Asiasana: Kasvatustieteiden tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun syyskuu huipentuu Tieteen päiviin ja Tutkijoiden yöhön

23.09.2019

Turun Tieteen päivät ja Tutkijoiden yö kutsuvat kaikenikäisiä tieteen äärelle syyskuun viimeisenä perjantaina ja lauantaina. Perjantaina 27.9. kello 18.00 Turun tuomiokirkossa lähestytään tunteita neljän eri näkökulmasta sekä resonoidaan Tuomas Akvinolaisen seurassa. Lauantaina 28.9. kello 10—14 pääsee kuulemaan, kokemaan ja kokeilemaan tieteentekemistä Turun Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa.

Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja Teppo Kröger

Aika

4.10.2019 klo 12.15 - 15.00
Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja Teppo Kröger vierailee Turun yliopistossa perjantaina 4.10. ja kertoo vierailuluennollaan huippuyksikön rakentamisesta, tutkimustyöstä ja vaikuttavuudesta. Luennon lopussa on varattu aikaa myös uratarinasta keskustelulle. LUENNON...

Vierailuluento: Ikääntymisen ja hoivan huippyksikön johtaja Teppo Kröger

Aika

4.10.2019 klo 12.15 - 15.00
12.15–13.45 Luento & keskustelu: Se puuttuva miljardi: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön rakentaminen, tutkimustyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 14.00–15.00 Career story & discussion: Reflections on my journey as a researcher Lisätietoja: Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikkö:...

Pakolaisten kulttuurisen ja kansallisen identiteetin säilyttäminen koulutuksen avulla voi tukea uuteen maahan integroitumista (Väitös: MEd Kalsang Wangdu, 27.6.2019, kasvatustiede)

Tiibetin pakolaiset ovat perustaneet lukuisia kouluja Intiassa ja kehittäneet oman opetussuunnitelmansa Intian kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa. Tämä kulttuurisesti relevantti kasvatus on auttanut Tiibetin pakolaisia ylläpitämään kulttuuriaan, kieltään ja historiallisia muistojaan. Samalla koulutus on auttanut pakolaisia integroitumaan Intian yhteiskuntaan. 

Turun yliopistolle 130 000 euron rahoitus harjoittelupäiväkoti pikkunorssin toiminnan kehittämiseen

22.05.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen. Suomen ensimmäisen Raumalle tulevan harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Turun yliopistolle myönnettiin pikkunorssin toiminnan käynnistämiseen 130 000 euroa.