Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot.

Turun yliopiston tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus on julkaistu helmikuussa 2023.

Linjauksessa esitetään Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin periaatteet, jotka huomioivat Turun yliopiston strategiset tavoitteet ja täsmentävät, mitä vastuullinen arviointi tarkoittaa Turun yliopiston näkökulmasta.

>> Tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus (pdf)

Vastuullisen arvioinnin linjauksen perustana toimivat kansalliset aloitteet ja linjaukset

Keskeisimmät kansalliset aloitteet, linjaukset ja ohjeet, joihin Turun yliopisto on sitoutunut ja jotka toimivat perustana Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin linjaukselle, ovat:

>> Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet

>> Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

>> Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

>> Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä

Yliopisto sitoutunut myös kansainvälisiin linjauksiin

Näiden lisäksi Turun yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) 27.2.2020 ja sen myötä sitoutunut edistämään siinä esitettyjen tutkimuksen arvioinnin käytäntöjen toteutumista. 

Turun yliopisto on myös sitoutunut muihin kansainvälisiin linjauksiin ja aloitteisiin, joista keskeisimmät ovat:

>> Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti (Leiden Manifesto for Research Metrics)

>> Hongkongin tutkijan arvioinnin periaatteet (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers)

Turun yliopisto on myös allekirjoittanut 22.9.2022 eurooppalaisen sopimuksen arvioinnin uudistamisesta ja sen myötä liittynyt CoARAn (Coalition for Advacing Research Assessment) jäseneksi.

Turun yliopisto toimii Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivisena jäsenenä ja on sitoutunut kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla.