Asiasana: Avoin tiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Avoin julkaiseminen Taylor Francisin, Wileyn, Elsevierin, Emeraldin ja American Chemical Societyn lehdissä vuonna 2021

17.03.2021

Turun yliopisto tutkijat ovat osana FinELib-konsortiota oikeutettuja hyödyntämään konsortion neuvottelemien tiedelehtisopimuksien open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article prosessing charge) tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Ehdot kirjoittajamaksuetujen saamiseksi ja kustantajien prosessit vaihtelevat.

Yli puolet Turun yliopiston vuonna 2019 raportoiduista julkaisuista avoimesti saatavilla

20.05.2020

Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittamien, Opetusministeriön vuosittaisessa tiedonkeruussa raportoitujen julkaisujen määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2019 kokonaismäärä ylitti jo 5900, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 5700. Myös avoimesti saatavilla olevien julkaisujen määrä kasvoi edelleen. Erityisesti vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.  
 

Edistä avointa tiedettä – Avaa maksumuurin takana olevat julkaisusi vaivattomasti

29.10.2019

Turun yliopiston tutkijat julkaisevat yhä useammin avoimissa julkaisukanavissa tai valitsevat julkaisulleen avoimen saatavuuden maksumuurin takana olevissa lehdissä. Oman julkaisun näkyvyyttä ja löydettävyyttä voi edistää myös kokonaan ilman lisäkustannuksia. Tämä onnistuu rinnakkaistallentamalla hyväksytty ja vertaisarvioitu käsikirjoitus vihreän avoimen tien periaatteen mukaisesti esimerkiksi oman organisaation julkaisuarkistoon tai tutkimusportaaliin.
 

Turun yliopiston avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksutiedot löytyvät nyt kansainvälisestä OpenAPC-palvelusta

09.09.2019

Turun yliopisto on liittynyt kansainväliseen avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksutietoja keräävään OpenAPC-palveluun. Tiedot perustuvat Turun yliopiston talouspalveluista saatuihin maksutietoihin joita kirjasto on täydentänyt julkaisujen tiedoilla.  Palveluun on lähetetty tiedot Turun yliopiston kirjoittajamaksuista vuosilta 2017-2018 ja alkuvuodelta 2019 (1-4/2019).