Asiasana: Mediatiedote

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

EDutu! -webinaari antaa vinkkejä korkeakoulu- ja aikuisopetuksen etäopetuksen suunnitteluun

23.10.2020

Miten aikuisille kannattaa opettaa asioita tänä poikkeuksellisena aikana? Turun ylioisiton koreakoulupedagogiikan professori Mari Murtonen kertoo tutkimukseen pohjaten, mitkä olivat koronakevään etäopetuksen kompastuskiviä ja miten niitä ylitettiin. Verkossa lähetettävä alustus ja sitä seuraava keskustelu ovat osa kasvatustieteiden tiedekunnan EDutu! Kuullaan ja kuunnellaan -webinaarisarjaa.

FUTE antaa opettajalle konkreettiset eväät designajattelun tuomisesta oppimiseen

23.10.2020

Miten designajattelu voisi auttaa oppimisessa? Tähän kysymykseen haettiin vastausta eurooppalaisessa tulevaisuuden koulutuksen toimintamallia etsivässä tutkimushankkeessa, jossa Suomesta mukana olivat Turun yliopiston kasvatustieteen tutkijat. Lopputuloksena syntyi FUTE-menetelmä, jonka voi ladata netistä maksutta käyttöön.

Globaali markkinatalous kaipaa toimiakseen kaikkien osallisten yhteistyötä (Väitös: OTM Michael Ristaniemi, 31.10.2020, kilpailuoikeus)

OTM Michael Ristaniemi arvioi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kilpailuoikeuden kansainvälistä ulottuvuutta. Kansainvälinen kilpailuoikeus on sirpaleista ja tehotonta, mutta Ristaniemen tutkimus tuo esiin, miten viranomaisten tiiviimmällä yhteistyöllä ja koordinaatiolla voisi kehittää nykytilaa sekä miten yritykset tulisi nähdä yhteistyökumppaneina tässä kehitystyössä.

Iranilaisten maahanmuuttajanaisten integroitumisen avaimena elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukeminen sekä osallisuuden lisääminen (Väitös: YTM Riti Esberg, 30.10.2020, sosiaalityö)

Iranilaiset maahanmuuttajanaiset tarvitsevat paljon neuvoja ja tukea integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Asia paljastuu Riti Esbergin Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan naisten onnistunut integroituminen edellyttää monia pitkäjänteisiä kotouttamistyön tukitoimia, joissa painopiste on naisten elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukemisessa sekä yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisessä.

Tutkijat kehittivät yksinkertaisen tavan muunnella soluviestintää valon avulla

22.10.2020

Optogenetiikka on menetelmä, jolla voidaan valon avulla ohjata tarkasti soluviestintää ja solujen toimintaa, mikä mahdollistaa sairauksiin liittyvien mekanismien uudenlaisen tutkimisen. Turun biotiedekeskuksen tutkijat kehittivät uuden, helpon tavan käyttää optogeneettisiä työkaluja. Tutkijat hyödynsivät kehittämäänsä menetelmää syöpälääkkeiden sivuvaikutusten tutkimiseen.

Suojelualueet auttavat vesilintuja sopeutumaan ilmastonmuutokseen

21.10.2020

Ilmastonmuutos siirtää lajien levinneisyyksiä kohti pohjoista. Lajien liikkuminen ei ole itsestään selvää, sillä esimerkiksi ihmisen maankäyttö voi rajoittaa sopivien elinympäristöjen määrää. Tuoreen tutkimuksen mukaan suojelualueverkosto edistää talvehtivien vesilintujen sopeutumista ilmastonmuutokseen edesauttamalla niiden levittäytymistä kohti pohjoista.