Asiasana: hoitotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Psykiatrisen sairaalahoidon rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä ilmenee potilaisiin ja henkilökuntaan kohdistuvia vaaratapahtumia (Väitös: TtM Jaakko Varpula, 2.6.2023, hoitotiede)

Turvallisuutta ylläpitäviksi tarkoitettujen rajoittamistoimenpiteiden, kuten eristämisen ja sidonnan, yhteydessä ilmenee vaaratapahtumia psykiatrisessa sairaalahoidossa, osoittaa Jaakko Varpula Turun yliopistoon tekemässään hoitotieteen väitöstutkimuksessa. Varpula tarkasteli tutkimuksessaan rajoittamistoimenpiteisiin liittyviä vaaratapahtumia ja niille altistavia riskitekijöitä.

Väittelijä kehitti mallin terveydenhuollon väärinkäytösten paljastamiseksi (Väitös: TtM Johanna Wiisak, 12.5.2023, hoitotiede)

TtM Johanna Wiisak tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan terveydenhuollossa tapahtuvien väärinkäytösten paljastamista ammattilaisten näkökulmasta ja kehitti väärinkäytösten paljastamisen päättelymallin. Wiisak kuvasi tutkimuksessaan myös väärinkäytösten paljastajien yksilöllisiä taustatekijöitä ja moraalista rohkeutta. Tulosten perusteella Wiisak esittää sidosryhmille ja tutkijoille ehdotuksia väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Nuorten alkoholin käyttöön liittyvä jaettu vastuu voi tukea nuoria terveysvalinnoissa (Väitös: TtM Mari Mynttinen, 14.4.2023, hoitotiede)

Nuorten alkoholin käyttöön liittyvät vastuut käsitetään nuorten ja vanhempien yhteisenä aihealueena – jaettuina vastuina. Jaetuilla vastuilla voidaan tukea nuoria heidän terveysvalinnoissaan. TtM Mari Mynttinen kuvaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan nuorten alkoholin käyttöön liittyviä vastuita nuorten ja vanhempien näkökulmasta. 

Kliinisen hoitotieteen teemapäivä

Aika

19.4.2023 klo 9.15 - 15.00
Paikka: Zoom-verkkokokousohjelmaPuheenjohtaja: Sanna Koskinen, kliininen opettaja, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosOhjelma9.15–9.30 Teemapäivän avaus9.30–10.00 Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijuus SuomessaAnnukka Tuomikoski, TtT, Asiantuntijaylihoitaja, Hoitotieteen ja -työn tehtävänala...

Vuorovaikutus on avain vaikuttavaan hoitoon

09.03.2023

Hoitohenkilökunnan, potilaan ja omaisten välisen vuorovaikutuksen onnistuminen mahdollistaa myös hoidon onnistumisen. Vaikuttavalla viestinnällä voidaan parhaimmillaan saavuttaa myös kustannussäästöjä. Turun yliopistossa tutkitaan, opetetaan ja kehitetään terveydenhuollon vuorovaikutusta monitieteisesti.

Potilasohjauksen teemapäivä

Aika

23.5.2023 klo 10.00 - 15.00
Potilasohjauksen teemapäivä 23.5.2023Etätapahtuma Zoom-yhteydellä: linkki lähetetään ilmoittautuneilleJärjestäjä: Empowering Patient Education (EPE) -tutkimusalaohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto (TY)Kohderyhmä: Potilasohjauksesta kiinnostuneet sote-alan ammattilaiset, opiskelijat ja...

Potilasohjauksen teemapäivä

Aika

23.5.2023 klo 10.00 - 15.00
Etätapahtuma Zoom-yhteydellä: linkki lähetetään ilmoittautuneilleJärjestäjä: Empowering Patient Education (EPE) -tutkimusalaohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto (TY)Kohderyhmä: Potilasohjauksesta kiinnostuneet sote-alan ammattilaiset, opiskelijat ja palvelujen käyttäjät OHJELMA10.00–10.15...