Asiasana: Hoitotieteen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

PERUUTETTU: Potilasohjauksen teemapäivä

Aika

27.4.2020 klo 9.30 - 15.30
Potilas oman elämänsä hallitsijaksi voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen avullaPotilasohjauksen teemapäivä on uusi tapahtuma, jonka järjestää hoitotieteen laitoksen Empowering Patient Education (EPE) -alatutkimusohjelma. Lisätietoja EPE:sta: https://sites.utu.fi...

Hoitajien äkillisiä sairauspoissaoloja voidaan korvata päivittäisen resursoinnin mallilla (Väitös: TtM Outi Tuominen, 21.2.2020, hoitotiede)

Hoitotyön arkihaasteena on varmistaa riittävä hoitohenkilökunnan määrä ja osaaminen, mihin kuluu nykyisellään paljon aikaa ja vaivaa. Outi Tuominen kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan sairaaloiden päivittäisen resursoinnin mallin, jonka avulla henkilöstövoimavarat voidaan hyödyntää paremmin. Päivittäiseen resursointiin kannattaa panostaa, koska se tehostaa organisaation jo palkattujen hoitajien työpanoksen kohdistamista kustannustehokkaasti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. 

Sairaanhoitajaopiskelijan viimeinen harjoittelu ennen työhön siirtymistä voi edistää alalla pysymistä (Väitös: Anu-Marja Kaihlanen, 14.2.2020, hoitotiede)

Sairaanhoitajakoulutuksen viimeiseen harjoittelujaksoon kannattaa panostaa, sillä hyvä harjoittelukokemus voi helpottaa opiskelijan siirtymistä sairaanhoitajan rooliin. Onnistunut harjoittelu voi myös vähentää sairaanhoitajien työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisinä työvuosina. Anu-Marja Kaihlasen Turun yliopistossa esitettävä väitöstutkimus tarkasteli sairaanhoitajakoulutuksen viimeistä ohjattua harjoittelujaksoa ja sen merkitystä siirryttäessä opiskelijan roolista sairaanhoitajan rooliin.