Asiasana: hoiva

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Elämän hoitokodissa ei tulisi olla passiivista: ikääntyneiden liikkumista ja aktiivisuutta voidaan edistää yhteistyöllä

14.09.2023

Hoitokodeissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää tekemällä parannuksia yksiköiden tiloissa ja ikääntyneiden henkilöiden mahdollisuuksissa käyttää tiloja itsenäisesti, arkeen kuuluvissa aktiviteeteissa, hoitajien roolissa aktivisuuden ja liikkumisen tukemisessa sekä resursseissa, tulee esiin Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin hoitokodeissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden ja siellä työskentelevien hoitajien näkemyksiä.

Etäisyydenpito on heikentänyt hoivakotiasukkaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia koronapandemian aikana

22.09.2021

Turun ja Helsingin yliopistojen yhteistutkimuksessa havaittiin koronapandemiaan liittyvän etäisyydenpidon ja eristäytymisen vaikuttaneen hoivakotiasukkaiden ja heidän läheistensä hyvinvointiin monin tavoin. Pandemian aikana tehdyt ratkaisut ovat tutkimuksen perusteella muuttaneet läheisten ja hoivakotien välistä suhdetta.

Turun yliopisto vahvistaa voimakkaasti gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutusta

07.12.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella lisätään kevään 2021 yhteishaussa 20 uutta aloituspaikkaa gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen. Koulutusvolyymin lisäämisen tavoitteena on saada lisää korkean tason osaajia ikääntyneiden ihmisten palvelujärjestelmään ja hoitoon. Gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisopintoja järjestetään Suomessa vain Turun yliopistossa.