Asiasana: INVEST

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Osaamispuu vahvistaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista

18.11.2019

Osaamispuu on Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston rakentama avoin ilmiölähtöinen verkkosivusto, jonka tavoitteena on tukea entistä vahvempien lapsi- ja perhepalvelujen rakentamista Suomeen tukemalla sivistys- ja sote-alalla toimivien jatkuvaa yhteistä oppimista. Verkkosivusto julkaistiin Lapsen oikeuksien viikon avajaisissa Turussa.

Video: Uusi hyvinvointivaltio

06.11.2019

INVEST-lippulaivahankkeen tutkijat haluavat panostaa etenkin niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka kärsivät monenlaisesta huono-osaisuudesta. Tutkijat ovat rakentamassa uutta hyvinvointivaltiomallia, joka on tasa-arvoinen, ennakoiva, oikein kohdennettu sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä. Tutkimushankkeessa keskitytään esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin, koulukiusaamiseen, oppimisvaikeuksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Mediakutsu: Onko lottovoitto syntyä Suomeen – vai alkavatko arpajaiset vasta syntymän jälkeen?

28.10.2019

Tule testaamaan kuinka etuoikeutettu olet! Eriarvoisuutta tutkiva INVEST-hanke järjestää tilaisuuden, jossa osallistujat pääsevät arvioimaan omia elämäntilanteitaan tutkimusryhmien laatimien kysymysten pohjalta. Vastausten perusteella jaetaan tietty määrä arpoja. Mitä enemmän arpoja saat, sitä todennäköisemmät mahdollisuudet sinulla on lottovoittoon.

Yhä useampi nuori saa masennusdiagnoosin

05.09.2019

Nuorille erikoissairaanhoidossa annettujen masennusdiagnoosien määrä on kasvussa. Yhä useampi masentunut nuori hakee ja saa apua, mutta potilasmäärien kasvu tuottaa haasteita erikoissairaanhoidolle. Valtakunnallinen tutkimus tehtiin Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa.

Yläkouluikäisten kiusaaminen väheni Kiva koulu -ohjelman aikana: Kiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan netikettiä ja mielenterveystukea

16.08.2019

Yläkoululaisten kokema kiusaaminen on vähentynyt selvästi, kun koulut ovat panostaneet kiusaamisen vastaiseen työhön. Nettikiusaamisen kitkemistä pitää tehostaa ja tuoda uusia menetelmiä kiusattujen psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja vahvistamiseen. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen julkaisemat tutkimustulokset perustuvat nuorten omaan raportointiin vuosina 2008 ja 2014.

Maahanmuuttajaisien lapsilla kohonnut traumaperäisen stressihäiriön riski

08.05.2019

Maahanmuuttajaisien Suomessa syntyneillä lapsilla on lisääntynyt riski saada traumaperäisen stressihäiriön diagnoosi verrattuna kahden suomalaisvanhemman lapseen, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus. Sukupolvelta toiselle siirtyvästä traumasta tiedetään vähän, ja tutkijoiden mukaan taakkasiirtymästä tarvitaan lisää tietoa erityisesti koulussa ja terveydenhuollossa.