Asiasana: Hoitotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perhehuoneet ja henkilökunnan kouluttaminen edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastolla (Väitös: TtM Mirka Toivonen, 22.1.2021, hoitotiede)

Vastasyntyneiden teho-osaston hoitokulttuuri vaikuttaa siihen, miten suuri rooli vanhemmille annetaan vauvansa hoitajina ja hoitotiimin jäseninä. Usein vanhemmat saavat käydä hoitamassa lastaan, mutta heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa on rajoitettua, ja heillä on lähinnä vierailijan rooli. TtM Mirka Toivosen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että henkilökunnalle annettu koulutus ja perhehuoneet edistävät perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastoilla. 

Leikkaus- ja anestesiaosaston päivittäiseen johtamiseen liittyy paljon päätösten varmistamista ja tarkistamista (Väitös: TtM Eriikka Siirala, 22.1.2021, hoitotiede)

Leikkaus- ja anestesiaosastojen arjessa hoitotyön lähiesimiehet tekevät lukuisia päätöksiä – usein nopeasti ja samanaikaisesti. Päätöksentekoa tukevat osittain sähköiset tietojärjestelmät. TtM Eriikka Siirala selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, mitä päätöksiä leikkaus- ja anestesiaosastojen lähiesimiehet päivittäisessä johtamisessa tekevät, ja mitä tietoa päätöksenteossa tarvitaan. Tulosten avulla voidaan vaikuttaa kehitettävien tietojärjestelmien tietosisältöön, lähiesimiehen työnkuvan määrittämiseen ja uusien lähiesimiesten perehdyttämiseen.

Sairaanhoitajien sujuvaa yhteistyötä tarvitaan varmistamaan ikääntyvien hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä (Väitös: TtM Terhi Lemetti, 18.12.2020, hoitotiede)

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa, mutta usein heiltä puuttuvat yhteisesti sovitut käytänteet, tavoitteet ja vastuualueet. TtM Terhi Lemetti kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan mallin, jonka avulla voidaan parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ikääntyvien potilaiden hoidossa. Osana tutkimusta syntyi myös mittari yhteistyön toteutumisen seurantaan. 

Turun yliopisto vahvistaa voimakkaasti gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutusta

07.12.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella lisätään kevään 2021 yhteishaussa 20 uutta aloituspaikkaa gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen. Koulutusvolyymin lisäämisen tavoitteena on saada lisää korkean tason osaajia ikääntyneiden ihmisten palvelujärjestelmään ja hoitoon. Gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisopintoja järjestetään Suomessa vain Turun yliopistossa.

Hoitotieteen laitos palkitsi ansioituneita hoitotieteilijöitä

30.11.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitos jakoi Maailman terveysjärjestön (WHO) sairaanhoitajien ja kätilöiden vuoden kunniaksi kolme tunnustuspalkintoa hoitotiedettä ansioituneesti edistäneille henkilöille. 
Hoitotieteen laitos jakaa 30.11.2020 tunnustuspalkinnon kolmelle ansioituneelle hoitotieteilijälle laitoksen henkilökunnan ja tutkimusryhmien ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkintoihin sisältyy myös apuraha. Yksi palkinto jaetaan hoitotieteen hyväksi yhteiskunnallisesti toimineelle ja kaksi palkintoa hoitotieteen tulevaisuuden tutkijoille.