Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot.

Turun yliopiston tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus

Linjauksessa esitetään Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin periaatteet, jotka huomioivat Turun yliopiston strategiset tavoitteet ja täsmentävät, mitä vastuullinen arviointi tarkoittaa Turun yliopiston näkökulmasta.

>> Tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus

Vastuullisen arvioinnin linjauksen perustana toimivat kansalliset aloitteet ja linjaukset

Keskeisimmät kansalliset aloitteet, linjaukset ja ohjeet, joihin Turun yliopisto on sitoutunut ja jotka toimivat perustana Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin linjaukselle, ovat:

Yliopisto sitoutunut myös kansainvälisiin linjauksiin

Kansallisten linjausten lisäksi Turun yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) 27.2.2020 ja sen myötä sitoutunut edistämään siinä esitettyjen tutkimuksen arvioinnin käytäntöjen toteutumista. 

Turun yliopisto on myös sitoutunut muihin kansainvälisiin linjauksiin ja aloitteisiin, joista keskeisimmät ovat:

Turun yliopisto on myös allekirjoittanut 22.9.2022 eurooppalaisen sopimuksen arvioinnin uudistamisesta ja sen myötä liittynyt CoARAn (Coalition for Advacing Research Assessment) jäseneksi.

Turun yliopisto toimii Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivisena jäsenenä ja on sitoutunut kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla.

 

More Than Our Rank

Turun yliopisto on sitoutunut tutkimuksen vastuulliseen arviointiin sekä laajemman ja monimuotoisemman institutionaalisen menestyksen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, kuin mitä erilaiset
yliopistovertailut osoittavat. Turun yliopisto on ensimmäisenä yliopistona Suomessa sitoutunut INORMS-verkoston More Than Our Rank -aloitteeseen. 

More Than Our Rank -aloitteen logo

>> The University of Turku More Than Our Rank Institutional Statement