Emil Aaltosen Säätiö myönsi projektiapurahoja Turun yliopiston tutkijoille

28.06.2024

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on jakanut vuoden 2024 projektiapurahajaossa kolmelletoista tutkimusryhmälle 200 000 euron rahoituksen. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin kahdelle tutkimusryhmälle.

Emil Aaltosen Säätiö myönsi projektirahoitusta yhteismäärältään 2,6 miljoonaa euroa. Säätiölle lähetettiin tänä vuonna 407 projektiapurahoja koskevaa hakemusta.

Turun yliopistosta projektiapurahat myönnettiin kahdelle tutkimushankkeelle.

LT, kardiologian apulaisprofessori Tuomas Kiviniemen johtama hanke Solunsisäiset kondensaatit eteisvärinässä – CAREiCON tutkimus tutkii eteisvärinää, joka on sydämen yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, joka altistaa aivohalvaukselle, sydämen vajaatoiminnalle ja ennenaikaiselle menehtymiselle. Eteisvärinää potee yli 200 000 suomalaista.

Eteisvärinän patofysiologiaa ei tunneta riittävästi hyvin siihen, että sen mekanismiin olisi kohdennettua hoitoa. Se liittyy usein sydämen eteisten kuormitukseen esimerkiksi verenpainetaudin, läppävian tai sepelvaltimotaudin pohjalta. Sydämen eteisten kykyyn sopeutua näihin erilaisiin kuormitustiloihin vaikuttaa monimutkainen säätelyjärjestelmä, joka häiriintyy eteisvärinässä.

CAREiCON-tutkimuksessa selvitetään solunsisäisten RNA:ta ja proteiineja sisältävien stressigranuloiden ja prosessointikappaleiden merkitystä eteisvärinän varhaisvaiheissa sydän- ja verinäytteistä. Tavoitteena on löytää hoitokohteita, joihin vaikuttamalla voitaisiin hillitä tai pysäyttää taudin eteneminen.

FT Pekka Kolehmaisen johtama kolmivuotinen COLLAPSE-tutkimushanke Politiikkaa romahduksen partaalla: Eksistentiaalisen uhan kuvitelmat ja yhteiskunnalliset pakoliikkeet kysyy, millainen politiikka on mahdollista silloin, kun uskoo yhteiskunnan olevan romahduksen partaalla.

Hanke tarkastelee yhdysvaltalaisia poliittisia exit-liikkeitä, joiden vastaus mahdollisesti uhkaavaan romahdukseen on täydellinen pako yhteiskunnasta. Tutkimuksen lähtökohtana on nk. ”polykriisin” ajatus eli yksittäisen eksistentiaalisen uhan sijasta kohtaamme useita, lomittaisia skenaarioita, mm. liittyen ilmastonmuutokseen ja biokatoon, pandemioihin, teknologiaan ja keinoälyyn tai kolmanteen maailmansotaan.

Hankkeen tutkimat pakoliikkeet ideologisen spektrin eri puolilta tarjoavat vaihtoehtoja perinteisille vaikutuksellisen demokratian järjestelmille ja samalla ruokkivat ihmisten poliittisia epäluuloja ja pettymyksiä.

Luotu 28.06.2024 | Muokattu 28.06.2024