Kasvatustieteiden tiedekunnan vuoden alumnina palkitun Lyydia Mäkisen uraa ohjaavat humanitaariset arvot

19.06.2024

Kasvatustieteiden tiedekunta valitsi toukokuussa ensimmäiseksi vuoden alumnikseen koulutusasiantuntija Lyydia Mäkisen. Kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin on vienyt hänet kotimaan kamaralta aina Afrikkaan, Lähi-itään ja Aasiaan asti. Edelleen hän arvostaa suuresti Turussa suorittamaansa opettajankoulutusta, joka opetti hänelle tärkeitä työelämän taitoja.

Nainen seisoo seinän edessä kukkakimppu sylissään ja katsoo hymyillen kameraan.

Koulutusasiantuntija Lyydia Mäkinen on ehtinyt lyhyessä ajassa paljon: hän valmistui Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitokselta luokanopettajaksi vuonna 2017, jonka jälkeen hän on työskennellyt kansainvälisten suhteiden, koulutusviennin, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn parissa eri puolilla maailmaa.

Tällä hetkellä Mäkinen toimii Plan International Suomella kansainvälisten ohjelmien koulutusasiantuntijana. Lyydian työnkuvaan kuuluu koulutustyöhön liittyvän kapasiteetin kehittämistä ja työn laadun valvomista kumppanimaissa. Ohjelmat keskittyvät vahvasti koulutukseen ja lastensuojeluun ja työtä toteutetaan esimerkiksi Mosambikissa, Etiopiassa ja Nigeriassa yhteistyössä paikallisten kollegoiden ja kumppanijärjestöjen kanssa.

Gradun työstäminen Nepalissa vahvisti ajatukset tulevasta urasta

Mäkinen on kotoisin Porista. Jo lapsena hänellä oli kansainvälisiä tavoitteita ja kiinnostusta tasa-arvon edistämiseen: hän haaveili esimerkiksi ulkomaan kirjeenvaihtajan urasta, jossa pääsisi maailmalle ja tekemään vaikuttavaa työtä. Toimittajan ura kuitenkin vaihtui toisiin suunnitelmiin.

– Ymmärsin, että haluan tehdä työtä ihmisten kanssa ja vaikuttaa suoremmin heidän elämäänsä.

Mäkinen on aina nähnyt koulutuksen tärkeänä teemana kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa työssä: hänen mukaansa esimerkiksi autettavien ihmisten aktiiviseen rooliin omassa hyvinvoinnissa voi vaikuttaa koulutuksen kautta. Vuonna 2012 Mäkinen aloittikin luokanopettajan opinnot Turussa.

– Koin silloin ja koen edelleen, että luokanopettajan opinnot kehittävät tärkeitä taitoja kuten johtamistaitoihin kuuluvaa kriittistä ajattelua, luovuutta, konfliktien käsittelyä, kommunikaatiota, tunnetaitoja, empatiaa, ja joustavuutta. Ne ovat tärkeitä työelämän taitoja ja sen takia opettajankoulutus on hyvä tausta moneen tehtävään.

Opiskeluaika Turussa tuo Mäkiselle mieleen lämpimiä muistoja. Hän halusi ottaa yliopisto-opiskelusta kaiken irti ja oli aktiivisesti mukana monessa toiminnassa kuten Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnassa (KENKKU) ja I/O Speksissä.

– Opinnot itsessään olivat todella kivoja. Vaikka koulutus itsessään on tieteellistä ja tutkimuspohjaista, meillä oli myös paljon läsnäoloa. Siinä pääsi myös leikkimään samanhenkisten ihmisten kanssa. Jouduin kyllä uusimaan käsialatestin ja kasvitentin. Stressaavia muistoja on myös erityisesti puukäsitöistä, Mäkinen kertoo hymyillen.

Kansainväliset tavoitteet ohjasivat Mäkisen toimintaa myös opiskeluaikoina: hän lähti Nepaliin vaihtoon ja keräsi itse pro gradu -tutkielmansa aineiston Annapurnan vuoristokylistä. Aiheena oli koulunkäynnin haasteet Nepalin vuoristoseudulla.

– Gradun teko oli minulle ennen kaikkea oppimiskokemus, sillä kysymys oli konkreettisesta kokemuksesta ja siitä olisi hyötyä urallani. Vaelsin Annapurnalla ja vierailin vuoristokylien kouluissa, mikä oli haastavaa ja mielenkiintoista. Edelleen samat teemat kuten lasten kokemat haasteet kouluun pääsyssä ja koulutuksen jatkamisessa tarpeeksi pitkälle tulevat esille työssäni, Mäkinen sanoo.

Nepalissa hänelle kirkastui entisestään, että juuri tällaisten aiheiden parissa hän haluaa työskennellä.

– Se oli uraa muokkaava kokemus. Myöhemmin palasin vielä Nepaliin tekemään vapaaehtoistyötä. Vietin siellä yhteensä pari vuotta.

Työn vastapainona leikkiä ja seikkailua

Humanitaariset aiheet ovat olleet isossa osassa Lyydia Mäkisen urapolkua. Hän kertoo työssään motivoituvansa eniten erilaisten ihmisten kohtaamisista.

– Dialogi avun saajien kanssa on hyvin arvokasta. Tasa-arvo, heikommassa asemassa olevien auttaminen ja osallisuus ovat aina olleet minulle tärkeitä arvoja.

Mäkinen kohtaa työssään myös rankkoja aiheita. Jaksamisen ja työhyvinvoinnin huomioiminen ovat hänen alallaan erittäin tärkeitä asioita, joihin hän kertoo saavansa tukea kollegoilta kuin myös työpaikkansa johdolta. Lisäksi Mäkinen on aktiivinen töiden ulkopuolella.

– Leikin ja seikkailen vapaa-ajalla. En ota itseäni liian vakavasti.  Harrastukset ja aktiviteetit muuttuvat sen mukaan, missä asun ja mikä on mahdollista. Ratsastan ja teen telttailu- ja moottoripyöräretkiä ystävien kanssa. Kun yhteisö on ympäri maailmaa, niin ystävien kanssa soittelu on tärkeää, hän kertoo.

Tulevaisuuden suhteen Mäkisen ajatukset ovat selkeät: hän haluaa kehittyä nykyisessä tehtävässään mahdollisimman hyväksi ja ylipäätään työskennellä tuttujen teemojen parissa.

– Kansainvälinen yhteistyö ja ihmisoikeudet. Niiden parissa haluan jatkaa.

Luotu 19.06.2024 | Muokattu 20.06.2024