Asiasana: Avoin tiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Avoimen tieteen linjaukset

Turun yliopiston avoimen tieteen toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset. Osallistumme myös aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjen edistämiseksi.

Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi

Turun yliopistossa kaikkien arviointien peruslähtökohtana on hyvän tieteellisen käytännön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Lisäksi monitieteisessä Turun yliopistossa pidetään tärkeänä, että arvioinneissa tunnistetaan ja huomioidaan tieteenalojen erot.

Avoimet julkaisut

Avoimen julkaisemisen (Open Access) avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla ja tutkimustuloksien on mahdollista levitä tehokkaasti tutkimusyhteisöä laajemman yleisön käyttöön.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa yliopistoyhteisömme arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Julkaise avoimena Nature Research -lehdissä

14.06.2022

Turun yliopiston tutkijoilla on nyt mahdollisuus julkaista avoimena maksutta kaikissa muissa Nature Research -lehdissä paitsi lehdessä Nature Protocols, mukaan lukien ne nimekkeet, jotka perustetaan 31.12.2024 päättyvän sopimuskauden aikana. FinELib-konsortion sopimuksen viimeistely on vielä kesken, mutta kustantaja on jo avannut mahdollisuuden avoimeen julkaisemiseen.