Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) valintakoetta varten vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi.

  • Täytä sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet alla olevan aikataulun mukaisesti.
  • Katso myös liitteitä koskevat ohjeet sekä poikkeustapaukset (alla) ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.4.2021 klo 15.00
(Linkki hakulomakkeelle tulee tälle sivulle keväällä 2021.)

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla, että järjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Huom! Mikäli haet yksilöllisiä järjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen valintaperusteista.

Ohjeet ja yhteystiedot

Hakemuksen liitteet ja poikkeukset

Yleistä

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta).

  • Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia.
  • Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. 

 

Hakukohdekohtaiset ohjeet

Biologian yhteisvalinnan valintakoe

DIA-valinnan valintakoe - hakemukset toimitetaan Aalto-yliopistoon.

Lääketieteen, hammaslääketieteen tai biolääketieteen valintakokeet

Oikeustieteen valintakoe

Kauppatieteen yhteisvalinnan valintakoe

Kasvatusalan VAKAVA-koe

 

Muut valintakokeet

Lukihäiriö

Jos anot lisäaikaa lukivaikeuden vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että tarvitset lukivaikeuden vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen.

  • Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen pelkästään ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa hyväksytään, mikäli päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.
  • Lukivaikeuslausunto otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Muut syyt

Liitä hakemukseen kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), josta ilmenee millä perusteella anot yksilöllisiä järjestelyjä.

  • Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.
Ilmoitus käsitellystä hakemuksesta

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi

Käytätkö liikkumisen apuvälinettä?

Jos liikut käyttäen apuvälinettä (esim. pyörätuoli, rollaattori, kyynärsauvat) mutta et tarvitse kokeen suorittamiseen yksilöllisiä järjetelyjä, kuulemme tästä mielellämme etukäteen. Pyrimme varmistamaan, jotta jokaiselle kokelaalle olisi esteetön kulku koetilaan. 

Ilmoituksen voit lähettää sähköpostiin hakijapalvelut@utu.fi.

 

> Hakulomake yksilöllisiä järjestelyjä varten (lomake auki vain hakuaikana)

Jos et pysty täyttämään sähköistä lomaketta, pyydä paperilomake osoitteesta hakijapalvelut@utu.fi.