Asiasana: Tutkimusinfrastruktuuri

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopisto mukana 9,7 miljoonan euron EU-rahoitteisessa hankkeessa – tukee tutkimusinfrastruktuurien avulla Euroopan pandemianjälkeistä elpymistä ja nuorisopolitiikkaa

04.12.2023

Turun yliopisto on mukana Horisontti Eurooppa -ohjelman hankkeessa, joka kokoaa yhteen keskeisten yhteiskuntatieteellisten tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Tavoitteena on saada nämä tiedot päätöksenteon tueksi, kun rakennetaan vihreää, digitaalista, vahvaa, terveyttä edistävää ja tasa-arvoista Euroopan unionia.

Turun yliopiston infrastruktuurit vahvasti mukana kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

06.10.2022

Suomen Akatemia on julkaissut raportin Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartasta vuosille 2021–2024. Tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista. Raportissa kuvataan nyt ensimmäistä kertaa laajemmin Suomelle tärkeää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuurikenttää. Turun yliopisto on mukana kaikkiaan 13:ssa tiekartalla listatusta 29 infrastruktuurista.

Eurooppalainen sosiaalitutkimus sai Akatemialta lähes 2,5 miljoonan euroa tutkimusinfrastruktuurivaroista

01.02.2022

Suomen Akatemia myönsi Turun yliopiston Suomessa koordinoimalle Europan Social Survey -tutkimukselle 2,47 miljoonan euron tutkimusinfrastuktuurirahoituksen. ESS:n ohella rahoituksen sai myös FINStruct – integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri, jossa Turun yliopisto on yhtenä kumppanina. Turun osuus Suomen Akatemian tukisummasta on on reilu 83  000 euroa.