Asiasana: Kasvatustieteiden tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Hakuinfo Minustako opettaja? ti 19.1. klo 15-17.30

Aika

19.1.2021 klo 15.00 - 17.30
Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajan pedagogisia opintoja (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) harkitseville tutkinto-opiskelijoille ja maisteriksi jo valmistuneille, sekä ainelaitosten henkilökunnalle suunnatun etäinfotilaisuuden Minustako opettaja? tiistaina 19.1.2021 klo 15...

Soveltuvuuden rooli opiskelijavalinnoissa -webinaari

Aika

17.2.2021 klo 9.00 - 12.00
Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston soveltuvuuskoetyöryhmä järjestää keskiviikkona 17.2. kello 9–12 webinaarin, jossa käsitellään soveltuvuuden roolia opiskelijavalinnoissa. Webinaarin pohjana on vuonna 2020 toteutettu kasvatusalan soveltuvuuskoeuudistus, mutta seminaarissa keskustelu...

Yrittäjyyskasvattajana palkittu Jaana Lepistö puolustaa toisinnäkemisen taitoa

10.01.2021

Jos yliopistotutkija Jaana Lepistö saisi päättää, jokaisen opettajan arkeen kuuluisi halu innostaa oppijat toisinnäkemisen taitoon. Ei tehdä niin kuin on aina tehty vaan mietitään uudella tavalla. – Eräs opiskelija laittoi seitsemäsluokkalaiset suunnittelemaan ongelmanratkaisuna tuotetta, jota käytettäisiin, jos ihmisellä olisi kolme kättä, Lepistö sanoo. – Tämä johdatteli oppilaat pohtimaan tavanomaisesta poikkeavia tuotteita, joita yleensä uudet innovaatiot ovat.

Moni pärjää työelämässä vaikka mielenterveys horjuu – diagnoosia enemmän kertoo toimijuus (Väitös: KM, psyk.sh. Johanna Vilppola 15.1.2021, kasvatustiede)

Mielenterveyskuntoutujan työ- ja opiskelukykyä arvioitaessa henkilön oma kokemus toimijuudesta on jäänyt muiden tekijöiden varjoon. Näin toteaa väitöstutkimuksessaan kasvatustieteiden maisteri Johanna Vilppola. Hän laati tutkimuksensa pohjalta kuntoutujille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille työkalun, joka tukee oman toimijuuden arviointia.

Rauman pikkunorssi aloittaa tammikuussa – vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutusyhteistyötä ja harjoittelupaikkatarjontaa

30.12.2020

Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi avaa tammikuussa ovensa ensimmäisille lapsille. Johtaja Anne Toivosen mukaan pikkunorssi on päiväkoti, jossa kaikki toimintaa pohjaa uusimpaan tutkittuun tietoon ja siten se voi toimia. Tavoitteena on toimia myös mallina muille päiväkodeille. Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opiskelijoille pikkunorssi avaa suuresti kaivattuja harjoittelupaikkoja.

Väitös nostaa esille aukipuhumattomat asiat kodin ja koulun yhteistyössä (Väitös: KM Miina Orell, 18.12.2020, kasvatustiede)

Kodin ja koulun yhteistyö on kirjattu lakiin ja opetussuunnitelmiin normina, mutta monet opettajat kokevat yhteistyön kuuluvan vahvasti vapauden piiriin. Asiaa väitöstyössään tutkinut Miina Orell havaitsi opettajien pitävän yhteistyötä tärkeänä, mutta sen käytännön toteutus jää opettajan omaan harkintaan. Kaikki tutkimusta varten haastatellut opettajat totesivat saaneensa vain vähän koulutusta kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Korkeakoulujen kansainvälisiä opiskelijoita halutaan kansallisiin tarpeisiin (Väitös: KM Suvi Jokila, 18.12., kasvatustiede)

Korkeakoulutuksen kansainvälistymistä rakennetaan kansallisiin tarpeisiin. Yhteiskunnallinen tilanne heijastelee tekijöihin, joilla kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia perustellaan. Näin toteaa korkeakoulujen kansainvälistymispolitiikkaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstyössä tutkinut kasvatustieteiden maisteri Suvi Jokila.