Asiasana: Hoitotiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perusterveydenhuolto tarjoaa edellytykset mielenterveysasiakkaiden omahoidolle (Väitös: TtM Anu Vähäniemi, 13.9.2018, hoitotiede)

TtM Anu Vähäniemi tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, millaiset edellytykset perusterveydenhuollossa on toteuttaa mielenterveysasiakkaiden omahoitoa. Edellytyksiä Vähäniemi tarkasteli kuntien mielenterveyspolitiikan, hoitosuositusten ja hoitohenkilökunnan asenteiden näkökulmista. Tutkimus osoittaa, että perusterveydenhuollossa on hyvät edellytykset mielenterveysasiakkaiden omahoidon toteutumiselle.

 

Yksinkertainen seula auttaa kouluterveydenhuoltoa löytämään syömishäiriöön viittaavan oireilun (Väitös: TtM Lea Hautala, 14.9.2018, nuorisopsykiatria ja hoitotiede)

Syömishäiriöt ovat vakavia, vaikeasti tunnistettavia ja hankalasti hoidettavia sairauksia, jotka vaarantavat yksilön kehityksen, terveyden ja toimintakyvyn sekä koko perheen hyvinvoinnin. Turun yliopistossa väittelevä TtM Lea Hautala testasi väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa syömishäiriöseulan toimivuutta suomalaisessa kouluterveydenhuollossa. Tutkimuksen perusteella seulonta näyttäisi tunnistavan oireilun paremmin kuin tavanomainen terveystarkastus.