Tutkimus osoittaa naisten olevan merkittävästi miehiä tiedostavampia

18.03.2024

Naisten ja miesten kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asenteet eroavat merkittävästi toisistaan, osoittaa Turun yliopistossa tehty tutkimus. Kolme viidestä naisesta suhtautui väittämiin positiivisesti kun miehillä vastaava luku oli yksi seitsemästä.

Turun yliopiston johtaman tutkimuskeskus ja lippulaiva INVESTin erikoistutkija Oskari Lahtinen selvitti kyselytutkimuksen avulla lähes 6000 henkilön kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eli woke-asenteita. Woke tarkoittaa suomeksi hereillä olemista, tiedostavuutta. Woke-kulttuuri pitää sisällään syrjintää ja epäoikeudenmukaisuuksia tunnistavaa ja niihin puuttuvaa liikehdintää.

Ensimmäisessä kyselytutkimuksessa vastaajat olivat Turun yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaan kuuluvia, toisessa Helsingin Sanomien lukijoita. Lopullisen mittarin koostivat seitsemän väitettä kattaen ajankohtaisia aiheita kulttuurisesta omimisesta siihen tulisiko ihonväreistä puhua enemmän.

– Tutkimuksessa miehet ilmaisivat olevansa jokseenkin eri mieltä mittarin väittämistä. Naiset suhtautuivat samoihin väitteisiin neutraalisti tai varovaisen positiivisesti. Ero sukupuolien välillä oli pistemäärissä yli kaksinkertainen ja antoi vahvaa viitettä siitä, että tiedostavuutta esiintyy Suomessa ensisijassa naisilla: kolme viidestä naisesta suhtautui mittarin väittämiin positiivisesti, kun miehillä vastaava luku oli yksi seitsemästä, Lahtinen kertoo.

Sukupuolierot toistuivat kaikilla yliopistoaloilla.

– Esimerkiksi miespuoliset humanististen alojen opiskelijat olivat vastaamiskäyttäytymiseltään merkittävästi lähempänä perussuomalaisten äänestäjiä kuin naispuolisia humanististen alojen opiskelijoita, Lahtinen sanoo.

Voimakkaimmin mittarin kanssa olivat samaa mieltä vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjät, kasvatustieteiden sekä humanististen alojen naispuoliset opettajat ja sosiaalitieteiden naispuoliset opiskelijat.

Lahtinen vertasi tutkimuksessaan tutkittavien itsearvioon siitä, kuinka tiedostavia he kokivat olevansa ja toisaalta heidän ilmaisemiinsa poliittisiin näkemyksiin, kuten sijoittuminen vasemmisto–oikeisto- ja liberaali–konservatiivi -akseleilla.

– Mittari toisinsi tutkittavien itsearvioita omasta tiedostavuudestaan melko tarkasti ja oli samalla riittävän erillinen näiden muista poliittisista mielipiteistä, Lahtinen kertoo.

Tutkimus toi esille myös sen, että kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma on yhteydessä lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Yhteys on samaa tasoa kuin tutkimuksessa esille tullut yhteys vasemmistolaisuuteen.

Tutkimus julkaistiin Scandinavian Journal of Psychologyssa. 

>> Construction and validation of a scale for assessing critical social justice attitudes

Kuvituskuva vaihdettu ja otettu pois viittaus mediaosumasta New york Postiin, koska uutinen on julkaistu laajalti myös muissa kansainvälisissä medioissa. 19.3.2024

Luotu 18.03.2024 | Muokattu 20.03.2024