:

  • viimeistään 3.4.2019 klo 15.00 seuraaviin hakukohteisiin: kasvatusalan VAKAVA-koe, lääketieteen ja hammaslääketieteen koe, oikeustieteen koe, biologian koe ja tietojenkäsittelytieteen koe.
  • viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 muut hakukohteet.

Jos erityisjärjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä).

  • Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia.
  • Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. 
  • Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.
  • Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon
  • Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos sinulla on lukihäiriö:

  • Liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.
  • Jos sinulla on ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, liitä sekin mukaan.
  • Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Huomaa poikkeus! Lääketieteellisen alan hakijoilla pelkkä lääkärin todistus ei riitä liitteeksi haettaessa lukihäiriön vuoksi valintakokeen lisäaikaa. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Poikkeukset

Mikäli haet erityisjärjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen hakumateriaaleista tai nettisivuilta.
 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan DIA-valinnassa (diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta) hakevan tulee toimittaa erityisjärjestelyhakemuksensa Aalto-yliopistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta www.dia.fi.

Ilmoitus käsitellystä hakemuksesta

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi