Asiasana: hoitotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Digitaalisella pelillä voidaan tukea varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta (Väitös: TtM Johanna Nyman, 19.4.2024, hoitotiede)

TtM Johanna Nyman tutki väitöskirjassaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä eli luottamusta kykyynsä kieltäytyä tupakasta. Tutkimuksessa kehitettiin digitaaliseen peliin pohjautuva menetelmä varhaisnuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Tulokset osoittivat, että menetelmällä pystyttiin tukemaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja sen taustalla olevia tekijöitä.

Hyvin hoidettu!

Hyvin hoidettu! on podcast, joka kertoo terveyteen liittyvästä uusimmasta tutkimustiedosta ja jakaa tietoa hoitotieteestä kiinnostavasti ja ymmärrettävästi

Sateenkaari-inklusiivisuus tukee terveydenhoitajien työtä sekä edistää sateenkaarinuorten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta yläkoulun kouluterveydenhoidossa (Väitös: TtM Minna Laiti, 2.2.2024, hoitotiede)

TtM Minna Laiti tutki väitöskirjassaan sateenkaarinuorten kohtaamista kouluterveydenhoidossa ja kehitti hoitotieteen teoreettisen mallin kuvaamaan sateenkaari-inklusiivisen yläkoulun kouluterveydenhoidon keskeisiä tekijöitä.

Opetusnäyteluennot TtT Satu Kajander-Unkuri ja TtT Riitta Turjamaa

Aika

23.1.2024 klo 10.00 - 10.50
TtT Satu Kajander-Unkuri antaa julkisen opetusnäytteen hoitotieteen dosentuuria varten ti 23.1. klo 10 Opetusnäyte on suunnattu peruskoulutustasolle ja sen aihe on: ”Sairaanhoitajakoulutus EU-maissa ja sen tuottama kompetenssi”. Opetusnäytteen kesto on 20 minuuttia. TtT Riitta Turjamaa antaa...

Mielenterveyden teemapäivä

Aika

14.2.2024 klo 9.00 - 15.00
Osmo Järvi -sali, Medisiina C, Turun yliopisto sekä Zoom-verkkokokousohjelma Puheenjohtaja: yliopistonlehtori, dosentti Tella Lantta