Asiasana: Avoin tiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopiston infrastruktuurit vahvasti mukana kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

06.10.2022

Suomen Akatemia on julkaissut raportin Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartasta vuosille 2021–2024. Tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista. Raportissa kuvataan nyt ensimmäistä kertaa laajemmin Suomelle tärkeää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuurikenttää. Turun yliopisto on mukana kaikkiaan 13:ssa tiekartalla listatusta 29 infrastruktuurista.

Avoin julkaiseminen huippusuosittua Wileyn ja Taylor & Francisin lehdissä – OA-julkaisemiseen varatut rahat lähes käytetty

03.10.2022

Kirjasto seuraa tarkasti solmimiensa lisenssisopimusten avoimeen julkaisemiseen varatun rahan käyttöä. Nyt rahat ovat joidenkin kustantajien osalta loppumassa. Kirjasto hankkii useimmat avointa julkaisemista sisältävät sopimuksensa FinELibin, suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortion, neuvottelemina mutta on myös solminut omia sopimuksia suoraan kustantajien kanssa.

Avoimen tieteen linjaukset

Turun yliopiston avoimen tieteen toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset. Osallistumme myös aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjen edistämiseksi.

Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa yliopistoyhteisömme arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen.