Hoitotieteen etiikan teemapäivässä avataan näkökulmia terveydenhuollon ammattietiikkaan

06.11.2023

Etiikan teemapäivässä paneudutaan tänä vuonna ammattieettisiin kysymyksiin. Teemapäivä järjestetään Turun yliopistossa 11.12.2023 klo 9.00 alkaen. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tämän vuoden Etiikan teemapäivässä avataan monipuolisesti terveydenhuollon ammattieettisiä kysymyksiä. Yhteiskunnallisesti aihe on ajankohtainen, koska terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtään yhä vähenevien resurssien mutta kasvavan palveluntarpeen puristuksessa. Samanaikaisesti henkilöstöpula on merkittävä. Meneillään olevat muutokset heijastuvat eettisesti hyvän hoidon ja palvelun toteuttamiseen ja siten myös edellytyksiin toteuttaa työtä ammattietiikan mukaisesti.

Hoitotyön johtaja Marita Koivunen Satakunnan hyvinvointialueelta aloittaa teemapäivän pohtimalla, miksi hyvinvointialueilla on tarvetta eettiselle keskustelulle. Yliopistotutkija Susanne Uusitalo (Oulun yliopisto) avaa esityksessään ammattietiikkaa ajankohtaisesti tekoälyn näkökulmasta. Terveydenhuollon eettistä johtamista tarkastelee kliininen asiantuntija Miia Korpela (Hus Diagnostiikkakeskus), ja moniammatillista etiikkaa väitöskirjatutkija Piiku Pakkanen (Turun yliopisto).

Terveydenhuollossa yleistynyttä kokemusasiantuntijuutta ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä pohtii esityksessään Post Doc -tutkija Karoliina Nikula (Turun yliopisto). Professori Riitta Suhonen (Turun yliopisto) paneutuu hoitotyöntekijöiden eettiseen kompetenssiin esittelemällä meneillään olevaa tutkimushanketta.

Iltapäivällä keskustellaan vielä ammattietiikan tulevaisuuden näkymistä vuorovaikutteisessa paneelissa, johon myös yleisön on mahdollista osallistua.

Teemapäivä on suunnattu terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille sekä muille aihealueesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lounas ja kahvi omakustanteiset. Ilmoittautumiset 1.12 2023 mennessä.

Etiikan teemapäivä: Näkökulmia ammattietiikkaan 11.12.2023 klo 9.00–15.15, Säätiö-Sali, Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10

Ohjelma:

9.00–9.05 Teemapäivän avaus
Professori Mari Kangasniemi, Turun yliopisto

9.05 – 9.15 Miksi hyvinvointialueilla tarvitaan eettistä keskustelua?
TtT, dosentti, hoitotyön johtaja Marita Koivunen, Satakunnan hyvinvointialue

9.15–10.00 Näkökulmia ammattietiikkaan ja tekoälyyn
Yliopistotutkija Susanne Uusitalo, Oulun yliopisto, Historia-, kulttuuri- ja
viestintätieteiden yksikkö

10.00–10.15 Tauko

10.15–10.45 Eettinen johtaminen bioanalyytikon näkökulmasta
TtM Miia Korpela, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos.

10.45-11.15 Moniammatillinen etiikka
TtM, väitöskirjatutkija Piiku Pakkanen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos.

11.15-11.30 Keskustelua aamupäivän aiheista

11.30-12.30 Lounastauko

12.30–13.00 Kokemusasiantuntijuuden etiikka
TT Karoliina Nikula, Post doc tutkija, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

13.00–13.45 Hoitotyöntekijöiden eettinen kompetenssi: PROMOCON-hankkeen esittely
Professori Riitta Suhonen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

13.45–14.00 Keskustelua

14.00–14.15 Tauko

14.15–15.00 Ammattietiikka 2030
Vuorovaikutteinen keskustelu ammattietiikan tulevaisuuden näkymistä
Keskustelun vetäjänä professori Riitta Suhonen
Keskustelijoina TtM Piiku Pakkanen, TtM Miia Korpela ja TtT Karoliina Nikula
Keskusteluseinä moderointi, väitöskirjatutkija Sanna Törnroos

15.00-15.15 Teemapäivän päätös
Professori Riitta Suhonen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos 

Lisätietoja: Sanna Törnroos, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, sanna.j.tornroos@utu.fi

Luotu 06.11.2023 | Muokattu 06.11.2023