Asiasana: Mediatiedote

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Myllymäen joulu kutsuu avoimiin oviin Rauman kampukselle

25.11.2022

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella vietetään avointen ovien päivää torstaina 1.12. Kello 9–19 järjestettävässä tapahtumassa kävijät voivat kuulla tietoiskuja Rauman kampuksella tehtävästä tutkimuksesta sekä osallistua muun muassa musiikillisiin joululeikkeihin, askarrella Seminaarin puutarhassa, valmistaa piparimuotteja tai Makramé-tonttuja.

Myllymäen joulu kutsuu avoimiin oviin Rauman kampukselle

25.11.2022

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella vietetään avointen ovien päivää torstaina 1.12. Kello 9–19 järjestettävässä tapahtumassa kävijät voivat kuulla tietoiskuja Rauman kampuksella tehtävästä tutkimuksesta sekä osallistua muun muassa musiikillisiin joululeikkeihin, askarrella Seminaarin puutarhassa, valmistaa piparimuotteja tai Makramé-tonttuja.

Arvojen uudelleentulkintaa ja muokkautuvia liikkumatiloja: emiraattinaisten taloudellinen toimijuus muutoksessa (Väitös: FT Valerie Priscilla Goby, 2.12.2022, yrittäjyys)

Emiraattinaiset luovivat erilaisten arvojen ja tavoitteiden välimaastossa. FT Valerie Priscilla Goby tutki väitöskirjassaan, millaisia tiloja naisten taloudelliselle toimijuudelle ja työelämään osallistumiselle muovautuu modernisaation ja perinteisten naisiin kohdistuvien arvojen ristiaallokossa.

Tunteiden säätelyn vaikeudet haastavat vauvavuoden vanhemmuutta (Väitös: LL, FM, TtM Hanna Ahrnberg, 2.12.2022, psykiatria) 

Vanhemman aleksityymisillä eli tunteiden säätelyn vaikeuksiin liittyvillä piirteillä on yhteys heikompaan mentalisaatiokykyyn, varhaiseen kiintymisen kokemukseen sekä kielteisempään tunneilmaisuun hoivakäyttäytymisessä vauvavuotena, käy ilmi Hanna Ahrnbergin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Portugalin keskiajan aatelisto perusteli etuoikeutensa Islamin vastaisten sotien muistoilla ja perusti identiteettinsä niille (Väitös: FM Tiago Queimada e Silva, 25.11.2022, yleinen historia)

Konflikteja käydään paitsi fyysisesti, myös symbolisesti. FM Tiago Queimada e Silva perehtyi yleisen historian alan väitöstutkimuksessaan portugalilaisen aateliston kirjoittamiin historiallisiin teoksiin. Tutkimus osoitti, että 1300-luvun lopun ja 1400-luvun Portugalissa yläluokka perusteli etuoikeutettua yhteiskunnallista asemaansa muistoilla muslimeja vastaan käydyistä sodista.

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaa, mutta haavoittuvuutta ei edelleenkään tunnisteta riittävästi (Väitös: OTM, VT Minni Leskinen, 26.11.2022, oikeustiede)

Seksuaalirikosoikeuden kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä asetettiin huhtikuussa 2019 ja kokonaan uudistettu rikoslain 20 luku astuu voimaan 1.1.2023. Uudistettu laki perustuu vapaaehtoisuuden käsitteelle. OTM, VT Minni Leskinen selvitti oikeustieteen alan väitöstutkimuksessaan, miten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden käsite on tullut osaksi seksuaalirikosoikeutta ja miten se on konkretisoitu rikosten tunnusmerkistöiksi.

Psykoosiin sairastuminen teini-iässä on yhteydessä myöhempään syrjäytymiseen

21.11.2022

Psykoosiin sairastuneet nuoret olivat usein työelämän ja opiskelun ulkopuolella nuorina aikuisina. Tämä koski erityisesti henkilöitä, joiden opiskelu ei aiemminkaan ollut edennyt odotetusti. Näin osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus, jossa seurattiin kaikkia Suomessa vuonna 1987 syntyneitä henkilöitä.