Turun yliopisto mukana 9,7 miljoonan euron EU-rahoitteisessa hankkeessa – tukee tutkimusinfrastruktuurien avulla Euroopan pandemianjälkeistä elpymistä ja nuorisopolitiikkaa

04.12.2023

Turun yliopisto on mukana Horisontti Eurooppa -ohjelman hankkeessa, joka kokoaa yhteen keskeisten yhteiskuntatieteellisten tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Tavoitteena on saada nämä tiedot päätöksenteon tueksi, kun rakennetaan vihreää, digitaalista, vahvaa, terveyttä edistävää ja tasa-arvoista Euroopan unionia.

Euroopan komissio on myöntänyt 9,75 miljoonan euron rahoituksen Infra4NextGen-hankkeelle, jossa Turun yliopisto on mukana. Hankkeessa kootaan yhteen keskeisten yhteiskuntatieteellisten tutkimusinfrastruktuurien tietoja tukemaan EU:n pandemianjälkeistä elpymissuunnitelmaa (NextGenerationEU) ja nuorisopolitiikkaa.

NextGenerationEU-elpymissuunnitelman tavoitteena on tehdä Euroopan unionista entistä vihreämpi, digitaalisempi, terveyttä edistävämpi, vahvempi ja tasa-arvoisempi. Nyt käynnistyvä Infra4NextGen-hanke tukee NextGenerationEU-suunnitelmaa hyödyntämällä ja kehittämällä nykyisiä yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusinfrastruktuureja.

Infra4NextGen-hanketta koordinoi European Social Survey ERIC (European Social Survey European Research Infrastructure Consortium). Muita mukana olevia tutkimusinfrastruktuureja ovat Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC), European Values Survey (EVS) ja Gender and Generations Programme (GGP).

– Infra4NextGen -hankkeessa muodostetaan yhdistetty tietokanta, joka koostuu useiden tutkimusinfrastruktuurien keräämistä aineistoista. Aikaisemmista tutkimuksista saadut tiedot analysoidaan ja tiivistetään, jotta saadaan luotua joukko politiikan kannalta merkityksellisiä taulukoita ja visualisointeja, jotka kootaan verkkoportaaliin, kertoo Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti, joka on hankkeen Suomen osuuden vastuullinen johtaja.

”On tärkeää tuottaa tietoa politiikan tueksi”

Verkkoportaalin aineistoa täydennetään myöhemmin hankkeen aikana CRONOS-verkkopaneelin tiedoilla. CRONOS-verkkopaneeli liittyy European Social Survey (ESS) -tutkimukseen. ESS on vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan Euroopan maiden yhteiskunnallisen muutoksen ja väestön asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita.

CRONOS-verkkopaneeli on toteutettu viidessä aallossa 11 Euroopan maassa (Alankomaat, Belgia, Islanti, Portugali, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Turun yliopiston rooli hankkeessa liittyy ensisijaisesti CRONOS-verkkopaneelin toteutukseen. Jo paneelin edellinen kierros toteutettiin Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella vuonna 2022. Turun yliopisto myös koordinoi Suomen ESS-tutkimusta, jota on toteutettu sosiaalitieteiden laitoksella vuodesta 2002, eli hankkeen alusta alkaen.

– Osallistuminen CRONOS-paneelin toteutukseen vahvistaa entisestään Suomen roolia ESS-infrastruktuurissa. On tärkeää tuottaa tietoa näyttöön perustuvan politiikan tueksi ja samalla parantaa suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia vertailla maamme kehityslinjoja muihin eurooppalaisiin yhteiskuntiin, Ervasti toteaa.

Turun yliopiston osuus Infra4NextGen-hankkeelle myönnetystä rahoituksesta on noin 260 000 euroa. Kaikki hankkeessa kerättävät tutkimusaineistot julkaistaan tutkijayhteisön vapaaseen käyttöön.

Luotu 04.12.2023 | Muokattu 04.12.2023