Hoitotiedettä jo neljän vuosikymmenen ajalta – Turun ensimmäinen hoitotieteen maisterivuosikurssi järjesti tapaamisen

29.04.2024

Vuonna 1986 hoitotieteen maisteriopintonsa ensimmäisenä vuosikurssina Turun yliopistossa aloittaneet hoitotieteen alumnit järjestivät tapaamisen Blankossa torstaina 25.4.2024. Reilut kolmekymmentä vuotta sitten maisteriopinnot aloittaneiden hoitotieteen ammattilaisten joukkoon lukeutui useampi tohtoriksi väitellyt ja lisensiaatti sekä laaja-alainen joukko hoidon, terveydenhuollon, hallinnon ja opetusalan ammattilaisia.

Hoitotieteen opintoja alettiin tarjota Turun yliopistossa vuonna 1986, ja tarjonta laajeni terveydenhuollon koulutusohjelmalla vuonna 1987. Ensimmäisenä maisteriopinnot aloitti 19 opiskelijan joukko, josta 14 on valmistunut terveystieteiden maistereiksi.

– Olemme järjestäneet vuosien varrella kerran aikaisemmin yhteisen tapaamisen, mutta siitä on ehtinyt kulumaan jo useampi vuosi. Siksi oli ilahduttavaa, että saimme koolle melkein kaikki vuosikurssiltamme maisteriksi valmistuneet. Osa meistä on myös pitänyt vuosien varrella enemmän yhteyttä, kertoo tapaamista toisena koordinoinut Pirkko Routasalo.

Juuri aloitetussa koulutusohjelmassa monet asiat olivat ensimmäisten maisteriopiskelijoiden kohdalla vielä kehitysvaiheessa, ja esimerkiksi opetussuunnitelmaa kehitettiin sitä mukaan, kun opiskelijat etenivät opinnoissaan. Opinnot vaativatkin tietynlaista epävarmuudensietokykyä, mutta tarjosivat toisaalta myös mahdollisuuden olla mukana raivaamassa polkua turkulaiselle hoitotieteelle.

Kurssilaiset muistelivatkin, että uteliaisuus ja halu perehtyä asioihin syvällisemmin olivat tärkeitä motivaattoreita opintoihin hakemisessa.

– Olin suorittanut sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot, ja syvällisemmillä kursseilla koin, että alettiin päästä asiaan. Hoitotieteen maisteriopinnot tarjosivat mahdollisuuden etsiä oleellista ja tehdä syvempää analyysiä, kertoo Anne Heikkinen.

Hoitotieteen alumnit muistelivat tilaisuudessa opintojaan lämmöllä. Paikalla oli myös maistereiden koulutusohjelmassa ensimmäisen vuoden professorina toiminut Kimmo Lehtonen.

– Minut otettiin opiskelijoiden joukossa avosylin vastaan, ja koenkin oppineeni paljon myös heiltä, Lehtonen kertoo.

Laajaa asiantuntijuutta terveyden ja hoitotieteen eri urapoluilta

Useamman vuosikymmenen hoito- ja opetusalan eri tehtävissä työskennelleet alumnit kävivät vapaamuotoisessa tapaamisessaan läpi opintojensa lisäksi urakaariaan. Vuosikurssilaisilla on yhdistänyt selkeä palo opintoihin ja tutkimukseen: tohtoriksi heistä päätyi väittelemään viisi, minkä lisäksi lisensiaatiksi valmistui kolme. Ryhmän urapolkuihin on sisältynyt muun muassa professorin, rehtorin, toiminnanjohtajan, korkeakoululehtorin ja yliopettajan vastuita.

Keskustelussaan vuosikurssin jäsenet pohtivat myös alan muutoksia. Hoitotieteen alkuvuosina sen tieteellisen tutkimuksen tarvetta sai joskus joutua perustelemaan. Toisaalta esimerkiksi sote-uudistus on asettanut aivan uudenlaisia haasteita hoidon ja terveydenhuollon aloille.

– Edelleen olisi hyvin tärkeää ymmärtää hoidon merkitystä ja siihen liittyviä rakenteita, tähdensi Marja-Helena Salmio.

Mitä lähes neljäkymmentä vuotta sitten maisteriopintonsa aloittaneet alumnit sitten haluaisivat sanoa hoitotieteen nykyisille opiskelijoille?

– Opinnot eivät mene koskaan hukkaan. Maisteriopinnot ovat antaneet valmiudet argumentaatioon ja analyysiin, sanoo Elina Männistö.

 

Teksti ja kuva: Lotta Junnila

Luotu 29.04.2024 | Muokattu 29.04.2024