Avoin tiede Turun yliopistossa

Turun yliopiston tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa yliopiston joka tasolla toimitaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.

Avoimuus on tutkimuksen tekemisen keskeinen periaate ja yksi Turun yliopiston viidestä perusarvosta.

Turun yliopiston strategian 2016 - 2020 yhtenä toimenpideohjelmana on avoimen tieteen edistäminen. Tavoitteena on avoimen tieteen periaatteiden omaksuminen koko yliopistossa.

Yliopisto kehittää tutkimusaineistojen, tieteellisen julkaisemisen ja tutkimuksen menetelmien avoimuutta kehittämällä uusia toimintatapoja ja linjauksia. Tätä tuetaan monipuolisella koulutuksella, ohjeistuksella ja viestinnällä.

Avoimen tieteen toimenpideohjelmaa toteuttaa rehtorin nimittämä OpenUTU-projekti.