Publicum sisätilat (7)

Avoin tiede ja tutkimus

Ihastu tutkimukseen ja tieteen avoimuuteen!

Tiede perustuu avoimeen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Avoimuus on aina ollut tieteen ja tutkimuksen periaate. Avoin tiede sisältää samalla valtavan potentiaalin muuttaa tutkimuskulttuuria ja edistää tieteen tekemisen tapoja. 

Tutustu näillä sivuilla Turun yliopiston tutkijoiden ja tutkimusyhteisöjen tutkimukseen ja tutkimuksen avoimuuteen. Saavuta tutkittu tieto. Pengo avoimia aineistoja.

Yhteiskunnallisesti sitoutunutta tutkimusta
Avoimuus lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja demokratisoi tiedettä

Avoimuus tekee tieteestä vaikuttavaa. Yhteiskunnallisesti sitoutunut tiede on yhteistä.

Tutkittu tieto on yhteiskunnan ja tiedeyhteisön yhteinen resurssi. Tutkimuksen avoimuus ja läpinäkyvyys sekä tutkimuksen tuotosten saavutettavuus lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta ja parantavat tutkimuksen laatua. Avoin data ja lähdekoodi johdattavat uusien innovaatioiden lähteille. 

Avoin yhteistyö tukee monitieteistä ja eri sidosryhmien kanssa toteutettavaa tutkimusta. Uudet teknologiat mahdollistavat yhdessä tekemisen uusia tapoja kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Kansalaistiede, osallistava ja joukkoistettu tutkimus kutsuvat kansalaisia mukaan ja tarjoavat ymmärrystä erilaisista asiantuntijuuksista.