Asiasana: Kliininen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Unitutkimuskeskus

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksessa tehdään sekä tutkijalähtöisiä tutkimuksia että kaupallisia lääkeainetutkimuksia muun muassa unettomuuteen, uniapneaan, levottomien jalkojen oireyhtymään ja muihin uni- ja vireystilahäiriöihin liittyen. Tutkimusmenetelminä käytetään esimerkiksi kyselylomakkeita, verikokeita, unilaboratoriossa tehtäviä unirekisteröintejä ja vireystilatutkimuksia. 

Lihavuus, vähäinen liikunta, korkea verenpaine ja geenit vaikuttavat rasvamaksan riskiin (Väitös: LL Emmi Lyyra, 24.5.2019, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Emmi Lyyra tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan rasvamaksan riskitekijöitä suomalaisessa aikuisväestössä. Tutkimuksen perusteella lihavuus, vähäinen liikunta ja korkea verenpaine ovat rasvamaksan riskitekijöitä. Pieni syntymäpaino, kohonnut insuliinitaso ja lihavuus vaikuttavat jo lapsuudessa aikuisuuden rasvamaksan riskiin. Myös perinnölliset geneettiset tekijät vaikuttavat todennäköisyyteen sairastua rasvamaksatautiin.

Epstein-Barrin virus on keskeinen nenänielukarsinooman aiheuttaja Suomessa (Väitös: LL Miia Ruuskanen, 10.5.2019, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi)

LL Miia Ruuskanen selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessaan nenänielukarsinooman esiintyvyyttä, taustatekijöitä ja hoitotuloksia Suomessa. Tulosten perusteella Epstein-Barrin virus (EBV) aiheuttaa suurimman osan syöpätapauksista, mutta myös papilloomaviruksia (HPV) löytyi osasta kasvaimia. Nenänielukarsinooman esiintyvyys ei kuitenkaan ole nousussa kuten HPV-positiivisen suunielusyövän. Tutkimus paljasti myös, että EBV- ja HPV-positiivisten kasvainten hoitotulokset ovat parempia verrattuna virusnegatiivisiin kasvaimiin.

Lastenneurologia

Lastenneurologian vastuualueen päätehtävät ovat tutkimusnäyttöön ja moniammatilliseen kokemukseen perustuva kliininen huippuosaaminen, korkeatasoinen koulutustoiminta ja monipuolinen tieteellinen tutkimustoiminta.