Asiasana: Kasvatustieteiden tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Marja Vauraksen dekaanikautta juhlittiin Educariumilla

13.12.2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Marja Vauras päättää kautensa vuodenvaihteessa. Vaikka Vauras jatkaa yhä työtään tiedekunnassa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professorina tutkimus- ja opetustehtävissä, hänen pitkää dekaanikauttaan muisteltiin lämmöllä Educariumilla järjestetyssä juhlassa torstaina 12.12.

International Master's Degree Programmes

In the application period 8–22 January 2020 we offer these International Master's Degree Programmes taught in English. The studies start in late August 2020.

Erityisopettajan opinnot 60 op

Turun yliopisto järjestää erityisopettajan opintoja jo valmistuneille luokanopettajille, aineenopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Erityisopettajan opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottama kelpoisuus määräytyy opiskelijan suorittamien muiden tutkintojen ja opintojen mukaan.