Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot.

Turun yliopiston linjaus

Turun yliopiston tutkijan ja tutkimuksen vastuullisen arvioinnin linjauksessa esitetään vastuullisen arvioinnin periaatteet, jotka huomioivat Turun yliopiston strategiset tavoitteet ja täsmentävät, mitä vastuullinen arviointi tarkoittaa Turun yliopiston näkökulmasta. Tutustu linjaukseen tästä:

Tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin linjaus

Kansalliset linjaukset

Turun yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin vastuullista arviointia koskeviin linjauksiin. Keskeisimpiin kansallisiin linjauksiin voiti tutustua täältä:

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä

Kansainväliset linjaukset

Kansallisten linjausten lisäksi Turun yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) 27.2.2020 ja sen myötä sitoutunut edistämään siinä esitettyjen tutkimuksen arvioinnin käytäntöjen toteutumista. Julistukseen voit tutustua tästä:

San Francisco Declaration on Research Assessment

Muihin kansainvälisiin linjauksiin ja aloitteisiin, joihin Turun yliopisto on sitoutunut, voit tutustua täältä:

Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti (Leiden Manifesto for Research Metrics)

Hongkongin tutkijan arvioinnin periaatteet (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers)

Turun yliopisto toimii Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivisena jäsenenä ja on sitoutunut kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Turun yliopisto on lisäksi allekirjoittanut 22.9.2022 eurooppalaisen sopimuksen arvioinnin uudistamisesta ja sen myötä liittynyt CoARAn (Coalition for Advacing Research Assessment) jäseneksi. CoARAan sekä Turun yliopiston julkiseen CoARA-toimintasuunnitelmaan voit tutustua täältä:

Coalition for Advacing Research Assessment

CoARA Action Plan (tulossa)

 

More Than Our Rank

Turun yliopisto on sitoutunut tutkimuksen vastuulliseen arviointiin sekä laajemman ja monimuotoisemman institutionaalisen menestyksen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, kuin mitä erilaiset yliopistovertailut osoittavat. Turun yliopisto on ensimmäisenä yliopistona Suomessa sitoutunut INORMS-verkoston More Than Our Rank -aloitteeseen. Lisätietoja aloitteesta löydät tästä:

The University of Turku More Than Our Rank Institutional Statement

More Than Our Rank -aloitteen logo