Hoitotieteen laitoksen etiikan teemapäivässä paneudutaan työelämäetiikan ajankohtaisiin kysymyksiin

23.11.2022

Etiikan teemapäivässä käsitellään laajasti yhteiskunnallisesti ajankohtaisia työelämäetiikan aihealueita. Teemapäivä järjestetään Turun yliopistossa 1.12.2022 klo 9.00 alkaen. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tämän vuoden Etiikan teemapäivän aiheet pureutuvat ajankohtaisiin työelämäetiikan kysymyksiin yhteiskunnan, johtamisen ja potilasturvallisuuden näkökulmista. 

Muuttuva yhteiskunnallinen tilanne haastaa pohtimaan etiikkaan liittyviä kysymyksiä työelämässä aiempaa laajemmin. Teemapäivän alussa keskitytään kahteen ajankohtaiseen teemaan. Väitöskirjatutkija Laura Puumala (Turun yliopisto) puhuu hätätilaetiikasta ja moraalisesta stressistä hoitotyössä. Post-doc-tutkija Hanna Kallio (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori Simo Kyllönen (Helsingin yliopisto) kertovat ympäristö- ja ilmastovastuusta ammattietiikan sekä osallistumisen näkökulmista. Hoitotyön johtamisen, potilasturvallisuuden ja inhimillisen kohtaamisen etiikan kysymyksiin syvennytään yhdessä muiden teemapäivän puhujien kanssa.

– Eettiset kysymykset yhteiskunnassa ja työelämässä ovat lisääntyneet, ja on tärkeää kuulla myös tutkijoiden näkökulmaa asioihin. Etiikan tutkimus on osa Turun yliopiston hoitotieteen tutkimusohjelmaa, ja teemapäivä mahdollistaa myös uusien tutkijoiden töiden esilletuomisen, professori Helena Leino-Kilpi kertoo. 

Symposiumiin odotetaan noin 200 osallistujaa. Osallistujat ovat terveydenhuollon opiskelijoita ja ammattilaisia sekä muita teemasta kiinnostuneita.

Etiikan teemapäivä: Työelämäetiikka – monipuolisten pohdintojen välttämättömyys 1.12.2022 klo 9.00–16.00, Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10, Alhopuro-sali 

Ohjelma:

9.00–9.15 Teemapäivän avaus 
Professori Helena Leino-Kilpi, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

9.15–9.45 Hätätilaetiikka ja moraalinen stressi hoitotyössä
Väitöskirjatutkija Laura Puumala, filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto 

9.45–10.15 Ympäristövastuu hoitotyön ammattietiikassa
TtT, post-doc-tutkija Hanna Kallio, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto 

10.15–10.45 Osallistuminen ilmastovastuussa
Yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Helsingin yliopisto

10.45–11.00 Tauko

11.00–11.30 Etiikka hoitotyön johtamisessa
TtT, hallintoylihoitaja Marja Renholm HUS 

11.30–12.00 Johtamisen etiikan kehittäminen
TtT, Laura Laukkanen, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto 

12.00–13.15 Lounastauko 

13.15–13.45 Potilas etiikan valvojana 
Väitöskirjatutkija, vs. johtava potilasasiamies Hanna Sykkö, VSSHP

13.45–14.15 Hyvän hoidon laiminlyönnit
Väitöskirjatutkija, Oili Papinaho, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto 

14.15–14.45 Eettinen potilasturvallisuus – HaiPro-järjestelmän ulottuvuus 
TtM-opiskelija Tina Hiltunen, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto 

14.45–15.00 Kahvitauko

15.00–15.25 Näkökulmia inhimilliseen kohtaamiseen
Dosentti, tutkijatohtori Jenny Paananen, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

15.25–16.00 Teemapäivän päätös – Etiikan tutkimuksen tulevaisuus
Professori Helena Leino-Kilpi, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Lisätietoja: Noora Narsakka, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, p. 050 4900 929, noora.narsakka@utu.fi

Luotu 23.11.2022 | Muokattu 23.11.2022