Publicum sisätilat (7)

Avoin tiede ja tutkimus

Ihastu tutkimukseen ja tieteen avoimuuteen!

Tiede perustuu avoimeen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Avoimuus on aina ollut tieteen ja tutkimuksen periaate. Avoin tiede sisältää samalla valtavan potentiaalin muuttaa tutkimuskulttuuria ja edistää tieteen tekemisen tapoja. 

Tutustu näillä sivuilla Turun yliopiston tutkijoiden ja tutkimusyhteisöjen tutkimukseen ja tutkimuksen avoimuuteen. Saavuta tutkittu tieto. Pengo avoimia aineistoja. Ihastu huomaamattasi avoimuuteen!

Yhteiskunnallisesti sitoutunutta tutkimusta
Avoimuus lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja demokratisoi tiedettä

Avoimuus tekee tieteestä vaikuttavaa. Yhteiskunnallisesti sitoutunut tiede on yhteistä.

Tutkittu tieto on yhteiskunnan ja tiedeyhteisön yhteinen resurssi. Tutkimuksen avoimuus ja läpinäkyvyys sekä tutkimuksen tuotosten saavutettavuus lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta ja parantavat tutkimuksen laatua. Avoin data ja lähdekoodi johdattavat uusien innovaatioiden lähteille. 

Avoin yhteistyö tukee monitieteistä ja eri sidosryhmien kanssa toteutettavaa tutkimusta. Uudet teknologiat mahdollistavat yhdessä tekemisen uusia tapoja kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Kansalaistiede, osallistava ja joukkoistettu tutkimus kutsuvat kansalaisia mukaan ja tarjoavat ymmärrystä erilaisista asiantuntijuuksista.

Kuukauden ajankohtaisimmat

Avoimuus on yliopiston perusarvo

Avoimuus on keskeinen osa tutkimuksen vastuullisuutta ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Avoimuus on yksi Turun yliopiston viidestä perusarvosta. 

Yliopisto tukee tutkimuksen avoimuutta koko tutkimusprosessin ajan monin eri tavoin. Teemme yhteiskunnallisesti sitoutunutta tutkimusta.

Laadukas avoimuus toteutuu harkiten – toimi näin!

Tutkimuksen arjessa avoimuus toteutuu avaamalla tutkimusta suunnitelmallisesti hyväksi koettujen tieteenalakoh¬taisten käytäntöjen pohjalta. Käytännössä avoimuus tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja harkintaa tutkimusaineistojen, menetelmien, dokumentoinnin ja julkaisemisen mutta myös viestinnän osalta. Tutkijan palvelut ovat tukena toteuttamassa laadukasta avoimuutta. 

Avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen avaaminen lisää tutkijan tunnettuutta ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Tiedeyhteisö ja yhteiskunta hyötyvät tutkitun tiedon saavutettavuudesta ja aineistojen hyödynnettävyydestä sekä menetelmien ja ohjelmistojen avoimesta yhteiskehittämisestä.  
 

Asiantuntijat tukenasi kaikissa vaiheissa

Tavoitat kaiken tarvitsemasi tuen palveluosoitteesta

openutu@utu.fi

Tutustu tutkimukseen. Saavuta tutkittu tieto. Pengo avoimia aineistoja.

Avoimet julkaisut ja avoimesti saataville tallennettu data ovat kaikkien hyödynnettävissä, mikä lisää kansalaisten ja yhteiskunnan luottamusta tieteeseen ja yhteiskunnan eri toimijoihin. Avoimuus toteutetaan suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan eettiset ja oikeudelliset näkökohdat. Yliopistossa tuotetut väitöskirjat, tutkimusjulkaisut ja -aineistot ovat lähtökohtaisesti avoimia. 

Luotettavaa tiedettä kaikille

Osallistavasta tieteestä ja kansalaistieteestä käytävä keskustelu tarjoaa keskustelukumppanuutta tieteen avoimuutta ja sen vaikuttavuutta koskeviin pohdintoihin. Tieteen demokratisointi vahvistaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja moniäänisyys vahvistaa luottamusta tieteeseen ja tutkittuun tietoon. 

Ymmärrystä erilaisista asiantuntijuuksista voidaan hyödyntää, kun uusi teknologia mahdollistaa osallistumisen tutkimusprosessiin sen eri vaiheissa. Tutkimukseen voi osallistua paitsi tutkimuksen kohteen roolissa myös merkityksellisen tiedon tuottajana ja vastaanottajana sekä tutkimusongelmien määrittelijöinä.