Asiasana: Hoitotyö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Vanhempien roolia vastasyntyneiden tehohoidon aikana on mahdollista määritellä uuden mittarin avulla 

10.06.2021

Turun yliopiston ja alankomaalaisen OLVG-sairaalan yhteistutkimuksessa kehitettiin mittari, jonka avulla voidaan arvioida vanhempien osallistumista ja yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa vauvan tehohoidon aikana. Mittarin avulla hoitohenkilökunta voi kiinnittää huomiota toimintatapoihin, joilla vanhempien osallistuminen ja yhteistyö henkilökunnan kanssa voidaan turvata jokapäiväisessä työssä.

Tutkimuksessa kehitettiin mittari arvioimaan tehosairaanhoitajien taitoja potilaan kliinisen tilan tarkkailussa (Väitös: TtM Mika Alastalo, 11.6.2021, hoitotiede)

Tehosairaanhoitajien taitoja potilaan kliinisen tilan tarkkailussa on tärkeää kehittää tarjoamalla järjestelmällisesti koulutusta tehosairaanhoitajille läpi heidän työuransa. Tarkkailutaitoja voidaan arvioida TtM Mika Alastalon väitöstutkimuksessa kehitetyllä mittarilla, mutta arvioinnin käytäntöjä ja menetelmiä on syytä edelleen kehittää jatkossa. Alastalon väitöstutkimuksessa laadittiin lisäksi teoreettinen rakenne tarkkailutaidoista ja arvioitiin tehosairaanhoitajien tarkkailutaitojen tasoa.

Sote- alan työväkivaltaa on mahdollista hallita nykyistä paremmin (TtM Johanna Pulkkinen, 21.5.2021, työterveyshuolto)

Suuri osa työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda konkreettisiin turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Useita käytännön toimia olisi kuitenkin tehtävissä väkivallan uhan hallinnan parantamiseksi, toteaa TtM Johanna Pulkkinen, joka tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan väkivallan uhan hallintaa sote-alan työssä Suomessa.

Valmistuvat sairaanhoitajat ovat Euroopassa moraalisesti rohkeita

13.04.2021

Moraalinen rohkeus tarkoittaa esimerkiksi hoitajan valmiutta toimia potilaan edun mukaisesti silloinkin, kun se voi aiheuttaa vaikeuksia hoitajalle itselleen. Valmistuvan sairaanhoitajan moraalinen rohkeus on yksi tekijöistä, joita on tutkittu Turun yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Euroopassa valmistuvien sairaanhoitajien moraalinen rohkeus on tutkimuksen perusteella korkealla tasolla. 

Hoitotyön kuvaamiseen tarvitaan yhtenäisiä käsitteitä (Väitös: VTM Maria Ameel, 12.3.2021, hoitotiede)

Sairaanhoitajilla on merkittävä rooli psykiatrian erikoissairaanhoidossa, mutta heidän tekemästään työstä aikuispsykiatrian avohoidossa on saatavilla vain niukasti tutkimustietoa. VTM Maria Ameel tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kansainvälisesti laajasti käytössä olevan hoitotyön interventioita kuvaavan luokituksen soveltuvuutta aikuispsykiatrian avohoidossa. Tutkimuksen tulokset korostavat yhteisen kielen ja käsitteistön tarvetta hoitotyön kuvaamiselle. 

Leikkaus- ja anestesiaosaston päivittäiseen johtamiseen liittyy paljon päätösten varmistamista ja tarkistamista (Väitös: TtM Eriikka Siirala, 22.1.2021, hoitotiede)

Leikkaus- ja anestesiaosastojen arjessa hoitotyön lähiesimiehet tekevät lukuisia päätöksiä – usein nopeasti ja samanaikaisesti. Päätöksentekoa tukevat osittain sähköiset tietojärjestelmät. TtM Eriikka Siirala selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, mitä päätöksiä leikkaus- ja anestesiaosastojen lähiesimiehet päivittäisessä johtamisessa tekevät, ja mitä tietoa päätöksenteossa tarvitaan. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa kehitettävien tietojärjestelmien tietosisältöön, lähiesimiehen työnkuvan määrittämiseen ja uusien lähiesimiesten perehdyttämiseen.

Sairaanhoitajien sujuvaa yhteistyötä tarvitaan varmistamaan ikääntyvien hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä (Väitös: TtM Terhi Lemetti, 18.12.2020, hoitotiede)

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa, mutta usein heiltä puuttuvat yhteisesti sovitut käytänteet, tavoitteet ja vastuualueet. TtM Terhi Lemetti kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan mallin, jonka avulla voidaan parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa. Osana tutkimusta syntyi myös mittari yhteistyön toteutumisen seurantaan. 

Osaamisen kehittäminen lisää globaalia tasa-arvoa lasten kivun hoidossa (Väitös: MSc Abigail Kusi Amponsah, 30.10.2020, hoitotiede)

MSc Abigail Kusi Amponsah kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ghanalaisten sairaanhoitajien osaamista ja hoitokulttuuria lasten kivun hoidossa. Tämän tiedon pohjalta Amponsah kehitti lasten kivun hoidon koulutusohjelman sairaanhoitajille terveydenhuollon toimintaympäristöön, jossa resurssit ovat rajalliset.

Internet-perustaisella täydennyskoulutuksella voidaan parantaa hoitotyöntekijöiden tietopohjaa (Väitös: TtM Minna Ylönen, 18.9.2020, hoitotiede)

Internet-perustainen opetusohjelma parantaa kotihoidon hoitotyöntekijöiden tietoja laskimohaavan hoidosta. TtM Minna Ylösen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus tuotti lupaavia tuloksia hoitotyön täydennyskoulutuksen näkökulmasta, sillä opetusmateriaalina käytettiin internetissä olemassa olevaa näyttöön perustuvaa materiaalia, joka on muutenkin hoitohenkilökunnan saatavilla.